Artikler

Fra ‘Another Map to Nevada’ – en performativ bådfart af The Performance Agency. Foto: Melanie Glück

Toaster – en ny grænsesøgende platform for teater, performance- og billedkunst

Samarbejdet mellem Den Frie Udstillingsbygning og Husets Teater er lige åbnet med en vild performativ bådfart, Another Map to Nevada, en regnfuld aften i Københavns farvand. bastard har mødt kurator og projektleder af den nye gæstespilsscene, Miriam Frandsen, til en samtale om visionerne bag det tværæstetiske projekt.

Af Mette Garfield

Inden jeg mødes med Miriam Frandsen – kurator og projektleder af Toaster, der er sat i værk for at løfte det eksperimenterende felt mellem scene- og billedkunst – mailer vi lidt frem og tilbage om, hvor vi skal mødes. For Miriam arbejder selvfølgelig helt konkret både på Husets Teater og Den Frie Udstillingsbygning, som er de samarbejdende institutioner omkring Toaster.

Vi ender med at mødes på Den Frie, hvor hun inviterer på kaffe og indleder med at fortælle om det særlige samarbejde mellem de to kunstinstitutioner:

”Det er et fuldstændigt ligestillet samarbejde. Midlerne kommer bare ind på Husets Teaters CVR-nummer. De har den endelige afregning, men vi arbejder helt jævnbyrdigt”.

Hun fortsætter:

”Så Liv Helm, leder af Husets Teater, og Dina Vester Feiberg, leder af Den Frie Udstillingsbygning, er ledere af Toaster. Jeg står et sted i midten som bindeleddet og daglig projektleder.

To kunstinstitutioners samarbejde

Betyder det så også, at programmet er delt ligeligt mellem de to lokaliteter?

”Nej, sådan kan man ikke stille det op. Vi har en 4-årig rammeaftale som man kan læse på hjemmesiden. Der er krav om internationale gæstespil, og mange af dem vil nok foregå på Husets Teater, fordi det er oplagt til den type turnevirksomhed, og der er en sort sal. Vi skal også samarbejde med CPH Stage om det internationale program”.

Miriam nævner desuden Toasters åbningsforestilling, Another Map To Nevada, som et eksempel på et internationalt gæstespil. Den performative bådtur var orkestreret af Berlin/Paris-baserede The Performance Agency og har været Den Fries projekt. Toaster vil i fremtiden præsentere flere projekter som vil operere ude i byens rum eller på andre scener.

”Begge institutioner har de her smukke, fredede bygninger, men begge institutioner skal også rumme kerneydelserne, så Toaster er et supplement. Men begge institutioner ser også det tværæstetiske som en del af deres DNA. Det tværæstetiske er dybt forankret i begge institutioners profil. Men når det er sagt, så kan Toaster netop samarbejde med scenekunstnere, der fx synes deres forestilling spiller bedre på AFUK, eller vi kunne lave et samarbejde med Gasværket eller en anden stor scene i København om et stort internationalt gæstespil. Vi har masser af ambitioner”, griner Miriam.

Miriam Frandsen, kurator og projektleder på Toaster.

Gensidig befrugtning

Så hvad er jeres visioner i forhold til samspillet og samarbejdet mellem scenekunst(ere) og billedkunst(ere)?

”Vores vision er at blive et samlingssted for feltet mellem teater, performance- og billedkunst. Performancekunst vil være mest kendetegnende for Toaster, og så vil værkerne nogle gange hælde mere mod teater og andre gange mod billedkunst”.

Miriam forklarer, hvordan ambitionen er at kuratere med et højt kunstnerisk niveau og at:

”Fokus er den gensidige befrugtning, som allerede foregår. Det er jo overhovedet ikke noget, vi har opfundet. Det er jo historisk fra den tidlige avantgarde. Feltet har altid været der, og de frie kunstnerne har også altid været inde i institutionerne, de har ikke kun arbejdet udenfor. Men der er et spændende momentum lige nu. Toaster har fokus på, hvordan man kan løfte feltet, og det med to forskellige institutioner med et ben i hver sin lejr. Det er helt unikt”.

I udlandet finder man derimod flere institutioner, der har tværæstetiske profiler. Flere teatre i Tyskland laver fx udstillinger og installationsværker, og Lilith Performance Studio i Malmö udvikler i feltet mellem scenekunst og billedkunst. Her har performancekunstnere fra billedkunstuddannelser fx kunnet få stemmetræning eller lign.   

Fra ‘Antoher Map to Nevada’ – en performativ bådfart af The Performance Agency: Foto: Melanie Glück

”Toasters opgave er lige præcis at højne feltet ved, at de forskellige fagligheder kan give noget til hinanden. Lidt groft sagt kan teaterverdenen lære noget af billedkunstverdenens evne til at lave skarpe koncepter og have en intellektuel overbygning uden at blive publikumsfjern. At tingene er gennemtænkte og forankrede i en viden om ens eget felt og omverdenen, samtidig med en insisteren på nuet og det uperfekte. På den anden side kan man sige, at teaterkunstnere kan tale et rum op, har koreografiske kompetencer, høj teknisk formåen i forhold til lyd og lys og et klart fokus på relationer, både i forhold til performere, rummet og publikum.

Toaster er ikke en ny åben scene

Derfor inviterer Toaster også i november 2021 branchen til et seminar, hvor nogle af spørgsmålene om, hvad der er brug for, bliver undersøgt.

”Toaster kan ikke være svaret på alt, selvfølgelig. Bevillingen er givet specifikt til det tværæstetiske i et samarbejde mellem to institutioner, så Toaster er ikke et svar på den 15 år lange åben-scene-diskussion. Det behov er der stadigvæk. Der er stadig et kæmpeproblem med folk, der har fået støttemidler, men ikke har et sted at spille. Vi kommer til at kunne løfte noget af det frie felts behov, men ikke alle, og så ønsker vi at samarbejde med andre aktører inden for området om at løfte og udvikle feltet.”

Miriam håber dog, at Toaster bliver svaret på de manglende kunstinstitutioner, der er miljøskabende for det frie scenekunstmiljø. Der mangler et samlingssted, et forum og en platform for feltet, hvor alle er velkomne.

”Jeg håber virkelig, at Toaster vil kunne favne bredere, end det vi kan kuratere. Jeg håber, at folk vil kunne føle sig hjemme og opleve, at det er deres sted. At de kan komme med ideer og få gensidig inspiration, selv om vi ikke kan lægge det ind i programmet”.

Fra ‘Another Map to Nevada’ – en performativ bådfart af The Performance Agency. Foto: Melanie Glück

Open calls

Udover Toasters kuraterede linje, vil de arbejde med open calls, som der står i målaftalen.

”Vi vil rigtig gerne arbejde med open calls, selvom det tager utrolig lang tid fra noget andet, ligesom det også tager meget tid fra de frie kunstnere, der ikke har stor chance for at komme igennem nåleøjet med deres ansøgninger. Vi fik over 125 ansøgninger til det første open call. Det var næsten det dobbelte af, hvad vi havde regnet med. Så på den måde har vi fået et indtryk af feltet, og vi får øjnene op for noget nyt. Det er dejligt som kurator at blive udfordret og det kan open calls hjælpe til”.

Toasters næste open call kommer ud i starten af oktober, og man vil kunne finde det på deres hjemmeside, sociale medieplatforme og i deres nyhedsbrev.

”Der vil ligge et open call fast i foråret og efteråret. Nogle år dropper vi måske et af dem, fordi vi skal lave et større internationalt gæstespil eller en større immersiv forestilling, så de år kan vi ikke også have open calls.

Og hvad gør I så for, at jeres open calls kommer ud til folk? Hvad gør I for at opnå diversitet i ansøgningsfeltet?

”Det er et virkelig godt spørgsmål. Vi fik en del internationale ansøgninger på vores første open call. Nogle af dem var mine internationale kontakter, som havde set det via mit facebookfeed. Men de havde også delt det, så vi fik også pludselig en ansøgning fra en yngre russisk kunstner, der måske har set det via Rimini Protokoll, som jeg har arbejdet meget sammen med. Det er ringe i vandet, og det samme sker i dansemiljøet. Vi fik en del ansøgninger fra dansefeltet og de kom fra hele Norden, Tyskland og Frankrig. Jeg oplevede, vi kom ret langt ud. Men vi har kun de ressourcer, vi nu har, og vi er helt afhængige af, at miljøet også selv deler informationen. Vi bruger selvfølgelig UP’s kanaler og andre samarbejdspartnere som Iscene og bastard til at sprede budskabet.

Fra ‘Another Map to Nevada’ – en performativ bådfart af The Performance Agency. Foto: Melanie Glück

Huskunstnere

En anden vigtig bestanddel af Toaster er deres huskunstnerordninger.

”En del af Toaters DNA er at have huskunstnere tilknyttet. Der er mange kunstnere i det frie felt, der har svært ved at blive ved. De har måske arbejdet i ti år og kommer aldrig på Finansloven og skal hele tiden søge om projektstøtte. Der er en sygdom i systemet. Vi oplever, at systemet har svært ved at gribe talent og udvikle det. Derfor vil vi gerne støtte nogle specifikke kunstnere”.

Kompagnierne knyttet til Toaster er i år Hestnes/Popovic, Toett, Institute of Interconnected Realities, Logen og DANSEatelier.

”Nogle af grupperne er selvfølgelig godt på vej, men kan vores støtte så gøre at de rykker yderligere? De er alle kunstnere, der ønsker deres eget kunstneriske rum fremfor bestillingsopgaver. Det, synes vi, er vigtigt. Kritikken kunne være, at de, der har, får mere, men vi har et opdrag om på sigt at få danske kunstnere til udlandet. Så vi er nødt til at satse på nogle, vi mener har kvaliteten til det. For det er en af de ting, det er sværest at lykkes med”.

Som afslutning på vores samtale pointerer Miriam Toasters arbejde under tidspres.

”Vi synes det er helt fantastisk at Statens Kunstfond har set mulighederne i Toaster og det tværæstetiske arbejde og har givet en fireårig bevilling. Og jeg håber meget, at vi på de fire år kan bevise vigtigheden af dette arbejde og gøre en forskel for miljøet og publikum. Mit håb er selvfølgelig at Toaster er kommet for at blive, og at den unikke viden der opstår bliver forankret i et længere samarbejde mellem de to institutioner, og at den del af scene- og kunstmiljøet der arbejder inden for feltet teater, performance- og billedkunst for alvor får en fælles platform at stå på og skabe ud fra.
Skamløs empati. Intimitet som modstand

– en samtale med Karin Hald

Af Sandra Cecilie Quist 

Forfatter, kunstner og kurator Karin Hald er aktuel med sin litterære debut Blomst, buket. Karin er uddannet billedkunstner fra Konsthögskolan i Malmö samt forfatter fra Litterär Gestaltning. Hun er kurator og redaktør hos Forlaget Gestus og arbejder i et udvidet felt mellem performancekunst og poesi, kroppen og udgivelsesteknologier. Ordet ‘intimitet’ går igen, når hun fortæller om sin praksis. 

Jeg møder Karin en lun eftermiddag i hendes lejlighed. Vi sidder i hendes stue, der bades i solen. Et blåligt skær gennemstrømmer rummet, mens vi bladrer i hendes nyudgivne, konceptuelle bogværk, Blomst, buket, der i presseteksten betegnes som en hybridroman. Værket, der er blevet til i en kollektiv proces, består af en flerstemmighed af minder.

Sandra Cecilie Quist [SQ]: Hvordan er Blomst, buket blevet til?

Karin Hald [KH]: Jeg havde en skrivekrise, mens jeg skrev på et manuskript om en traumatisk oplevelse. Denne oplevelse havde kulmineret i, at jeg periodisk mistede evnen til at læse og skrive. Jeg ville fremskrive det her rum, hvor evnen til at læse og skrive ikke eksisterede, men hver gang jeg skrev på manuskriptet, måtte jeg hensætte mig til det følelsesregister, der fandtes i traumet. Det var for svært, og jeg lagde derfor manuskriptet til side med et ønske om at ville arbejde på en tekst, der føltes hyper konkret. Derfor tog jeg den amerikanske kunstner og forfatter Joe Brainards ikoniske værk, I Remember, der har en konceptuel form, hvor hver sætning begynder med ordene ”I remember”. Jeg approprierede denne form, men gjorde den samtidig til min egen.

SQ: Din bog, Blomst, buket, har fire dele. Første del består af jegets egne erindringer, i anden del mindes jeget i dialog med sin mor, og i tredje del oplever vi en polyfoni af stemmer. Værket afsluttes med et essay. 

Ritual for pilgrimme, Foto, tekst, 2019. En beskrivelse af participatorisk performance, hvor man får instruktioner i først at finde frem til den oplyste Francoise, og derefter hvordan man kan lave de fem trin som findes i hendes stenritual. I ritualet forbinder pilgrimmen sig med stenene, og dermed energien i universet. Foto: Karin Hald. 

KH: Ja, første del består af minder fortalt af mig selv. Jeg så, at der var en overvægt af minder om min relation til min mor og hendes periodiske psykiske sygdom, der blev udløst af min lillesøsters død. Jeg spurgte min mor, om hun kunne tænke sig at skrive med. Derfor tager andet kapitel form som en dialog med min mor, som ellers ikke er et skrivende menneske. Mine minder står på højre side, mens hendes står på venstre side. Tredje kapitel, polyfonien, opstod, fordi min mor afsluttede et minde med at pointere, at da jeg blev billedkunstner, vendte jeg mit blik mod min omverden i noget, hun kaldte ”en hensynsløs empati”. Hun spurgte: ”Gad vide hvad der ville ske, hvis du selv oplevede samme granskning?” Man kan let tro, at minder rummer en sandhedsværdi i tråd med det autobiografiske, som jeg i øvrigt ikke tror på. Som svar på min mors spørgsmål bad jeg 25 mennesker fra nær familie til venner og bekendte og perifere personer, om ærligt at beskrive minder om mig ved hjælp af samme konceptuelle form: ”Jeg kan huske…”.  

SQ: Er din appropriering af I Remember forbundet med en form for oversættelse? 

KH: Ja, en oversættelse, der ikke kun finder sted mellem sprog, men blot i forlængelse af den måde, vi er i verden på. Dét, at vi to sidder og taler sammen nu, er en oversættelse mellem din subjektive opfattelse af verden og min. Det er også det, jeg mener, kunst skal kunne. Kunst skal kunne være noget ekstremt subjektivt og almengyldigt på én gang. I teater og performance er det ofte en tekst på papir, der oversættes til noget tredimensionelt og får krop. Hvordan fortolker en krop en tekst? Hvordan levendegøres den? 

SQ: Din bog er samtidig også en fremtidig performance?

KH: Bogen skal blive både en performance og kunstnerbog i efteråret. Jeg vil gerne undgå singulære oplevelser og fortællinger om mine værker, og i kraft af at multiplicere værkets udtryk og muligheder for at blive oplevet, forsøger jeg at nedbryde et hierarki. 

SQ: Hvilket slags hierarki?

KH: Et hierarki inde i værket selv. Hvis værket har mange facitter og mange forløb, så kan det forhåbentlig åbne op for en mere generøs tolkning og læsning. Det er en måde, hvorpå værket kan være imødekommende over for beskueren, publikum eller læseren. 

SQ: Jeg har tænkt på din bog som ‘et bogværk’, fordi den er mere end bare en bog, men også på performativ vis rummer en kuratering af utallige udsagn. Kan man sige, at der i dens form, allerede nu, er indlejret noget, som kan blive ‘live’?

KH: Ja, bogen fungerer som replikker. Det er minder, som nu er skrevet ned, og i den proces, sker der en ekstrem forflytning. Der er bl.a. sætninger, hvor tonelejet eller rettere manglen på et toneleje gør, at nogle ting bliver læst helt anderledes, end jeg selv havde forstået oprindeligt. Fx en meget tør jysk humor, som på skrift fremstår ubønhørlig, som slag, fordi bogen arbejder med en oversættelse af mundtlige udsagn. Minderne, som vi hele tiden fortæller os selv og hinanden, beder bogen om at blive oversat tilbage til nye kroppe, der kan få lov at levendegøre replikkerne. 

Ritual for pilgrimme, Foto, tekst, 2019. En beskrivelse af participatorisk performance, hvor man får instruktioner i først at finde frem til den oplyste Francoise, og derefter hvordan man kan lave de fem trin som findes i hendes stenritual. I ritualet forbinder pilgrimmen sig med stenene, og dermed energien i universet. Foto: Karin Hald. 

SQ: Du har i dine performances arbejdet med bogen og kunstnerbogen som krop – samt kroppen som arkiv for ellers udokumenterede live oplevelser. Tænker du, at idéen om bogen som krop, også findes i Blomst, buket?

KH: Kropsliggørelsen i værket sker, når bogen møder modtageren, læseren. Bogen får lov at leve inde i en anden krop i kraft af følelsesmæssig berøring, når en læser oplever en fysisk reaktion i forlængelsen af læsningen af værket. Bogen arbejder med ustabilitet. Alt er til forhandling i modsætning til litteraturen, der ofte arbejder med en form for fastholdelse af betydning. Det er det, jeg synes, er sværest ved litteraturen i det hele taget. 

SQ: Hvad er det, som litteraturen fastholder?

KH: Den fastholder jo en endegyldig fortælling. Som kunstner kan man bruge et år på at skabe en performance, og hvis man er heldig, lever denne performance måske i tre uger over et antal gange. Så forsvinder den. Det kan jeg godt synes er synd, for den fortjener jo at leve og være til stede, men samtidig er der en poetisk retfærdighed og skønhed i, at noget forsvinder. Med en baggrund som billedkunstner er der noget angstprovokerende i at lave en bog, der i højere grad har karakter af at være et færdigt produkt, end det udtryk, jeg har arbejdet med i billed- og performancekunsten. Dette går igen i bogen [Blomst, buket], der forsøger at destabilisere en entydig fortælling. Giver det mening?

SQ: Ja, bestemt. I forlængelse af idéen om bogen som krop har du også beskæftiget dig med intimitet i dine performances. Jeg kom til at tænke på begrebet i forbindelse med din mors udsagn i Blomst, buket om, at du udviste en ”hensynsløs empati”. Kan man måske sige, at ”hensynsløs empati” er en form for intimitet? 

KH: Jeg synes, intimitet er noget af det allermest interessante, fordi man ikke kan skabe et intimt rum på kommando. Intimitet er noget, vi kan forsøge at frembringe og altid i en form for fællesskab. Hvis man er i stand til at skabe en intim performance i et rum fyldt med fremmede opstår noget enestående. I forhold til Blomst, buket, tror jeg, intimiteten er forbundet med skam. Intimitetens rum er der, hvor vi bliver skamløse. Lidt i tråd med ”hensynsløs empati”, men intimiteten kan kun opstå i en uudgrundelig respektfuldhed.  

SQ: I din bog inviterer du andre stemmer end din egen til ikke alene at deltage i værket, du lader deres stemmer blive en essentiel del af værkets form. Gør det din bog til et deltagerbaseret værk?

KH: Ja, måske kan man kategorisere værket som en participatorisk, konceptuel dannelsesroman. Men ja, den gør i høj grad brug af andres stemmer, også stemmer, der ikke normalt beskæftiger sig med litteratur eller det at skrive. Derfor er der også en del tekst med i bogen, som ikke lever op til de standarder, vi normalt sætter for udgivet tekst. Denne tekst skal også have lov at findes. Jeg har redigeret den så lidt som muligt, fordi det også afslører klasse samt vores læsevaner. Bogens koncept hænger også sammen med et ønske om kropslighed. Jeg har været optaget af, hvordan jeg i bogen kunne skabe kollektivitet og udfordre vores idéer om, hvornår litteratur er god eller skøn. I den hybride form er alt fra første side til forhandling, fordi vi ikke har vedtaget, hvilke rammer værket skal ske ud fra. Dette er også en form for queering. Det subversive som får lov at ske på sine egne vilkår.

Situeret viden, Stedsspecifik installation, C4 Projects, København, 2020

SQ: Hvordan arbejder du med skrift som forlæg for livekunst? Og hvorfor skal Blomst, buket blive en performance

KH: Den italienske filosof Adriana Cavarero taler om, hvordan man kan ringe til nogen og sige ”hej det er mig”, hvor den anden ved, at det er netop dig, der ringer. For Cavarero er den mundtlige stemme altid singulær. Det, tænker jeg, ikke gælder for bogen. Men ved at oversætte bogen til en live performance vil den netop få lov til at møde fysisk stemme og krop. Det handler helt grundlæggende om et ønske om at gøre skrift til krop igen. 

Situeret viden, Stedsspecifik installation, C4 Projects, København, 2020

SQ: Jeg kom til at tænke på dit installationsværk, Situeret viden, hvor noget synliggøres og andet ikke gør. Værket bestod af en rude med en film, der hvert syvende minut skiftede mellem en tilstand, hvor man kunne se og ikke se gennem ruden. Tror du, der er en forbindelse mellem det værks struktur og Blomst, buket?

KH: Værket består af ‘Smart film’, en nyere og innovativ form for glasfilm, der indeholder flydende krystal. Når den flydende krystal tilsættes strøm, bliver den transparent, og det er muligt at se gennem ruden. I slukket tilstand bliver filmen ugennemsigtig, så filmen fungerer på samme måde som en matteret folie. Ja, man kan sige, der er en bevidstgørelse, der kan komme og gå – det gælder også for Blomst, buket. Jeg tænker, det er spændende at skabe forskellige oplevelsesmuligheder inden for samme værk. I forlængelse af Blomst, buket arbejder jeg på at skabe en kunstnerbog, der får lov at være det arkiv af tekster, der ligger til grund for hybridromanen samt den fremtidige performance. Jeg forstår kunstnerbogen som et medie, der har en iboende generøsitet i kraft af, at den indeholder noget, der er tydeligt ufærdigt og processuelt.

SQ: Jeg lagde mærke til en form for forskydning mellem minderne i Blomst, buket. Nogle minder gentages, men detaljerne ændrer sig. Hvordan er forskydningen opstået?

KH: Forskydningen er opstået ved at mindes alene men også sammen med andre. Den er også sket litterært – i gennemarbejdningen af teksten. Det er dét, jeg synes, litteraturen kan – den arbejder med præcision.

SQ: Finder præcision sted på bekostning af noget andet i teksten?

KH: Hmm, jeg tænker, at billedkunsten i hvert fald ikke altid tilbyder den samme præcision. Præcisionen i litteraturen kan muligvis betyde, at værket lukker sig. Værket arbejder med en destabilisering af de historier, vi hele tiden fortæller om os selv. Det er små fiktioner, som læseren i bogen kan se gradvist forandre sig. 

Emotional check-in, Performance , c.off, Stockholm, 2020. Performancen var et samarbejde mellem danser Kat Staub (DK) og Karin Hald. Arbejdet beskæftigede sig med intimitet, nærhed og kommunikation set gennem den aktuelle pandemi, og hvordan vi oversætter og forstår gennem forskellige tilstande og medier såsom skrivning, tale, dans såvel som mellem opførelse og dokumentation af en begivenhed. 

SQ: Du har i din performance, To whom it may concern (2019), beskrevet, hvordan både kunstnerbogen og kunstnerisk performance udspringer af en systemkritisk tilgang. Er det en tilgang, der er forbundet med noget, vi kan kalde en kropslig form for viden?

KH: Jeg tænker, det hænger sammen med idéen om arkivet. Arkivering er en konstruktion, der tilgodeser forskellige former for skriftlige og sproglige færdigheder. Men den gængse form for arkivering i den vestlige verden udelukker den kropslige og mundtligt overleverede viden og historiefortælling. En stor mængde viden, går derfor tabt, hvis vi ikke giver agens til kropslighed, minder og flygtighed. Vores nuværende arkiveringspraksis kalder på omstilling og kritikalitet. 

SQ: Du er også kurator og redaktør hos kunstplatformen Forlaget gestus, hvor du har beskæftiget dig med ligestillingen af tekst, billedkunst og performance. Er det en form for performance, der måske modsætter sig idéen om, at performance er noget, der sker ”live”? Til fordel for en fordybelse i ”det processuelle”?

KH: Performance må i min optik gerne forstås som noget, der er live og sker i et nu, men jeg tænker samtidig, at det er vigtigere og mere spændende, at se på performance som noget, der også kan ske, når der ikke er nogen øjne, der hviler på én. Vi performer alle i så høj en grad i dag, at jeg ikke tror, vi er undtaget fra det, når vi er alene. Derfor er tanken om non-performance spændende. Og non-performance i det performative rum – at skabe intimitetens rum i stedet for det performative rum. Det neoliberale har fået os til at performe konstant gennem fx sociale medier. Jeg drømmer om at skabe et rum, hvor vi kommer til syne uden forstillelse. Jeg arbejder med en ikke aftalt koreografi, en åbenhed, hvor performancen bliver til mellem beskueren og kunstneren. Måske lidt som i Situeret viden – uden at vide det på forhånd blev beskueren performeren af værket, idet beskuerens krop blev aktiveret, når ruden (værket) gik fra at være gennemsigtig og ej. Man blev pludselig klar over sin placering og sit blik i verden i det liminale rum (udstillingsrummet), vi befandt os i. 

SQ: For et år siden var du i Stockholm med et værk, der beskæftigede sig delvist med live performance, en form for koreografi og skrift. Vil du fortælle om, hvordan det værk tog form?

KH: Værket hedder Emotional check-in og blev til under coronanedlukningen sammen med danseren Katrine Staub. Det var et forsøg på at arbejde med en queering af arkivet. På et residency i en dansesal sad jeg i en optegnet firkant på dansegulvet, mens Katrine var til stede via en online forbindelse på en storskærm. Jeg fortalte Katrine om den traumatiske oplevelse, jeg også nævnte tidligere, hvor jeg efterfølgende mistede evnen til at læse og skrive. Mens jeg fortæller Katrine om oplevelsen, responderer hun i dans og mumlen, mens jeg svarer igen ved at skrive på gulvet med kridt. Jeg skriver en skrift, der både er læselig for menneskene, der står rundt om firkanten, men også tager form som tegning. Vi veksler mellem, at jeg fortæller, hun danser, jeg skriver, tegner, men jeg begynder også at synge… bl.a. Love will tear us apart. Det var en performance, der bevægede sig ind og ud af alle mulige kommunikationsformer. Den findes kun i det rum, på det tidspunkt og i kroppene hos dem, der oplevede det.

SQ: Er det et helt udokumenteret værk?

KH: Der er nogle fotografier. Det er dét. 

Emotional check-in, Performance, c.off, Stockholm, 2020.

SQ: Er Blomst, buket også en queering af arkivet?

KH: Ja, det tænker jeg. På den måde at den er noget subversivt, der leder efter sin egen form i modstrid med det konforme.

FAKTA:

Blomst, buket af Karin Hald

Hybridroman, 160 sider

Antipyrine

Karins performance af Blomst, buket vil finde sted i efteråret i Antipyrines boghandel ved Kunsthal AarhusHABITAT + Tunnelfabrikken: Foto: Mikkel Ulriksen

“Jeg er bare her, sammen med noget andet “

– Kazuo Ohno

Af Nana Francisca Schottländer

Jeg har altid været optaget af at bruge min krop som et redskab for at legemliggøre og aktivere oplevelser og erfaringer i mødet med verden, først som et nysgerrigt og udforskende barn, så som danser og senere som performance- og billedkunstner.

Siden 2001 har jeg arbejdet med hybridformater i feltet mellem dans, performance, installation, lyd, video, fotografi og tekst. Jeg prøver at blive ved med at bryde rammerne for mit eget udtryk, både formmæssigt og indholdsmæssigt og opfatter mit arbejde som en slags personlig research eller laboratorium til at undersøge grundlæggende temaer omkring min væren i verden. Jeg laver gerne værkserier, der strækker over flere år, hvor et bestemt format eller tema undersøges fra forskellige vinkler og i forskellige sammenhænge.

 Mine værkformater er ofte relationelle; æstetisk rammesatte, gensidige udvekslinger og undersøgelser, som åbner nye udtryk og erkendelsesrum – blandt andet i det offentlige rum. Her kan jeg stadfæste både subtile og radikale sprækker i den forventede dagsorden, påvirke vante måde at agere på og udfolde samskabende situationer. Gennem æstetiske, aktivistiske, meditative, medierede, improviserede og koreograferede formater er det offentlige rum et sted, hvor man kan undersøge, hvad verden også kunne være.

Efter at have været meget optaget af møder og relationel skabelse mellem mennesker begyndte jeg i 2015 at få kvalme over min egen menneskefiksering, hvilket satte gang i en intuitiv bevægelse hen imod at møde noget andet-end-menneskeligt. Jeg ville lade mit udtryk forme af det ‘andet’ og finde måder at lade det ‘andet’ komme til et eget udtryk, fremkaldt i samspil med min krop og tilstedeværelse. Det har ført til samarbejder med både sten, svampekulturer, tidevand, jord og landskaber/geografiske områder med deres iboende livsformer og særegne fænomener. I arbejdet inddrager jeg tænkere og teoretikere, som er med til at belyse processerne og de temaer, der knytter sig til de forskellige steder. Ofte samarbejder jeg også med andre kunstnere, som jeg inviterer med ind i processerne.

En af de projektserier, der er udsprunget af dette, er Landscape, Bodyscape, Relationscape (med udstillinger og performances på Vadehavscentret, SMK Thy, Sura Medura International Artist Residency, KunstCentret Silkeborg Bad og Tunnelfabrikken). Her prøver jeg at finde måder at samarbejde med geografiske landskaber og deres iboende livsformer og fænomener.

Arbejdsprocesserne strækker sig ofte over lang tid, op til 1,5 år, hvor jeg kommer tilbage til området på forskellige årstider for at lære det at kende og opbygge et forhold. Sideløbende med de fysiske besøg researcher jeg landskabets forskellige dynamikker; både de geologiske og biologiske faktorer, der har formet det, de historier og mytologier, der knytter sig til det, relationerne mellem mennesker og dette særlige område, dets særlige fænomener og livsformer samt teoretisk materiale, som belyser disse dynamikker.

Ud af researchen toner temaer frem, som giver input til mine fysiske, sanselige møder med landskabet. Og omvendt sker der noget i de helt nære, kropslige – og ofte strabadserende – møder med landskabet; intuitivt og sansebaseret tuner jeg ind på de grundtoner, der vibrerer i det, og de fysiske møder igangsætter resonanser i mig, som fortæller mig noget om landskabet.

Herfra opstår værker i form af bevægelse, performative forløb, video, fotografi, tekst, installationer, lyd og skulpturelle objekter, alt efter hvad processen og mødet med netop dette landskab kalder på.

Projektserien startede med Inseparable Together, et samarbejde med en fotograf og en komponist og Nationalpark Vadehavets landskaber. Her blev det vinden og tidevandet, jeg havde fokus på: hvordan kunne jeg sammen med vinden skabe billeder og levende skulpturer, som blev formet i fællesskab? Hvordan kunne jeg kalibrere min menneskelige skala og tidsfornemmelse i forhold til tidevandets langsomme, konstante puls, som i den grad former landskaberne der? Normalt oplever vi landskaber ved at bevæge os igennem dem, til nøds gøre ophold og nyde udsigten eller undersøge det ene eller det andet med henblik på at genkende, kategorisere eller indsamle det. Hvordan kan man ellers møde et landskab? Jeg lavede en række tidevandsmeditationer, hvor jeg lagde mig på vaden og lå ganske stille, nogle gange i flere timer, imens tidevandet steg og oversvømmede min krop. Der var noget grænseoverskridende og euforisk i frivilligt at give afkald på bevægelighed, komfort, kontrol. Min eneste regel var, at jeg skulle blive liggende, indtil jeg ikke kunne mere. Disse meditationer og andre undersøgende møder med landskabet blev videodokumenteret af fotograf Alexandra Buhl og dannede udgangspunkt for en række videoinstallationer, som blev vist i Slotfeltladen og Vadehavscentret akkompagneret af reallydsinstallationer skabt af komponisten Ellen Birgitte Rasmussen.

Videstill fra Blue Furacana – Inseparable Together. Foto: Alexandra Buhl

I Thy og med udstillingen Landskabninger på SMK Thy blev jeg optaget af de forskellige jordtyper, der findes i området, og hvordan relationerne mellem disse jordtyper og mennesker har formet landskaberne gennem flere tusinde år. Markernes muld, sandklitterne som er blevet beplantede for at forhindre sandflugt, legen som er blevet gravet ud for at forme mursten og byer, som nu indskriver sig som en del af landskabet.

Møderne med steder og materialer blev dokumenteret af fotograf Frida Gregersen og omdannet til store fotografiske silkeprints og videoinstallationer, hvor både kalk, sand og ler var del af installationen. Blandt andet en række krops-aftryk, som blev formet i mit fysiske møde med Helligsø Teglværks blålergrav. Disse blev efterfølgende brændt på teglværket og stod overfor videoen af deres tilblivelse i udstillingen.

Til udstillingen Vandlegeme på KunstCentret Silkeborg Bad undersøgte jeg vandet – den måde det for altid rejser på tværs af legemer gennem tid og på tværs af steder og forbinder os med alt, hvad der har været og alt, hvad der vil komme. Hvordan vi som vandige legemer kan indgå i intime, måske endda erotisk udvekslinger. Igen blev processerne video-dokumenteret af både Alexandra Buhl og Frida Gregersen og omdannet til prints og video-installationer, blandt andet projekteret på en 4 x 4 meter stor vandseng, hvor man kunne ligge og skvulpe. Jeg lavede også en række is-skulpturer, som hver dag stod i udstillingen og smeltede med ultrasoniske hazere, som gjorde, at vanddampen forplantede sig i rummet og ind i de besøgendes kroppe med åndedrættet. Og derfra videre ud i verden.

Både i Thy og Silkeborg arbejde jeg også med publikumsinvolverende performances; langt ude i Thys lyngklitter hvor folk blev inviteret til et personligt og intimt møde med landskabet og ved Arnakkekilden nær Silkeborg Bad i et 12-timers vågeritual ved midsommer.

At samarbejde med landskaber og naturfænomener er både fysisk og mentalt udfordrende og givende. Det fortæller mig meget om mine egne positioner i forhold til det, der omgiver mig, og det smadrer igen og igen disse positioner på overraskende måder. Processerne er en slags kropslig-materiel grundforskning, hvor jeg prøver at stille mig på kanten af det, jeg ved og kan, for så at opdage noget andet og mere om den måde jeg er i – og med – verden på.

Fossilia – Landskabninger, SMK Thy. Foto: Frida Gregersen

Jeg prøver at bryde mine egne vaner og den naturlige menneskelige søgen efter komfort. Den nøgne krop er en membran, hvor jeg udveksler direkte med mine omgivelser. Jeg får mærker, rifter, mærker jorden under mine fødder og min krop, lader vandet løbe ind i mine åbninger, undersøger hvordan kroppen reagerer på ekstrem kulde, bevæges af vinden. Jeg gør mig sårbar og tilgængelig – ikke for at pine mig selv, men for at blive lydhør og for at træde tilbage fra den menneskelige kontrol, vi ellers prøver så ihærdigt at opretholde. Og midt i det føler jeg mig ofte enormt stærk. Fordi jeg ikke er i opposition til, men arbejder sammen med det, jeg møder.

Jeg prøver i arbejdet at gøre op med den adskillelse mellem menneske og natur, som er blevet en grundlæggende præmis i vores moderne vestlige menneskelige selvforståelse, og som både ligger til grund for romantiseringen og udbytningen af det, vi sam-eksisterer med. Gang på gang genopdager og udfordrer jeg denne tendens i mig selv, og derfra prøver jeg at skabe værker, som udfordrer den menneskecentrerede selvforståelse, som er fremherskende i vores samfund.

Med tiden har jeg vendt mig mere mod ’antropocæne’, menneskeskabte landskaber, for her at undersøge afgrænsninger, indviklinger og gensidighed mellem menneske og natur.

I april 2020, få dage efter København lukkede ned i en verdensomspændende pandemi, åbnede et anden-verdensligt parallelunivers sig bag et hul i hegnet på Nordhavns yderste spids. Det blev det første stævnemøde ud af  en række med et landskab, som konstant ændrer sig til uigenkendelighed. 

Jorddepotet er et hyper-antropocænt landskab, et helt nyt landområde skabt af mennesker og svarende til 1% af Københavns samlede areal. Før det blev til Jorddepotet, var det hav. Så blev et spunshegn banket ned i havbunden, og man begyndte at fylde jord på i to afdelinger: én for ren jord, og én for forurenet jord.

Bodyscaping: Foto: Nana Francisca Schottländer

På Jorddepotet deponeres overskudsjord fra udgravede fundamenter, metrotunneler og forurenede tomter; her skabes nyt land. Et landskab i konstant forandring i en dynamisk koreografi mellem mennesker, maskiner og alt det, der spontant kommer til live her.

Arter flytter ind, fugle mellemlander og ruger. Planter i bizarre blandinger vokser ud af frø sammenbragt fra vidt forskellige steder. Insekter finder vej fra nær og fjern, og snegle og frøer dukker op i de mere eller mindre forurenede reservoirer af salt- og regnvand. Fiskere rykker ind langs spunshegn og stensætning, og folk begynder at udforske området. Og over det hele regerer udviklingsplaner, gravemaskiner og lastbiler, mens landskabet toner frem i former, der langsomt begynder at definere, hvem der skal bo her, og hvordan.

På kort sigt skal området sandsynligvis omdannes til containerhavn og rekreativt område. På længere sigt skal det nok byggemodnes og omdannes til boligkvarter. Så vil processen gentage sig: Jorddepotets indvolde og underjordiske infrastruktur vil igen blive opgravet og genplaceret et andet sted, hvor det vil danne nyt land, og så fremdeles. Landskabet er et kæmpestort, rodet arkiv af materialer og fortællinger fra andre tider og andre steder – og samtidig et udgangspunkt for nye liv og nye fortællinger. 

Både jorden og vi er materie på rejse, drivende fra ophobning til ophobning. Jorden er som kroppens kød, fuld af depoter, stoffer, fortællinger og lag af materielle forbindelser. Når jeg går på jorden som et oprejst væsen, mærker jeg kun svagt ekkoet af de liv, jorden har båret, inden den landede her. Men når jeg lægger mig, kommer tættere på og lader landskabet træde frem, er sporene af andre steder og tider uomgængelige: planter, byggematerialer, potteskår, knoglerester, flamingogranulat, ferskvandsmuslinger og gamle bolde. De ligger og nynner deres frekvenser, på vej mod en fælles artikulering af en ny fortælling, et fælles kor. Resonansen forplanter sig i min krop og genindskriver mig i det større materielle kredsløb, både jorden og jeg er indviklet i.

Vores spor lever videre i landskabet, og dét lever videre i os. Sporene betinger vores videre baner og bundfælder sig i vores indfoldninger. Indtil vi mødes igen.

Jeg har i løbet af det sidste 1,5 år besøgt Jorddepotet på alle årstider og tider af døgnet – og er blevet smidt ud mange gange. Kærligheden er blevet ved at vokse for hvert møde, hver udveksling. Hverken landskabet eller jeg er nogensinde dét, jeg forventer, og møderne er det heller ikke. 

Jeg har inviteret en række andre kunstnere til at møde landskabet med mig og sammen har vi skabt materiale, som er blevet til udstillingen HABITAT +, landskabsperformancen Bodyscaping og publikationen HABITAT + Bodyscaping. Gennem de tre formater deles intellektuelle, æstetiske, kropslige og poetisk/fabulerende ‘huller’ i hegnet ind til et møde med områdets landskaber og de konflikter, potentialer, fortider, nutider og fremtider, der dirrer i dem.

Bodyscaping. Foto: Nana Francisca Schottländer

I udviklingen af performancen Bodyscaping har jeg ønsket at videreformidle de meget personlige og kropsligt indlejrede erfaringer, jeg selv har gjort mig gennem arbejdet i dette og andre landskaber.

Mit fokus har været at koreografere publikums egne kroppe og møder med landskabet, så det kunne opleves som en sanseligt opslugende og performativt interessant rejse, både indefra og udefra.

Det har betydet, at jeg først måtte videregive mine erfaringer til de guides, som skulle tage publikum med ud i mødet med Jorddepotet. De har så skullet gøre sig deres egne erfaringer og opbygge deres egen relation til landskabet og derefter, i dialog med mig, udvikle deres måder at tage publikum med ind i det. Det er blevet til en organisk koreograferet struktur, hvor publikum både har oplevet helt nære, personligt sansede udvekslinger med landskabet, og samtidig er blevet til billeder for hinanden, når de andre grupper er rejst forbi og på afstand og har bevidnet en gruppe, der ligger på jorden i en formation, dybt opslugt af noget, som kun de ved.

Bodyscaping. Foto: Nana Francisca Scottländer

Jeg er blevet ret begejstret for at skabe publikumskoreograferende formater, og glæder mig til at udvikle metoderne yderligere i andre landskaber for at stille spørgsmålstegn ved, hvordan vi som mennesker kan møde dem på jævnbyrdige og intime måder.

For mig er den mest interessante form for kritik en, der stiller sig nysgerrigt midt i det, den kritiserer, for her at pege på andre muligheder. Der helt klart et aktivistisk element i denne form for arbejde; ved at åbne et utilgængeligt område for andre og give dem kropslige erfaringer med at møde de materialer og livsformer, vi deler verden med, kan det føre til andre måder at agere overfor dem fremadrettet.

Hvis vi skal ændre vores måder at forbruge, formgive og sameksistere med vores omgivelser, starter det ikke kun med intellektuelle eller politiske beslutninger og erkendelser, men i legemliggjorte erfaringer, der skaber forandringer.

***

At besøge er ikke nogen let praksis; den fordrer evnen til aktivt at finde andre interessante, selv – eller især – andre, som de fleste folk mener at kende alt for fuldstændigt, at stille spørgsmål ens samtalepartnere finder oprigtigt interessante, at fremelske nysgerrighedens vilde dyd, at afstemme ens evne til at mærke og svare – og at gøre alt dette høfligt!

[…]

[Denne] form for høflighed udfolder det energetiske arbejde at holde muligheden åben for, at overraskelser er i vente, at noget interessant er ved at ske, men kun hvis man opdyrker evnen til at lade dem, man besøger intra-aktivt, forme det, der opstår. De er ikke hvem/hvad, vi forventede at besøge, og vi er heller ikke hvem/hvad, vi forudså. At besøge er en subjekt- og objektskabende dans, og koreografen er en spilopmager.

(Donna J. Haraway, Staying with the Trouble – Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, 2016, uddrag i oversættelse udgivet med forlagets tilladelse i HABITAT + Bodyscaping, Antipyrine 2021).

FAKTA:

HABITAT + Bodyscaping af Nana Francisca Schöttlander

– udstilling, performance og publikation.

Udstilling 3. juni-4. juli / performance 10. juni-4. juli – mødested: Tunnelfabrikken, Kbh. Nordhavn
Foto: hello! earth.

ON INVISIBILITIES

A conversation in response to a series of questions by Mette Garfield on the role of art in creating futures and social change: The dialogue evolves around Tuesday Night Sleeping Club, artwork by hello!earth.

Vera Maeder [VM] is co- artistic leader of hello!earth, co-created concept in collaboration with Jacob Langaa Sennek for Tuesday Night Sleeping Club. Co-creating artists Daniel Norback, Emil Bøll, Vera Maeder and Jacob Langaa-Sennek.

Alice Martucci [AM] is an Italian choreographer and dancer based in Copenhagen where she studied at the National School of Performing Art. Alice has in the last years been collaborating with choreographer Alice Chauchat in Berlin.

This conversation took place in Copenhagen in July 2021.

(After having been talking in the kitchen for ca. 20 min)

Vera Maeder: 

For us this term of the ‘politics of the invisible’ became quite central. We referred to it in different ways during the process, also as a way to identify needs and possibilities for connection. One of it was to look at the marginalized, the margin, that which is excluded as invisibilities of a society, another was the invisible as the not materialised yet, the behaviours, things we do or say. And then if we go further down the slope of invisibilities we arrive at imaginings. Imaginings may not be quite logical to us, there are imagenings that are taking twists and turns, not logic at all.

In the process of sleep, dreams and dreaming we meet ourselves every night in a different logic, in something not quite readable. But it is there. We have this capacity to create and be in more fluid states of creating. I think in our society right now, these gaps, the spaces where a different logic at all is possible, are very limited, narrow. Maybe kids are the only ones allowed to say and do things that are not fitting anywhere. How we live and organize ourselves – the collective, society – is bound to a certain range of functionality: why do we do this, what is this good for, the impact has to be measurable – there is a lot of control in our thinking before even stepping into the not knowing. Spaces for wondering of all kinds where we do things, see things that are not graspable in the very moment, and the spaces where we can be in the not known and not knowing are at the same time very vital for at all to create something that we do not know exists already, and that is relevant at this moment for this time.

The night and dreaming have some of this capacity in terms of imaginings and not knowing. To inhabit spaces of imaginings beyond daily logic, and immaterial. And then on a more subtle level, when we sleep we are in this situation of not doing anything, of being still, of just being there with our bodies, as a specific presence. In this work, we are  interested in this invisibility, this kind of immaterial in between states, that we have very little vocabulary for, that are not considered to be there even, but they are there. And to honor them, take care of them, to say they exist, they are important, I think that was one of the takes we took to work with this project.

Alice Martucci:

Yes, I think it is quite crucial how we approach those invisibilities, as their power is in this evanescent, subtle space. So the question is: how do we maintain space for this part of our life, this part of our being? How do we honor it and take care of it?

Somehow I think it’s a good strategy to look at those spaces with the periphery of my gaze, to focus on them without focusing. I feel that when I put too much focus on something, it becomes a means to achieve a goal.

The approach of taking care is also I think a way to open to possibilities that are not yet imagined. This seems to be important for the Tuesday Night Sleeping Club project (TNSC). And not to give a specific goal for what this opening should produce.

VM:

What you say makes me think of the danger that in the moment we reduce things to their functionality, we are not open to what could happen. We need to go beyond expectation to be in a place where these subtleties can live at all.

The art work from our side is also very much an offer to create triggers and a frame that would invite participant’s presence into a state of opening up continuously. The preparation throughout the evening  for sleeping and dreaming is an invitation for undoing our habitual ways of acting and perceiving, to undo whatever your life consists of at this moment and meet the night, sleeping and dreaming from a more blank page, and a sensitive and open state of mind. To allow the night to become something else than a means to function the next day and bring us in touch with the potential and connection to others. We have a capacity far beyond the logic we need to function most of the day.So how can we make space for this capacity, you may call it spirit, geist, ånd and connect to collective consciousness?

With sleeping and dreaming I find it interesting that this is something we already do every day, and it is a very bodily, physical action, with transformative potential. We need to let go, surrender to the unknown to fall asleep. The body can be a vehicle to transport us easily to these kinds of places and presences. The body can guide us there, if we develop an awareness beyond autopilot. There is a fascinating potential in the fact that we all do it every day. Everybody in the whole world has slept, dreamed, also animals do it, it is so basic. What would happen if we put some attention to the subtleties inherent in this action of sleeping and dreaming?

Can thus sleeping be activism?

Some people related to the things you could do in the morning, where we opened TNSC to be a non-curated platform for anyone interested to link their activities and explore the fragility and sensitivity of the early morning hours for collective manifestations and happenings towards futures we want to inhabit.

Yet I would argue that the very action of sleeping can become activism, if we enter it with a different kind of attention, with an attention that recognizes and honors our potential in the invisibilities we create and inhabit in those moments. If we see it as a space where we

share collective consciousness, that is part of creating our world during the waken state.

If we honor it as a space of spirit beyond the dead materialisms driven by logics of extraction, production, profit, utility. What we create in the night is not separate from what is happening in the day, and the other way around. Yet the night is not only a space of digestion but also of creation.

So if we can give space to the potential of imaginings possible in dreams, there lies an amazing potential for transforming worlds, creating worlds and being guided by collective wisdom. There are endless many openings to different worlds possible in those subtle spaces.

Another source of inspiration in relation to invisibility were the writings of Karen Barad about matter and meaning. They write about how in quantum field theory there is not void, there is no nothing, so everything, even the most overlooked, intangible thing, is something that will have an influence on everything else in that state and also that things are intertwined not only relating to each other but relating through each other, they are emerging through each other. The concept of intra-actions that Karen Barad proposes (among others) was very important knowledge in terms of looking at the night and looking at this void of the night, how  we kind of let that drown in our consciousness as a place we normally don’t remember. In general we don’t remember our sleep, we hardly do remember our dreams and still they will be part of creating the world and they will be part of influencing everything else. In that sense also invisibilities are political: they are important both in terms of the potential and in terms of being neglected, overlooked states.

Another thing Karen Barad writes about are materialities as repeated patterns of energy. We have been thinking about the energies we have in the night, like energies we manifest while sleeping, they will at some point be rippling in the materiality of our awakened state. In that way those things are not not-separated, they are interconnected. This was inspiring for us in terms of looking at the night and the invisible as political field: just because in our society we are not used to formulate, we don’t talk about or can’t talk about it, maybe even we might not afford those kind of things that happen in those spaces, it doesn’t mean that they’re not important, it doesn’t mean that they’re not there, it  doesn’t mean that we can just rush them over. Of course those subtle states might also be or they are also part of other activities that we do during the day, but the night was one way for us to focus on that subtle space as those states happen very naturally to everybody there, just usually we don’t notice them. 

AM:

For me the project has this double activist element, meaning with that a belief and desire for social and political changes. On one hand, as you say it invites the participants to undertake a very personal journey, where one’s own approach to the subtle space of the night changes through the experience of the performance. On the other hand, the fact that through the performance you are connected to a whole group of people doing it at the same time, that I think gives the project another political layer. I see it as giving an element of commitment to the group and also of trust to another kind of immateriality, because you cannot see or touch the other people that are participating in the TNSC with you, but you believe it and in a way you can feel it too. So again it is this invitation to adjust your perception of the situation to subtle presences that in a way are not subtle at all, because they can actually be very strong.

Foto: hello!earth.

VM:

I think this is another important aspect of TNSC: that we do this collectively. Everybody can sleep and can dream and we do this every night, but what happens in the moment that we consciously know that we do this together, and so that we together jump into this space of interconnectedness in our sleeping dreams? When you are in a group for several weeks and you start to share your dreams, usually you realize that they tune onto each other. I’m not a dream researcher but in many of the sources, that I read for this project, there is this collective aspect of dreaming as well. In our culture dreams are generally seen as an individual experience, like it’s your individual psyche. But there is our psyche, and there’s a psyche for society, and there is a mind or consciousness of a country, because the structures in this country and its political situation are in a certain way, and so on. This will also be part of our dreaming, and if we become aware of it we can also change it on that level. Of course it would need some more practice but just the fact that we recognise that the realm of the night and dreaming is a reality that is creative and creating is already a big step. Also dreams are very fluid, there we can change things quite rapidly, it takes a second to change something in the dreams. In terms of the collectivity of it, I also think that the fact that everybody sleeps, I mean that it is already happening, is crucial. In the western society we have traditions for eating together, to share food with each other. But we don’t have many traditions for sleeping in groups, maybe in school excursions, but not as a practice, and not as something that we practise as a collectivity. 

So I also think this moment that we put a focus on that we do this together, it’s actually happening always but now we recognise it as such, it produces another intensity of going through that night together. Also the fact that we do it in the middle of the week on a Tuesday for us is to suggest, that it is not a special event, but an everyday activity, and now we put some awareness on that. The awareness makes the everyday action of going to sleep to a kind of ritual or practice or both, in a way it is like an attempt to reinvent culture, to say: well, what if our culture was like that, what if we recognise that space and recognise the power and the energy in that space of the night?

And if you look at it you can see that it also connects, I think, to many of the questions that we are busy with right now as a society. For example, the question about how we relate to nature, the more than human, how to act in front of the disasters that are happening because of climate change and extinction of species and so on. I think that many of those issues are asking us to connect in other ways than we have done during the past 100 years and more. So you could say this is also a space for looking for and for asking how we can connect in another way in a collective and inclusive way. I think it’s about this whole web of things and the interconnectedness of the whole web.

AM:

There is something about the time of TNSC. The fact that it is happening every week for a period of 6 weeks makes it a recurring event. This returning to the practice and meeting the group again opens up to the possibility to create a collective not only in the here and now but also a collective through time. This opens for me a different perspective where the experience becomes part of a cycle and in that way bypasses the idea of the practice as a means to achieve a predetermined goal. I see the cycle as an alternative to the idea of  a linear time that goes from A to B, like a vector. Through recurrence and repetition the changes that will happen feel to me like an open process, a collective journey we take together one step at a time. 

VM:

I was always fascinated, when my grandmother was knitting and just by doing the same stitch again and again it would become a pattern. Repetition is important to look at the TNSC as a practice, that has the potential to shape and change. If you participate to TNSC once you get an idea of what the intention is, if you do it twice you might get a little more into it and maybe something starts to transform, if you do it 3, 4 times or even make your own variations of this thing you may arrive at another level of experiencing understanding. Therefore it would make sense for us to present TNSC again, ideally this was the 1st edition and there will be a new one with different preparations, with different rituals, because it’s a practice. If we really want to activate that space and want to take it seriously, I think, it’s inspiring to approach it as a collective art practice. It is not a workshop because it has an aesthetic frame, is defined in its form in some ways, yet through inventing and doing exercises together it begins creating culture by creating habits. Six times of course is much too short for that but it can at least inspire towards those kinds of thinking and changes.

AM:

For me what you say connects again to invisibility. It makes me think about this layering of an action – you know – that you don’t see the result right away, but only after a long time. Like water passing over a stone. You see the effect of that after years, you can’t even catch the moment, when it is actually happening but it’s happening constantly again and again and is an invisible action but it’s extremely strong and is making a fundamental change.

VM: 

On another level I also think that in all our works in recent years we commit to making quests rather than projects. We work with one thematic for 3-5 years and do different projects from one strand of research. This is also an alternative way of looking at productivity, and notions of ‘the new’. It ‘s more cyclic. Each work can be a very different experience for the audience, yet for us it is a way to be more organic in our making and not so linear in our process. It allows the modes of production also to be different from going from A to B to C.

Instead we rather create a field that is growing with us, and that we inhabit and at times edit and share. I’m trying to connect how this could relate to habits of producing and doing in other areas of society, but maybe I don’t have to answer right now.

AM:

It’s in a way going back to what you were saying at the beginning, like this allowing the time of not knowing. You don’t have the project all figured out already, when you are writing the application to get funding for it. It is more like: okay I allow myself and the whole process to be in a place, where the compass starts spinning around, and I lose orientation. And maybe I need to be there to imagine something different or to invite something else to happen or not. I don’t know, it’s like giving a frame for something  to unfold again several times and see it from all these different points of view instead of thinking, that you have to arrive at a conclusion in a very short period of time.

VM:

Yes again, it’s happening somewhere where it’s not visible for a long time, and if we could do that maybe our lives in a way would be more connected and interconnected and not so speedy. Maybe we wouldn’t have to do so much then and to invent again and again. We could be more grounded, more organic and in a morphing way engage in doing.

This organic way of understanding that the non productive space and doing nothing is as important, essential, valuable. What would it produce if you had in school a 5 hours of doing nothing, or being lazy and just following your impuls in this moment as part of your daily work schedule, or school day?

AM:

Could that be playing?

VM: 

Yes, maybe. …Yes, but then it was measured that playing is good for something, creating better results of one or the other kind, so if you are not playing it is also wrong.

AM:

But there is something about time for rest and time for playing – but how you rest and play is also important, the attitude you approach it. I think again it is more like that you don’t know how before you start. You don’t know how you will play today, and you don’t know what rest means today. And you allow time to actually feel what is needed. I feel like it is exactly this time of transition that makes a big difference. And this project is really giving this time – we are approaching the sleep together and experiencing how we do that, and what is happening there..

And also the logo you have, it also opens up the power of imagination. That there is a very strong power in imagining something together. We may know, that it is a game that it is not true but there is a power of imagining together and putting effort into it. To put some effort into imagining this happening.

VM: 

This is also interesting- you could really imagine something together, by asking questions and then our fantasy goes, and we create together.

In this project we were trying to say: What are the imaginings that want to come to us? Also acknowledging that there is something out there, that we just can be receivers for. Maybe it is bigger than one of us can imagine, more complex, wonderous than we could create with our willpower. We tried to get out of the cognitive mind into another kind of mind, and try to connect to this more collective mind and be receptive. It also poses the question of how we make ourselves open to be informed and receive, instead of seeing creation as…

AM:

Self expression.

VM:

Yes. This kind of: ‘I do’ , or ‘we do’ . 

We were inspired by an indiginous leader from Brazil called Ailton Krenak, and in his book: How to Postpone the End of the World, he is among others talking about the potential that dreams can bring to us. Dreams not as something we fantasize about, but as something that is there in a different register of reality, that is connected already, that we can approach and download. He’s talking about it as one source to receive inspiration on how to approach alienation, the effects of colonisation, and the crisis that our materialistic view on the natural world has brought to us, and how we could still reach somewhere else. 

To dream like this is not embedded in our culture as a practice – what could be practiced in our culture to approach this kind of pathway at all?  

FAKTA:

http://www.helloearth.cc

hello!earth har gennem flere år udforsket natten gennem deres kunstneriske virke og i samarbejde med forskere og videnskabsfolk, senest med THE NIGHT fra 2018. Tuesday Night Sleeping Club er et fælles eksperiment, der undersøger, om søvnen kan være en form for aktivisme. Kan søvnen og det sovende fællesskab give os fornyet indsigt i, hvordan vi udformer vores samfund i vores vågne timer?

Afholdt tirsdage fra d. 18. maj – 22. juni 2021 på Metropolis festivalen.
Bodyscaping. Foto: Nana Francisca Schottländer

Når kunsten gentænker samfundet

Efter endnu en corona-nedlukning især har medført fokus på udvikling af digitale (scene)kunstformater peger Metropolis København i sit 40. jubilæumsår denne sommer i stedet på kunstens potentiale til at gentænke samfundet i en genåbningskrisetid.

Af Mette Garfield

Jorden er indtørret, grå og fyldt med småsten og plasticaffald, andre steder er den derimod blød, sort og fugtig. Vi tramper i den, rører ved den, snuser til den og til græsserne, blomsterukrudtet, der smyger sig om vores ben. Vi kravler også op ad dynger af jord, triller og rutsjer ned af dem igen, mens lærkerne synger, og svalerne flyver rundt i luften over os. På toppen af jorddyngerne ser vi pludselig ud over en lysende saltsø, et månelandskab. Gravemaskiner og efterladte byggematerialer er også en del af det menneskabte landskab på Københavns jorddepot i yderkanten af Nordhavn. Her er overskudsjord fra eksempelvis Københavns metrobyggeri henlagt og her hentes jord til nye byggeprojekter. For bare 15 år siden var her kun hav, og i fremtiden vil den tidligere industribygning Tunnelfabrikken blive omdannet til ydre Nordhavns kulturhus og hele området blive til Københavns nye bykvarter, Lynetteholmen. 

Men i løbet af et det sidste år har performancekunstneren Nana Francisca Schottländer udforsket og udviklet performancevandringen Bodyscaping i jorddepotet.

Naturens bevægelser

I Bodyscaping går vi således iført støvbeskyttelsesdragter og refleksveste i fem mindre grupper i hele tre en halv time ud i jorddepotet og undersøger, hvordan vi er som både kroppe og maskiner i det menneskeskabte miljø. Relationerne til hinanden, hvordan er vi som gruppe, og som individer bliver også indirekte udfoldet. Vi går først instrueret af vores guide med hinanden i hænderne som dele af en sammensat maskine eller fælles krop, men folder os dernæst ud af hinanden, da vi hver i sær lægger os i rendegraverens gab eller sætter os på hug for at nærstudere en stenurt og de mikroskopiske, blålige lus. Og vi både hjælper hinanden ned ad skrænter og løber om kap.

Men relationen til hele området, til jorden, græsserne og naturen har selvfølgelig hovedfokus i dette sitespecifikke værk. For mig ændrer relationen til omgivelserne sig i takt med undersøgelserne af landskabet og i takt med tiden går. Jorden trænger sig ind på mig via guidens nænsomme skub. Så det bliver lettere og lettere at tage jorden op i hænderne, blive beskidt, kravle og lægge sig ned. Det føles til sidst pludselig befriende at trille ned ad en skråning. Alle sanser vækkes, og forbindelser til områdets eget økosystem og til hinanden bliver fysisk forståelige.

Da alle grupperne kort mødes oppe på en bakketop udfører guiderne i Bodyscaping en let koreografi i landskabet på skråningen under os. De går rundt, løber, flytter sig fra deres positioner langt i mellem hinanden. Vi har samtidig frit udsyn til bakkerne, vandet og himlen. Solen er på vej ned. Naturens bevægelser  bliver for mig den egentlige koreografi. Antropocænt er det landskabet fremfor mennesket, der er i centrum i Bodyscaping. Vi er her kun på besøg og må indgå i et nysgerrigt tilhørsforhold frem for at tænke i ejerskab.

Bodyscaping. Foto: Nana Francisca Schottländer

Kunstens potentiale

Nana Francisca Schottländers Bodyscaping er derfor et af værkerne Metropolis København har inviteret til at være med til at gentænke samfundet efter den anden corona-nedlukning, der måske forståeligt nok især har været præget af udviklingen af digital (scene)kunst.

Men kunstens potentiale til at tænke nyt, stille spørgsmål og særligt dens evne til at forestille sig andre kollektive sameksistensformer, kunne man mene er oplagt og altafgørende i denne krisetid. Kunsten kan sit møde med verden og sansende erfaringsdannelse i modsætning til videnskabelige, rationelle analyser åbne for en flerhed af spekulative mulighedsrum i fremtiden.

Medlem af klubben

Performancegruppen hello! earth!’s Tuesday Night Sleeping Club, der inviterede lytterne til at udføre forskellige aktioner og ritualer inden sengetid, var således et andet programsat værk på Metropolis Københavns laboratorium i foråret. For overordnet undersøger radiokanal-værket om menneskets drømme under søvnen kan være en form for aktivisme. Tuesday Night Sleeping Club undersøger om de inaktive, magiske timer i mellemrummet mellem søvn og drømme har et potentiale til at gentænke vores samfunds rationelle og effektive dagtimer.

Inden jeg skulle opleve værket, downloadede jeg app’en til aktions- og natradioen af samme navn og blev medlem af tirsdagsklubben. Da jeg tuner ind, hører jeg først et drømmende lydlandskab med lyde af en skov og fuglefløjt afbrudt af en rar stemme med spørgsmålet: ”Er du vågen?”

Værten, charmerende Daniel Nordback, guider mig til en række mikroaktioner, som laver sprækker i tid og rum, alle sammen p.g.a. corona-restriktioner udført alene i min egen lejlighed. Men vi lyttere bliver hele tiden husket på, vi er mange, der kollektivt udfører aktionerne samtidig.

Foto: hello! earth.

Jeg går således som mange andre på det tidspunkt ud af min hoveddør og ind af den igen. Jeg kommer hjem på ny og ser måske mine velkendte rum fra et lidt andet perspektiv. Senere tager jeg også festtøj på, min fjerboa og lange sølvhandsker, nattøj og hat. Så bevæger jeg mig rundt i lejligheden med lukkede øjne, mærker med skuldre, albuer, tåspidser i omkredsen af (næsten) hele min bolig.

Lidt senere følger jeg stadig guidens instruktioner til aktioner. ”Forestil dig dem, der har boet her før”. Det er svært, men jeg får billeder af en ung mand, en lægestuderende og hans fester, testunder i vindueskarmen, intensiv læsning i soveværelset. Mit blik udvider sig i Tuesday Night Sleeping Club, så mit eget hjem bliver en scene, hvor jeg selv agerer og bliver opmærksom på min krop, mine sanser, særligt høresansen selvfølgelig. Jeg bliver opmærksom på andre ting og foretager mig noget, jeg normalt ikke ville gøre der.

Jeg kigger, guidet af Nordback, også ud af mit vindue over på den anden side, hvor jeg kan skimte mine genboer. Jeg forsøger at registrere, hvad de laver, de ser vist TV, laver mad, sidder i sofaen. ”Det er dig på den anden side i et andet hus, hvad laver du?”, spørger Nordback. Jeg bliver på den led i et større perspektiv i Tuesday Night Sleeping Club bevidst om kollektive forbindelser mellem mine omgivelser, medmennesker og mig. Forinden har vi også fået gentaget oplysninger om de natlige forsamlinger, vi også kan deltage i, som fx Fredsprojektet, der planter frø for syriske flygtninge kl. 6.00 ved Gammel Strand eller guidede 30 minutters sleep walk.

”Sover du?”, lyder det efterfulgt af et tungt åndedræt. Der gøres klar til søvnen og drømmene og mellemrummet i mellem.

Foto: hello! earth.

Kvantefysik og kollektiv forandring

Tuesday Night Sleeping Club er ikke kun et rum for udforskninger i og af ens eget hjem, men også et rum for refleksionssamtaler om forskellige aktuelle begreber. Kvanteteorier udfoldes fx i en dialog mellem Daniel Nordback og Vera Mader, den ene af stifterne af hello! earth.

Mader forklarer, at ifølge den feministiske tænker Karen Barad, der bl.a. har skrevet Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, er fortiden ikke mulig at viske ud, men uretfærdigheder kan blive rekreeret og genoprettet. Historien forsvinder altså ikke, men kan repareres. At arbejde kollektivt er derfor, det der er muligt nu, idet tid og rum hele tiden skabes og er filtret sammen. Tiden er altså ikke lineær ifølge Barad, men alt er derimod i alt, og da vi skaber derigennem, kan vi kun kollektivt forandre.

Tanker, som sandsynligvis sammen med informationer om, hvordan vores forfædre sov langt mindre ad gangen, ligesom katte gør, er interessante at have i baghovedet, inden vi skal sove og drømme nye drømme. Men inden vi når dertil, gennemgår vi lyttere et ritual.

Vi bliver bedt af vores vært om at tage tøjet af. Først strømperne, dernæst det vi har på benene, nederdel, bukser og derefter, hvad vi har på overkroppen. Vi skal lægge alle beklædningsdelene ned på gulvet foran os, så der ligger en figur af vores tøj på gulvet. Så bliver vi bedt om at lægge os ned ved siden af. Lyde af bølgeskvulp efterfulgt af udsagn om, at det er forskelligt, hvordan vi går ind i fremtiden; at nogle springer, andre tager små skridt, mens andre igen løber ind i den. Jacob den anden stifter af hello! earth! siger så roligt: ”Vi ligger stille et øjeblik og lader et stormvejr passere igennem os. Spørg dig selv, er jeg vågen eller drømmer jeg?”

Sensuous City af Sisters Hope. Foto: PR, Metropolis København, Sisters Hope

Sensuous City

I løbet af juli måned følger nu endnu et værk på Metropolis Københavns festival, der ønsker at gentænke indretningen af samfundet. Sisters Hopes Sensous City  vil i et samarbejde med Nikolaj Kunsthal tage deltagere med på 24timers vandringer i byrummet for at udforske byens oversete steder og poetiske lag.

Nikolaj Kunsthal vil desuden være vært og ramme om natten, hvor deltagerne vil samles til fælles natteritualer, der skal give mulighed for nye tanker.  

FAKTA:

SENSUOUS CITY af Sisters Hope

Performancevandringen starter kl. 12, varer 24 timer og kan opleves:

14.-15. juli / 16.-17. juli / 18.-19. juli / 21.-22. juli / 23.-24. juli / 25.-26. Juli

HABITAT + Bodyscaping af Nana Francisca Schöttlander

udstilling, performance og publikation af Nana Francisca Schottländer.

Udstilling 3. juni-4. juli / performance 10. juni-4. juli – mødested: Tunnelfabrikken, Kbh. Nordhavn

Tuesday Night Sleeping Club af hello! earth

hello!earth har gennem flere år udforsket natten gennem deres kunstneriske virke og i samarbejde med forskere og videnskabsfolk, senest med THE NIGHT fra 2018. Tuesday Night Sleeping Club er et fælles eksperiment, der undersøger, om søvnen kan være en form for aktivisme. Kan søvnen og det sovende fællesskab give fornyet indsigt i, hvordan vi udformer vores samfund i vores vågne timer?

Afholdt tirsdage fra d. 18. maj – 22. juni

Kurator Amalie Frederiksen (th.) på Gasværksgrunden i Fredericia sammen med to lokale samarbejdspartnere. Foto: Christian Brems

“Vi bruger kunstens frihed”

Kunstkampagnen, udstillingen og samskabelsesprojektet #VÆRKDINVERDEN løber nu af stablen i Fredericia, Kolding, Ærøskøbing og Vejle for med udgangspunkt i eksisterende værker at diskutere hvordan, kunst kan forandre byerne i et samspil mellem lokale og tre udvalgte kunstnere. bastard har talt med kurator, Amalie Frederiksen, om visionerne for projektet.

Af Mette Garfield

Kurator og leder af kunstbureauet Another Public, Amalie Frederiksen, har jeg i røret til en inspirerende samtale om hendes arbejde med og visioner for kunstkampagnen #VÆRKDINVERDEN. Projektet kører i år for anden gang hele denne maj måned i fire danske byer. Hun fortæller myndigt, engageret, reflekteret og præcist.

Vil du fortælle om #VÆRKDINVERDEN? Hvad er visionerne og ideerne med kunstkampagnen? Hvad er det for en dialog Another Public ønsker med de lokale?

#VÆRKDINVERDEN er et kunstprojekt, der undersøger, hvordan kunst kan forandre måden, vi bruger og skaber byen på sammen med lokale borgere. I stedet for selv at komme med konkrete svar på det, bruger vi kunsten til at engagere lokale i undersøgelser af, hvad kunst kan og gør ved byrummet. Man kan måske sige at, kunsten bliver en slags kanal, hvorigennem borgerne kan påvirke byen.

Hvorfor er det så lige blevet i Fredericia, Kolding, Ærøskøbing og Vejle?  

Vi besøger steder, hvor kunst på forskellig vis allerede er en del af byens fortælling. Det gør vi for at starte den kunstneriske undersøgelse i øjenhøjde med byens borgere – og for at forankre projektet i en direkte erfaring med kunst i byrummet, som borgerne allerede har og kan relatere til. Og i 2021 har vi så udpeget fire byer, hvor kunsten på forskellig vis går ind og skaber nogle nye forbindelser mellem steder og som også opleves i bevægelse. At tale om kunst som en måde at skabe forbindelser og bevægelser i byen på har netop været et gennemgående tema eller en kuratorisk nøgle for #VÆRKDINVERDEN i 2021. De værker vi tager udgangspunkt i her er eksisterende, statiske og integrerede værker, mens de værker vi producerer er meget mere procesbaserede og foregår live i et midlertidigt performativt format , der forudsætter og former sig via inputs fra borgerne.

Det er måske også en måde at tale om, hvad kunst overhovedet er? 

Det er i hvert fald et forsøg på at udvide grænserne, rykke ved nogle traditioner for, hvordan vi taler om og forstår kunst. Vi kigger på kunst gennem en deltagelsesoptik, hvor det er interaktionen med mennesker, og den effekt dét har, der skaber værket. Så ja, klart et forsøg på at trække kunsten væk fra et klassisk kunstbegreb, der trænger til at blive udfordret. Det vil vi gerne involvere borgerne i. Vi vil gerne have borgerne med i den proces, så vi kan nå et sted hen, hvor der er mindre afstand mellem kunsten, byrummet og dem, der bruger det.

Mit næste spørgsmål er, hvordan du har udvalgt kunstnerne Karoline H. Larsen, Molly Haslund og Pelle Brage, der genfortolker eksisterende værker?

Ja, de genfortolker oplevelsen af de eksisterende værker. Processen har været et andet format end i 2018. Jeg har blandt flere ting lagt vægt på, at kunstnerne kan engagere, gå i dialog og skabe åbne processer. Det er andre menneskers in put, der bliver en del af værket fra start til slut. Værkerne udvikler sig via den interaktion og den dialog, der er med borgerne undervejs i processen. Det er et ret krævende format at skulle skabe kunst på den måde. Så det har været vigtigt for mig at vælge kunstnere, der har erfaring med det, og som jeg ved kan lige præcis det. Jeg har valgt ikke at eksperimentere med det, for vi er gæster, der inviterer folk ind. Borgerne skal have en god oplevelse. Kunstnerne står derud i byerne i en hel måned. Jeg har også valgt kunstnerne, fordi de alle har en ret karakteristisk performativ karakter, der er med til at drive værket frem, ved at skabe engagement og synlighed. Og så har de en ustoppelig energi.

Hvordan er samarbejdet med de lokale foreninger, som også er en del af projektet, kommet i stand?

Der er gået et langt forarbejde gået forud, og det med de lokale samarbejder er en helt essentiel del af projektets og min metode. Jeg har haft et grundkoncept for projektet i 2021, og mit første take har været at kontakte alle kommunerne, kultur- og ungekonsulenterne for at få en fornemmelse af, hvordan byen arbejder med kunst og kultur og lære byen at kende. De har så sendt mig i nogle retninger af, hvordan det kan give værdi for byerne. Det skal ikke være os, der kommer med noget færdigt. Vi er fx blevet vist rundt på Ærø og har lært området og strukturerne at kende; hvad er det for nogle ting, der er i spil. På Ærø er der et værft, og jeg vidste, at Pelle Brage skulle være med, og så gav det virkelig god mening at lave et samarbejde med det værft, for de har et værksted, og Pelle er en bygge- og materialenørd. Og så fordi værftet ligger lige der, hvor Kunstfærgen kommer ind – det  værk som Pelle går i dialog med. Pelle har også haft et forprojekt, hvor vi faktisk testede hans koncept, materialer og samarbejdet med værftet i et miniformat. Det er en meget innovativ proces, hvor man hele tiden revurderer projektet, når vi får nye in puts fra samarbejdspartnerne, og der kobles hele tiden nye samarbejder og nye mennesker på.

#VÆRKDINVERDEN – samskabelse i Ærøskøbing med kunstneren Pelle Brage. Foto: Pelle Brage

Hvordan kan kunsten så være med til at skabe ændret adfærd i det offentlige rum? Hvad er det de kollektive handlinger i byrummet kan?

Det handler om, hvem, og hvordan man ejer og skaber byen? Hvad er muligt, og hvem bestemmer, hvad der er muligt? De offentlige rum formes i høj grad af, hvordan vi bruger dem – altså af vores adfærd, både mentalt og fysisk. Men den adfærd styres af regler oppe fra eller nogle indgroede vaner, forventninger til, hvad vi bør gøre, og hvordan vi skal opføre os. Jeg mener så, at kunsten kan bryde med den magtstruktur ved at give modspil til den formelle og rationelle by. Kunsten kan skabe plads til en anden social orden, der i højere grad bliver tegnet af de mennesker, som bruger byen fremfor af dem, der officielt bestemmer. Kunsten kan give bolden op til borgerne og lade dem være medskabere af, hvordan vi bruger byen; fx ved Bogstavsfortovet i Vejle, der er et af de eksisterende værker, vi arbejder med. Bogstavsfortovet er et værk, der i forvejen skubber lidt til vores bevægelser i nye retninger og vender op og ned på vores normale måder at være i byen på, men det kan også være sådan, som Pelle involverer borgerne i at bygge en skulptur og lave et midlertidigt mødested nede på havnen, eller som Karoline ved at inviterer de unge til at sætte deres præg på byen med refleksglimt.

#VÆRKDINVERDEN – fra Molly Haslunds Alphabet Camp i Vejle. Foto:Molly Haslund

Er det ikke problematisk, at en kunstaktør ude fra, Another Public, kommer og laver kunst i et lokalt miljø?

Det kan være problematisk, hvis det ikke bliver gjort på en god måde, hvis man ikke gør det med en intention om at bidrage positivt til den kultur og de visioner, der allerede eksisterer. Jeg er meget interesseret i den problematik. Men jeg tænker, det vi gør som en slags service. Vi hjælper i en proces, der allerede er der eller er i støbeskeen. Sådan mener jeg, det helst skal være. Derfor laver vi også research og etablerer de lokale samarbejder rigtig tidligt i processen. Det er vildt vigtigt. Både at kunne tilpasse projektet i forhold til de interesser de lokale har i projektet, og at give det lokale medejerskab er meget vigtigt. Det er nogle mekanismer jeg hele tiden er opmærksom på at undersøge og forbedre. De lokale samarbejdspartnere sidder jo med en viden, som jeg ikke har – og alle steder er vidt forskellige. Selvfølgelig er der mange udfordringer og især med sådan et projekt med virkelig mange meget forskellige samarbejdspartnere. Folk har forskellige forhåbninger og interesser og vil præge det på forskellige måder. Meget af det handler om relationer og om at finde synergipunkterne. Byen skal synes, de kan bruge det til noget, ellers kan man lige så godt lade være.

Hvad tænker du om kunsten i #VÆRKDINVERDEN? Kunne man ikke mene, den blev brugt som redskab, skal kunsten ikke være fri?

Jeg tænker ikke, de to ting står i modsætning til hinanden. Kunsten kan i kraft af sin frihed være et rigtig godt redskab til at engagere mennesker i deres by og omgivelser. Kunsten kan netop i kraft af sin frihed være password til en by, man selv kan være med til at skabe. Den kan åbne op for andre måder at være i byen på. Den er fri ved, at den kan udfordre og vende ting på vrangen, få os til at genoverveje den måde vi er i verden på, og den måde verden fungerer på. Det er klart, at hvis kunsten bliver brugt som et middel til at opnå et rent rationelt formål, så holder den op med at være kunst i konventionel forstand. Den frie kunst kan noget, vi godt må insistere på, men vi skal også udfordre og stille spørgsmålstegn ved den opfattelse. Vi har måske især i Danmark en tendens til at blive meget forskrækkede over kunsten som redskab. Vi skal huske på, at ideen om den frie kunst er en vestlig konstruktion. Det er ikke en universel regel. I andre steder af verden findes den idé ikke. Idéen om den frie kunst er historisk tæt knyttet til idéen om, kunstneren som et geni, der åbenbarer sandheder i sit værk, som beskueren så kan beundre og blive klogere af. Det vil #VÆRKDINVERDEN gerne gøre op med.

I øvrigt mener jeg ikke, at ordet ’frihed’ harmonerer så godt med kunst i det offentlige rum. For vi er afhængige af så mange ubekendte faktorer, og vi kan ikke bare gøre, hvad vi har lyst til, der er sociale, etiske og politiske – og selvfølgelig økonomiske overvejelser i alt, hvad vi gør. Så kunsten er fri med en ret stor grad af relativitet.

FAKTA:

#VÆRKDINVERDEN er en national kampagne, der besøger forskellige byer for at engagere lokale unge i nye fortællinger om deres by. #VÆRKDINVERDEN er udviklet og kurateret af Another Public og foregår i samarbejde med lokalområderne og udvalgte kunstnere. I 2021 realiseres #VÆRKDINVERDEN i samarbejde med blandt andre: Vejle Kunstmuseum, Fredericia Gymnasium, Viften – Ærø Ungdomsskole, Kulturskolen Kolding og de fire kommuner.

De tre udvalgte kunstnere:

Molly Haslund: Kroppen som byens blyant

Kunstneren Molly Haslund gæster Vejle for at invitere lokale unge til at deltage i Alphabet Camp  – midlertidig mobil skriveklub, der bevæger sig gennem byen for at undersøge, hvordan erindringer, sansninger og fiktive forestillinger tilsammen tegner Vejle. På Alphabet Camp  vælger de unge selv deres ruter gennem byen, mens Molly Haslund og forskellige gæstekunstnere vil sende dem af sted med inspiration og øvelser. Når de unge vender tilbage til campen, vil de blive bedt om at skrive eller tegne om deres oplevelser på ruten. Til sidst samler og udgiver vi fortællingerne i en bog; en historie om en by fortalt af de mennesker, der bruger den.

Pelle Brage: Ærø viser vejen

På havnen i Ærøskøbing forsøger kunstner Pelle Brage og unge fra Ærø at løse verdens klimakrise med oppustelige skulpturer og en alternativ margueritrute til problemfyldte steder. Der er tale om et kollektivt kunstværk Ærø viser vejen, hvor samtalen, de uformelle møder og ’det at prøve ting af sammen’ bærer projektet frem. Rammen om det hele er hovedkvarteret foran værftet, der både fungerer som visuel markør, værksted, socialt mødested og strategisk ’hub’ for en mere klimavenlig verden.

Karoline H Larsen: Nye spor og fællesskaber

I Fredericia og Kolding sætter unge nye spor i byrummet via reflekterende tape sammen med Karoline H Larsen i kunstværket Reflect. De sætter grafiske tape-mønstre op på udvalgte steder for at teste, hvad der kan ske med adfærden i en hel by, når vi ændrer på den visuelle infrastruktur. Kunsten handler her ikke om forskønnelse, men om at forme nye adfærdsmønstre og forbindelser mellem steder. Værket peger på, hvordan den simple gestus ‘at sætte et spor i byrummet’ kan forandre menneskers forhold til deres omgivelser og hinanden.Billedkunstner Karoline H. Larsen under #VÆRKDINVERDEN-aktion i Kolding. Foto: Christian Brems

Stjernedrys ud over byen

Sammen med lokale unge sætter billedkunstner Karoline H. Larsen reflekser op i Fredericia og Kolding. Kunstværket REFLECT er en del af kunstkampagnen #VÆRKDINVERDEN, der udfolder sig i fire danske byer i løbet af maj måned. bastard har mødt kunstneren til en samtale om kollektive handlinger i det offentlige rum, fællesskaber og et hybridt værkbegreb.

Af Mette Garfield

I REFLECT-facebookgruppen har jeg de sidste uger kunnet se billeder af farverige reflekser sat op af byens unge i kreative og figurative mønstre i Fredericia. Selv i regnvejr har de været ude og skabe kunst og bevægelse i det offentlige byrum. Billedkunstneren Karoline H. Larsen har som en del af kunstkampagnen #VÆRKDINVERDEN guidet de unge til at frembringe det kollektive værk, handlingen REFLECT. Hun fortæller begejstret og imødekommende på zoom om projektet.

“D. 18 maj laver vi også en offentlig event. Vi skal ud og lave en aktion sammen med Den Kreative Skole i Fredericia. Der er 40 elever på Billedskolen, men jeg tænker, der kommer 15, hvis vi er heldige. Aktionen bygger videre på det, der allerede nu er sat op”.

Kunstkampagnen #VÆRKDINVERDEN har inviteret tre kunstnere til at skabe nye kollektive kunsthandlinger og aktioner med udgangspunkt i tre allerede eksisterende kunstværker i det offentlige rum. Karoline H. Larsen er blevet bedt om at genfortolke kunstneren Nils Erik Gjerdeviks skulptur; tre væltede, grønne, lilla og orange elmaster, der bliver selvlysende om natten.

”Jeg blev glad, da Amalie spurgte, om jeg ville være med, fordi Gjerdevik personligt har betydet rigtig meget for min kunstpraksis. Jeg ville derfor lave en hyldest til ham, se det som en hommage. Han lærte mig faktisk om det begreb; at man kunne kommentere på andres værker, se det som en dans”.

#VÆRKDINVERDEN- reflekstape i Kolding. Foto: Christian Brems

Poetisk reflekstape

Karoline forklarer mig, hvordan der var mange måder for hende at gå til opgaven på.

”Man kunne bruge elmasterne som form, de er enormt flotte, men man kunne også tage oplevelsen af værket. Det, synes jeg, er spændende. Kendetegnende for værket er, at man kører ud af motorvejen og ser vejskilte osv., og så sker der ikke noget længe, men så lige pludselig, hov! Der er en selvlysende orange, lilla ting derude og en grøn på den anden side. Det farer forbi i glimt. Så tænkte jeg, vi skal da arbejde med reflekstape! Reflekstape er ret funktionelt, men så kan man også vende det om og gøre det poetisk”.

Hun fortæller mig også, at Gjerdevik lærte hende, at man som kunstner godt må blive forelsket og lade sig forføre.

”Det tændte mig, og den enkle ide lod jeg mig forføre af. Det behøver ikke være en 1:1 gengivelse af masterne. Det kan ligeså godt være, at man arbejder med sit indre glimt. Så eleverne har skullet arbejde med, hvad det indre glimt betyder for dem. Jeg har sagt til de unge: ’Hvad vil det sige at opleve noget i et glimt?’ Kroppen husker jo i glimt. Hvordan var din weekend? Det husker du i glimt”. 

Desuden lærte Gjerdevik Karoline, at kunst godt må være sjovt.

”Humor er lidt et tabu i kunstverdenen. Men det kan faktisk være en guideline for, hvad der betyder noget for dig. Jeg gav eleverne nogle eksempler; at det kan være alt, fra du spiser en kanelsnegl, til noget aktivistisk du kan kommentere på, men det kan også være et abstrakt flow. Jeg har givet dem fire tilgange: det figurative i det billedlige symbol eller en kommentar med et ord, eller det grafiske, abstrakte mønster eller noget som handler om folks bevægelser og forbindelser på stederne”.

#VÆRKDINVERDEN-aktion i Kolding. Foto: Christian Brems

Handlinger, der skaber fællesskab

Karoline H. Larsen har stor erfaring med at skabe deltagerbaserede værker. Hun har tidligere både nationalt og internationalt skabt Collective Strings, en installation udgjort af farverige snorespor i byrummet, parker og lign. Collective Strings giver deltagerne mulighed for at skabe relationer, bevægelse og at tegne fysisk i rummet. Men med COVID-19 restriktioner har det naturligvis været vanskeligt at arbejde med sociale skulpturer og fælles handlinger.

”Vi har kaldt det at sætte glimt på din by. Vi trænger i den grad til det. Jeg plejer at arbejde med handlinger, der skaber fælleskaber i byrum. Men det har været en stor udfordring denne gang, for når eleverne er ude, er de stadig underlagt gymnasiets COVID-restriktioner, og de er nogle gange strammere for gymnasiet end for det offentlige rum. De har ikke måtte mødes på tværs af klasserne, så det har vi også skullet tænke ind i processen. Normalt ville jeg samskabe 3-5 steder i byen, men med COVID-benspændet har vi arbejdet med reflekstapeopsætningen som en rebus, hvor sporene fra de 88 elever i deres forskellige bydele kan tale sammen. En slags stjernedrys ud over byen”.

Ejerskab og medbestemmelse for eleverne har selvfølgelig været en vigtig del af REFLECT. Derfor lavede Karoline også facebookgruppen, jeg har fulgt, så de kan se, hvad hinanden laver. Karoline har husket dem på at tænke over, at der var andre elever i gang med at sætte tape op samtidig med dem.

”Jeg har prøvet at lave et mentalt fælleskab”, griner Karoline og fortsætter: ”Jeg ser det som ringe, der breder sig, fra de unge og deres lærere til, når de går ud og sætter tape op og til dem, der tilfældigt ser det i byen. D. 18. maj er der så den offentlige aktion. Vi har også lavet et reflekskit, som er sat ud forskellige steder i byen, som folk kan tage og selv begynde at sætte reflekser op”.

#VÆRKDINVERDEN-aktion i Kolding. Foto: Christian Brems

Et udvidet, hybridt og demokratisk værkbegreb

#VÆRKDINVERDEN og REFLECT arbejder således indenfor et udvidet kunst- og værkbegreb og for, at alle har ret til at lave kunst. #VÆRKDINVERDEN er på den måde en form for byrumslaboratorium.

”Selvfølgelig er der nogen, der har en uddannelse og en erfaring med at arbejde med kunst, men nerven i det har vi alle sammen ret til. Det behøver ikke være et perfekt resultat, det er lige så meget undersøgelsen, der betyder noget. Hvem griber vores glimt, og hvem griber muligheden?”.

Aktionerne, kunsthandlingerne i byrummet mener Karoline H. Larsen kan gøre opmærksom på en sanselighed og give et fysisk og mentalt fællesskab, men kan de måske også ligefrem give borgerne et andet forhold til deres by?

”Ja, et andet forhold til byen eller bare at tænke over den måde vi er i byen på. Det kropslige udgangspunkt. Vi suser jo fra det ene til det andet og er meget planlagte. Men hvad nu hvis vi så noget i et glimt og sænkede farten. Kom til at være tilstede og bevæge os anderledes og kigge rundt. Helt konkret kom til at bøje hovedet bagover eller nedenunder noget. ’Tænk, der er også noget nede på soklen af kirken!’. REFLECT er ikke bare reflekstapen, der sidder på væggene, det er også bevægelsen omkring det. Jeg har talt med eleverne om det, at de skal tænke over, hvordan de sætter tapen op i forhold til bevægelse”.

Derudover mener Karoline, at aktioner og kunsthandlinger kan kaste nyt lys og give opmærksomhed til bestemte områder i en by.

”Med REFLECT har vi mest tænkt på det som glimt i hele byen, men man kan bruge handlinger til at give bestemte kvarterer synlighed, give positiv energi til steder, der måske er omtalt dårligt, men godt kan være rigtig fine steder. Der kan kunsten noget”.

#VÆRKDINVERDEN-aktion i Kolding. Foto: Christian Brems

Det mellemmenneskelige

Karoline har ret tidligt i sin kunstpraksis været optaget af at arbejde på tværs af genrer og for alle aldre.

”Det mellemmenneskelige, og hvordan man kan være med til at skabe fælleskaber interesserer mig. Fordi vi skal turde at blive ved med at række ud, sanse og mærke med hele kroppen, at vi ikke er alene. Hvis vi lukker os for meget om os, så er det systemer, der kører i deres egen energi”.

Men faktisk udspringer Karolines kunstfællesskabshandlinger fra hendes maleri, forklarer hun mig i afslutningen af vores samtale.

”Jeg kunne godt stå og lave noget med et lærred, men jeg blev også ret ensom på et tidspunkt. Da tænkte jeg, ’kan jeg lave det som et mellemværende?’. Så begyndte jeg at trække striberne fra lærredet ud i byen og gøre det til et mellemværende. Det kunne jeg godt, heldigvis. Jeg gik ned på Assistens Kirkegården med en rulle stegesnor og prøvede det af. Det var ønsket om også at sige, at værket er en social størrelse; kunsten som socialt ærinde. Jeg sidder jo ikke på en øde ø”.

FAKTA:

Karoline H Larsen: Nye spor og fællesskaber

I Fredericia og Kolding sætter unge nye spor i byrummet via reflekterende tape sammen med Karoline H Larsen i kunstværket REFLECT. De sætter grafiske tape-mønstre op på udvalgte steder for at teste, hvad der kan ske med adfærden i en hel by, når vi ændrer på den visuelle infrastruktur. Kunsten handler her ikke om forskønnelse, men om at forme nye adfærdsmønstre og forbindelser mellem steder. Værket peger på, hvordan den simple gestus ‘at sætte et spor i byrummet’ kan forandre menneskers forhold til deres omgivelser og hinanden. D. 18. maj finder en REFLECT-aktion sted i byrummet i Fredericia.

#VÆRKDINVERDEN er en national kampagne, der besøger forskellige byer for at engagere lokale unge i nye fortællinger om deres by. #VÆRKDINVERDEN er udviklet og kurateret af Another Public og foregår i samarbejde med lokalområderne og udvalgte kunstnere. I 2021 realiseres #VÆRKDINVERDEN i samarbejde med blandt andre: Vejle Kunstmuseum, Fredericia Gymnasium, Viften – Ærø Ungdomsskole, Kulturskolen Kolding og de fire kommuner.
Forfatter Helene Johanne Christensen, København, 2020. Foto: Lærke Posselt

Hændernes viden

Digter, essayist og bastardskribent, Helene Johanne Christensen, har høstet rosende anmeldelser for sin anden digtsamling, Sammenfald. bastard har mødt hende til en samtale om at skrive med kroppen, tavs viden og hendes interdisciplinære arbejde på tværs af lyrik og bl.a. naturvidenskab.

Af Mette Garfield

Digtsamlingen Sammenfald er Helene Johanne Christensens anden udgivelse. Først rammer samlingens sanselighed måske én som læser. Derfor bliver mit indledende spørgsmål til forfatteren, der toner mildt nærværende frem på min skypeskærm, om hun vil sætte et par ord på forholdet mellem hendes debutudgivelse BLÅ og Sammenfald.

”I BLÅ er interiøret meget småt – de ting, der findes, er få, og spørgsmålet er, om de overhovedet findes som fysiske objekter. Det er nogle abstrakte rum, fordi BLÅ på en måde er et forsøg på at udtrykke en følelse. Men jeg ser det også som en koreografi. Der bliver skabt nogle rum, pladsen, et værelse og havet, og på de scener bliver genstande flyttet rundt. Det er meget scenisk, og alt foregår for at forandre relationen mellem jeg’et og du’et. Så BLÅ er meget anderledes end Sammenfald, som er meget mere jordbunden. Der er mere fysisk virkelighed, meget mere krop og flere genstande i Sammenfald, vokabularet er meget større”.   

At skrive krop og sind sammen

Den overordnede bevægelse i Sammenfald er en, hvor jeg’et, der går fra at være lukket overfor verden til at åbne sig, hvorfor det?

”Ja, allerede i introdigtet har jeg’et et ønske om at være gennemsigtigt, men også fast, jeg’et vil krystalliseres. Så ønsket er at være lukket og fast. I første afsnit i bogen forsøger jeg’et også at slippe væk fra sin krop, sin fysiske tilstedeværelse og blive ren hjerne, fordi det er så besværligt og gør fysisk ondt at være en krop i verden. Jeg’et føler sig afskåret fra omgivelserne og resten af verden. Men hun finder meget hurtigt ud af, det ikke kan lade sig gøre”.

…hvad skal jeg med kroppen, når den ikke kan slå rødder, når den ingenting kan flytte eller bære, lyder det i et af de indledende digte.

”Når man ikke er forbundet med verden på nogen måde, hvad skal man så med den? Men så sker der en erkendelse af, at kroppen ikke er så skidt”, smiler Helene.

”Kroppen er et hjem. Den er ens nærmeste natur. Så følger et dansedigt med en erkendelse af, at kroppen ved alt muligt. Bevægelsernes selvfølgelighed, de foregår næsten uden for jeg’ets bevidste vilje. Digtet er ret vigtigt for resten af bogen. For derfra handler det om at forsøge at skrive krop og sind, som vi normalt forstår som adskilte, sammen. At lade bevidsthed og sanser falde sammen”.

Tavs, poetisk viden

Vil du uddybe, hvad det er kroppen ved?

”Det er det, jeg vil kalde tavs viden eller kropslig viden. Det sprogløse eller ordløse, det, der ikke kan udtrykkes med logik, fornuft og hverdagssprog. Men det kan lyrik udtrykke, når det er godt. Dans kan også udtrykke tavs viden. Det er ikke sprogløst forstået på den måde, at det ikke er kommunikation, for det er det. Det er fornemmelser, anelser og sensationer. De ting, man ved på den måde, at man ved dem med sikkerhed, men man ikke kan argumentere for det eller forklare, hvorfor det er sådan”.

Helene peger desuden på kroppens fysisk konkrete viden.

”Kroppen ved jo helt vildt meget. Den er jo sindssygt klog! Den sørger for, vi lever hele tiden, hjertet slår osv. Men også sådan noget som, hvordan man cykler. Jeg ville aldrig kunne lære én at cykle ved at fortælle hende: ’du skal træde i pedalerne og holde sådan her på styret og læne dig sådan…’. Man skal indoptage det som viden i kroppen”.

Sammenfald er opbygget af fem afsnit. Afsnittet ’Hænderne som lygter’, er måske er et af bogens mest sanseligt poetiske og adskiller sig samtidig fra de andre, fordi det er form for fortælling. Vil du fortælle om det afsnit?

”Det er meget intuitivt båret. Der er stadig masser i det afsnit, jeg ikke ved noget om, hvilket jeg godt kan lide, en dumhed overfor det. Jeg håber, det giver plads til, at læseren kan fylde ud. I afsnittet er der en kvinde og et barn i verden, og der en en sanselighed i det hele. Det er bl.a. inspireret af barnets måde at møde verden på med hænderne eller munden først. Og den voksnes anderledes relation til omgivelserne, som måske har det med at være mindre sansende og mere analytisk og kategoriserende. Derfra bevæger digtene bevæger sig videre både ud og ind. Vi kommer helt ind i cellerne og nerverne i kroppen og helt ud i universet. Den bevægelse bliver en endnu større forbindelse”.

Sammenfald og omvendinger

At skabe forbindelser, sammenfald – som også er samlingens titel – mellem det mest intime og det allerstørste er et bærende tema i digtsamlingen. Derfor er Helene Johanne Christensens skrift også blevet sammenlignet med, efter min mening, en af de største danske lyrikere, Inger Christensens.

”Jeg skriver også essays, hvor det også handler meget om, at se sammenhænge og forbindelser mellem ting, man forstår som adskilte og ikke har forbundet før. Det samme gælder i lyrikken. Den kan sammenstille forskellige billeder, tider, fænomener og rum, der ligger meget langt væk fra hinanden. De sammenfald, overlap og forbindelser kan give noget helt nyt, i mellemrummene opstår nye ting. Det er vildt spændende at arbejde med. Jeg bliver hele tiden overrasket. I afsnittet ’Dobbelteksponeringer’ spejler jeg’et sig, portrætterer sig helt konkret i og med andre kvinder. Jeg’et lader sig falde sammen med dem.”

Og digtene skriver heller ikke ’kun’ sammenfald og dobbelteksponeringer frem, jeg’et lader sig ikke kun forbinde med verden, sin slægts kvinder og historiske videnskabskvinder; sanserne falder også sammen, udtrykket ’Hænderne som lygter’ er vel også et udtryk for synæstesi?

”Jo, følesansen som synssans. Det har jeg ikke tænkt på. Med videnskabens udvikling i Oplysningstiden, begyndte man virkelig at adskille og hierarkisere. Descartes fx adskilte sind og krop og placerede sindet øverst i hierarkiet. Oplysningstidens lys, det at oplyse noget og sig selv, henviser til at blive opnå viden. Verden bliver oplyst, og så forstår man den. Det, jeg bl.a. mener med ’hænderne som lygter’, er, at kroppen også er klog og tager imod oplysninger og opbygger viden. At man kan møde verden og få viden gennem sanserne, også andre sanser end den mest dominerende synssansen”.

Et digt i samlingen siger netop også: Hvis nu lyset i mig / er mørke / så vil jeg lære at elske det mørke / som om det var lys. Digtet forstår jeg som et forsøg på at omvende de traditionelle opfattelser af lys og mørke. Lys som bevidsthed…?

”Ja, og som det gode. Lige præcis. Det spiller på et citat fra Biblen, som bogen også har som motto: ’Hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket mørke!’. Der er også mange problematiske ting ved citatet i konteksten i Biblen, men jeg synes, det er interessant, at lyset i os måske er mørke, men sikke dog et mørke! Altså et godt mørke? For vi har jo alle mørket i os, besværet, sorgen. I stedet for at forstå mørket, som noget der skal fordrives, så at prøve at forstå det på en ny måde. Vend det om”.  

Slægtens kvinder og historiske videnskabskvinder

Hvorfor er det jeg’et og du går historisk tilbage til din slægts kvinder?

”Det er, fordi hele bogen er en undersøgelse af, hvordan findes man i verden. Hvordan relaterer man til verden, hvordan balancerer man mellem intellekt og sanser, og hvordan balancerer man mellem vildskab og normer? Jeg var nødt til at gå i dialog med nogen for at tænke over det. Så jeg spurgte min oldemor, mormor og min mor, hvordan var og er I i verden?”.

Katia Krafft (1942-1991), en fransk vulkanolog, er sammen med flere andre historiske videnskabskvinder og kunstnere også en af Helene Johanne Christensens inspirationskilder i Sammenfald.

”Hun er enormt interessant som mange af de andre videnskabskvinder, jeg skriver om, fordi de bryder normerne. De er nødt til at gøre det, de gør. Katia Krafft udsætter sig selv for fare. Den destruktivitet er fantastisk spændende, jeg kan genkende den. Den hører ikke hjemme hverken i Victoriatidens kvindesyn, eller i de kvindekasser vi har nu. Vildskaben og viljen til at bryde med normerne”.

Det er vel et feministisk incitament at fremhæve og synliggøre de videnskabskvinder i bogen?

”Ja helt klart og ikke kun det. Også det at give kroppen og det ikke-menneskelige mere at skulle have sagt er et feministisk projekt”.

Kan man sige, din skrift er en écriture féminine?

”Jeg sad selv og tænkte på det. Nej, eller jo noget af den. ’Hænderne som lygter’- afsnittet og det første afsnit er nok beslægtet med écriture féminine. Det er vel et ret rummeligt begreb. Men de to afsnit er skrevet direkte fra kroppen, mens nogle af de andre digte og afsnit er skrevet mere med en blanding af krop og intellekt”.

Økokritik og det interdisciplinære

Sammenfald handler som nævnt om at skrive med kroppen bl.a. for at pege på kroppen som natur ogom at skabe forbindelser. Vil du sige noget om det økokritiske tema i bogen?

”Det handler igen om adskillelser og hierarkier, hvor sind er blevet sat over krop, og mennesket og kultur sat over natur. Jeg tror på, at hvis vi kan komme hjem i kroppen og lytte til den, så vil det være et rigtig godt skridt på vejen til at skabe forbindelser til de fysiske omgivelser og andre organismer og begynde at lytte og forstå dem bedre. Hvis vi begynder at forstå os selv som natur, ligesom dyr og mineraler og planter, så håber jeg, at den respekt og omsorg, vi kan få for os selv, også vil rette sig mod andet end mennesker”.

Helene Johanne Christensen er udover at være inspireret af fotografi, fx konkrete fotografier af hendes oldemor, mormor og mor samt et fotografi af kunstneren Ana Mendieta (1948-1985), også inspireret af andre kunstarter. I Sammenfald er som sagt også et betydningsfuldt dansedigt inspireret af den amerikanske koreograf og danser Bobbi Jene Smith (1983-). Hvad mener du, det tværæstetiske kan?

”For mig er det ikke kun tværæstetisk, men tværdisciplinært, fordi jeg også arbejder  med naturvidenskaben og akademisk teori, bl.a. kvantemekanik og bevidsthedsforskning. Jeg tror, det handler om at afprøve alle mulige metoder til at forstå. Og en metode til at forstå er også at danse. Jeg går til gaga, fordi det netop er en dans, hvor jeg kan øve mig i at lytte til, hvad kroppen fortæller mig”.

Helene fortæller, at hun ligesom Bobbi Jene Smith, bruger gentagelsen i sine værker.

”Hun bruger, som jeg også skriver i et digt, gentagelsen til at nå til ’udmattelsens sted’. Hun laver den samme bevægelse igen og igen, til hun selv og bevægelsen bliver annulleret. Alt bliver skræller af og bliver helt råt og sårbart”. 

Helene Johanne Christensen samler og afrunder smukt vores samtale med et citat af den norske forfatter, Tor Ulven (1953-1995):

”At skrive indebærer en omhyggelig planlægning for at træffe det, som ikke er planlagt og heller ikke kan planlægges, derfor bør alle bøger være lidt dumme, de bør have et felt af dumhed eller bevidstløshed, som forfatteren ikke kan fange, en slags blind dumhed, altså en form for intuition, altså i princippet en dårlig tænkning, en form for dumhed, men denne tilsyneladende dumhed kan i længden vise sig at være mere intelligent  end forfatteren.”

FAKTA:

Forfatter: Helene Johanne Christensen
Titel: Sammenfald på Forlaget Gladiator
Omslag: Clara Birgersson
Udgivelsesdato: 21. januar 2021
Sidetal: 68
Panelet til Bikubenfondens Visionssalon ‘Live-oplevelsens hybride muligheder’. Foto: Luna Stage

Det sanselige og det digitale

Paneldiskussionen Live-oplevelsens hybride muligheder forsøgte at bryde live-oplevelsen ned, belyse bestanddelene i ‘det hybride’ og diskutere de forskellige perspektiver pandemien har tilvejebragt. Ikke kun i forhold til produktionsmæssige arbejdsforhold, men også i forhold til hvad det vil sige at være kunstner, kurator og institutionsleder i en tid og i et samfund.

Af Mille Højerslev

Hvis jeg lukker øjnene og tænker på, hvad jeg savner allermest, så er det den følelse af fællesskab, man kan få gennem kunsten, når man er mange, der oplever den sammen samtidig.  Netop live-oplevelsen er udgangspunktet for Bikubenfondens seneste Visionssalon, som denne gang er tilrettelagt i samarbejde med Matthias Borello, kurator på det nu afsluttede projekt, VEGA ARTS.

Live-oplevelsens hybride muligheder indledes med overordnede spørgsmål som: Hvad er der sket med live-oplevelsen under pandemien? Hvad forbinder vi egentlig med det hybride? 

Til debatsalonen deltager Matthias Borello, naturligvis, dertil sidder Signe Brink Wehl, som er kurator på Roskilde Festival Arts gennem en årrække, med i panelet og det samme gør Bjarke Svendsen, der er nyligt tiltrådt leder af den unge musikinstitution ALICE, performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen samt Christian Skovbjerg Jensen fra Inter Arts Center i Malmö, som er ordstyrer på det online live-arrangement.

Paneldiskussionen kredser først og fremmest om deltagernes egne erfaringer med at skabe live-oplevelser til forskellige rum og publikummer. Men i løbet af de to timer, arrangementet varer, deler de også deres ønsker til bedre produktionsmæssige arbejdsforhold, større fleksibilitet fra fondenes side samt visioner for det kulturelle område, når det kommer til at omfavne og fremme hybride kunstpraksisser.

Hvad vil det sige at have en oplevelse sammen?

Paneldiskussionens første taler er Matthias Borello, som af ordstyreren får muligheden for at kigge tilbage og foran et publikum reflektere over, hvad de vigtigste erfaringer var og hvilke nye formater og nye oplevelser, der opstod gennem samarbejdet med VEGA. Borello fortæller, at det med invitationen hurtigt stod klart for ham, at han var blevet lukket ind i huset for at udfordre normalen:

“Fra VEGAs side eksisterede der nogle tanker om, at samtidskunsten kunne være et sted, hvor vi kunne stille andre spørgsmål end, hvad der blev stillet i det øvrige program. Jeg fik derfor frie tøjler, men tog et bevidst valg om ikke at hive de mest eksperimenterende og grænseoverskridende samtidskunstnere ind. Jeg forsøgte at hive kunstnere ind, der havde en forholdsvis bred appel og kunne agere som brobyggere til live-oplevelsen. Nogle kunstnere havde et musikalsk touch i deres praksis (fx Tori Wrånes og Ragnhild May), andre en mere konceptuel tilgang eller en måde at italesætte rum og oplevelser. Jeg selv forsøgte at skabe en kuratoriske ramme, hvor man kunne undersøge og tale om samvær som noget kunstnerisk. Både i forhold til kunstarter, der finder sammen eller opererer hybridt, men også skabe et samvær, som mere handler og italesætter en meta-oplevelse, om hvad det vil sige at have en oplevelse sammen, kunstnerisk og kulturelt?”.

Altså, handlede VEGA ARTS om at definere måder og opskrifter på, hvordan vi er og kan være sammen. Et andet interessant lag i projektet handlede om den forvirring, der kan opstå, og den produktivitet, der ligger heri, når det ikke står klart for de involverede, hvem der egentlig performer. Er kunstneren i fokus eller er deltagerne?

Matthias Borello. Foto: Luna Stage

Særligt Borellos tanker om denne slags forvirring griber Skovbjerg Jensen opfølgende og forklarer, hvordan meget musik og kunst er sanseligt på en måde, som intellektet ikke altid kan begribe og derfor kan være svært at finde de rette ord for.

Kunsten på Roskilde Festival er mere end en udsmykning

Christian Skovbjerg Jensen sender stafetten videre til Signe Brink Wehl og spørger ind til historikken i om ambitionerne for Roskilde Festival Arts: “Hvad var tankerne fra start, og hvor er I idag?”.

Brink Wehl fortæller, at kunsten egentlig altid har været til stede på Roskilde Festival, men at man tidligere ikke har gjort et stort nummer ud af at formidle den. Det ændrede sig, da man etablerede Roskilde Festival Arts som en selvstændig bestanddel i festivalprogrammet: 

“Vi er nysgerrige på samtidskunsten og tror på, at den har en stor værdi for publikum, men også for kunstfeltet og den måde, det kan udvikle fællesskabet”.

Hun fortæller, at mange af de kunstnere, hun gennem årene har arbejdet sammen med, bliver overvældet af den opmærksomhed, de får på festivalpladsen, fordi de aldrig har oplevet at producere kunst for et publikum bestående af flere tusinde mennesker og få så meget respons. Måske er en af grundene til det, at man som publikum kan engagere sig i samtidskunsten på mange forskellige niveauer. Man kan undersøge værkerne tæt på eller se på dem på afstand.

Signe Brink Wehl. Foto: Luna Stage

“Kunsten på Roskilde Festival er mere end en udsmykning og underholdning på vej til musikoplevelse. Den er med til at stimulere nye platforme, hvor vi kan opleve kunst i fællesskab, og nye måder, hvorpå kunstnere kan udkomme. Hvis vi kan skabe rum, som kan omfavne kunsten, det musiske og det eksperimentelle, der opstår mellem rum, der kan vi også omfavne genrer på tværs og det tværæstetiske.”

For Signe Brink Wehl er det vigtigt at holde fast i det transformative som et kuratoriske greb for at undgå at formalisere kunsten og de eksperimenter, udtryk og samtaler, der udspringer herfra, noget hun også vender tilbage til senere i samtalen.

Cuenca Rasmussens komplekse kunst og kritisable forhold på kunstinstitutionerne

På samme måde som Matthias Borello og Signe Brink Wehl blev det, inviteres Lilibeth Cuenca Rasmussen også til at kaste et historisk tilbageblik på sin praksis og arbejde med at åbne samtidskunsten op fx gennem hendes tidlige inkorporering af musik:

“I min praksis går jeg op i at åbne op for flere rum, og altså ikke kun blive i kunstkontekst. Jeg vil gerne figurere i andre rum med og gennem min kunst, fordi det, jeg gerne vil sige med min kunst er så kompleks, og det kan jeg kun udtrykke, hvis min kunst deles ud mellem forskellige medier, så der fx både kommer fokus på det musiske og det visuelle. Når jeg arbejder sammen med andre på tværs af fagligheder, fx med musikere, designere, åbner jeg op for at arbejde med andre sanser og kunne involvere flere mennesker. Det at arbejde med flere kunstarter skaber et mere demokratisk rum, også for publikum, for jeg kan åbne op for flere sanseapparater. Hvor mange af de kunstnere, som fx musikere, har få redskaber og øver meget, har jeg flere. Jeg ser mig selv som blæksprutte.”

Skovbjerg Jensen går i dialog med Cuenca Rasmussen og fortæller, hvordan hun ikke kun er lykkedes med at skubbe til den verden, hun er en del af, og som meget samtidskunst i øvrigt gør, men at Rasmussen faktisk også har formået at skubbe til samtidskunsten, fordi der med hendes performances skete “nye ting”. 

Lilibeth Cuenca Rasmussen. Foto: Luna Stage

Cuenca Rasmussen bevæger sig videre og beskriver receptionen af hendes performancekunst og kritiserer de forhold, performancekunstnere arbejder og har arbejdet under i Danmark, hvilket hun også vender tilbage til senere i paneldiskussionen:

“Jeg kan huske, de første par gange jeg forsøgte at vise mine første performances. Der var ikke mange institutioner, der gad have performance, booke lyd, for god lyd koster penge. Det er så pinligt med den dårlige lyd. Det har taget år, før performancekunst er blevet en del af white-cube-oplevelser. Man skal stadig kæmpe for den gode lyd i dag.”

Her bryder Matthias ind og fortæller, hvordan samarbejde med VEGA har været godt, at produktionen var ‘smooth’, og at det “virkelig har været værdifuldt for kunstnerne at opleve”. Her kan musik-institutionerne tydeligvis noget, som andre kulturinstitutioner har sværere ved at opfylde.

“Jeg drømmer om…”

Bjarke Svendsen, der lige er landet i en ny institution, som ikke har en lang historie, får en anden type spørgsmål af ordstyreren: “Hvad drømmer du om, og hvordan ser du på samtidskunst?”. Et meget stort og svært spørgsmål at besvare i denne sammenhæng. 

Han udnytter muligheden til at tale om det tværdisciplinære, og her løfter samtalen sig fra det refererende, beskrivende og analyserende og ind i en reel diskussion, noget Cuenca Rasmussen også forsøgte sig med, da hun introducerede sig:

“Jeg drømmer om at kunne arbejde frit med kunsten, og at kunsten kan være i samtale med samfundet og udkaste utopier. Vi mangler en institution, der har frie rammer til at undersøge kunsten i det mangfold, den er. Kunsten er ligeglad med, om den er det ene eller det andet. Samtalen kan finde sted gennem de sprog, der er til rådighed, snarere end fra individuel reservator. Kunstarterne informerer hinanden og har altid gjort det. Jeg ønsker ikke at have en scene, men snarere etablere et rum, hvor man kan udkomme og bidrage til et samfund og en samtale.”.

Svendsen kritiserer i øvrigt det forhold, at mange af landets private fonde er dygtige til at være tilstede for billedkunsten, men ikke har samme villighed til at satse på rytmiske musik. Måske har det at gøre med en antagelse om, at den rytmiske musik hører til på et marked. Men som Bjarke Svendsen pointerer, findes der omvendt meget musik, som er kritisk og ikke særlig markeds egnet.

Bjarke Svendsen. Foto: Luna Stage

“Jeg drømmer om en fri samtale og institutioner, der kan muliggøre det, og en fondsverden, der tør have mere tillid til den rytmiske samtidsmusik. Men ser strukturen ud, som den altid har gjort, bliver det svært at leve op til det her.”.

Christian Skovbjerg Jensen kaster nu bolden til Signe, der bringer samtalen videre til at tale om følelsen af at få tændt en utopisk gnist og at give både pladsen og en platform til kunstnere, der arbejder med en aktuel dagsorden. Hvordan kunsten kan illustrere samværsbilleder og praktisere solidaritet, som Skovbjerg Jensen pakker det ind.

“Kunsten har en central plads til at reflektere over det samfund, den er en del af, og belyse samfundsmæssige agendaer på en sanselig og følsom måde”, fortæller Signe. 

Fornemmelsen og følelsen af at få tændt en utopisk gnist i publikum oplevede Borello også, da han satte Christian Falsnæs og Pussy Riot sammen. Her endte nogle publikummer i en klump på gulvet, hvor de slikkede på hinanden og andre mærkværdige ting skete på baggrund af den energi og manual til oprør, der blev skabt i rummet den aften. 

En påklistret screening?

Som en overgang til det værk af Jeanette Ehlers, som blev vist, da den kuraterede samtale lakkede mod enden, besluttede Skovbjerg Jensen sig for at tage en detour og tale om forholdet mellem teknologi og live-oplevelsen. 

“Teknologien har udfordret, hvad det vil sige at være live, på samme måde som nogle oplevelser har udfordret idéen om at være live eller opføre noget live”. 

Dette kunne have været spændende at diskutere i forhold til Jeanette Ehlers værk, We’re Magic. We’re Real #3, en performance for kamera, der måske havde haft bedst, mere effektuldt og haft mest slagskraft af at blive præsenteret live foran et publikum (men det er en anden snak). Foruden en meget kort bemærkning fra Skovbjerg Jensen, blev værket ikke omtalt. “Det ultimative, og tilnærmelsesvis offentlige, blik anno 2020”, lød beskrivelsen ellers i pressemeddelelsen til arrangementet. Sådan et værk burde måske kunne afsted bringe en eller flere reaktioner? Faktisk oplevede jeg det som om, at værket helt blev ignoreret, på trods af det havde været en oplagt mulighed for netop at tale ud fra et udgangspunkt, der var fælles og ikke mindst konkret. Resultatet blev, at værket i højere grad kom til at forstyrre og virke påklistret og postuleret. 

We’re Magic. We’re Real #3 præsenterede en situation, der både lignede en rituel seance og en optakt til oprør og demonstration og henter sine visuelle referencer og koder fra en afro-futuristisk kultur. I værket ser vi en gruppe af kvinder, som alle er  forbundne gennem meter lange fletninger af syntetisk farvet hår; “som en panafrikansk identitetsmarkør og forbindelsesled til vores forfædres DNA”, som Ehlers meget flot og præcist forklarer det i det medfølgende pressemateriale.

Fra screeningen af We’re Magic. We’re Real #3 af Jeanette Ehlers

Mit sidste kritikpunkt lyder, at fordi jeg satte mig tilbage i kontorstolen med høretelefoner i ørene (som Ehlers anbefalede) for at opleve Jeanette Ehlers værk, nåede jeg ikke at få besvaret det spørgsmål, jeg ønskede at stille paneldeltagerne. Hvis kunsten skal opleves i dens mangfold, altså udenom de forudindtagede forventninger, vi har til de enkelte kunstarter, hvor stiller det så kritikken? Hvordan sikrer man sig så, at kritikerne og kulturformidlerne har den nødvendige faglige ballast, kan deres kulturhistorie og kan få øje på referencerne, så kritikken ikke forringes? Mit spørgsmål formulerede jeg desværre først EFTER screeningen, og det var kun de spørgsmål, der var blevet til UNDER screeningen eller FORUD for arrangementet, der blev plads til i den afsluttende runde, hvilket selvfølgelig var ærgerligt for mig, men mest af alt for mig oplevedes som respektløst overfor Jeanette Ehlers værk. 

Potentialer og begrænsninger ved det digitale

Matthias Borello følger op på den tidligere tråd ved at beskrive det digitale rum som et rum, der har potentialet til at være mere demokratisk: 

“I et digitalt rum har folk jo adgang fra sengen 24/7. Man kan endda performe uden krop. Her er rum for andre identiteter og positioner. Der er mange potentialer i det digitale, der kan skubbe til udviklinger i offentligheden i det hele taget.”.

Brink Wehl er meget enig og fortæller, at der må være en anerkendelse af det digitalt højt specialiserede, men: “At det digitale ikke kan eller må erstatte, at vi er sanselige væsner og det at være tilstede i rummet og blive (for)ført af en oplevelse”. 

Hun fortsætter:

“Der er kommet væsentlige flere højt kvalificeret projekter, og man kan opleve noget på en anden side af verden, man ikke kunne være en del af. Men stadig, det erstatter ikke den sanselige oplevelse overhovedet.”.

Bikubenfonden Visionssalon Liveoplevelsens Hybride Muligheder: Foto: Luna Stage

Bjarke Svendsen stiller sig mere kritisk, særligt i forhold til de formater, der ikke først er tiltænkt digitalt, men alligevel partout “er klemt ind i Facebook, og så ryger der penge ud”. Han ser hellere, at der opstilles benspænd, som undersøges, og at der i stedet udvikles formater, der arbejder med det digitale som præmis:

“Vi har forpasset en god krise til at få midler ud og fungere mere undersøgende og på mediets præmisser. Vi har ikke stillet krav nok til os selv eller dem, der skal have pengene. Det har været rutinen pakket ind i et Zoom-filter uden at skele til, at tingene ikke kan køre som de plejer.”.

Cuenca Rasmussen skynder sig at indskyde, at kunsten og de spændende eksperimenter er derude og udvikler sig organisk: “Det sker derude af sig selv uden hjælpepakker.”.

Cuenca Rasmussen vender imidlertid tilbage til at kritisere kunstinstitutionerne og de dårlige produktionsmæssige forhold, de tilbyder:

“Jeg synes faktisk, kunstinstitutioner er de værste. De er ikke gearet til at lave større performance-produktioner. Så giv os dog et omklædningsrum. Musikstederne er bedre udstyret og kan give den støtte, der skal til. Her føler man sig velkommen og taget hånd om. Der er meget at lære for kunstinstitutioner, hvis man vil bevæge sig ind i det felt og være vært for større performance-produktioner.”. 

Lilibeth Cuenca. Foto: Luna Stage

“Et hus for det diffuse”

Noget af det sidste, der bliver diskuteret, da Christian Skovbjerg Jensen spørger: “Er der noget, vi mangler?”, er tankerne om, sagt med Bjarke Svendsens ord ‘et hus for det diffuse’: 

“Jeg savner den helt åbne institution, hvis eneste opgave er at være orienteret mod samtidskunsten. En type institution, som ikke skal forklares gennem politiske rammer eller aftaler”, siger Svendsen.

Matthias Borello påpeger, at den udvikling allerede er i gang, og kommer med Art Hub som et eksempel:

“Vores trang til det rum bliver hørt, men der er lidt en famlen, vi skal forsøge at tage et ansvar overfor”, siger han.

Signe Brink Wehl erkender også, at det er vigtigt at give eksperimentet plads på en måde, som er tydeligt, men at hun nødigt vil være med til at formalisere det eller se det blive det af andre: 

“Det, vi ikke kan forstå nu, det skal prioriteres og anerkendes. Vi skal så at sige gøde det, der kommer til at stå på i fremtiden, hvis det skal kunne få en solid plads.”

Lilibeth Cuenca Rasmussen fortæller, at hun er meget åben og lydhør og opmærksom på, at det findes, og at hun i øvrigt gerne vil støtte arbejdet med at bygge ‘det diffuse hus’. Men samtidig påpeger hun også vigtigheden af, at institutionen skal være bedre til at se, hvad der sker, i stedet for at lave nye strukturer:

“Man skal måske være bedre til at bruge de institutioner, der er, og så turde satse på det, der ikke er defineret endnu”.

Hun fortsætter:

“Fejlen begynder allerede på kunstuddannelserne, mange unge, der leder efter deres eget udtryk, mange, der har så mange talenter, som blander det hele, allerede der, bliver der lagt låg på det, man burde , ligegyldig hvad vi kalder det, allerede der have fat.”

Fakta:

Kunstsalon Vision – Liveoplevelsens hybride muligheder.

Et samarbejde mellem kurator Matthias Borello, VEGA ARTS og Bikubenfonden

Panel:

Bjarke Svendsen, leder af spillestedet, ALICE

Signe Brink Wehl, Head of Arts and Activism, Roskilde Festival

Lilibeth Cuenca Rasmussen, performancekunstner

Matthias Borello, kurator, VEGA ARTS

Ordstyrer:

Christian Skovbjerg Jensen, kurator og leder af Inter Arts Center, en interdisciplinær platform for kunstnerisk forskning i Malmö.

Begivenheden blev streamet for et live-publikum tirsdag d. 17.04.2021 kl. 17.

VEGA ARTS var et visionært initiativ, der koblede samtidskunstens hybride og performative praksisser med koncertens intense, intime og kulturelle rum i en undersøgelse af hvilke kunstneriske oplevelser brudfladerne mellem de kunstneriske felter og publikum kan generere.

Kunstsalon Vision er Bikubenfondens debatformat på kunstområdet, hvor kunstnere tager styringen. Salonerne tager alle udgangspunkt i aktuelle temaer inden for scenekunst og billedkunst, men er udformet på forskellig vis. Læs mere om Kunstsalon Vision samt reportager og podcasts fra tidligere saloner her.

I forbindelse med kunstsalonen var der premiere på billedkunstner, Jeanette Ehlers nyeste værk We are Magic. We Are Real #3, som er en performance for kamera. Værket afrunder VEGA ARTS og vil i løbet af foråret 2021 screenes ved en række koncerter i VEGA. Titlen er taget fra skuespilleren, Jessie Williams’ tale til BET Awards i 2016, hvori han udtrykker sin støtte til Black Lives Matter-bevægelsen. We’re Magic. We’re Real #3 indledes med de poetiske linjer fra teksten How Black silence becomes white noise. (On the resistance of silence.), skrevet af forfatter, Lesley Ann Brown i 2019. We are Magic, We Are Real#3 er del af en triologi, og de to foregående værker har været vist på henholdsvis i Den Frie og på Thorvaldsens Museum.

Jeanette Ehlers er en dansk-trinidadian billedkunstner, som italesætter traumer og aktualiserer en mørk kolonialistisk fortids skæbner og figurer. Hendes værker er tæt forbundet med hendes egen personlige historie som barn af en dansk mor og en caribisk far.
Foto: PR #28solos28days. Grafisk design: Thelusa studio.

“Wait, I’m getting instructions” 

Som et digitalt afbræk fra en digital hverdag præsenterede festivalen #28solos28days moderne dans live fra Instagram hver dag i februar samt mandag d. 1. marts. Bobbi Lo Produktion har sammen med dansere fra hele verdenen skabt et sanseligt stykke digital kunst, der insisterer på at få kunsten ud over en efterhånden imaginær scenekant og pege på, at kunsten stadig findes ude i samfundene. bastards Mille Højerslev gjorde sit bedste for at følge med hver dag kl. 12.

Af Mille Højerslev

Sarah Aviaja kigger mig direkte ind i øjnene, eller det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får, da jeg trykker på live-ikonet på Bobbi Lo Produktions Instagram-profil for at opleve premieren på  #28solos28days. Hun kommer tæt på telefonens kameralinse og misser let med øjnene på en måde, der er svær at afkode. “Wait, I’m getting instructions”, siger hun så og fjerner fingrene fra de de godt skjulte øresnegle. Hun bevæger sig længere ind i skærmbilledet og begynder sin improviserede koreografi, mens lokationen, som bliver til scenografien, afsløres. På min skærm ser jeg tagrygge belagt med terracotta-fliser, toppen af et bjerg og en sart blå himmel og føler mig let i min vintertrætte krop. Den der form for lethed, hvor man for et øjeblik glemmer tid og sted. Det er som om, Sarah Aviaja kun danser for mig, som om jeg med et trylleslag befinder mig i Sydeuropa og mærker solen og lyset blødgøre mine muskler. Jeg trykker på det lille hjerte-ikon i højre hjørne på min skærm en masse gange og sender en bunke transparente hjerter afsted fra min lokation på Frederiksberg til tagterrassen i Rom, hvor Aviaja befinder sig.

#28solos28days giver sit publikum en mulighed for at opleve moderne dans live såvel som digitalt – uden nogen form for fysisk kontakt og uden selv at blive udsat eller udsætte andre for smittefare. I de 29 dage festivalen varede, samlede #28solos28days 29 dansere fra hele verden, fra Lapland i nord til Tanzania i syd. Konceptet gik i al sin simpelhed ud på, at 29 dansere hver i sær skulle fremføre en improviseret koreografi live på baggrund af en en optagelse med instruktioner, som de modtog fra koreograf og projektleder, Michael Tang. 

“Lad tyngdekraften arbejde for dig”

Tilbage til begyndelsen af festivalen, foran min lille rektangulære skærm ser jeg på anden dagen Anna Stamp tone frem. Hun befinder sig i en lejlighed, som jeg formoder er hendes egen, og bevæger sig i glidende overgange mellem to tilstødende rum. Jeg mindes straks min egen rejse som gravid og tænker på ét bestemt jordemoderråd, jeg fik til et privat fødselsforberedende kursus: “Lad tyngdekraften arbejde for dig”. Jeg røres over den indsigt, Anna Stamps gravide krop har. Den kender tydeligt sine evner og begrænsninger.

Mennesketomme klasselokaler og udstillingshaller

Den efterfølgende dag er vi i Holland, nærmere betegnet i et mennesketomt, men fuldt funktionelt klasselokale i Malden. Jean ‘Shinshan’ Salazar Tavera har arrangeret seks borde på gulvet, så de skaber illusionen af en scene. Hans sprog er meget energisk, han løber og hopper ind og ud af skærmbilledet og balancerer på bordene på gulvet.

Mens jeg ser med i løbet af februar måned, imponeres jeg gang på gang over, hvor clean produktionen og kvaliteten på både lyd- og billedsiden er. Billedet er så skarp, og soundtracket går klart igennem, at jeg nærmest ikke forstår, hvordan live-videoerne er optagede på en telefon. Der er kælet for de tekniske detaljer, hvilket er lidt af en befrielse, når man som kulturformidler (og i mange andre professioner) efterhånden er blevet vant til hakkende netforbindelser, håndholdt kameraføring, uskarpe skærmbilleder og forsinket eller forsvindende lyd. Med #28solos28days fornemmer man ikke denne type usikkerhed, ligesom forståelsen af mediet er til perfektion. En robot kunne nærmest ikke have gjort det bedre. 

Tilbage i Danmark har Taneli Törmä på fjerdedagen indtaget et andet aktivt rum, nemlig Sol Caleros udstilling El barco de barro (‘The Clay Ship’) på Copenhagen Contemporary. Törmäs måde at gå til dansen på minder mig mest om Charlie Chaplin og hans klodsede, næsten mekaniske bevægelser. For en gangs skyld er der et brud med det perfekte udtryk. Når Törmä lægger al kraft og vægt i sine fødder og  tramper hen over trægulvet, giver det rystelser, der nærmest laver glitches i skærmbilledet – befriende, at der også er plads til det fejlslagne, og at man (på en anden måde) mærker et menneske bag.

Foto: Kasper Hansen.

Hvad gør det ved den kropslige kunst, at den opleves gennem en skærm? Hvad gør det ved publikum? Kan jeg ikke lade være med også at tænke på, mens jeg drages og bliver ét med skærmen og det, jeg ser. Der opstår uden tvivl en distance, føler jeg, og den distance skaber en sorg nu, hvor scenerne og mange andre kulturinstitutioner forbliver lukkede. Men det, at hver danser kommer helt tæt på kameraet, kigger undersøgende ind i kameraet, laver grimasser, giver mig faktisk et kropsligt ubehag, som om vedkommende vil puste mig i ansigtet eller rode mig i øret lige om lidt. Så forbundne er vores kroppe alligevel et eller andet sted, illusionen er der.

De prekære arbejdsliv går ikke i stå

Det gik egentlig godt de første mange dage med at tune ind via @bobbiloproduktion live kl. 12. Men allerede efter fjerde solo bliver det svært for mig at følge med live. Det prekære arbejdsliv går ikke i stå bare fordi, vi står midt i en pandemi. Tværtimod. Februar er kun lige begyndt, men min kalender er allerede fyldt med Zoom-møder, timelange telefonsamtaler, der erstatter fysiske møder, fondsansøgningsprocesser, deadlines og freelanceopgaver, jeg må sige “ja” til, fordi jeg ikke ved, hvornår jeg får tilbudt arbejde næste gang – og jeg tør ikke takke ‘nej’. Det digitale afbræk og opløftende skud energi, som projektet indtil nu har givet mig, træder i baggrunden, og jeg finder ikke styrken til at bryde det øvrige arbejdsflow, bede andre om at vente og gå midt i møder med besked om; “jeg har noget andet arbejde, der kalder på 5-10 minutter af min tid, jeg er straks tilbage igen”.

“Wait, I’m getting instructions” eller Soulwax Remix

Næste solo, jeg ser live bliver Josefine Elna Ibsen, der optræder d. 11. februar i  omklædningsrummet i Dansekapellet, København. Rummet ligner snarere et amfiteater end et typisk omklædningsrum; et tildampet og klinkebesat rum. Det er ved Ibsens performance, at jeg først rigtig lægger mærke til sætningen: “Wait, I’m getting instructions”. 

“Wait, I’m getting instructions”, siger Ruth Rebekka Hansen, der den foregående dag også dansede i det tidligere krematorium, hvor de gamle krematorieovne i dag er byttet ud med brusenicher. Musikken, der også løber som en råd tråd gennem projektet og forbinder de enkelte soloer, sættes i gang. Jeg prøver for sjov at shamzam’e lydskabet. Shazam genkender musikken som Let it Happen (Soulwax Remix) af Tame Impala. Et af de sjældne tilfælde, hvor robotten tager fejl: Soundtracket til #28solos28days er skabt specifik til projektet af komponist, Hans-Ole Amossen.

Fri og ubesværet i et jakkesæt

Fra et underjordisk omklædningsrum til oppe under taget i en café og butik i Finnøy, Norge, der med sit hippie-chicke udtryk står i kontrast til Alexander Montgomery-Andersens påklædning, som er klædt i skjorte, blazer med en overshirt over. Jeg har svært ved at koncentrere mig om andet end rummets udseende, de massive træbjælker, der holder konstruktionen oppe, træloftet, trægulvet og bogreolen i den bagerste ende af rummet. Det er imponerende, hvordan han kan bevæge sig så frit og ubesværet i det outfit. Jeg tænker på de mange kroppe, der sidder stille på kontorstole og til møder på hjemmekontorerne. Jeg forsøger forgæves at slippe min tankestrøm: Det møde, jeg skal forberede mig på, den to uger lange vinterferie, der står for døren, og de forkortede åbningstider i SFO’en, kalenderen, der skal opdateres, aftaler, der skal ændres, måske udsættes, deadlines, deadlines, deadlines…

I can do it

I en forholdsvist tom lejlighed i Bruxelles, åh, hvor jeg altså savner at rejse, er Panos Malactos klar. Danseren er klædt i en gulvlang, let-transparent, sort kjole. Hele stemningen omkring performancen såvel som den bare, minimalistiske, næsten kliniske iscenesættelse dirrer af drama. “Never let anyone tell me what I can’t do. If I want something for real, I can do it”, lyder Malactos’ råd på Instagram. Et andet koncept i konceptet: Hver danser deler det bedste råd, de selv har modtaget, som udgives som en post på Instagram dagen før den enkeltes live-performance.

Dårlig samvittighed

Det er klart, at det influerer min skriveproces og måske i særdeleshed den endelige tekst, hver gang det ikke lykkes at få tunet ind live kl. 12. Det skaber dårlig samvittighed, og den dårlige samvittighed bliver et vigtigt udgangspunkt for min refleksion. Måske kan jeg med fordel lave lister, måske kan det annullere den dårlige samvittighed og slette skammen fra min bevidsthed. Det kunne fx være en liste over soloer, hvor man hører støn og andre lyde fra danserne; en liste over de mange (men ikke så mange, man umiddelbart stilles i forventning) forskellige nationaliteter; en liste over performances, der indeholder tekniske fejl som fx telefoner, der falder på gulvet eller et kamera, der vender den forkerte vej; en liste, der afslører, hvem der sveder; en liste over udendørs-performances; en liste over indendørs-performances; en liste over dans i domestic spaces; en liste over dans i public spaces; en top ti over de bedste råd. 

Foto: PR #28solos28days.

D. 1. marts starter jeg fra en ende af med at se de digitale performances, jeg ikke fik oplevet live:

Solo No.5: 

Lærke Ilkjær Apelon danser i sin have i Roskilde på et tidspunkt, hvor jorden stadig er delvist dækket af sne. Der er noget over hendes mekaniske, lettere stive bevægelser, der får mig til at tænke på Jamiroquai og min fascination af, hvad jeg dengang oplevede som et meget personligt udtryk og måde at bruge sin krop på. Min opmærksomhed flytter sig fra Apelon halvvejs gennem performancen og rettes mod noget, der ligner en skraldesæk i baggrunden. Den bevæger sig som en skygge, et sort spøgelse, Murren eller The Groke. Er det tiltænkt? Eller er det et lykkeligt tilfælde?

“Learn how to tie a bowtie and you will never fall off the cliff”.

Solo No. 6: 

Raphaël Eder-Kastling har indtaget Scenekunstskolen, hvor man gennem de store vinduespartier ser forårets første og stærkeste stråler delvist oplyse og henlægge rummet i mørke, når solen gemmer sig bag de tykke skyer udenfor, som koreograferet scenelys. Jeg overvejer, om det rent faktisk kunne være spots fra loftet, der skaber effekten. Eder-Kastling danser med en lethed i cirkulære bevægelser, der kunne være inspireret fra balletøvelser, som en lille hvirvelvind, der får støvet fra den lange corona-vinter til at lette.

Foto: PR #28solos28days.

“When the presenting part arrives and you perform practised phrasing and choreography, remember that during rehearsal you have already done it, so why wouldn’t you be able to now. Brain farts occur, **** it!”

Solo No. 7: 

Moa Autio danser ‘on her own’ i sit loftsrum i Malmö. Hendes pinkfarvede heldragt matcher den lilla og pink, måske magenta-farvede belysning af rummet. De individuelle, aflåste depotrum og stigen får gennem den skarpe ekspressive belysning næsten grafisk karakter, som skarpe optegnelser eller omrids og ser tegnede eller animerede ud. Autio når rundt i hele rummet, ja, hun hopper sågar ud af billedet og bruger hele kroppen til at lave dybe bevægelser, der i udtrykket matcher hendes heldragt. På et tidspunkt taber hun sin øresnegl.

“The path to the goal is not necessarily the best because it is short and it is possible to look at systems and rules a little more flexible than is often presented”.

Solo No. 8: 

Jens Schyth Brøndum må dukke hovedet og bøje nakken for at blive i skærmbilledet; han må træde tilbage i billedet for at give plads til, at han retter sig op og strækker sin krop ud. Brøndum befinder sig i Gårdbodans Dance Studio i et klinisk, bart lokale, hvor man virkelig bemærker kroppen i rummet, men også rørene og ventilatoren, som er fæstnet på ruden.

“There is no rush. Life is not in a hurry. Be like the seasons”.

Solo No. 9: 

Jaume Luque Parellada befinder sig i Mosen Costa Llovera Garden i Barcelona. Der er ikke lyd på Jaume, han mimer ordene, vi efterhånden kender så godt. I stedet høres lyden af en lastbil bakke og baggrundssnak. Musikken starter og alle andre lyde stopper. Den del af Mosen Costa Llovera Garden, som Parellada befinder sig i, er fyldt med kaktusser, altså er danserens omgivelser af en art, man kan slå sig på. Paralledas bevægelser mimer bevægelsesforstyrrelser, der kunne indikere en skade i forbindelsen mellem hjernen og muskel, en helt eller delvist lammet muskel, der på samme tid er anspændt og overaktiv med muskeltrækninger.

“‘Dance is easy’ sometimes we think too much, we want to be the best we can and show others our best skills, but sometimes it’s not worth it. Our body is smarter than we think and our brain is always ready to judge us. When my teacher said that to me, I realized that sometimes we need to breathe and let it flow. Having patients and work every day with honesty helps us to take it easy, enjoy and improve our movement”.

Solo No. 12: 

Jimmie Larsson er backstage på Regionteater Väst. Da han træder væk fra kameraet og begynder sin performance, bades hans krop i et lys, der farver hans hår rødt og tøj lyserødt, et perfekt monokromt look. Hans røde hår, den løse beklædning og den lange, slanke silhuet gør, at han minder mig om David Bowie, og hvad han kunne have fundet på backstage, hvis han altså havde været en bedre danser.

“A choreographer once asked me, “does it have to feel good?”. This was after I tried some new things that I didn’t master yet and didn’t feel so good about. I think it’s important to give yourself time, and let yourself fail, to not give up and keep trying. I learned more about this after working with this person to let myself grow through failing”

Solo No. 13: 

Det ser nærmest ud som, at Frost er et gople-lignende fantasivæsen, som er steget op fra havnen ved Refshaleøen. Når Frost bevæger sig, danser den snehvide kjole med, dens flæser og mange lag ligner fangarme. Den hvide kjole, som imponerer på samme måde, som Björks svanekjole gjorde det på den røde løber i Cannes, er skabt af kostumedesigner Amanda Vesthardt.

“The good days never return bad and remember to close the fridge”.

Foto: Jesper Haller.

Solo No. 14: Nikoline Due:

“My dad has given me many great advices through the years but the best was through a book he brought me not that long ago. The book keeps a message about following your dreams as long as it makes you happy. So the best advice I have received is not to back down from going for what I want despite obstacles. I might regret it later, if I haven’t at least tried”.

Solo No. 15: Maria Ulriksson:

“My brother usually tells me; don’t overthink sis, and being a very analytical and contemplative person it actually has helped me. When in doubt or when I feel anxious about something I can use his words as a reminder that it is also important to trust. Trust the timing of things, the flow in life”. 

Solo No. 18: 

Jasmine Gordon, Black Box Theatre and Dance i Holstebro. Det rødmalede rum minder mig om udstillingen Decolonizing Appearance på det hedengangne CAMP – Center for Art on Migration Politics, og udstillingens kurator, Nicholas Mirzoeffs tanker om den hvide kube; at den er skabt til at få publikum til at føle sig uvelkomne, dumme og små: “Vi malede rummet rødt for at vise, vi alle er ens”, udtalte han dengang. Har Black Box Theatre and Dance mon haft lignende tanker?

“If you know you have done your best you have done enough”.

Solo No. 19: 

Helena Lundqvist i kælderen på Regionsteater Väst i Borås, Sverige. Hvordan påvirkes isbjørne af corona-krisen? Det er ikke et spørgsmål, jeg kender svaret på, men mine tanker tuner ind på ‘klimaforandringer’, da jeg ser Helena Lundqvist danse i et isbjørnekostume før, hun modtager sine instruktioner via øresneglen, og derefter smider kostumet. 

“Listen to the advices you get, do not follow all of them”.

På et marked i Dar es Salaam

Næste dag, d. 20. februar, rejser vi til et lokalt marked i Dar es Salaam i Tanzania, hvor Tadhi Alawi står klar i et afsides hjørne af markedet. Omkring ham tager folk enten plads eller går forbi bagom Alawi og ind gennem en mørk døråbning til en bygning. Han er klædt i en hvid flagermusbluse, og han ligner næsten en svane, når han løfter og rækker armene ud. Han danser på en meget ekspressiv måde, der kunne ligne et shamanistisk ritual. Gælder det mon liv eller død? 

Foto: Mazda Kassanda.

Har eventet brug for min tilstedeværelse?

Jeg trøster mig selv med, at #28solos28days ikke har brug for min tilstedeværelse på samme måde som et fysisk event har det. Når man ser med online, fx via Instagram, er man usynlig, til en vis grad i hvert fald. Det er dårlig stil at gå fra en forestilling før tid (medmindre man virkelig ønsker at skabe en scene). Men på Instagram er der ikke det samme drama over et exit, det er normalt, at folk tjekker ind og ud, som de lyster, og at koncentrationen glipper. Men bør det være så let at afskrive sine forpligtelser over for et projekt, der insisterer på at findes og finde sted nu og her? Hvad er egentlig ‘codes of conduct’, når det gælder digitale projekter med live streaming? Er det dårlig stil at se en live-video på replay eller ikke?

Et billedskønt punktum

#28solos28days slutter d. 1. marts med Liv Aira: Purkijaur forsen, Joomokk, Sápmi. Hun har udgravet sne og hermed skabt sig selv en scene i naturen, som hun bevæger sig ind og ud af, alt imens elven bruser ved siden af og tager sne og is med sig ind i landskabet. Et utrolig billedskønt og bevægende punktum for projektet.

Jeg er ikke sikker i min analyse af #28solos28days og hvad, der kunne være blandt budskaber. Selvom hver danser modtog de samme instruktioner, var hver performance forskellig fra den anden. Ikke kun i iscenesættelsen og valget af rum (på nær altså de to performances, der efterfulgte hinanden og foregik i omklædningsrummet til Dansekapellet). Men også i bevægelser og de historier, hver danser fik fortalt med deres krop. De var begejstrede, legesyge, bedrøvede, sorgfyldte, desperate, lammede, begrænsede, dramatiske og alvorlige. Kan instruktionerne siges at være et billede på eller en spejling  af de instruktioner, der følger de sundheds- og samfundsmæssige restriktioner, hele verden er underlagt i øjeblikket? Restriktioner, som nok er forskellige fra land til land, men i bund og grund er sat i værk for at undgå spredning af COVID-19 og forhindre dødsfald? Selvom projektets specifikke instruktioner såvel som de samfundsmæssige restriktioner kan have den effekt at styre, disciplinere, uniformere og ensrette, ser vi med både corona-situationen og  #28solos28days eksempler på det modsatte. Det fordrer kreativiteten og skaber bedre rum for anderledes, måske friere udtryk og for at definere sig selv på ny, bl.a. fordi kulturinstitutionerne i er opbrud – måske i opløsning.

Fakta:

Bobbi Lo Production er et dansekompagni med base i Malmö og Jokkmokk, som har opført værker og forestillinger i de nordiske lande. Kompagniet blev etableret i 2005 og karakteriseres ved deres engagement og kunstneriske udgangspunkt i publikum og har ligeledes stået bag flere publikumsinvolverende projekter. Bobbi Lo Production ledes af danserne, Lava Markusson og Michael Tang Markusson i samarbejde med følgende associerede kunstnere: Sarah Aviaja Hammeken, Alexander Montgomery-Andersen, Hans-Ole Amossen, Jonatan Lundberg og Inuuteq Kriegel.  

Til #28solos28days samarbejder Bobbi Lo Production med Skånes Dansteater, Balck Box Dance Company, Regioteater Väst, DeLéonCompany samt Gunilla Lind Dansteater. 

Solo No.1: Sarak Aviaja (dansk) på en tagtop i Rom

Solo No.2: Anna Stamp (dansk) i hendes lejlighed i København

Solo No.3: Jean “Shinshan” Salazar Tavera (hollandsk) på en skole i Malden, Holland

Solo No.4: Taneli Törmä (finsk) i udstillingen El baco de barros (The Clay Ship) af Sol Calero på Copenhagen Contemporary

Solo No.5: Lærke Ilkjær Apelon (dansk) i sin have i Roskilde

Solo No.6: Raphaël Eder-Kastling (dansk) på Scenekunstskolen, København

Solo No.7: Moa Autio (svensk) på hendes loftsrum i Malmö

Solo No.8: Jens Schyth Brøndum (dansk-guatamalansk), Gaardbo Dans Dance Studio, København

Solo No.9: Jaume Luque Parellada (spansk) i Mosén Costa Llovera Garden, Barcelona

Solo No.10: Ruth Rebekka Hansen (dansk) i omklædningsrummet på Dansekapellet, København

Solo No.11: Josefine Elna Ibsen (dansk) i omklædningsrummet på Dansekapellet, København

Solo No.12: Jimmie Larsson (svensk), backstage på Regionteater Väst i Borås, Sverige

Solo No.13: Ida Frost (dansk) i samarbejde med kostumedesigner Amanda Vesthardt, Refshaleøen, Købehavn

Solo No.14: Nikoline Due (dansk) i STUDIO20 by Spahi, Købehavn

Solo No.15: Maria Ulriksson (svensk), Textilmuseet i Borås, Sverige

Solo No.16: Alexander Montgomery-Andersen i Spiren, Kafé og Butikk i Finnøy, Norge

Solo No.17: Panos Malactos (cyprisk) i en lejlighed i Bruxelles, Belgien

Solo No.18: Jasmine Gordon (dansk) i Black Box Theatre and Dance i Holstebro

Solo No.19: Helena Lundqvist (svensk) i kælderen på Regionteater Väst

Solo No.20: Tadhi Alawi (tanzaniansk) på et marked i Dar es Salaam, Tanzania

Solo No.21: Paris Crossley (engelsk) i et tomt ware house i London

Solo No.22: Matthew Branham (amerikansk/svensk) på Dansstationen/Palladium Malmö

Solo No.23: Pili Abaurrea (spansk) i Malmö Live Konserthus

Solo No.24: Laura Lohi (finsk) på toppen af et parkeringshus i Västra Hamnen, Malmö

Solo No.25: Marion Rastouil (fransk) i Slotträdgården i Malmö

Solo No.26: Kristian Refslund (dansk) i Malmö Opera

Solo No.27: Tatiana Śpiewak (polsk) på en cykelsti i Amsterdam

Solo No.28: Maria Naidu (svensk) i en baggård i Malmö

Solo No.29: Liv Aira (samisk/svensk) ved Purkijaur forsen, Jokkmokk, Sverige.
Foto: Liveart Danmark

Live Art Danmark – Dagbog fra Færøerne.

Live Art Danmark holdet bestod af: Lars Vind-Andersen, David Sebastian Lopez Restrepo, Henrik Vestergaard og Ellen Friis

Onsdag den 10 februar:  På flyet til Torshavn

Der går et fly fra København hver anden dag, og det var overraskende fuldt; næsten 200 personer talte vi! Alle havde sikkert en vigtig grund til at skulle afsted. Eller også skulle de hjem. Der var en vis procentdel striktrøjer og fornuftige vandresko ombord! Vi var blevet testet to dage tidligere og håbede bare, at det samme gjaldt resten af flyet. Færøerne blev netop erklæret corona-fri, så den største risiko er faktisk flyrejsen.

Vi var inviteret af Nordens Hus til at opsætte en særlig Nordisk version af performancespillet Playing Up, som vi viste på Copenhagen Contemporary i 2019. Playing Up består af ’spillekort’, der hver forklarer et bestemt performanceværk. Rekvisitterne til selv at prøve den pågældende performance ligger ved siden af hvert kort, hvis man skulle have lyst til at skrige som Marina Abramovic, sidde i en sæk som Yoko Ono, og så videre.

Kortene er en form for event scores; altså opskrifter på, hvordan man selv kan lave en performance derhjemme. Men i modsætning til de historiske event scores, der er skabt af kunstnerne selv, er disse kort skabt af andre ud fra kendte værker. Til opførelsen i Torshavn har vi tilføjet 12 nye, nordiske værker fra Grønland til Finland og alle lande derimellem.

På Færøerne er livet stadig normalt, og for at undgå coronasmitte opfordres alle tilrejsende til at undgå social kontakt de første 6 dage, indtil man er blevet testet igen. Vi planlagde at bruge noget af tiden på at genskabe andre kunstneres performances og scores på video:

I 2018 købte Henrik en kopi af det legendariske High Performance Magazine nummer 1. Tidsskiftet var en vigtig del af New Yorks og USAs miljø for performancekunst i sluthalvfjerdserne og rummer beskrivelser af mange glemte performances og kunstnere. I den mere kuriøse ende var der i nummer 1 en kort notits om en performance udført af Chris Burden i 1977:

On or about December 18, 1977, Chris Burden boarded a Concorde enroute from New York to Paris. During the flight Mr. Burden flew a rubber band powered airplane down the aisle, theoretically making his model travel faster than the Air France ‘s finest. No photo exists of this wonder because the artist was on vacation at the time. 

Chris Burden er især kendt for værket Shoot, hvor en ven -måske – skød ham i armen. Det virkede ikke som god idé at genopføre Shoot, men vi kunne da godt sende en papirsflyver ned gennem rækkerne på Atlantic Airways.

På Instagram blev vi kritiseret for at bruge en papirsflyver ombord på en Airbus, fremfor et ’rubber powered plane’ på en Concorde. Men vores fly fløj nok alligevel hurtigere end Chris Burdens fly, der næppe fløj nogen steder hen. Chris Burden gjorde en dyd ud af at skabe dokumentation, som skabte tvivl om hvorvidt handlingerne faktisk fandt sted. Således også i Trans-Fixed, hvor Chris Burden efter sigende lod sig korsfæste til en folkevogn.

Trans-Fixed indgår både i det originale Playing Up og i vores version på Copenhagen Contemporary i 2019 og i Torshavn, hvor projektleder Lasse Thorning omsider fandt en lokal, der ville stille sin bil til rådighed for gæsterne til Playing Up.

Bilen slap vi altså for at tage med, og Nordens Hus fandt rundt regnet halvdelen af rekvisitterne, mens vi selv medbragte den anden halvdel i otte store kufferter, vi måtte checke ind som odd size.

Om aftenen genskabte Lars ufrivilligt en fortolkning af Trans-Fixed, da han naglede sin pegefinger til køkkenbordet med et grillspyd i forsøget på at åbne en flaske rødvin uden proptrækker. Vi har dokumentation.

Dag 2: Sebastians kone, Sunniva Gudmundsdóttir Mortensen, inviterede os på vandretur ved Kirkjubøar.

En anden kunstner, vi holder meget af, er Alison Knowles. Vi har brugt hendes event scores siden 2017, hvor vi viste vores VIRAK revy i Cameroun. VIRAK revyen er en performancerevy på 45-60 minutter, som kombinerer en række forskellige event scores, der opføres både med og for publikum.  

Shuffle fra 1961 har vi tidligere opført på Lindholm Scenen ved Nykøbing Falster. En gæst fortolkede den, som når han moppede gulv derhjemme…

The performer or performers shuffle into the performance area and away from it, above, behind, around or through the audience. They perform as a group or solo: but quietly.

Alison Knowles´ event scores er ofte meget simple, så det er vigtigt at overveje præcis, hvordan man vil realisere dem og hvorfor. I Kirkjubøar skinnede solen, og jorden var dækket af sne; helt usædvanligt for Færøerne, der ellers har evigt efterårsvejr. Så her blev det en sneshuffle:

Dag 3: Søpindsvin og Hestemuslinger

Færøerne har under 50.000 indbyggere, så alle kender nogen, der ligger inde med et lammelår eller lige har været ude at fiske. Sunniva kunne fremskaffe levende søpindsvin og hestemuslinger direkte fra en dykker. Henrik brugte dem i sin reenactment af Georg Brecht: For a Drummer (for Eric) fra 1967:

Drum on something you have never drummed on before. Drum with something you have never drummed with before.

Selvom Henrik havde banket på maden, smagte den fint. Vi åbnede en flaske psykoanalytisk hvidvin (af mærket ’Carl Jung’) uden yderligere drama.

Dag 4: Feather Dusting

Vejret var dårligt, selv efter færøske forhold, og vi blev inde hele dagen. I High Performance Magazine Nummer 2 fandt vi en score af Lena Rivkiv, som Ellen fortolkede:

Dag 5: Demonstration

Færøernes rå vandrette og lodrette flader ligner allerede malerlærreder, og der hænger grønne og brunlige malerier over alt; også i det hus, vi havde lejet. Vi tog tre af malerierne med på en udflugt for at opføre endnu en klassiker; denne gang af den svenske Bengt af Klintbjerg (1965):

Arrange a demonstration march with flags. If it is a sunny day with light blue sky, the flags shall be light blue. If the sky is white, the flags shall be white. Gray sky: gray flags.


…mon det skinner igennem, at vi for nylig har genset Monty Pythons Flying Circus

Mange af de allerførste performancescores fra slutningen af 1950erne kunne være næsten kryptisk simple. Lav en salat. Tænd en tændstik. De satte en ramme omkring enkle hverdagshandlinger og opfordrede læseren til at tænke over, hvorfor det var kunst, eller hvordan det kunne blive det.

På hjemmesiden 1000scores.com kan man finde eksempler på nutidige performancescores og eventuelt selv bidrage. Det er måske fortsat et format, hvis primære scene er indersiden af læserens hoved.

Dag 6: På fri fod!

Efter endnu en negativ test fik vi omsider lov til løbe frit omkring! Det var meget en nøgen følelse at gå i butikker uden mundbind. Vi var i et shoppingcenter! På restaurant om aftenen! Der var folk overalt!

Vi rykkede ind i Nordens Hus/ Norðurlandahúsið, hvor vi lånte scenen til nogle mere samtidige scores. I det første bind af Emergency Index fandt vi en score af Panoply Performance Lab & Thingy fra 2012: Time: A Complete Explanation in Three Parts. Sebastian fortolkede en af de tre dele:

Violence, a lecture on violence that involves audience members throwing things at the lecturer.

Dag 7:  ”Hver gang jeg åbner munden, kommer der vand ud, og det gør det svært for mig at tale”.

Syvendedagen brugte vi på at installere 24 værker overalt i det smukke Nordens Hus, der føjer sig ind i landskabet i forskellige niveauer med græstage og med organiske og varme former i træ og sten indenfor.

Da udstillingen var næsten færdig, havde vi et øjeblik, hvor vi kunne rekonstruere endnu en performance; denne gang efter et værk af Mathias Kristersson. Videoen blev desværre ikke god, men sidste sommer i Gentofte opførte vi den også:

Dag 8: Pigerne fra Nam X

Nam X er et 10.klasses tilbud på Færøerne, hvor man kan følge en bestemt linje; fx sport eller musik. Vi skulle samarbejde med kunstklassen, der bestod af 15-20 piger på 16-17 år. De havde ikke haft meget kunst i grundskolen, fik vi at vide, og vidste ikke noget om performancekunst.

Vores opgave var altså at give dem et crash course i performancekunst på 2 dage, og samtidig klæde dem på til at være guider, der kunne engagere de besøgende til tre dages Playing Up performancefestival.

De viste sig at være både dygtige og søde. Vi fortalte kort og generelt om performancekunst og delte dem i to grupper, så de kunne skiftes til at indøve værkerne og præsentere dem for den anden halvdel af klassen.

Der var to væsentlige ting, vi gerne ville trænge igennem med. Det ene er, at performancekunst er en kunstform, hvor kunstnere opfinder handlinger, ligesom når andre kunstnere skaber et maleri eller en skulptur. Det skal selvfølgelig være en ny handling. En, som ikke er set før, og som undersøger noget, ingen andre har undersøgt før.

Det andet, vi ville lære dem, var, hvad hver enkelt af de 24 kunstnere i Playing Up arbejder med. Det er for eksempel magtforhold, et handicap, eller komplicerede kredsløb, der involverer kapitalisme, filt og fedt. Nordens Hus havde indkøbt 30 pakker smør til en slags krydsning mellem et fedthjørne og en social skulptur inspireret af Joseph Beuys:

Dag 9: Færdiguddannede guider

Hvorfor ligger man ikke på andre folks biler? Hvorfor skriger voksne ikke for sjov? Hvorfor er værkerne på kunstmuseerne hovedsagligt skabt af hvide mænd? Hvordan føles det at være næsten blind?

Pigerne fra Nam X opfangede hurtigt, at mange af værkerne i Playing Up handler om uskrevne regler i samfundet, og stiller spørgsmål ved, hvorfor noget er lige præcis sådan og ikke på en anden måde. De fortalte efter sigende livligt og detaljeret om det, da de blev interviewet af lokalradioen.

Det fik os igen til at tænke over to grundliggende forskellige måder, man kan undervise i kunstforståelse på. Den ene er som en aflæsning af et færdigt værk, hvor man diskuterer teknik og resultat ud fra en kunsthistorisk ramme. Det kræver en vis forudgående viden om den specifikke kunstform.

Den anden er fra kunstnerens vinkel, hvor udgangspunktet er et spørgsmål, der undersøges med forskellige strategier med et udfald, der først falder på plads henad vejen. Det er det, som Playing Up gør. Spillet inviterer publikum til at være med i kunstnerens undersøgelse og gøre sine egne erfaringer.

Henriks øl-app roste ham overstrømmende for at have prøvet en ny øl på Mikkellerbaren i Torshavn. Hvad kræver det mon at udvikle en performance app, hvor man kan unlocke nye levels, hver gang man har klaret en ny challenge!

Dag 10: Playing Up åbner

Så slog vi dørene op på Nordens Hus, og det vrimlede ind med hele fem skoleklasser på én gang. Vi blev noget nervøse, men vores tapre unge guider klarede det med bravour. Som altid med besøgende skoleklasser er børnene selv søde og sjove at have med at gøre, men lærerne kan være en udfordring. Hvis læreren ikke forstår noget og ikke gider at engagere sig, eller ligefrem holder børnene tilbage, svigter han eller hun sine elever.

Voksne, der selv er opvokset med at ting skal være på en bestemt måde, kan have det meget stramt med at skulle lægge sig på en bil eller at gå en tur udenfor med en forstærker på hjul, som slæber en elektrisk guitar efter sig hen over asfalten (Roi Vaara). Guitaren bliver naturligvis totalt smadret, men lyden, der opstår, er formet af både bevægelsen og landskabet:

Dag 11: Lørdag

Der var knald på i fire timer med adskillige familier, der havde to timer hver til at nå igennem de 24 værker, de kunne prøve. Små gorillaer løb rundt på gangene og fægtede med skilte (Gorilla Girls), med mellemrum genlød huset af vilde skrig (Marina Abramovic), og så var der dem, der stod i lang tid og skabte nye konstellationer af planter og mineraler (Essi Kausalainen).   

Om aftenen gik vi til fernisering på en udstilling på et pakhus i havnen, hvor det halve Torshavn var til stede. Flere hundrede mennesker tæt sammen for at indvie en udstilling med skulpturer af træ, inspireret af lokale personer og deres fortællinger. Lækker buffet! Gratis vin! Køen på 50 meter udenfor skyldtes, at folk skulle skrive navn og telefonnummer ned, hvis en virus skulle have sneget sig med ind. Alle brugte samme kuglepen…

Sunniva havde medbragt et lammelår fra sine forældres gård til aftensmaden. Lækkert! Så er vi næsten færdiguddannede som færinger!

Dag 12: Søndag

Endnu en travl dag på Nordens Hus. De unge guider var nu fuldkommen rutinerede og havde god føling med, hvordan de skulle tage kontakt med gæsterne. Vi sluttede dagen med pizza til alle back stage og pakkede så udstillingen ned på 2 timer i vores otte kufferter. Den næste morgen gik flyet tilbage, hjem til et nedlukket København, hvor vi blev sluppet direkte ind uden karantænekrav – for Færøerne er jo en del af Danmark.

FAKTA:

PLAYING UP er skabt af Sibylle Peters og produceret af the Live Art Development Agency (LADA, UK) og FUNDUS THEATER / Theatre of Research (Germany). Første udgave blev skabt i 2016 i samarbejde med Tate Early Years and Family Programme (UK), Best Biennial (Sweden) og Live Art UK, med støtte fra Goethe-Institut London.

PLAYING UP – The Nordic Expansion Pack blev produceret i 2021 af Live Art Denmark med støtte fra Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond, Statens Kunststyrelse og Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat.

Live Art Danmark er grundlagt af Henrik Vestergaard og Ellen Friis. Siden 2004 har Live Art Danmark organiseret og vist publikumsinvolverende og live formater i Danmark indenfor kunst, scenekunst, diskussionsaftener, bøger, filmprojekter og Virtual Reality dokumentation af performancekunst. Live Art Danmark samarbejder med kommuner, kunstmuseer og teatre både i Danmark og internationalt.

Live Art Danmark har organiseret 15 store internationale festivals og over 100 andre events i samarbejde med kunsthaller, museer, teatre og kommuner i Danmark og udlandet.
Sammen vækkede vi døde sprog til live

bastard afholdt d. 21. januar 2021 en online kunstnersamtale med performancekunstner, Sara Hamming, modereret af bastards redaktør og forfatter, Mette Garfield. Artiklen er en redigeret version af samtalen, der særligt handlede om Sara Hammings seneste lyd- og musikværk ENGLISH SPEAKERS. Undervejs i samtalen blev der afspillet uddrag fra værket, der kan findes i linkene i artiklen.

Af Mette Garfield

Tak til alle jer, der vil være med til bastards kunstnersamtale med Sara Hamming. Og tak til Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg for støtte til bastards kunstnersamtaler. Sara Hamming er skrivende performancekunstner og iscenesætter. Hun skaber værker fra produktionsplatformen Moribund. Sara Hamming arbejder performativt ofte lydligt med forhold mellem sprog og historie, tidligere værker er fx Oum – en iscenesættelse af stemmer lavet i samarbejde med komponist Anja Jacobsen, serien Whole Body Treatment og et sidste værk, jeg vil nævne indledningsvist, er Bloody Mary d. 4., som blev opført i Sara Hammings barndomshjem, forskellige parcelhuse i Valby og Snekkersten. Men i dag skal vi primært tale om lyd- og musikværket ENGLISH SPEAKERS, som er Saras seneste værk. ENGLISH SPEAKERS premierede d. 24. november 2020 på KU.BE. Vi afspiller to uddrag fra værket i løbet af samtalen. Samtalen skulle egentlig have fundet sted på Astrid Noacks Atelier og have inddraget deltagerne, men pga. coronarestriktioner har vi måtte gøre det online og har været så heldige at kunne gøre det i SHOWTECHs studie.

Mette Garfield [MG]: Vi skal altså først tale om værket ENGLISH SPEAKERS. Da der sikkert er flere af jer, der ikke har oplevet det her ambitiøse og meget velproducerede værk, vil jeg begynde med at spørge dig, Sara, om du vil sætte nogle ord på det værk? Hvad er det for et værk?

Sara Hamming [SH]: Ja, det er et lyd- og musikværk, der bliver performet udelukkende af højtalere. Det er ni højtalere, som omgiver publikum i et surround. Værket hedder ENGLISH SPEAKERS, fordi det handler om at tale engelsk. Det handler om det engelske sprog. Det er sproget, der er hovedpersonen og også temaet, personificeret i en typisk BBC britisk engelsk stemme – indtalt af Sue Hansen Styles. Det starter med en prolog, hvor hun fortæller publikum, at hun er blevet spurgt om, hvad engelsk er for noget. Det, synes hun, er et mærkelig spørgsmål, for det er da klart, at hun er jo engelsk. Men hun siger så, at hun godt vil tage den udfordring, og så vil hun huske ni engelske ord. Hvert ord er sin egen lille verden eller sit eget lille vers, som tematiserer ordet, men også bringer en side af de lingvistiske sproglige karakteristika ved engelsk ind i verset og bruger en litterær eller musikalsk genre, som på en eller anden måde er relateret til det engelske sprog. Undervejs kommer hun i tanke om et tiende ord, så hun husker i alt ti engelske ord.

MG: Skal vi prøve at høre noget fra værket?

SH: Ja, vi skal høre et uddrag fra det første ord, SHE, synes jeg. Lad os høre det

Uddrag fra ENGLISH SPEAKERS (tidskode 5.21 i videon fra kunstersamtalen)

MG: Det er jo ret orgiastisk

SH: Ja, det er som sagt inde i ordet SHE, hvor hun, da hun bliver spurgt om det, leder efter, hvad SHE kan være. Så giver hun nogle eksempler, og et af eksemplerne er WIFE, og hun vil gerne fortælle dem om etymologien. Man kan høre, der bliver lavet sjov med det med etymologien, men hun vil gerne gennem sit køn undersøge etymologien i WIFE. Det bliver for mig en slags poetik for værket, for hvad sprog er for noget, og hvad sprog er i denne her forestilling. Fordi de spørger hende, kan du gentage det her? Og så siger hun ’nej, det kan man sådan set ikke, man kan ikke gentage en betydning, den er på en måde unik hver gang afhængig af konteksten’. Men det kan hun så alligevel godt, for man kan jo godt gentage betydningen, for ellers ville vi ikke kunne snakke sammen. Men det refererer selvfølgelig også på en måde til hendes seksualitet, fordi hun kan godt komme igen. Og på samme måde spørger de også om, det er live, og det er selvfølgelig ikke live, for det er indspillet, og det ved publikum også godt, men det er på en måde live, fordi det refererer til noget i publikums krop. De sidder og lever med i denne her fysiske udvikling, som hun gennemgår for at forklare ordet WIFE, og det er sprogligt historisk korrekt. Det er variationer, som selvfølgelig rimer på WIF, som er åndedræt, og så gennemspiller hun alle ordets variationer, indtil hun ender med et moderne engelsk med ordet WIFE. Så hun når også at få sagt LIVELY, at hun udspringer fra LIVE, og hun får sagt LIVELIKE, og ordet LIKE, det relaterer til det gamle fælles germanske ord for lig, LEICH, der ikke er helt det samme, men ligner det lidt. Det refererer også til den performative situation, hvor det minder om det, men ikke helt er det. Det er noget andet. Men hun siger også LIFLIG, som de, der forstår dansk vil vide, betyder dejligt. Så det er en måde at forklare det sproglige på, men det er også en nøgle til den performative lytte-situation, der er i værket. Det er både en fortid, men det er også noget, der er og sker lige nu. Og så er det en form for dominans, hun dominerer lytte-cirklen ved at indføre den helt private situation. Så det siger måske også noget om, den dominans engelsk har i lytte-cirklen.

ENGLISH SPEAKERS. Foto: Søren Mesiner

MG: Ja, fordi det ville jeg gerne spørge dig om, hvorfor overhovedet lave et værk om sproget engelsk? Hvad er det, der har fået dig til det? Hvor kommer den ide fra, hvad er det, du interesserer dig for?

SH: Jeg tror, det er en undren over, den betydning det andet sprog har. Og så tror jeg, det stammer fra en fascination af alt det anglofone, som jeg tror, jeg deler med mange. Der er utrolig mange årsager til, at vi har den fascination, bl.a. imperialisme. Jeg synes, der var så mange samtaler og brydninger lukket inde i det. Mange fantasier og fascinationer, drømme og uklare punkter, for man kan sige, vi kender, jeg kender engelsk ret godt, men der er stadig meget, som er ukendt for mig i det sprog

MG: Men der er vel også det med dominansen, sådan som jeg har forstået værket, det er ikke sikkert, det er rigtigt, men en af pointerne er, at der er mange sprog i engelsk, ikke? At det stammer fra andre sprog?

SH: Ja, det kan man godt sige, for i sidste ende kommer det fra indoeuropæisk, som er et meget gammelt sprog. Sprogene er forbundne på tusind måder. I Danmark er sproget dansk og nationalitet, nationalisme, meget tæt knyttet sammen, hvilket er en fuldstændig illusion, for sproget er på alle tænkelige måder så mange-facetteret historisk og oprindelsesmæssigt, så det er sådan nogle smeltedigler, og når man forsøger at kortlægge nogle helt præcise udviklinger i sprog, så vil de altid være virkelig fortegnede og forsimplede. Jeg har fx brugt det gamle norrøne sprog til at åbne den tid inde i engelsk 

MG: Ja, du har arbejdet sammen med en sprogteoretiker og -filosof?

SH: Ja, en sproghistoriker, som har hjulpet med grammatik i værket, for grammatikken bruges i værket til at rulle tiden i engelsk tilbage til nogle tidlige og sene former af middelengelsk og også noget gammelt norrønt, som man siger, moderne engelsk er meget inspireret af. Altså det fælles nordiske sprog, som man talte før middelalderen, eller i slutningen af det man kalder vikingetiden. Det er en meget populær historie om engelsks overraskende historie eller andethed, at rigtig mange engelske ord kommer fra det norrøne sprog, og det er typisk fra fælles germansk. Og så er der også forskning, som mange lingvister vil synes er virkelig crazy og totalt kontroversielt, der siger, at engelsk grammatik og sætningsopbygning kommer fra det gamle norrøne sprog. Der var noget andet på spil i det med grammatik og sætningsopbygning, for det har at gøre med tidsforløb, det har noget med rækkefølger at gøre, rækkefølger af ord, og hvordan en sætning kommer ind i én, og hvornår dens pointer går op for én. Der er noget spændende i det med sætningsopbygning sådan rent musikalsk, fordi det er et værk, der forsøger at åbne tiden, gøre forskellige tider samtidigt med sig selv. I forhold til det med sætninger og det musikalske, så er det er jo virkelig også i høj grad et musikværk. Jeg har arbejdet med de to komponister Anja Jakobsen og Lil Lacy. Jeg har udarbejdet manuskriptet ud fra de ti ord fortælleren husker, og så er der nogle passager, de har komponeret og sat musik til, så det er en vævning ind og ud af tale og sang for at udforske, hvordan tale og sang lydligt er forbundne. Det har vi også et andet eksempel på fra ordet CAKE, som vi kan høre. Inden vi hører det, skal jeg lige sige, at man kan høre, hvordan sproget i sangen udvikler sig gradvist fra tidlig middelengelsk til moderne engelsk

Uddrag fra ENGLISH SPEAKERS (tidskode 17.59 i videoen fra kunstnersamtalen)

MG: Det er meget smukt. Her er det musikalske ved sproget meget tydeligt, hvordan det næsten bliver opløst til musik. Det er sprogets udvendige side. Jeg blev generelt meget betaget af alle de små detaljer, de mange stemmer, der blander sig med hinanden, hvor forskellige de er, åndedrættet, de hvisker og råber, deres forskellige accenter i værket. Det er en sanselig side ved sproget, og jeg kom til at tænke på écriture féminine begrebet, den franske litteraturkritiker, forfatter og filosof Helene Cixous definerede tilbage i 1970’erne, som er en måde at skrive, det man kalder feminint, på med udgangspunkt i kroppen for at gå imod den traditionelle maskuline, rationelle diskurs. Som jeg ser det, er ENGLISH SPEAKERS et feministisk værk, der gerne vil omvende nogle magtstrukturer, som man også kunne høre i det første lyduddrag. Kan du genkende det?

SH: Ja, det tror jeg, men det er også meget en diskussion om, hvordan man kan gøre det. Fortælleren opfatter jeg som en andenbølge feminist. Hun er meget biologisk fokuseret, men på et tidspunkt kommer ordet GIRLS flyvende ind fra siden …

MG: Ja, og afbryder det hele

SH: Ja, og det er faktisk noget, hun selv kommer i tanke om. Hun bliver irriteret på dem, men det er i virkeligheden noget, hun selv kommer i tanke om. GIRLS kommer flyvende ind fra siden, og de er for mig nogle tredje- og fjerdebølge feminister, for de vil gerne være piger, GIRLS, det er et ok ord for dem, men for fortælleren er GIRLS forfærdeligt. Og de går heller ikke så meget op i, om de egentlig er GIRLS eller BOYS. Fortælleren kan ikke tage dem til sig, passe på dem og gøre dem til sine børn. Hun kan heller ikke spore deres oprindelse. Der er en diskussion i værket af, hvad SHE egentlig er for noget, for det bliver et ret stort ord for fortælleren. Jeg var fascineret af det, fordi det også er så lille et ord. Det er så kort, men der er så meget i det. Der er så meget i pronominer og de andre stemmer, der ledsager fortælleren, bliver fascineret af det, for det er næsten ikke et ord: ’hvordan kan du sige, det er et ord?’, og ’hvordan kan du starte med det? Det er så kort, og vi bliver nødt til at vide noget først; at starte med SHE er som at starte midt i det hele uden at vide, hvad der gik forud’, men hun er virkelig fascineret, og SHE bliver til sådan et bølgeslag gennem hele værket. Så i forhold til det feministiske har jeg forsøgt at lave en form for biografi gennem ordene med en fortæller, som både understøtter, men også viser, hvor det ikke rigtig hænger sammen. Med biografier kan det understøtte, men det kommer også til at skurre, men jeg har forsøgt at lave en livsrejse for hende, hvor hun på et tidspunkt mod slutningen får en menopause, hvor hun er gammel og føler sig usynlig. Det, tænker jeg, er et karakteristika, hun deler med sproget, at det også er usynligt. Det feministiske er nogle diskussioner indeni i værket. Det kommer måske også af, at det er engelsk, og så er der en masse samtaler hele vejen rundt om, hvad engelsk og et sprog egentlig er for noget, og de mange associationer vi har til ord

MG: Og hvorfor netop en kvindestemme, hvad er det med kvindestemmen?

SH: Jamen det hænger sammen med hele diskussionen af det reproduktive ved sproget, glemte historier og så er der også det interessante undersøgte faktum, at mange mennesker, også kvinder, bliver irriterede over lyden af en kvindestemme. De vil hellere høre en mand

MG: Du sagde, du har prøvet at lave en form for biografi ud fra de forskellige ord, måske skal jeg nævne dem, SHE, HUSBAND, BIRTH, GIRLS, CAKE, WANT, GUN, WINDOW, LAW og CUNT til sidst. Ordene giver dramaturgien og danner biografien, kan man sige. Hvordan fandt du frem til de ord?

SH: Jeg prøvede at pusle med, hvordan de sproglige temaer kunne bæres frem af de enkelte ord, fordi vi havde forskellige sproglige temaer, der skulle med. Jeg sad med et puslepil, der skulle gå op. Der var nogle ord, som var gode, men bare ikke fungerede, som jeg ikke kunne få til at udfolde sig i forhold til et tema. Og så skulle de være ikke-fysiske, men derimod et princip eller en bevægelse eller en retning. Der er selvfølgelig en masse navneord, men jeg synes, de åbnede nogle principper, og der er kun et verbum, og det vers handler om grammatik og bøjninger af ord. Men det var noget med at forsøge, hvad der virkede, hvad der kunne producere noget? Og så er det en pointe, at hvert ord i sammenhæng – i listen af de 10 ord – på en måde er tilfældige, forbinder sig på forskellige måder dramaturgisk og understreger det samspil, der er mellem ord

ENGLISH SPEAKERS med lysdesign af Clementine Waldelius. Foto: Søren Meisner

MG: Vi har talt om det lydlige og musikken, men der er også det visuelle element i ENGLISH SPEAKERS. På højtalerne er placeret lys i forskellige farver. Jeg oplevede det lidt som om, de understøttede en stemning. Hvad har du tænkt om de lys?

SH: Det er en lysdesigner, der hedder Clementine Waldelius, som har lavet lysdesignet. Det er meget hendes værk, men ideen er, at få højtalerne til at understrege deres status og forsøgsvis foreslå nogle talere, hvem kan det være? For stemmerne er her løsrevet fra dem, der er bag dem, men lysene optegner svagt nogle karakterer, og musikalsk arbejder lysdesignet sammen med kompositionen. De åbner et rum eller skaber en rytme

MG: Det er også som om, at ens blik, hørelse og sansninger i det hele taget koreograferes rundt i rummet

SH: Ja, der er også en tanke om, at cirklen er et tidspænd på en måde. Cirklen refererer på en måde til ideer om, at fortid, fremtid og nutid væves sammen og blandes rundt

MG: En cyklisk dramaturgi? 

SH: Jeg har været utrolig inspireret af en litterat, en historiker, der hedder Carolyn Dinshav, der arbejder med et queer asynkront tidsbegreb. Vi forholder os måske til en meget lineær og produktiv tid, men for at finde nogle andre nu’er og lave vores egen menneskelige tid, så kan man søge ind i eller udflugt i nogle andre tider, måske meget gennem litteratur. Så kan man få et forhøjet nu fremfor at skulle følge med i en synkron tid. Det har også meget at gøre med reproduktion, reproduktionshjulet. I forhold til sproget, synes jeg, det var interessant at bruge en kvindelig fortæller, fordi vi forventer, at hun er reproduktiv. Vi forventer også, at sproget er reproduktivt, men der er også så meget andet, der foregår i hende og i sproget, og med sproget kan man virkelig sige utrolig mange ting på samme tid. Det gør hun også, men det gør de stemmer også, som hun samtaler med, de siger også flere ting på samme tid. Så det er ikke nødvendigvis cyklisk, men det er ikke-lineært og det at blande det rundt. Jeg har virkelig forsøgt at give en følelse af, at man dykker ned i tiden, mærker tiden og mærker, hvad det er for en tid, der ligger i sprog. Og helt konkret er der på et tidspunkt, hvor alle stemmerne taler baglæns ind i nogle variationer, også i CAKE verset, som vi hørte, hvor de synger sig igennem nogle vokalvariationer

MG: Man sidder helt i mørke gennem næsten hele forestillingen og kan kun se lysene på højtalerne. Men på et tidspunkt tændes lyset i rummet, hvorfor det?

SH: For at anskueliggøre det rum, som sproget skaber ved at bryde det og for at understrege relationen mellem kroppen – eksemplificeret ved teknikken, der rejser sig op for at tale med fortælleren – og stemmen

MG: Man kan måske sige, ENGLISH SPEAKERS æstetik er ret anderledes end dine tidligere værker. Det var i hvert fald den oplevelse, jeg havde, at der er en stramhed og en kontrol på en anden måde end i dine tidligere værker, der intentionelt selvfølgelig virker mere loose og måske med mere krop, mange performere i et hus fx i Bloody Mary d. 4. Hvordan kan det være, at du har arbejdet dig den vej? 

SH: Jeg ville gerne vise detaljerne, jeg ville gerne arbejde detaljeret, og så ville jeg gerne lave noget om engelsk, og jeg tror det her format, er det bedste til at lave de mange små koblinger, de mange detaljer og mange små samtaleflader. Jeg ønskede faktisk også at gøre det lidt klassisk og konservativt, fordi jeg synes, det passede godt til temaet. Et eller andet sted er det et spørgsmål om universalisme, hvad den betyder? Jeg forsøgte at ordne og gøre det klassisk, men så prøvede jeg også at lave kontraster i det, men på en mærkelig måde, men det er også fint at prøve at arbejde med nogle nye former   

MG: Måske skal vi nu gå videre og tale lidt om dine andre værker? Du nævnte, da vi forberedte os til denne samtale, at ENGLISH SPEAKERS på en måde er videreudviklingen af førnævnte Bloody Mary d. 4 eller, at der er nogle tråde mellem denne performance og ENGLISH SPEAKERS, vil du måske sige noget om det?

SH: Ja, jeg tror, det er det med tiden, den queer tid man søger i nogle andre tider for at blande sin egen sociale stilling eller biografi op. Bloody Mary d. 4. fandt sted i et parcelhus

MG: Ja, som foregik i dit barndomshjem

SH: Ja, men det var ikke rigtigt mit barndomshjem. Jeg er ikke vokset op i et parcelhus. Men det ville jeg meget gerne dengang, jeg var lille. Jeg havde også en vild historisk fascination af dronninger, så det er to fascinationer eller drømme, der krydses. Men jeg synes, jeg kunne bruge dem til at blande min egen sociale status som prekær performancekunstner lidt op. Jeg kunne lige lege lidt dronning, lege nogle alternativer. Det lyder meget drømmerisk og sværmerisk, men jeg tror, det var den tidsomvending, der var pointen, og det tror jeg også min tidligere historiske fascination har været. På den måde har Bloody Mary d.4. meget at gøre med ENGLISH SPEAKERS – det med fascination, for jeg er meget interesseret i, hvad fascination er for noget. Hvorfor man er fascineret af noget? Det er ofte et tegn på, at noget er lidt uafklaret. Det er sådan nogle sjove magtting, der roder rundt

MG: At fascination ikke udelukkende er positivt?

SH: Det er som om, noget skal renses ud eller væk, at blive færdig med den drøm, ud med den der klassiske drøm. CAKE verset, som vi hørte, det handler meget om en idealiseret version af engelsk, et victoriansk engelsk. Jeg tror, der er mange, der har et forhold til det fuldstændig idealiserede, perfekte engelsk i en storhedstid: ’honey suckers, daffodils and roses’, det er det perfekte øjeblik. Det er en kollektiv fantasi fra det engelske imperium, så det handler om at opfatte den idealiserede natur. Og så handler verset også om fermenteringsporcesser i naturen; vokaler bliver spist ligesom et stykke kage og bliver omvendt, bliver til noget andet. Så det er en undersøgelsesproces

MG: Du har også lavet en serie af 1:1 performances, der hedder Whole Body Treatment, hvor du performer med kun 1 publikummer, eller hvad er det nu, du kalder dem?

SH: Patikum

MG: Ja, patikum. Serien handler bl.a. om behandler eller terapeut og patient relationen, den intime situation. Serien er måske også en kritisk kommentar til det. Den sidste Choreography on the Face var især virkelig spændende, synes jeg. Noget af det interessante er, at det er som om det meste af performancen foregår inde i én selv, mens du gør ting ved éns krop. Det er éns egne forestillinger, mens du fortæller

SH: Ja, det var det. Men 1:1 forholdet var også udtryk for en ambivalens omkring terapi, ambivalens om at få, eller hvordan man skaber verdensbilleder, hvordan man gør det sammen med andre? Det handlede meget om forholdet til andre, hvor jeg brugte mange objekter til at mediere den dialog frem og tilbage. Jeg har en baggrund i objektteater og objektteaterteorien, som er funderet i et samspil mellem et subjekt og et objekt, hvor der opstår nogle energibaner mellem de to. I ENGLISH SPEAKERS er engelsk jo objektet, der bliver animeret på den måde. Men i Whole Body Treatment brugte jeg fysiske objekter på patikums krop som tilsammen dannede et rum, hvori jeg undersøgte den interpersonelle relation

MG: Man kan sige, du arbejder serielt som sagt med fx serien Whole Body Treatment, men du gør det også ved at kigge tilbage på din egen praksis, hvor du også overskrider skellet mellem subjekt og objekt. Du lavede fx en performance lecture, hvor du så tilbage på performancen Choreography on the Face. Hvorfor og hvordan gør du det? 

SH: Det er, fordi noget af det, jeg synes, er sjovest ved at arbejde med performance, er de sideerfaringer, man får. Det er nok en undersøgelse af ideer faktisk, apropos det med fascinationer. Man prøver nogle levekoncepter, nogle konstruktioner af, og når man prøver nogle konstruktioner af, så lærer man selvfølgelig noget, eller der er noget, som er virkelig mærkeligt. Det er erfaring, en slags koreograferet erfaring, som jeg synes, er ret vigtig, og også er ret vigtig at tale om. Så det har jeg gjort i de performance lectures om Whole Body Treament, bl.a.pga. det pinlige og det mærkelige ved at stille sig op og gøre det og være i det og frem for alt ikke vide, hvor man starter. Jeg synes tit, der er mange blinde punkter, blinde vinkler, som er spørgsmålet om, hvad årsagen egentlig er til, jeg gør det her? Jeg tror, det er virkelig vigtigt at granske og finde ud af, hvad det er. Det behøver ikke være noget dybt psykologisk. Det kan også være en formmæssig bearbejdning, hvor man reflekterer over, hvad det så er, den form producerer udover det åbenbare værk, og hvad er det for nogle performances, man laver sammen med andre. Fx ENGLISH SPEAKERS, nu nævnte du mit samarbejde med sproghistorikeren, Seán Vrieland, hans performance i mikrofonen i studiet var så modig, det er modigt at gå fra videnskaben og til performance. Han var virkelig god til at instruere sangerne og skuespillerne i, hvordan de skulle udtale forskellige sprogvariationer og lige pludselig begynde at lave en nærmest magisk seance, hvor vi sammen vækkede nogle døde sprog til live. Arbejdet i studiet var jo en performance i sig selv. Og med Whole Body Treatment alle de møder, som jeg også havde lyst til at dokumentere og snakke om. Det er en tekstmaskine et eller andet sted. Noget ekstra tekst, der lægger sig sammen med værket

MG: Du talte om instruktionen i studiet af ENGLISH SPEAKERS, hvordan har det været helt konkret og rent praktisk, når I skulle lave det her værk?

SH: Altså den tekniske proces?

MG: Ja

SH: Vi har arbejdet med manuskript, prøver og indspilning i utrolig mange fragmenter, som så er blevet sat sammen til sidst, men ud fra mit manuskript og Anja Jacobsens og Lil Lacys kompositioner

MG: Har I arbejdet sammen om det?

SH: Manuskriptet har jeg lavet først, og så har de fået det. Det har været et meget tæt samarbejde, men ud fra den struktur. Men så har de løftet og åbnet det, og så har vi indstuderet og indspillet. Det er virkelig en vekselvirkning mellem tale og sang. De har stået meget for at indstudere sangen og musikken. Der er nogle reelle sange som en slags operette nærmest

MG: Og hvor mange karakterer eller stemmer er det, der er?

SH: Der er fortællerstemmen, og så er der selvfølgelig GIRLS, men ellers er det en masse kommentarer, der kommer ind fra alle sider, ligesom latteren vi hørte, der stiller spørgsmål til fortællerens opfattelse af etymologi. Latterens stemme kommer ligesom ind fra en side i cirklen, så det er på en måde som om, cirklen er et samtalerum med forskellige løsrevne kommentarer, men der er ikke nogen af stemmerne, der er fast knyttet til en karakter

MG: Man kan godt sige, der er en tråd af oprør eller et ønske om opgør med nogle konventioner og magtstrukturer. Du har også kurateret Stedet er levende på Astrid Noacks Atelier, hvor vi skulle have været i dag, med 50 performances over 30 dage, en lang performancefestival som en kommentar til den situation, Astrid Noacks Atelier er i nu med byggeriet af en parkeringskælder. Vil du måske fortælle om det arbejde?

SH: Stedet er levende foregik i hele juni måned i 2019. Det arbejde er nok relateret til de ekstra grene, der udfolder sig, når man laver et værk. Der er alle de strukturer, man aktiverer, og mennesker man arbejder sammen med, alle de grene ud, som er liv. Det er et bevidst liv. Man iscenesætter folk, for at der skal være et bevidst liv. Så jeg arrangerede og kuraterede sammen med danseren, Lukas Racky, 30 dages performance med performance hver dag for at se, hvordan alle disse næsten 50 performances, som selvfølgelig er selvstændige værker, men også en stor struktur med en stor samtale inden i, kunne give liv. Tematisk alle mulige spændende værker, men tilsammen var i forskellige hjørner; hele den energi til Astrid Noacks Atelier, som er en virkelig vigtig kulturinstitution på ydre Nørrebro, og også er et vigtigt historisk sted, fordi det er arbejdsrummet for en af Danmarks første professionelle kvindelige kunstnere. Stedet har masser af synlighed, men da byggeriet af parkeringskælderen og byggeriet ved siden af blev indledt, blev det helt konkret kvalt i byggeplader. Så Stedet er levende var performancearbejde for at give liv til stedet, men også for at give et offentligt liv. Så det handlede om det offentlige versus det private, det private hus som stedet nu bliver dækket af, kan man ikke tilgå som publikum, men kun som en af de ganske få, der har en lejlighed. Så det var en etablering af en offentlig samtale om alle de sidesamtaler

MG: Så bliver mit sidste spørgsmål, hvad skal der ske med ENGLISH SPEAKERS nu? Er der ideer og planer om en turné?

SH: Det er der helt sikkert. Det er meget nemt at turnere med, for vi har bare to kufferter med lysgear, og så kan vi turnere rundt til højtalercirkler, så det skal vi helt klart

MG: Her i Danmark?

SH: Gerne ud i verden

MG: Herligt! Tusind tak! 

FAKTA:

bastard og Astrid Noacks Atelier inviterede scenekunstner Sara Hamming til en samtale i anledning af premieren på ENGLISH SPEAKERS – en lyd- og musikforestilling om engelsk performet af ni højtalere – d. 24. november på KU.BE.

Sara Hamming er skrivende performancekunstner og iscenesætter og skaber værker fra produktionsplatformen Moribund. Sara Hamming arbejder performativt og ofte lydligt med forhold mellem sprog og historie. Tidligere værker er blandt andet OUM – en iscenesættelse af stemmer i samarbejde med komponist Anja Jacobsen, Choreography on the Face i serien Whole Body Treatment og Bloody Mary d. 4. opført i hendes barndomshjem – parcelhuse i Valby og Snekkersten. Kunstnersamtalen med Sara Hamming blev modereret af bastards redaktør, kunstskribent og forfatter Mette Garfield. Arrangementet var støttet af Statens Kunstfond. ShowTech stod for teknikken.

ENGLISH SPEAKERS spillede 24. november 2020 på KU.BE

Manuskript og lydkoreografi: Sara Hamming

Komponister: Anja Jacobsen og Lil Lacy

Dramaturg: Tanja Diers

Surround mix, design og masterering: Cato Langnes

Lydtekniker: Ingvild Skandsen

Lysdesign: Clementine Waldelius

Co-producenter: Notam – Norsk center for Teknologi i Musik og Kunst og Inter Arts Center ved Lunds Universitet i Malmø

Medvirkende/Stemmer: Sue Hansen-Styles, Linda Elvira, Alexandra Jespersen, Emilia Gasiorek, Ragna Solbergnes, David Bateson, Jonathan Bonnici, Malte Frid-Nielsen, Lucy Love, Kristoffer Jessen, Lil Lacy og Anja Jacobsen

ENGLISH TRANSLATION:

Together we brought dead languages back to life

On January 21st, bastard organised an art talk with performance artist Sara Hamming, moderated by bastard’s editor and writer Mette Garfield. This article is an edited version of the conversation which concerned itself particularly with Sara Hamming’s latest sound-and-music piece ENGLISH SPEAKERS. During the talk, excerpts from the piece were played and these can be found in the links featured at the end of the article.

By Mette Garfield

Translated from the Danish by Malene Engelund

Thank you everyone who have joined bastard’s art talk with Sara Hamming. And thank you to Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg for supporting bastard’s art talks. Sara Hamming is a writer, performance artist and stage director. She established the performance company Moribund and performatively often works in a soundscape that considers the relationship between language and history. Previous works include: Oum – a staging of voices, cocreated with composer Anja Jacobsen: the series Whole Body Treatment, and the performance Bloody Mary the 4th, which was performed in Sara Hamming’s childhood home – detached suburban houses in Valby and Snekkersten. Today however, we will primarily be discussing Sara’s latest work, the sound-and-music piece ENGLISH SPEAKERS. ENGLISH SPEAKERS premiered on 24th November 2020 at KU.BE. We will be playing two excerpts from the piece during the talk. This talk was originally intended to take place at Astrid Noack’s Atelier, but due to corona restrictions we have had to resort to an online talk and have been lucky enough to carry this out in SHOWTECH’s studio.

MG: Firstly, we will be discussing ENGLISH SPEAKERS. As I’m guessing a number of you may have not experienced this ambitious and extremely well-produced piece, I will begin by asking you, Sara, to put the piece into words.

Sara Hamming (SH). ENGLISH SPEAKERS is a sound and music piece performed entirely by loudspeakers. The set up consists of nine loudspeakers surrounding the audience. It is titled ENGLISH SPEAKERS as it concerns itself with the practice of speaking English. The main character in the piece is the language itself and it is also the subject matter. English is personified by a typical BBC British English voice, performed by Sue Hansen Styles. It begins with a prologue where she tells the audience that she has been asked what English really is. She finds this a curious question, as it is obvious that she herself is English. Ultimately, though, she accepts the challenge and will give an account of English by remembering nine English words. Each word is a verse in its own right – it thematisises the specific word but also brings an aspect of the linguistic characteristics of English into the verse and uses a literary or musical genre which in one way or another is related to the English language. At some point she recalls a tenth word, so in total she remembers ten words.

MG: Should we listen to an excerpt from the piece?

SH: Yes, we will be listening to an excerpt from the first word SHE.

Excerpt from ENGLISH SPEAKERS (time code 5.21 in the art talk video)

MG:  It is really quite orgiastic

SH: As mentioned, this excerpt is from the verse SHE.  When asked about the word, the narrator searches for what SHE can be. She provides examples, one of these being WIFE, and she wants to talk about its etymology. In the piece, you can hear one of the other voices making fun of the notion of etymology, but she insists on examining the etymology of the word WIFE through her gender. This examination is, to me, a sort of poetics for the piece; as to what language is and what language is in this performance. Because the other voices ask her, can you repeat this? And her response is ‘no’, that is not really possible, you cannot fully repeat meaning as it is unique each time, depending on context. Paradoxically, though she does, because after all we must repeat meaning, otherwise we wouldn’t be able to converse. This obviously also refers to her sexuality – as in, she can come again. And in a similar way, the accompanying voices ask if this is live: and it is of course not live, it is recorded – the audience knowing this – but as it impacts the audience’s bodies, it becomes live. They participate in the physical development that the narrator undergoes to explain the work WIFE. The linguistic variations of the word are historically correct. The early variations of WIFE brings to mind WIF, which is of course breath, and she subsequently plays through all variations of the word until she lands on the modern English word WIFE. When interrupted by the question, ‘is this live’, she brings in the word LIVELY, that she comes from LIVE, and she says LIVELIKE and the word LIKE relating back to the old common Germanic LEICH, meaning corpse – which means being not the same as the one once alive, but looking like them. It is something else.

As part of the LIFE sequence, she also says LIFLIG which, to Danish speakers, means enjoyable. It’s a way to explain linguistics but it is also a key to the performative listening situation within the piece. It’s referring to a past and is happening right here and right now. And she exerts a kind of dominance on the listening circle by bringing in the very private situation. So, it might also speak of the dominance that English assumes in the listening circle.

MG: I want to ask you about your interest in making a piece about English as a language. Why make this at all? What interested you and where did the idea originate?

SH: I think it comes from a sense of wonder of the weight this other language carries. And then I think it derives from a fascination with all things anglophone – one that I probably share with many others. There are many reasons for our fascination, among others imperialism. I felt that so many conversations and clashes were locked within it. Many fantasies and fascinations, dreams and blind spots, because one could say that we, I, understand English reasonably well. But there are still many unknowns to me within the language.

MG: I understand the piece, it is also about dominance. I may have gotten it wrong but isn’t it also the case that there are many languages within English? That it originates from other languages?

SH: Yes, you could say that, because ultimately it has its origins in Indo-European which is a very old language. The languages are interconnected in thousands of ways. In Denmark Danish language and Danish nationalism is intertwined, which is a complete illusion because the language, historically speaking, and in terms of origin, in so many ways is many-faceted. It’s a melting pot and when we try make linear timelines about developments in language, they will always be reductive. For instance, I’ve used Old Norse to open up that time within the English language.

MG: You’ve worked with a language theorist and philosopher?

SH: Yes, a language historian who has assisted with the grammatical aspects of the piece, because grammar is, throughout the piece, used as a tool to roll back time to early and later versions of Middle English and also some Old Norse, which is believed to have greatly influenced modern English. That is, the common Nordic language, which was spoken before the Middle Ages, or in the final stages of what is referred to as the Viking Age. It is a well-known story that many English words are Norse loan words. However, there is also research, which I know many linguists will find crazy and controversial, that claims English grammar and sentence structure to derive from Old Norse. Something else is at stake when it comes to grammar and sentence structure, because it concerns itself with a timeline, it concerns itself with orders, orders of words – and how a sentence accesses you, how its arguments make themselves known and realised within you. I am fascinated by the musicality of sentence structures, because this is a piece that attempts to open up time, make space for different times to coexist. And when it comes to sentences and musicality, this is certainly also a music piece. I have worked with two composers, Anja Jakobsen and Lil Lacy. I wrote the manuscript and Anja and Lil have composed and put music to certain passages, so it becomes a weaving in and out of speech and song, in order to explore and examine how they are connected to one another in sound. We have another example of this from the word CAKE that we can listen to. Before we listen to it, I should add that you can hear how language in the song gradually develops from Middle English to modern English.

Excerpt from English Speakers (time code 17.59 in art talk video)

MG: It’s incredibly beautiful. Here, the musicality of language is very clear, how it almost dissolves into music. I was generally fascinated by all these small details, the many voices mixing with one another, how different they are, how they breathe, whisper and shout, and the different accents throughout the piece – the sensual aspect of language. It brought the concept of écriture feminine to mind. Back in the 1970s, the French language theorist, writer and philosopher Helene Cixois defined this as a feminine writing, taking one’s starting point in the body, to oppose the traditional masculine, rational, discourse. As I understand it, ENGLISH SPEAKERS is a feminist piece that wants to disrupt power structures, as evident in the first excerpt we listened to. Does that resonate with you?

SH: It does yes, but it is also very much a discussion on the practice of doing this. I understand the narrator as a second-wave feminist. She is very occupied with biology, but then at one point the word GIRL, enters from the side-line.

MG: Yes, and disrupts everything.

SH. Yes, and it is actually something she herself recalls. She becomes annoyed with them but in reality, this is something she herself recalls. GIRLS enters from the side-line, and to me they are these third-and-fourth wave feminists because they want to be girls. GIRLS to them is an acceptable word whereas, to the narrator, it is reprehensible. Furthermore, they are not too concerned with being GIRLS or BOYS either. The narrator cannot make them hers, she cannot nurture them and make them her children. Nor can she trace their origin. There is a discussion in the piece about what SHE really is, because it becomes quite a big word to the narrator. I was fascinated by this, because it is also such a small word. It is short yet encompasses so much. There is so much to pronouns, and the other voices accompanying the narrator are fascinated by this, because it is almost not a word: ‘how can you claim this as a word? and ‘how can you begin with it?’. It is so short, and we need to know something first. Beginning with SHE is like beginning mid-context without knowing what came before. But she is truly fascinated, and SHE becomes these waves coming and going throughout the piece. So, in terms of feminism, I have tried to create a kind of biography through the words, with a narrator who both contextualises and also shows us how it’s all quite disjoined. Biographies can contextualise but they can also disrupt, yet I have attempted to create a life journey for her where, at a certain point, she goes through menopause and feels old and invisible. This, I think, is a characteristic that she shares with language, which is also invisible. The feminist aspects exist as discussions within the piece. This is possibly also linked to the fact that it is English – a lot of conversations circle the question about what English and a language really is and the many associations we place onto words.

MG: And why a woman’s voice? What is the deal with the woman’s voice?

SH: Well, it is linked to the notion of language as reproductive, forgotten stories and the interesting fact that many people, women including, are annoyed by the sound of the female voice. They would rather listen to a man.

MG:  You mentioned that you have attempted to create a kind of biography from different words and so perhaps I could list them: SHE, HUSBAND, BIRTH, GIRLS, CAKE, WANT, GUN, WINDOW, LAW and finally CUNT. The words supply the dramaturgy and create the biography so to speak. How did you arrive at these words?

SH: I played around with how the linguistic themes could be carried by individual words, because we needed to include different linguistic themes. I had a puzzle that needed to be pieced together. Some words were good, but simply didn’t work – I wasn’t able to fully open them up with regards to theme. And they had no be non-physical, and instead a principle, a movement, or a direction. Of course, ENGLISH SPEAKERS consists of many nouns, but I felt that they opened up principles. There is only one verb – one which concerns itself with grammar and inflection. But it came down to trying and testing out what worked best, what was able to reproduce something. And then there is the point that each word connected – through the listing of the ten words – in some way is coincidental; but they connect in different ways, highlighting the interplay that exists between words.

MG: we have spoken about the sound and music of the piece, but there is also the visual element to ENGLISH SPEAKERS. Different coloured lights are placed on the loudspeakers. I experienced this effect as emphasising an atmosphere. What was your intention behind the lights?

SH: The lighting design was created by a lighting designer called Clementine Waldelius. It is very much her creation, but the idea is to make the loudspeakers emphasise their status and suggest some speakers – who could it be? Because the voices exist in their own right, but the lights subtly supply characters, and musically the lighting design works with the composition. They open up a space or create a rhythm.

MG: My experience is that one’s gaze, hearing and senses are choreographed around the room.

SH: Yes, there is also the concept of the circle as a time span. The circle refers to ideas about how past, future and present are interwoven.

MG: A cyclic dramaturgy?

SH: I have been profoundly inspired by a literary scholar, called Carolyn Dinshaw, who works with a queer asynchronous concept of time. We may be considering a very linear and productive time, but to find other ‘nows’ and create our own human time, you explore other times, mainly through literature. This way, you can arrive at a heightened now rather than keeping up with a synchronised time. This also relates back to reproduction, the cycle of reproduction. Language being the subject, I found it interesting to use a female narrator because we expect her to be reproductive. We also expect language to be reproductive: both repeating and creating. As does she, and as do the voices that she converses with – I wanted them to say many things at once: to load the lines with layers of meaning. So, it is not necessarily cyclical, but it is non-linear, and it performs the act of weaving together. I have really tried to create the feeling of submerging oneself in time, sensing time and sensing what sort of time lies within language. And quite concretely, there is also a moment when all of the voices speak backwards and into these variations, such as the CAKE verse that we listened to, where the voices sing through vocal variations of middle English.

MG: As an audience, you experience the piece in darkness almost throughout the entire performance and only see the lights on the loudspeakers. But at one time all the lights come on – how come?

SH: To make visible the space created by language, by interrupting that space, and underlining the relation between the body – exemplified by the technician who stands up to speak to the narrator – and the voice.

MG: One could perhaps argue that aesthetically, ENGLISH SPEAKERS, is quite different to your previous works. That was certainly my experience – that it had a tightness and control that doesn’t feature in your earlier works that, intentionally of course, appear more loose, more corporeal, with many performers in a house such as Bloody Mary the 4th. How come you have moved in this direction?

SH: I wanted to engage with detail, to make the details visible, and I also wanted to create something that concerned itself with English. I think this format works the best, is best able to make the small connections, the many details and many platforms for conversation. In fact, I wanted to make it rather classic and conservative because I felt this was the most appropriate format for the theme: commenting on the notion of the universalism of English. I tried to make order and make it classic but in a quirky way.

MG: Perhaps we should move on and talk a bit about your other pieces. In preparation for our talk, you mentioned that ENGLISH SPEAKERS in a way was a further development of aforementioned Bloody Mary the 4th – or that there is a thread between this performance and ENGLISH SPEAKERS. Could you talk more about this?

SH: Yes, it’s this sense of time, the queer time you seek out in other times to mix up your own social position or biography. Bloody Marty the 4th, was a performance that took place in a detached house,

MG: Yes, it took place in your childhood home

SH: Yes, but it wasn’t really my childhood home. I didn’t grow up in a detached house. But as a kid, I very much wanted to. I also held a mad historical fascination with queens, so this was really the merging of two fascinations or dreams. But I felt that I could use them to mix up my own social status as a precarious performance artist. I could play at being queen, play at alternatives. This could sound very dreamy, very flittery, but point of it was this turning of time and I also consider my early historic fascination to be this. This way, Bloody Mary the 4th, has a lot in common with ENGLISH SPEAKERS – the sense of fascination, because I’m quite occupied with the notion of fascination. Why does something fascinate you?

It can be the remnants of odd power structures moving within you.

MG: That fascination isn’t exclusively positive?

SH: It is as if something needs to be discarded, that a dream needs to be done with – discard the classic dream. The CAKE verse that we listened to is very much about an idealised version of English, the Victorian English. I think many people have a relationship to that entirely idealised perfect English in its heyday: ‘honey suckers, daffodils and roses’, it’s the perfect moment. It’s a collective fantasy from the English Empire about perceiving idealised nature.

And then the verse is also about fermenting processes in nature: comparing how vocals are eaten like a piece of cake and turned into something else. So, it’s an investigative process.

MG: You have also created a series of 1:1 performances, titled Whole Body Treatment, where you perform with only one audience member – or what was your word for them?

SH: Audient (Patikum in Danish)

MG: Yes, audient. The series concerns itself with the relation between therapist and patient, the intimacy of this set-up. The series is perhaps a critical comment on the latter. The last of the series Choreography on the Face I found particularly exciting. Part of the interest is that it is as if the performance takes place inside oneself, while you perform on one’s body. It’s one’s own perceptions, while you narrate.

SH: Yes, that’s it. But the 1:1 relationship was also an expression of the ambivalence that exists around therapy; informed by the many layers that this 1:1 interaction contains – the ambivalence about creating world views with another person. It was about the relationship to others. I used many objects to mediate a dialogue back and forth. My background is in object theatre and the theory of object theatre, which has its foundation in the interplay between subject and object where energy fields arise between the two. In ENGLISH SPEAKERS the object is of course English which is animated. But in Whole Body Treatment I used physical objects on the body of the audient that collectively created a space in which I examined the interpersonal relation. s

MG: You work serially – as mentioned with the Whole Body Treatment series- but also in the way you review your own practice, where you transgress the divide between subject and object. For instance, you did a performance lecture where you reviewed the performance Choreography on the Face. Why and how do you do this?

SH: Because what I enjoy the most from working in performance is the knowledge acquired as a by-product. I guess it’s an examination of ideas, coming back to the notion of fascination. You try out some concepts of living, some structures, and when you try out new structures you of course also acquire knowledge. It is experience, a kind of choreographed experience which I find quite important, and also quite important to talk about.  So that’s what I have done in my performance lectures on Whole Body Treatment – among other reasons due to the rather embarrassing and strange experience it is to place oneself there, to be in it, and not know where to start. I often find that there are a number of blind spots and that they are questions on the reasons why I do this? I think it is extremely important to reflect and understand what they are. It doesn’t have to be something deeply psychological.

It could also be a reflection on the mode of production and how you work with others. For instance, with ENGLISH SPEAKERS, you mentioned my collaboration with the language historian Sean Vrieland. His performance in the microphone in the studio was incredibly brave – it is brave to depart from science and enter performance. He was exceptional at instructing singers and actors in their pronunciation of different language variants and to all of a sudden create an almost magical séance where we brought dead languages back to life. You see, the work in the studio was a performance in its own right. And when it comes to Whole Body Treatment, so were all of the meetings with the audients that I felt impelled to document and discuss. There is a text machine somewhere else. Some extra text that places itself alongside the piece.

MG: You spoke about the direction of ENGLISH SPEAKERS in the studio. How did it practically take place during the creation of this piece?

SH: The technical process you mean?

MG: Yes

SH: We have worked with manuscript, rehearsals, and recordings in a great number of fragments that have ultimately been collated – using my manuscript and Anja Jacobsen’s and Lil Lacy’s compositions as the foundation.

MG: Have you collaborated on this?

SH: I wrote the manuscript first and supplied Anja and Lil with it. It’s been a close collaboration but fundamentally based on the structure that the manuscript gave. But the composers have lifted and opened it up and we have then rehearsed and recorded. It’s truly an interaction between speech and song. They have been in charge of rehearsing songs and music. They are real songs – an operetta of sort.

MG: And remind me how many characters or voices there are.

SH: The is the narrator and there is of course GIRLS, and in addition a lot of comments enter the piece, such as the laughter we heard that questions the narrator’s perception of etymology. The voice of laughter enters from one side of the circle, so in a way it is as if the circle is a conversation space with various loose comments, but none of the voices are tied to a set character.

MG: You could argue that there is a continuous rebellion or confrontation with certain conventions and power structures. You also curated The Place is Alive at Astrid Noacks Atelier where we were supposed to have met today – a long performance festival running as commentary to the situation Astrid Noacks Aterlier finds itself in, with the construction of an underground car park. Could you tell us about this work?

SH: The Place is Alive took place throughout the month of June 2019. That work is related to my interest in the additional strands that come into existence when you create a piece. It’s all the structures you set to work, the people you collaborate and work with, all the branches of life. It is a conscious life. So, along with the dancer Lukas Racky, I arranged and curated 30 days of performance with performances taking place each day, in order to examine how all of these nearly 50 performances – that of course are independent pieces but also belong to a structure and a big conversation – could give life. Thematically, all kinds of interesting works, but collectively positioned in various corners; all of this energy for Astrid Noacks Atelier which is such an important cultural institution on outer Nørrebro in Copenhagen, and also a place of historical significance because it is the work-space of one of Denmark’s first professional female artists. The space has a lot of visibility, but when the building of the underground car park next door began, it was quite literally suffocated by building boards. So, The Place is Alive was performance work to give life to the space but also to provide it with a public life. So, it was about the public versus the private, the private house that the space will now be covered by and which you cannot access as an audience, but only as the select few who has an apartment there. So, it was the establishment of a public conversation about all the by-conversations.

MG: My last question will be about the future of ENGLISH SPEAKERS. Do you plan to tour?

SH: Certainly. The performance is easy to tour. We bring two suitcases of lighting equipment, and we borrow the speakers locally – so that’s definitely the plan.

MG: Here in Denmark?

SH: Preferably around the world

MG: Wonderful. Many thanks!

FACTS:

bastard and Astrid Noacks Atelier invited performance artist Sara Hamming to a conversation on the occasion of the premiere of ENGLISH SPEAKERS – a sound-and-music performance about English, performed by nine loudspeakers – on 24th November at KU.BE.

Sara Hamming is a writing performance artist and stage director and creates works from the production platform Moribund. Sara Hamming works performatively and often through sound with the relationship between language and history. Previous works count, among others, Oum – a staging of voices, cocreated with composer Anja Jacobsen: Choreography on the Face from the series Whole Body Treatment, and Bloody Mary the 4th, performed in her childhood home – various detached houses in Valby and Snekkersten. The art talk with Sara Hamming was moderated by Mette Garfield, art writer, author and editor of bastard. The event was supported by The Danish Arts Council. ShowTech oversaw the technical production.

ENGLISH SPEAKERS played at KU.BE on the 24th November 2020.

Manuscript and sound choreography: Sara Hamming

Composers: Anja Jacobsen and Lil Lacy

Dramaturge: Tanja Diers

Surround mix, design and mastering: Cato Lagnes

Sound technicians: Ingvild Skandsen and Tanya Theo Johansson

Lighting design: Clementine Waldelius

Co-producers: Notam – Norwegian Center for Technology in Music and Art, and Inter Arts Center at Lund’s University, Malmø

Cast/Voices: Sue Hansen-Styles, Linda Elvira, Alexandra Jespersen, Emilia Gasiorek, Ragna Solbergnes, David Bateson, Jonathan Bonnici, Malte Frid-Nielsen, Lucy Love, Kristoffer Jessen, Lil Lacy and Anja Jacobsen

Production manager: Ragna Solbergnes
Foto © Belkys Garcia

Birding the Anthropocene

Den informative og bevægende podcast performance walk af den New York baserede kunstner Nadir Souirgi og London performeren baseret i København, Jonathan Bonnici, giver lidt håb i en nedlukket antropocæn verden

Af Mette Garfield

Lydene af vand, skridt, blade i vinden og fugle. Jeg går rundt om søerne i København i en frokostpause. Men naturlydene stammer faktisk ikke fra omgivelserne rundt om mig, men er fra en podcast, jeg lytter til via mine hovedtelefoner. Jeg var deltager på konferencen Aestetics Relations arrangeret for nylig af Københavns Universitets forskningscenter Kunsten som Forum, støttet af Ny Carlsberg Fonden. Hele konferencen foregik selvfølgelig på zoom på grund corona-nedlukningen.

Lydene af vand, skridtene og senere fuglene er fra podcast performance walken Birding the Anthropocene af den New York baserede kunstner Nadir Souirgi og London performeren baseret i København, Jonathan Bonnici, som var en del af konferenceprogrammet. Det er altså Covid-19 kunst med det digitale podcastformats afstand og samtidige intime nærhed produceret på flygtige vilkår, jeg har i ørerne på min gåtur rundt om søerne.

For egentlig skulle Jonathan Bonnici have assisteret Nadir Souirgi med at genskabe performancen Birding the Anthropocene (2019) til en københavnsk kontekst. Den oprindelige performance var en guidet gåtur midt i januar i et urbant område i München, hvor Nadir  guidede deltagerne til gå rundt og spotte fugle. Nadir fortalte om fuglenes vaner, en viden, som afslørede tysk historie og den tyske industris afhængighed af bestemte ressourcer både ikke-menneskelige og menneskelige samt interaktioner med resten af verden, særligt de tidligere tyske kolonier.

Men pga. corona-nedlukningen blev det selvfølgelig desværre ikke muligt at genskabe performancen i København. I stedet er kunstnernes fine møde og udveksling omkring deres samarbejde nu blevet til en performance walk, en informativ og bevægende samtale afbrudt af reallyde af vand, skridt, fugle og blade i vinden.

For fugle, vand, skridt, det at gå, at være i naturen og at sanse den, mens man spotter fugle, er ikke kun grundlaget for den oprindelige performance i München, men også en vigtig del af Nadir Souirgis kunstpraksis, der inkorporerer kunstnerens egen praksis som fuglekigger. Podcastens samtale tager derfor også udgangspunkt i, hvordan det at se på fugle kan blive en overlevelsesstrategi og en måde at genfinde glæde i livet for POC i et hvidt domineret samfund

Fuglekiggerpraksis som antiracistisk værktøj

”Birds, space, joy and comfort in these spaces are for you”, siger Nadir Souirgi eftertrykkeligt. Han vil gerne videregive til børnene, han underviser på en skole i Harlem, at der kan være store fordele ved a være i et ikke menneskeligt miljø og se på vildt dyreliv. Han ønsker for alle sine studerende, for alle POC og alle marginaliserede, at de får et eget forhold til naturen, får en følelse af at høre til, og at verden tilhører dem umedieret af hvidhed eller white supremacy.

Jonathan Bonnici spørger derfor også Nadir om en fuglekiggerpraksis kan bruges som antiracistisk værktøj?

Nadir Souirgi svarer, at han mener, den er brugbar til at udvikle og vedligeholde en kritisk racepolitik, fordi en fuglekiggepraksis udvikler dyb observation, engagerer en variation af sanser og kroppe af viden, som hele tiden skal sættes i kontekst af tiden, stedet og vejret.

”It makes me humble”, siger han.

Og der er mange måder at kigge på fugle på; det kan gøres som profession og som en sport, forklarer Nadir, mens jeg selv ser på mågerne sejle i luften og svanerne i søen, da jeg går over Dronning Louises Bro. Man kan også bare se dem i sin baggård uden at kende til arterne og lydene, men for Nadir Souirgi handler det om at opbygge fælleskaber og glæde især med folk, som er nye og ekskluderet fra ornitologiske institutioner og på den måde er det liberation work.

”Det vigtigste for mig er at udvide self care til andre”, siger han.

Nadir forklarer, at en fuglekiggerpraksis samtidig gør opmærksom på, at vi deler rum med ikke-menneskelige væsner. Det giver endda også adgang til andre tider, når man ser på fugle, der ikke har ændret sig gennem i millioner af år. Det vil sige rum, der ikke er defineret af menneskelige civilisationers angst og vold.

FAKTA:

Her er link til podcastversionen af performance walken Birding the Anthropocene af Nadir Sourigi og Jonathan Bonnici.

The podcast version of the performance walk Birding the Anthropocene by Nadir Sourigi has been curated by Cecilie Ullerup Schmidt into the continuous, Covid-19 friendly frame called Pass it on, aiming to circulate already made works internationally without travelling, enhancing relations across generations and continents. For the Copenhagen interpretation of Pass it on, Jonathan Bonnici has been invited to meet with Nadir Sourigi.

Nadir Souirgi is an artist and educator living and working in New York City. In 2010 Nadir founded the Harlem County Bird Club, a program that introduces elementary school aged children to birdwatching and field science. Souirgi, who also works as a bird guide, affords a unique view into the American bird watching and conservation community. This, along with his biracial and bicultural identity, and his experience working with low income children of colour in Harlem, form the foundations of his artistic practice.

Jonathan Bonnici is a Copenhagen based, London born performer and maker. In 2015 he premiered his first authored work ‘TRANS-‘ in collaboration with the choreographic duo two-women-machine-show. This was followed in 2018 with their ‘ALITY’ at the Kunsthal Charlottenborg. In 2019 they expanded the collaboration into a new identity by establishing the Institute for Interconnected Realities (IIR)a platform founded on the concept of ‘decentralised choreography’. Jon is also a text writer for his own projects as well as for other artists.

Konferencen Aestetics Relations d. 20-22 januar 2021 arrangeret af Københavns Universitets forskningscenter Kunsten som Forum,The Agency: Belle Santos, Yana Thönnes, Rahel Spöhrer and Magdalena Emmerig. Foto: Laura Schaeffer

Det handler om intimitet

Af Troels Andersen

De puster nyt i liv det, de selv kalder et fænomen fra 00’erne: deltagelsesteater. Med slagordet ’immersivt teater’ forsøger The Agency at stille spørgsmål ved relationen mellem tilskuer og performer. Og de ønsker, at teateroplevelsen kan være med til at styrke individets kritiske refleksion i den neoliberalistiske virkelighed, vi alle dagligt befinder os i.

The Agency har fået en del opmærksomhed på den tyske teater- og performancekunstscene de seneste år. Kollektivet, der er centreret omkring medlemmerne Belle Santos, Yana Thönnes, Magdalena Emmerig og Rahel Spöhrer, tager udgangspunkt i et problem: Hvordan er det muligt at sætte spørgsmålstegn ved en samfundsorden, der siden man lærte at tænke har præsenteret sig selv som alternativløs? ’Man’ står her for en generation af mennesker, der født og opvokset med neoliberalismens hegemoni og internettets selvfølgelighed. Generationen af millenials og digital natives. Gennem deres kunst søger de efter svar.

Kollektivets selverklærede målsætning kan læses på hjemmesiden http://www.postpragmaticsolutions.com: ”De kunstneriske arbejder griber fat i neoliberalt konnoterede formater (som for eksempel coaching) og deres æstetiske strategier, såsom branding og corporate identity, og sætter på kritisk og affirmativ vis deriboende institutionaliserede individualiseringsteknologier på spidsen. På den måde forsøges det at finde et utopisk potentiale med queer-feministiske perspektiver”. Yana og Belle fra The Agency indvilgede i en snak om nye teaterformater og den frie teaterscenes mulighed for at skubbe til det traditionelle institutionsteater.

Medusa Bionic Rise af The Agency. Foto: Nico Schmied

Hvordan opstod The Agency? Hvad er jeres kunstneriske baggrund?

Yana: ”Vi har meget forskellige baggrunde, men vi har alle det tilfælles, at vores uddannelser både har en akademisk og en kunstnerisk del. På den måde deler vi alle et skæringspunkt mellem, på den ene side, teoretisk arbejde, eller i mindste en viden om, hvad kan man gøre med teori, eller hvordan teater bliver teoretisk bearbejdet, og, på den anden side, kunstneriske metoder, man kan bruge, når man arbejder sammen. Men først og fremmest har vores måde at arbejde på udviklet sig i gennem årene, det var ikke sådan, at vi fra starten lagde os fast på ’metoden’ til at lave teater”.

Hvordan finder I frem til ideen eller konceptet bag jeres stykker?


Belle: ”Vi starter som regel på forberedelserne halvanden til to år forinden. Vi arbejder på den frie scene, og derfor skal vi som noget af det første søge penge til at realisere vores ide. Fra det øjeblik, hvor vi ved, at der er økonomisk støtte eller et sted, hvor vi kan opføre stykket, så begynder vi på vores research. Researchen består mest i, at vi udveksler tekster og materialer, vi synes er spændende, over Facebook og Instagram. Ud fra de forskellige materialer forsøger vi så at konstruere en verden”.

Yana: ”Under researchen forsøger vi at forstå den ting eller det emne, vi har valgt at arbejde med. På den måde kan man godt sige, at vores fremgangsmåde er sociologisk, men samtidig er der også en vis emancipatorisk selvbevidsthed i gruppen. Vi har i løbet af årene alle gennemgået en vis feministisk radikalisering. Det betyder, at det i høj grad handler om, at vi forsøger at finde vores eget standpunkt i forhold til det emne, vi undersøger. Vi forsøger at blive vores egen position og holdning bevidst”.

I kalder jeres kunst ’immersivt teater’. Hvordan kan man forstå ’immersiv’?

Belle: ”Vi forsøger at skabe en alternativ virkelighed, der er immersiv i den forstand, at publikum i et bestemt tidsrum bliver del af denne aftalte verden. Denne verden opstår gennem lyd, lugte og gennem det rum, stykket opføres i, hvor figurerne kommer meget tæt på publikum. I mine øjne er det vores ’immersive’ måde at gribe teater an på. Den slags teater adskiller sig fra klassisk teater, hvor publikum sidder i mørket og kigger på en færdigskabt verden på scenen. I det klassiske teater er der selvfølgelig også en aftale om, at man i et bestemt tidsrum tror på det, der foregår på scenen. Men vi forsøger at bringes stykkets virkelighed tæt på den realitet, folk kender. Vi tror, at der gennem de påvirkninger, der skabes i scenerummet, ligger et potentiale for, at publikum kan gøre sig nye erfaringer i beskyttede rammer”.

Perfect Romance af The Agency. Foto: Nicole Wytyczak

Yana: ”Jeg tror, det er nødvendigt at uddybe lidt om, hvordan The Agency opstod. Vores samarbejde opstod i virkeligheden ret pludseligt, fordi vi ikke havde læst sammen eller havde været veninder i årevis forinden. Det var gennem et heldigt sammenfald, gennem en fælles ven, at vi fandt sammen. Rahel og jeg havde en ide til et stykke, vi ville lave til 100 Grad Festival (som eksisterede mellem 2003 og 2015 og fandt sted på scenerne Sophiensæle, Hebbel am Ufer og Ballhaus Ost i Berlin). Vi mødtes med Magdalena og Belle på Skype og meget hurtigt blev vi enige om, hvordan vi kunne lave noget sammen. Dengang brugte vi slet ikke ordet ’immersiv’, eller det var i hvert fald ikke væsentligt for nogen af os. Men vi ville gerne lave et stykke, hvor der skulle forekomme 1-til-1-møder mellem tilskuerne og performerne. Det ville vi ud fra den antagelse, at teaterpublikum jo også er kunder, der køber en oplevelse. Den antagelse kommer nok ikke så meget fra teaterverdenen, men snarere ud fra en iagttagelse af, hvordan subjektet overhovedet bliver skabt i samfundet. I neoliberalismen agerer vi som subjekter jo ofte første og fremmest som kunder. ’Immersivt teater’ blev dengang også kaldt ’deltagelsesteater’, et ord som vi alle sammen syntes lød forfærdeligt. Under ordet ’participation’ synes jeg også, der er en fordom om, at ’man jo egentlig spiller teater på en scene’. I den opfattelse er der et stærkt hierarki mellem tilskuerne og de folk, der er på scenen. Måske bliver nogen fra publikum hevet frem i rampelyset og får til opgave at synge en sang. Og det er så super pinligt for alle… Den slags ville vi på ingen måde lave! For os handler det ikke om at udstille nogen. For os handler det om, at en person fra publikum og jeg som performer får en fælles oplevelse sammen. Det handler om intimiteten mellem de to personer, og vi ønsker at stille spørgsmålet om, hvordan denne intimitet egentlig bliver skabt. Ordet ’immersiv’ kom med tiden til os, fordi vi ganske enkelt ville løsrive os fra alle de andre skrækkelige ord”.

Perfect Romance af The Agency. Foto: Nicole Wytyczak

Har I i den forbindelse nogle særlige inspirationskilder, mennesker eller teorier, der har givet jer ideen til det immersive teater?

Belle: ”Jeg tror, at vi alle sammen har gjort os forskellige teatererfaringer, der har inspireret os, eller som vi har villet distancere os fra. Men jeg vil nu alligevel sige, at vi ofte er inspireret af teorier eller kritiske positioner, som kunsten kan opstå ud fra. Og ellers måske især billedkunsten i alle dens afskygninger. Fx en atmosfære, man kan træde ind i”.

Yana: ”Personligt har særligt Public Movement været vigtig. Ikke at det minder så meget om det, vi laver. Public Movement er en israelsk gruppe, der iscenesætter sig selv som statskunstnere. De stiller spørgsmål til emner som demokrati og fascistiske tendenser. Ligesom os hævder de i deres stykker at stå meget tæt ved virkeligheden. Alt, hvad de laver er faktisk også virkeligt. De siger måske, ”nu iscenesætter vi en demonstration”, men så er det faktisk en demonstration. Det bliver altså op til tilskueren selv at finde ud af, hvilket lag af betydning, der ligger i oplevelsen. For mig var det nok den første immersive teateroplevelse, selvom Public Movement ikke betegner sig selv med det ord”.

Belle: ”Jeg kommer lige til at tænke på udstillingen med Adrian Piper på Hamburger Bahnhof (museum for samtidskunst i Berlin. Belle henvisertil udstillingenThe Probable Trust Registry: The Rules of the Game #1-3, der fandtsted i 2017). Her skulle man indgå kontrakter med sig selv, som man selvfølgelig kunne tage alvorligt eller lade være, men som uanset hvad havde en stærk eftervirkning bagefter. Det er måske også det, der i bedste fald kan ske i vores stykker, at du som tilskuer gennemgår en erfaring, der giver anledning til en forvandling inden i dig – om du så tager den alvorligt eller ej”.

På hjemmesiden kan man få det indtryk, at The Agency er en kommerciel organisation. ’Agency’ betyder handledygtighed. Hvordan ser I denne forbindelse mellem kommercialisme og muligheden for selv at blive handledygtig?

Belle: ”Vores ønske er at gøre det muligt for folk at opleve emotioner. I alle vores stykker bliver publikum placeret i et bestemt miljø og bliver stillet overfor en bestemt opgave, som den enkelte person kan tage på sig eller lade være. Men publikum behøver ikke tænke så meget over det, fordi opgavernes sociale koder og den viden, de kræver, er kendt fra publikums hverdag. På den måde er det lettere at bestemme, om man har lyst til at deltage og tage opgaven på sig, uden at blive presset ud af sin egen komfortzone”.

Love Fiction af The Agency. Foto: Pjotr Rybkowsky

Yana: ”Det grundlæggende spørgsmål er, hvem tilskuerne og hvem vi performere er? Som sagt, har vi jo forladt aftalen mellem publikum og skuespillere fra det klassiske teater, altså at de er publikum, og vi er skuespillere. Derfor bliver vi også nødt til at indgå en ny aftale. Publikum bliver nødt til at have en ide om, hvad de skal gøre. Den nye aftale opnår vi ved, at vi gør det klart, hvad vi tilbyder. Fx coaching (i stykket Love Fiction), fysisk og mental selvoptimering (i stykket Medusa Bionic Rise) eller dating (i stykket Perfect Romance). I møderne omkring fx coaching sker der noget med os alle, og vores stykker handler om, hvad dette ’noget, der sker’ er. Hvad er det præcis, der sker med os, og er det muligt at undergå en form for transformation? Jeg tror, at det i alle vores stykker handler om den erfaring eller oplevelse, man får, og om, at den i bedste fald kan være transformerende… på den ene eller anden måde, afhængigt af om man vil forstå det terapeutisk, politisk eller emotionelt. Det er efter min opfattelse også meget forskelligt fra stykke til stykke, men rammesætningen, at tilskuerne er kunder eller potentielle medlemmer af en bevægelse (som i stykket Gather up, man up), den er selvfølgelig altid politisk. Det er indenfor denne politiske rammesætning, at subjektet bliver skabt – i vores stykker og i samfundet. Tilskuerne bliver præsenteret for en velkendt social kode, men samtidig får de tilbuddet om at forholde sig til den på relativ forskellig vis. Du kan forsøge at gøre oprør, du kan brokke dig, du kan skabe uro, eller du kan indfinde dig i rammesætningen. Der findes altså en række muligheder at forholde sig på, der bliver overladt til folk selv, så de kan eksperimentere, og vi performere bliver også nødt til at eksperimentere. Vi vil ikke tvinge folk ind i en bestemt rolle, det ville være at tvinge dem til at blive skuespillere og dermed påtage sig en forudbestemt rolle. For os handler det om, at folk bliver bevidst om den mangfoldighed af måder at forholde sig på, som de også har i deres dagligdag”.

Belle: ”Men publikum har selvfølgelig også friheden til at spille en rolle, altså til selv at blive skuespillere. I Medusa Bionic Rise oplevede jeg ofte, at jeg stod overfor mennesker, jeg vidste, hvem var, men som i denne beskyttede ramme tydeligvis optrådte under et andet navn og en anden væremåde. Jeg tror kun det er muligt, fordi der nu alligevel er en ret klar rammesætning, der markerer spillerummet af handlingsmuligheder”.

Hvordan reagerer publikum så på jeres performances?

Yana: ”Det handler om at skabe en udveksling med publikum. Magdalena har altid holdt stærk på, at det handler om mødet. Og ved dette møde er det umuligt at vide på forhånd, hvad der vil ske. Man kan ikke over én kam sige, hvordan publikum reagerer. Men efterhånden har vi en ret god fornemmelse for, hvordan man så at sige kan lede publikum gennem rummet. Der er fx større sandsynlighed for, at man sætter sig på en stol, hvis der rent faktisk står en stol i rummet. Det er egentlig ret basale ting. Vi skal altid være meget opmærksomme på, hvilke muligheder, der står publikum til rådighed i rummet”.

Medusa Bionic Rise af The Agency. Foto: Nico Schmied

Belle: ”Ja, og publikum reagerer også meget forskelligt fra stykke til stykke. I Love Fiction havde vi en meget lukket verden, hvor der heller ikke fandt nogen stor virkelighedsdekonstruktion sted, fordi rammesætningen var meget fast. Til det stykke fik vi nok de mest forskelligartede og stærkeste tilbagemeldinger, hvor nogen mennesker virkelig blev tossede, mens andre ikke havde lyst til at forlade denne fiktion, da stykket var slut. Nogen fandt på en måde deres safespace i den verden. I andre stykker var der flere nicher, som tilskuerne kunne opsøge, alt efter, hvad de søgte. De fleste tilskuere søger i vores stykker efter et holdepunkt, hvor de kan genfinde sig selv eller finde svar på deres spørgsmål”.

Yana: ”Jeg synes Love Fiction er et godt eksempel, fordi der her var et safeword. Vi gav folk et safeword, de kunne bruge, hvis det blev for meget for dem. Safewordet blev i den grad brugt, og vi performere ville i så fald sige – hvilket faktisk var lidt vildt lavet –, ”ah okay, det er for meget for dig, så sæt dig her lidt og kig på, og så kan du nyde opgraderingen til Observer Quality.” Dvs. vi havde på en måde indfanget kritikken af det her ”jeg vil ikke være med mere”, eller ”det er for meget nu” i selve formen. Det gav total god mening, fordi det handlede om coaching, og jeg tror, at det for os handlede om, hvordan man omgås med publikums forskellige reaktioner, for i næste skridt at kunne bruge disse produktivt. Hvordan folk reagerer er utroligt forskelligt, særligt i de her 1-til-1-situationer i lukkede rum”.

Kunne I forestille jer i fremtiden at lave et klassisk stykke til en institutionaliseret teaterscene?

Belle: ”Vores næste forestilling mimikry: where life begins bliver sat op på teatret Neumarkt i Zürich. Det er et klassisk byteater. Men vi vil selvfølgelig arbejde videre med den immersive form. Vi har dog talt om, at vi helt sikkert godt kan forestille os at arbejde med på mere klassiske stykker på et teater. Den grundlæggende forskel på os og det institutionaliserede teater er måske, at vi selv laver vores stykker. Vi bestemmer selv, hvordan den pågældende verden skal se ud, hvad temaet er. Det klassiske teater leder som regel efter et stykke, der passer til programmet, og så udsøger de nogen, der kan lave stykket. Principielt set er vi helt åbne for at give os i kast med det. Indtil videre har vi bare ikke fået muligheden”.

Yana: ”Jeg vil egentlig sige, at vi allerede har arbejdet ganske meget sammen med teaterinstitutioner, som fx Volksbühne i Berlin, Theater Neumarkt i Zürich und Kammerspiele i München. Jeg synes slet ikke, man kan sige, at vi kun hører til på frie scener eller off-spaces længere. Vi hører måske også til der, men jeg synes, at det i langt højere grad er et spørgsmål om formen. Måske spørger du snarere til, om vi kunne finde på at lave et klassisk scenestykke i fremtiden? Måske burde man stille det spørgsmål til teaterhusene, om de kunne forestille sig at arbejde med immersive formater. Det viser sig faktisk at betyde temmelig meget for dem, hvis man forsøger at vende systemet på hovedet”.

FAKTA:

THE AGENCY er en ung performancegruppe, der arbejder med neoliberalismens manifestationer i immersive eksperimenter. Deres performances, hvor publikum forsigtigt involveres som kunder eller kommende medlemmer, kredser om subversive muligheder for agens under post-digitale vilkår: Hvordan formes vores begær, vores følelser, vores identiteter og politiske bevægelser i den post-digitale tidsalder? Og hvordan er det muligt under disse vilkår at skabe mod-følelser, mod-identiteter, mod-bevægelser? Gruppens kunstneriske arbejde indoptager neoliberale formaters konnotationer i æstetiske strategier såsom branding og coporate identity og omvender selvets institutionaliserede teknologier på en kritisk, bekræftende måde – og kæmper for et utopisk potentiale fra et queer-feministisk perspektiv.

THE AGENCY blev etableret af Belle Santos, Yana Thönnes, Rahel Spöhrer og Magdalena Emmerig i 2015.

Troels Andersen er Ph.D.-studerende i Litteraturvidenskab ved Humboldt Universität i Berlin.
Una Chadhuri ses her ude foran Bergen Kunsthall, hvor konferencen Landscape Dramaturgy – a seminar in four parts, blev afholdt.
Foto: Isak Okkenhaug. Grafik: Pulsk Ravn

“Klimaet som en linse til at anskue verden”

Interview med Una Chaudhuri (UC), Professor i engelsk, TSA-drama og miljøstudier, Collegiate Professor, direktør, XE: Eksperimentel humaniora og socialt engagement, New York University.

Af Gritt Uldall-Jessen

Hvordan udvikler man en scenekunst, der i stedet for blot at tage fat på symptomerne på klimaforandringer rent faktisk bliver en del af løsningen?

Interviewet med Una Chaudhuri er lavet i forlængelse af seminaret ‘Landscape Dramaturgy – a seminar in four parts’, der var arrangeret af Meteor, BIT Teatergarasjen i samarbejde med Teatervitenskap, Universitetet i Bergen. Seminaret fandt sted den 27. -28. 10. 2017 på Bergen Kunsthall i Norge. Interviewet er opdateret i oktober-november 2020 i dialog med Una Chaudhuri.

Una Chaudhuri(UC):

Jeg udtaler mig på vegne af gruppen CLIMATE LENS. Vi er en gruppe af teaterskabere og – undervisere, primært dramatikere, dramaturger og instruktører, men også et par akademikere som mig, der har fundet sammen.

GUJ:

Er det lige sket?

UC:

Ja, mange af os kendte allerede til hinandens arbejde, og en lille håndfuld af os arrangerede for nylig en dags retreat, en mulighed for at tænke sammen. Her spurgte vi os selv: Hvordan kan teatret tackle klimaforandringerne? Vi havde alle været involveret i lignende projekter tidligere, og vi havde alle lagt mærke til, hvor svært det var. Det var svært, fordi vi oplevede, at hvis vi henvendte os til nogen og sagde, at det er det, vi interesserer os for, så reagerede de straks, som om de allerede vidste alt om det og præcis hvordan det ville være, og det var et turn off for mange mennesker. Mange teatre ønskede ikke at arbejde videre med spørgsmålet om klimaforandringer, fordi de mente, at det ville virke afskrækkende, bebrejdende eller deprimerende, og ofte forestillede de sig, at det ville ende ud i en form for friluftsteater – at det skulle foregå i skoven eller ved en sø (griner).

Så der var en slags intellektuel lukkethed over for emnet, og det var ret nedslående for os. Vi følte, at tiden var moden til at bevæge sig ud over det her med at slå alarm, fordi de mennesker, der går i teatret, allerede er med på, at klimaforandringerne er et problem.

Flere og flere mennesker ved efterhånden en hel del om klimaforandringer. Så vi ville undersøge, hvad vi kunne gøre, som rakte ud over dette. Og det blev til en stor plenumdiskussion. Det første, vi gjorde, var at se på nogle af de aktuelle vigtige udtalelser og diskussioner, der var opstået i klimadebatten. For eksempel fik en artikel af Bill McKibben stor omtale i USA. Bill McKibben er grundlæggeren af 350.org og en stor stemme i miljøbevægelsen. Hans artikel var i The Nation, et tidsskrift, hvor han udtalte: vi bør erklære krig mod klimaforandringerne. Han argumenterede for, at vi skulle tænke på klimaforandringer som noget, der er lige så alvorligt som det at være i krig. Så vi stillede spørgsmål ved denne metafor. Vi respekterer Bill McKibben meget, så alt, hvad han siger, har en vis tyngde, men vi blev også lidt frastødt af den militaristiske metafor, som ingen af os opfattede som sympatisk. Og så spurgte vi os selv: Hvilke andre metaforer kan bruges til at forstå vores nuværende forhold til den ikke-menneskelige verden? Og vi sagde, ja, hvis ikke krig, hvad med fredsskabelse? Om at slutte fred med verden eller diplomati? Venskab? Du ved, andre former for tilgange til spørgsmålet. Nå, men efterhånden kunne vi se, at disse metaforer i virkeligheden er dybere invitationer. De var en invitation til at holde op med at føle, at den eneste måde, hvorpå vi kan forholde os til denne virkelighed, er ved at indtage en defensiv position. Og at vi i stedet måske er nødt til at finde kreative, hvis ikke positive så i det mindste kreative, eksperimenterende, måske ligefrem underholdende eller helt sikkert overraskende tilgange, fordi det er, hvad kunsten har brug for, og det er, hvad publikum har brug for, og der findes allerede masser af scenekunst, der arbejder med at skabe frygt. Nu er vi bange for hinanden, i undergrundsbanerne skal vi huske at passe på vores ejendele. Der er en masse paranoia, og vi ønsker ikke at bygge videre på denne frygt. Så vi begyndte at udforske idéen om at tænke på klimaet, ikke som et problem men som en linse, som en måde at anskue verden på. Og den analogi skabte vi ved at tænke tilbage på de tidlige stadier af for eksempel feminisme, hvor feminismen ikke bare var en diskurs, der udfordrede sexismen. Det startede måske som en reaktion på sexisme, men i sidste ende brugte bevægelsen køn som en linse til at forstå systemet med patriarkatet. Så vi sagde: Det er det, vi har brug for. Vi har brug for en linse til at forstå det underliggende system, hvad der ligger bag symptomerne. Og det underliggende system er antropocentrisme.

Ligesom feminisme brugte køn som en linse til at forstå og optrævle patriarkatet vil vi nu bruge klimaet som en linse til at forstå og optrævle antropocentrismen, som er en ideologi.

Så det er – efter masser af diskussion frem og tilbage – hvad vi kom frem til. Men så tænkte vi: Hvordan gør man det? Hvordan bruger man klimaet som en linse? Hvordan ser det ud inden for dramatik og teater, hvis klimaet er en linse og ikke et problem? Det er sted at begynde.

GUJ:

Du kom lidt ind på det, og jeg har også arbejdet med klimaspørgsmål i nogle scenekunstproduktioner, jeg har lavet, hvor jeg hele tiden fik at vide af kritikerne, at det ikke var drama men snarere pædagogisk arbejde.

UC: 

Ja, at det var didaktisk?

GUJ:

Ja, og at det var mere informativt og ikke dramatik, jeg havde skrevet, så jeg tænkte også på, hvordan man kan gøre klimakrisen, den aktuelle klimakrise relevant som scenekunstnerisk materiale?

UC: 

Hvordan man kan gøre det ikke bare afskrækkende og ikke til en prædiken, men gøre det interessant for et publikum?

GUJ: 

Ja, til et udmattet publikum, der føler sig skyldige i overforbrug? I at spise kød?

Una Chadhuri. Foto: Gauri Visvanathan

UC:

Jeg tror, det er et meget vigtigt spørgsmål. Der er mange grunde til, at folk går i teatret, men en af grundene for mange af os er, at vi ønsker en bedre forståelse af vores liv, vi vil skimte nogle af de dybereliggende betydninger i et menneskeliv. Vi går ikke i teatret for at lære eller få information. Det er ikke en forelæsning, det er ikke skole, det er ikke kirke. Vi kommer ikke for at få at vide, hvordan man bliver et bedre menneske. Og når teatret forsøger at være en skole eller en kirke, bliver det som regel med et forfærdeligt resultat. Og det er uinteressant, fordi kunsten holder op med at stille spørgsmål, men går direkte til sagens kerne og leverer svarene. Så alt, hvad vi vil spørge om, handler om de dybere betydninger af vores liv i forhold til de forandringer, vi ser i verden omkring os? Hvordan gør vi det interessant?

En strategi, som mange dramatikere allerede har brugt, er at fortælle historier om klimaforskere og lave et plot om en person, der går ud og kæmper den gode kamp. Ligesom det vidunderlige drama, The Contingency Plan, et meget populært skuespil i England, der handler om klimaforandringer. Vi ønskede at gå et skridt videre i forhold til det og skabe fortællinger, der sætter os i kontakt med det, jeg kalder ‘de mere end menneskelige´ dimensioner af os selv og vores liv.  

På det akademiske område ‘økokritik’, som er et område, som jeg arbejder med, bliver der for tiden udarbejdet en masse nye teoretiske værker, der kommer til os fra den nye materialisme, som blev lanceret af Jane Bennet med bogen Vibrant Materialism. Der er også det såkaldte ‘ontologiske vendepunkt’ inden for antropologien, for eksempel Eduardo Kohns bog How Forests Think. Der er sket et skift i forhold til at opdage de mange måder, hvorpå mennesker, menneskelige kulturer, menneskeindivider kan være langt mere økocentriske i deres tankegang. Vores forhold til verden omkring os – udover den sociale verden – kan være virkelig interessant: ikke blot vores forhold til ikke-mennesker, især dyr, men også til planter og landskaber, vandveje, og store geofysiske systemer som havene, atmosfæren og klimaet. Alle disse ting kan blive meget vedkommende, hvis en kunstner går til dem med nogle reelle spørgsmål, sådan som dramatikere gør. Så det var tanken, at vi skulle forsøge at fremme skuespil og instruere skuespil på en måde, der frembringer krydsningen, de interessante krydsfelter mellem det menneskelige og det mere-end-menneskelige. Og for at minde os selv og vores publikum om, hvor meget det menneskelige er forbundet med det ikke-menneskelige.

GUJ:

Forbundet. Betyder det påvirket?

UC:

Langt mere end påvirket. Betinget af. Dybt forbundet. Vi er blevet opfordret til at tro, at vi hver især er en slags forseglet kuvert, tydeligt adskilt fra alt omkring os. Men du ved, at vi konstant indånder og udånder hele verden. Og der er dyr alle vegne på os. Der er flere dyr i din albuebøjning, end du kan forestille dig eller tælle. De er i vores mund, i vores maver – store kolonier af ‘andre’, som faktisk er en vigtig del af os selv. Folk begynder at interessere sig for dette, fordi vi efterhånden oplever følgevirkningerne af klimaforandringerne på vores egen eksistens. En masse af de allergier, folk har, overfølsomhed over for gluten, for eksempel, er tæt forbundet med det faktum, at moderne landbrugsmetoder skaber monokulturer i korn, hvilket ikke er så sundt for vores tarmbakterier, som vores kroppe har udviklet sig til at have brug for. Mange mennesker i dag tænker på, selv om de måske ikke direkte tænker på klima-forandringerne, hvordan verden omkring dem er under forandring, og hvordan dette påvirker vores kroppe såvel som vores hverdag.

GUJ: 

Vi har klimaflygtninge.

UC: 

Præcis. Så det er af alle disse årsager, at vi gerne vil gøre vores liv, vores biologiske, økologiske liv interessant for vores publikum. Ikke for at fortælle dem, hvad de skal gøre, men for at skabe et rum for en biologisk fantasi.

GUJ: 

De fleste mennesker, der opsøger scenekunst, kommer også fra den kreative klasse. Hvordan kan man nå ud til den del af befolkningen, der ikke går i teatret, men som måske også forbruger for meget kød eller køber for mange ting?

UC:

Det er et spørgsmål, som alle os, der arbejder med kultur, må stille os selv. Vi er heldige at være sammen med folk, der allerede er progressive i deres tankegang. Men vi ønsker og skal nå ud til folk, der ikke går i teatret eller sætter sig ind i disse teorier. Eller som er mere modtagelige for demagogi fra mennesker som Donald Trump. Med andre ord, de mennesker, der bliver ofre for de løgne og antagelser, der fastholder dem i en livsstil baseret på fossile brændstoffer og overforbrug af jordens ressourcer. Jeg tror, at det, vi kan gøre, er at blive ved med at fortælle historierne om den antagelse, om blindheden, for at afsløre den.

GUJ: 

Og at vise nogle billeder af konsekvenserne af denne adfærd, denne destruktive adfærd over for planeten.

UC:

Det falder stadig inden for vores velkendte skyldfremkaldende progressive diskurs, og mennesker, der er mistænksomme over for denne, de mere højreorienterede, vil formentlig afvise det. Men der er en helt anden dimension af det: Vi er nødt til at begynde at skabe historier og scenekunst om det faktum, at de mennesker og den institution, der tager klimaforandringerne mest alvorligt, er militæret, og de tackler det selvfølgelig ud fra en militant tankegang: ”Vi tager os af vores egne, vil vi ‘forsvare’ vores eget folk”.

GUJ:

Ligesom terror, ligesom kampen mod terror.

UC:

Det er meget skræmmende. Det er blevet kaldt ‘den bevæbnede redningsbåds politik’. Tanken om, at vi vil redde os selv, vi vil forsvare os selv, ‘vores’ folk, mod ‘dem’. Gæt, hvem der er ‘dem’? De fattige, der er blevet frataget deres stemmeret; de svage, dem, der bliver fordrevet fra deres hjem på grund af klimaforandringerne, og dem, der nu forsøger at redde sig selv ved at komme her. De anti-migrationsbevægelser, vi ser lige nu i Europa og Amerika, er relateret til dette militærmantra om, at ‘vi vil redde vores egne’. Og jeg tror, at når folk først bliver opmærksomme på det, vil de blive meget foruroligede. Fordi indvandring er én ting, men at have en væbnet militant reaktion over for andre mennesker, der ikke er fjender, der er uskyldige ofre…

GUJ:

Din terminologi klimadramaturgi – skal det forstås som en slags genskabelse af 20’ernes og 30’ernes aktivistteater med Brechts Lehrstücke? Og i Danmark havde vi også noget aktivistisk gadeteater i 70’erne, der startede som en teaterforestilling, men så blev publikum pludselig medvirkende til at besætte et hus. Da politiet så kom, følte folk, at de var blevet taget som gidsler i en politisk aktion.

UC:

CLIMATE LENS er en gruppe af mennesker og et sæt af ideer. Personligt opfatter jeg det ikke som et aktivistprogram. Jeg tænker på det som et aktiverende program: det handler mere om at aktivere tilskueren i den forstand at få os til at tænke på vores liv i en bredere ramme frem for den socio-centrerede, frem for blot den sociale ramme, og at tilføje rammer som den biologiske, geologiske, atmosfæriske og klimatiske. At begynde at betragte os selv ud fra et mere økologisk perspektiv. Det ville kræve en stor mentalitets- og ideologiændring: at begynde at betragte mennesket som blot en af mange arter i stedet for som den eneste art af betydning. Bare det vil være en enorm ændring. 

GUJ: 

Det lyder holistisk.

UC:

Det er et kæmpestort skridt at holde op med at betragte os selv som centrum for alt, men bare at begynde at sige, du ved, jeg er lige så interessant som de svaner der på søen eller disse blade, der ligger her under vores fødder. Hvis vi kan vække denne bevidsthed – jeg kalder det en økosfærisk bevidsthed – hvor vi betragter os selv som en lille levende del af hele økosfæren, som er summen af biosfæren, atmosfæren, hydrosfæren og kryosfæren og ikke blot som medlemmer af sociale eller kulturelle samfund.

GUJ:

Må jeg spørge: Hvordan skete det for dig? Du kunne have været en helt almindelig person, der overforbruger, spiser for meget kød og betragter dig selv som centrum.

Antologien Land/Scape/Theater hvor både Elinor Fuchs og Una Chaudhuri er redaktører.

UC:

Faktisk har jeg arbejdet med økologi og teater i mit akademiske (videnskabelige) arbejde i meget lang tid, i mere end 25 år. Der er en god grund til, at du ikke har hørt om det, for i meget lang tid var der ingen, der interesserede sig for dette arbejde! (griner). Det er 25 år siden, at jeg skrev artiklen Der må være en masse fisk i denne sø,[There Must be a Lot of Fish in that Lake: Theorizing a Theatre Ecology,” Theater, Summer1994], som var en del af det første akademiske tidsskrift, der havde fokus på økologi og teater. Som sagt var alle ligeglade. Og så gradvist, som tiden gik, øgedes interessen for disse spørgsmål, og nu bliver artiklen rent faktisk læst af mange flere mennesker, og den bliver brugt som undervisningsmateriale. 25 år senere var der en særudgave af et tidsskrift, der satte fokus på denne artikel [Include Everything. An interview with Una Chaudhuri, by Bronwyn Preece and Jess Owen, in Special Issue of Performing Ethos: An International Journal of Ethics in Theatre & Performance.  August 2015]. Så jeg har tænkt over dette i mange år, men min første oplevelse var, at alle var ligeglade. Min næste oplevelse var, at jeg blev opmærksom på og begyndte at arbejde inden for et andet nyt område, der netop var kommet på tale på det tidspunkt, nemlig inden for dyrestudier. Og jeg udgav et par bøger om dyr og teater [The Stage Lives of Animals: Zooësis and Performance.  Routledge, 2017; Animal Acts: Performing Species Today. Co-edited with Holly Hughes, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014.]

GUJ:

Hvordan dyr bruges, eller portrætteres, eller afbildes inden for scenekunst?

UC:

Det handler om dyrets rolle i opbygningen af det menneskelige, hvilket sker på mangfoldige og komplekse måder, så det handler også om de millioner af kulturelle praksisser i forhold til dyr, som vi ofte indgår i uden at være opmærksomme på deres betydning eller konsekvens: vi spiser kød, holder husdyr, går i zoologisk have, ifører os pels, ser sport, der involverer dyr og så videre. Vi interagerer med dyr hele tiden, og det er sjældent, vi studser eller reflekterer over det. Vi tænker åh, hvor jeg elsker mit kæledyr, ‘min’ hund eller ‘min’ kat. Men i virkeligheden er dyrene til stede overalt i det moderne liv, samtidig med at de er allestedsnærværende i de kulturelle diskurser for alle perioder: i kunst, litteratur, religion, reklamer, børnekulturer (legetøj, historier, Disney).

GUJ:

Er det i en shamanistisk forstand? Handler det om åndelige teknikker til at skabe forbindelse mellem mennesker og dyr.

UC:

Ja, der er i virkeligheden en slags neo-shamanisme under New Age-bevægelsen, som stræber efter at genskabe forbindelsen med denne tradition, men fokus for den slags dyrestudier, jeg taler om, handler ikke om dyr som metaforer eller drømme, men netop det modsatte: de insisterer på, at dyr, det vil sige, de andre dyr, fordi mennesker er selvfølgelig også dyr – er virkelige. De er ikke kun symboler på menneskets håb og drømme. Dyr er ikke os, selv om vi er dyr. Men dyrene lever parallelt med os, og de er værdifulde, de er vigtige. Vi deler denne planet med dem, og det er vi nødt til at huske, hvis vi skal bevare vores eksistens såvel som deres. I de sidste par århundreder har vi ikke været opmærksomme på dette, og derfor gennemlever vi lige nu det, der kaldes ‘den sjette store masseuddøen’, en periode med et katastrofalt tab af arter.

En af de vigtigste bidragydere inden for dyrestudier er filosoffen Peter Singer, hvis bog Animal Liberation blev startskuddet til den moderne dyrerettighedsbevægelse. Men mange andre – for eksempel europæiske filosoffer som Jacques Derrida og Gilles Deleuze og Felix Guattari – står bag vigtige værker om dyrenes historiske rolle i konstruktionen af idéen om det menneskelige, en identitet baseret på differentiering (‘Jeg er noget særligt’), på en modsætning (‘Jeg er ikke et dyr’) og endelig på dominans (‘Jeg kan gøre, hvad jeg vil med andre dyr’). Jeg har længe arbejdet inden for dette felt, og min bog om dyr og performance med titlen Animal Act: Performing Species Today, handler om, hvordan kunstnere, scenekunstnere, behandler temaet dyr, uden at dyrene blot bliver til metaforer og symboler. De betragter dem og fremstiller dem som vores faktiske, virkelige, komplekse, medindbyggere og partnere på denne planet. Så det var det, jeg arbejdede med, mens jeg ventede på, at teatersamfundet begyndte at vise interesse for økologi! 

GUJ:

Kan du sige mere om din tilbagevenden til økologi?

UC:

Det skete i en artikel, jeg skrev til det amerikanske teatermagasin Howlround, i en artikelserie om klima og teater, som et af medlemmerne i CLIMATE LENS, dramatiker Chantal Bilodeau, kuraterer. Min artikel havde titlen The Fifth Wall, og den byggede videre på realismens berømte ‘fjerde væg’. Jeg foreslog, at klimateater arbejder med og erkender den ‘femte væg’, den der er over os: den grænse, som alle lande deler uden at være klar over det: grænsen til atmosfæren. Den er lige oven over os, og vi har alle den samme grænse, men vi er ikke opmærksomme på den.

GUJ:

Men vi indånder ikke den samme luft. De rige mennesker, de indånder en særlig luft.

UC:

Du har ret, de indånder en særlig luft (griner). Når vi bliver opmærksomme på denne universelle grænse, kan vi forstyrre den socio-centrerede og nationalistiske tankegang. Når vi indser, at der er visse ting, som vi alle har til fælles. En af disse ting er atmosfæren, en anden er vandet, en tredje er jorden. I en tid med globalisering og klimaforandringer er disse endnu mere forbundet end nogensinde før. Vi er nu nået til et punkt, hvor det er meget tydeligt på grund af kulstofforurening, at det påvirker klimaet. Vi er alle forbundet, det ved vi nu. Og når vi ved det, så bliver det eksklusive fokus på sociale, nationale og etniske rammer en lille smule forældet. Ikke at det ikke er vigtigt, det er politisk utroligt vigtigt, men det skal ses ud fra denne større ramme.

GUJ:

Og hvad betyder det at arbejde med og erkende den femte væg som et dramaturgisk værktøj inden for scenekunst?

UC:

Det betyder at genoprette det landskab og den naturhistorie, der er indlejret i teatrets og dramaets historie. Det har været der hele tiden, for eksempel i stormene i Shakespeares King Lear og Prospero. Vi bør erkende, at Prospero (i The Tempest) selv skaber vejret, ligesom vi gør det i vores tid, når vi påvirker klimaet ved at bruge fossile brændstoffer. Teater og drama har altid registreret, at der fandtes denne større verden, dette store billede, som vores dramatikere forsøgte at minde os om, men vi lyttede ikke, fordi vi var så interesseret i det nationale, det sociale og køn. Vi har været meget besatte af disse sociale kategorier.

GUJ:

Og identitetspolitik, af gode grunde.

UC:

Meget gode grunde. Også jeg selv, i kraft af at jeg er feminist, og jeg var ikke havnet her, hvor jeg er, med mit fokus på klima, hvis det ikke var for feminismen, for det var der, jeg lærte, hvor destruktiv en binær tankegang kan være. Den menneskelige/ikke-menneskelige binære underliggende antropocentrisme er lige så ødelæggende som den maskuline/feminine underliggende sexisme og patriarkalske tankegang.

GUJ: 

Sidste spørgsmål: Udtrykket ‘landskabsteater’, hvordan ser du din nye terminologi, den femte væg, klimadramaturgien i relation til begrebet landskabsdramaturgi?

UC:

Jeg ser det som en oplagt mulighed for, at jeg kan forbinde mit aktuelle arbejde med mit tidligere arbejde. Jeg har altid haft en stor interesse for land og landskab, jeg udgav engang en bog med titlen Staging Place: the Geography of Modern Drama, og Elinor Fuchs havde udgivet sin strålende postdramatiske bog The Death of Character, og vi besluttede os for at forbinde vores tankegange i den kritiske antologi med titlen Land/Scape/Theatre. Vi er meget tilfredse med den, men værket blev ikke taget sådan imod, som vi havde håbet. Så det er dejligt, at det nu, så mange år senere, bliver anerkendt som et tidligt forsøg på at formulere nogle af disse idéer, selv om idéerne nu er blevet udviklet på mange nye måder, hvilket er fantastisk. For mig er landskab en del af mit aktuelle mantra, og det er også titlen på en ny og vigtig bog ved navn The Arts of Living on a Damaged Planet. Jeg mener, at nu er det vores opgave at kunne bo på vores skadede planet med begavelse og ynde og håb, hvor de menneskelige og ikke-menneskelige verdener arbejder sammen og informerer hinanden. Vi er alle meget trætte af den fase af økoteori og økoteater, hvor der var fokus på adskillelsen af ‘natur’ og ‘kultur’, hvor kulturen er ‘herovre’ med os mennesker, og naturen er ‘derovre’, langt væk, det grønne, dyrene. I den nuværende økologiske tankegang er naturen overalt, og mennesker er i høj grad en del af den. Det at skabe kultur ligger til vores arts natur, den menneskelige natur. Jeg tror, at den store fejl, der blev begået i den vestlige tankegang – som har været hele verdens tankegang i de sidste tre eller fire hundrede år – var at skelne os mennesker fra resten af skabelsen. Det har fået os til at opføre os, som om vi svæver over jorden, som om vi bor på Mars. Det gør vi ikke. Vi lever på jorden, og det er det eneste sted, vi kan leve.

GUJ:

Der er ingen planet B.

FAKTA:

Una Chaudhuri er kendt for, sammen med Elinor Fuchs, at være redaktør af antologien Land/Scape/Theatre, udgivet på forlaget Ann Arbor, University of Michigan Press, 2002.
Kunstsalon i 1700-tallets Paris.

Hvorfor har vi brug for kunstkritik?

Kunstkritikken har været erklæret i krise, men en ny kortlægning viser den overlever på digitale nichemedier. Et blik på kunstkritikkens historie peger på dens nødvendighed for den borgerlige offentlighed. Derfor bør disse nichemedierne også medtænkes i det kommende medieforlig.

Af Mette Garfield

Som følge af den digitale medieudvikling har kunstkritikken været erklæret i krise. Men en ny kortlægning udført af Forenede Kritikere har for nyligt vist, at kunstkritikken i Danmark overlever på digitale nichemedier. Vi kan rette blikket mod kunstkritikkens historie for at belyse, hvorfor et samfund har brug for kunstkritik. For helt siden oplysningstidens moderne borgerlige offentlighed har kunsten og dens kritik haft en fremtrædende betydning i samfundet. 1700-tallets idealer var en distanceret faglig kunstkritik knyttet til oplysningsfilosoffen Immanuel Kants begreb om den reflekterende æstetiske smagsdom.

Groft sagt overskrider denne smagsdom den personlige smag. Den faglige smagsdom reflekterer nemlig over, hvorfor man synes om en performance i modsætning til en privat individualistisk synsning. For målet for oplysningstidens borgerskabsidealer om kunstkritik var dannelse. Man havde altså som borger med dannelsesidealet pligt til at overskride sig selv mod almenheden. Den faglige smagsdom kan eller skal altså virke forstyrrende, så andre borgere offentligt kan respondere og deltage i debatten om kunsten og dermed samfundet.

Aktuelt har den digitale udvikling dog medført, at vi alle kan kalde os kritikere. Vi poster, liker og rater alle sammen på sociale medier, udover at bloggere uden tilknytning til en medreflekterende redaktion og influencere betalt af kulturmarkedet vinder kraftigt indpas. Parallelt til denne tendens kan man i dele af performancekunsten også se kunstkritikken/formidlingen på sociale medieplatforme bliver indoptaget som en del af værkerne, fx i immersive installationer som Anna og Esben Weile Kjærs udstillingskoncept for Alt_Cph: Over-Existing i 2018.

Tyler Matthew Oyer, Release Deluxe. Presented by Vermillon Sands at Alt_Cph, 2018. Photo: Rine Rodin

Kunstkritikken er ikke i krise

Kunstkritikken er altså blevet kærkomment udfordret. Det gælder særligt den konventionelle modernistiske kritikerposition, der ser sig selv i en ophøjet position i forhold til værket og desuden indsætter det i en kontekst. Denne traditionelle anmelderposition er magtfuld, da den har det store ansvar at være med til at skrive kunsthistorie.

Heroverfor står den positionsløse, postmodernistiske anmelder, der sjældent sætter i kunsthistorisk kontekst, bl.a. som følge af den generelle nedskæring på kritikkens spalteplads i dagbladene. Indenfor de seneste årtier er anmeldelsen nemlig blevet mere beskrivende og forbrugerorienteret. Denne postmodernistiske anmelder giver derimod sin smagsdom i kurateringen og værkbeskrivelserne, der således lægges frem for læseren til selv at tage stilling. Disse to positioner står naturligvis ikke skarpt optegnet, men krydser og blander sig med hinanden. Derudover kan kritikken og kunstformidlingen virke som en form for arkiv, særligt for efemeriske kunstarter.

Af alle ovenstående grunde har kunstkritikken derfor også været erklæret i krise. Men en kortlægning udført af ekstern lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, litteraturkritiker ved Dagbladet Information og medlem af paraplyorganisationen Forenede Kritikere, Kamilla Löfström viser som sagt, at mens de store dagblade som følge af aviskrisen og den digitale udvikling gennem flere år har skåret ned på antallet og omfanget af anmeldelser, så trives kritikken nu, ikke overraskende måske, på et stigende antal digitale nichemedier og tidsskifter. 52 i alt ifølge optegnelserne; et af dem er nærværende platform bastard.

(Læs Kunstkritikks Louise Steiwers interview med Kamilla Löfström her)

Corona og kunstens alternative rum

Med corona-pandemien har vi nu et mulighedsvindue til ikke blot at gentænke relationer til naturen, men også magtstukturer og sameksistensformer i hele samfundet. Og derfor er kunsten og dens kritik vigtigere end nogensinde.

For kunsten kan altid give alternative rum og vise os det andet, som ikke er underlagt økonomiens og politikkens rationelle principper. Kunsten har sin egen rationalitet, der kan lege og tænke nye tanker. Vi har fx for nylig oplevet, hvordan kunsten med en buste-happening kan kritisere forholdet til vores koloniale fortid og medfølgende billedpolitik. Kunsten kan gå forud og inspirere til at tænke et samfund i økologisk balance, tænke et samfund uden racisme, sexisme, homofobi og uretfærdig fordeling af klodens ressourcer. Kunsten kan bidrage til omvæltninger af eksisterende forhold, men kan også foreslå nye verdner og alternative mulighedsrum, der italesætter og beskriver et samfund på ny i modsætning til rationelle overvejelser om, hvad der er økonomisk muligt. 

Stillbillede fra happeningen af Anonyme Billedkunstnere, publiceret af Idoart

Gentænkningen af samfundet i lyset af corona-krisens mulighedsrum kalder således nu på nichekunstmedierne og kalder muligvis på en tredje kritikerposition. En kritiker, som snarere i en flydende subjektivitet fremfor et subjektivt geni engagerer læsere til at medreflektere i et fælleskab. Med begrebet criticality, defineret af professor, teoretiker og kurator Irit Rogoff er idealet for en kritiker ikke blot at være kuraterende, beskrivende og engagerende, men også at forsøge sammen med kunsten og læserne at medtænke og opdyrke nye muligheder og potentialer.

Den fagligt funderede og medtænkende kunstkritik kan endvidere bidrage til at binde folk sammen i et offentligt fælleskab om en sag, de kan være uenige om, som filosoffen Hannah Arendt fordrede i 1958 i bogen The Human Condition. Arendt mente allerede den gang, at den moderne borgerlige offentlighed, der opstod i oplysningstiden, var i krise pga. nedbrydningen af skellene mellem den private og offentlige sfære. Disse skel mellem det private og det offentlige rum er i kraft af den digitale medieudvikling blevet yderligere udviskede. Men kunsten og dens kritik kan bidrage til skabelse og opretholdelse af en kritisk reflekteret offentlighed, der modvirker dette. 

https://transversal.at/transversal/0806/rogoff1/en

Demokratiets mangfoldighed

Internettets mulighed for at styrke demokratiets mangfoldighed af stemmer kan i høj grad diskuteres. Langt hen ad vejen styrer tech-giganterne den digitale offentlighed med algoritmer, som fodrer os med mere af det, vi i forvejen søger på. Det, vi bliver eksponeret for i de digitale medier, er derfor underlagt kolossale kommercielle interesser løsgjort fra lovgivernes beslutninger og unddrager sig samfundets kontrol. Men kunstkritikken har et bud på en alternativ offentlighed, hvor den enkelte borger udfordres i sine holdninger.

Det er Axel Anderssons medborgerskabskritik et eksempel på. Han var tidligere redaktør ved det svenske Kritikerlabbet, som gennem en treårig periode eksperimenterede med kunstkritik. Han skriver i Framtidens kritik, at scenekunst og kunstkritik kan virke nedefra som medborgerkritik. De kan sammen bane vejen for og styrke både kritikken og den demokratiske borgerlige offentlighed med udgangspunkt i lokale forhold. På offentlige biblioteker kan borgere fx lære om og eksperimentere med kunstkritik af lokale kulturevents i samarbejde med fagfolk.

Nichemedierne i Danmark kunne ligeledes lade sig inspirere af ideerne om medborgerkritik og skal i hvert fald være med til at analysere, beskrive, engagere og medreflektere over corona-tidens nye kunstformater.

Nichemedierne skal med i det kommende medieforlig

Hvis vi ønsker at styrke den offentlige demokratiske debat, dialogen om kunsten og dermed den vigtige samtale om samfundet, bør nichekunstmediernes kvalitet, kontinuitet, udbredelse og flerstemmighed styrkes. Nichekunstmedierne, hvis udøvere ofte lever under samme vanskelige freelancevilkår som kunstnerne, bør medtænkes i det kommende medieforlig i foråret 2021.

Problemstillingen i det aktuelle medielandskab bliver nemlig polariseringen mellem en snæver kritikerkreds, der skriver om og for en udvalgt kunstelite, og de bredt kultur- og oplevelses-orienterede forbrugerguidende blogs og influencere.

Det er derfor nødvendigt med økonomisk støtte til nichemedierne for at kunne bibeholde og udvikle en kritik, som kan være medreflekterende, eksperimenterende, kontekstualiserende og samle i engagerende fælleskaber. Det er nu med coronakrisen, der er momentum for forandring – ikke blot til et mere bæredygtigt, antiracistisk og feministisk samfund. Der er et momentum til aktivt at drage konsekvensen af den digitale kunstkritikudvikling, så kunsten og dens kritik kan styrke den offentlige dialog og være med til at gentænke samfundet i en krisetid

Ida Marie Hede: Foto: Tine Bek.

Udflådsfælleskaber

Forfatter Ida Marie Hede har udgivet en ny bog med titlen Suget eller Vasker du vores fuckfingre med dine tårer. I dette interview foldes romanens knopskydende tematikker og sammenfiltrede positioner ud, og der rantes om feminismer, surrealisme, #MeToo og et udvidet syn på det kvindelige begær. 

Af Mille Højerslev

Ida Marie Hede er den type forfatter, man ikke har lyst til at sætte i bås. Siden hun debuterede i 2010 med prosasamlingen Seancer, har Hede nemlig eksperimenteret med litteraturens former og udvisket grænserne mellem kunstarterne. Hun skriver på måder, der nærmest er mere filmiske og performative, da hun evner at skabe stemninger og rum og give liv til døde ting – fx strygejern og lampeskærme. Hendes sprog og de vilde og voldsomme associationsrækker, hun skaber, påvirker hele sanseapparatet. Sammenligner vi Suget eller Vasker du vores fuckfingre med dine tårer med en forestilling, præsenteres vi ikke kun for minutiøse detaljer af selve fremførelsen på scenen – vi kommer også bag kulisserne og ser wires og kabler og afsminkede skuespillere. Vi går dybt ind i fiktionen, men ikke så langt ind, at vi fortaber os og helt mister vores forbindelse til virkeligheden. Og det er et helt bevidst greb fra Hedes side, der ikke er interesseret i en ”modstandsløs litteratur”, der får en til ”at glemme tid og sted”:

”Romanen viser, at den er en konstruktion. Den henvender sig, og det må den godt gøre opmærksom på”, forklarer Ida Marie Hede.

Suget, som romanen forkortes til at hedde, er netop udkommet på Forlaget Basilisk og har givet anledning til, at Hede kan eksperimentere ved rent faktisk at forsøge at holde sig indenfor nogle mere faste genrekonventioner.

”Jeg har en tendens til at skrive længere associative tekster, der springer på tværs af tid og rum, men med Suget har min redaktør fået mig til at gøre mere ud af én specifik verden, så bogen er blevet en roman på godt og ondt.”

Kvindelighed og begær i patriarkatet

Ida Marie Hede fortæller, at Suget handler om ”rigtig mange ting”. Og det er nok den mest præcise måde at beskrive romanens handling på, for den ”knopskyder og filtrer sig sammen” og indeholder derfor ”mange fortællinger og tilgange” på samme tid:

”Det har været mit helt klare ønske med bogen, at den skal kunne tale om mange ting på én gang, men at der selvfølgelig er forbundne pointer”.

I en tidligere e-mail har Hede beskrevet, at Suget på tematisk niveau handler om patriarkathad, undersøgelser af kvindelighed og begær i patriarkatet, veninder og moderskab, hvilke er ”stærke elementer i bogen”, som Hede udtrykker det via en telefonforbindelse, mens hun bevæger sig videre til at præsentere sin fortæller:

”I Suget møder vi en fortæller, jeget, som bor i en science fiction-landsby, der bedst kan beskrives som et nært fremtidssamfund eller et ‘nu’, der er vredet af led. Jeget kan stå mellem forskellige positioner. Hun er hverken helt ung eller gammel og opfører sig indimellem som om, hun er single og fri, selvom hun har børn. Hun drømmer om at tilhøre middelklassen, men er samtidig lidt off i forhold til de normer, der er i Den Usikre og Megalomane Landsby. Hun bliver ret hurtigt venner med de her tre ‘søstre’, Hjerteskam, Kødskam og Røvskam, der på en eventyrlig måde udspringer af hendes fantasi og ensomhed. Veninderne er ret overdrevne og stiliserede. 

Hede fortæller, hvordan Hjerteskam, Kødskam og Røvskam sætter fortællerens begær i gang: ”De bliver en motor for den aktivisme, jeget bliver viklet ind, som romanen skrider frem.”

Bogmærke tegnet af Ida Marie Hede.

Der er mange måder at være feminist i dag og udstille sin kvindelighed på. Hvilke former for feminismer vil du gerne fremhæve med din roman?

Suget indeholder pasticher på forskellige former for feminismer og leger med idéer om kvindelighed. Der er alle mulige fjerde-bølge-feminismer i karaktererne, men de er ikke kun det. Romanen spiller forskellige positioner og længsler ud, som jeget kan spejle sig i og diskutere og undre sig over. Hun bliver vred på patriarkatet på gammelfeministisk anden-bølge-facon som Røvskam. Andre gange tiltrækkes hun mere af Hjerteskams zappende kærlighedslængsler og frigjorte og utopiske seksualitet. Hun leder efter den feminisme, der virker, dér, hvor hun er nu. For mig glider alle former for historiske og samtidige feminismer hele tiden ind og ud af hinanden. Suget performer/parodierer bl.a. et samtidigt blik på egen lyst og seksualitet ved ikke kun at lade sine karakterer udforske sig selv, men hele tiden rette opmærksomheden mod hinanden.”

Hede taler om en ”kropslig solidaritet” og giver eksempler fra Suget, hvor kvinderne eller rettere romanens females rører ved hinandens udflåd:

”Væsken er bindeleddet på tværs af uoverensstemmelser og uenigheder”, fortæller Hede. 

En #MeToo-roman på godt og ondt

I mange omtaler og anmeldelser af Suget har det heldige sammenfald med anden bølge af #MeToo været nævnt. Hvordan har du det med, at din roman bliver koblet så direkte til #MeToo-bevægelsen?

“Det har jeg det okay med. Der opstod jo aldrig en første #MeToo-bølge i Danmark. På det tidspunkt (2018 red.) var jeg ret involveret i at dele og lytte til andres #MeToo-fortællinger. Jeg oplevede at vende tilbage til erfaringer, jeg ikke havde fået bearbejdet eller dengang forstået som grænseoverskridende. Den energi er kommet ind i romanen. Det samme er frustrationen over, at der ikke skete mere, og at der stadig var så meget sårbart stof, der var ubearbejdet. Suget er bl.a. skrevet på noget af det oprør og den vrede, jeg følte, i forhold til, hvordan det hele faldt til jorden. Modsat den første bølge tager den nye bølge nu fart i mange forskellige miljøer.”

Bogmærke tegnet af Ida Marie Hede.

Helt konkret er der en scene i Suget, hvor en ældre mandlig chef læsser sine følelser og forvirringer af på praktikanten Tessa, som ikke tør at sige fra i frygt for at ødelægge sine fremtidige jobmuligheder.

“Scenen beskriver en følelsesmæssig udnyttelse af en middelklasse-kvinde, og viser bare én ud af utallige måder, kvinder undertrykkes, udskammes eller sættes tilbage på. Patriarkalsk vold er grundlæggende i samfundet. Inden for alle klasser.”

Men #MeToo-bevægelsen har også sine begrænsninger i forhold til repræsentation (i hvert fald i Danmark), hvad Hede betegner som “smertehierarkier”:

“#MeToo kan måske rumme, at de ressourcestærke, hvide cis-kvinder taler ud. Men der har fx ikke været lige så flotte Politiken-forsider til ikke-hvide eller transpersoner. I Suget var jeg interesseret i at skildre en verden, der pirker lidt til det trygge middelklassesamfund, og viser en spirende mulighed for at protestere. I romanens første del er der et spor med en gruppe au pairs, det fylder jo ikke voldsomt meget, men det giver en bevidsthed igennem hele teksten om den velstand, vi tager for givet i vores del af verden. At der er andre, der vasker gulve i vores kældre og syr vores tøj på fabrikker langt væk, et usynligt arbejde, som fortælleren føler frustration over. I Suget forstørres dette forhold op og overdrives med beskrivelsen af den ret flamboyante flok au pairs, der indlogeres i kliniske kælderlokaler og ansættes til at udføre husligt og følelsesmæssigt arbejde på illegale vilkår. Holdt op mod fx kernefamiliens middelklassekvinder er disse kvinder enormt sårbare”

De klassemæssige forskelle bliver særligt tydelige gennem karakteren Minty, som er en ressourcestærk kvinde, der bor i Den Usikre og Megalomane Landsbys mest velhavende kvarter. Hendes privilegier afsløres bl.a., når hun udtaler, at det er fantastisk at få børn i den her landsby, men at alle burde få en au pair, og at denne au pair skal have en “p-ring de luxe”:

“Der er nogle børn, vi (=samfundet) hellere vil have end andre børn, på samme måde som der er nogle mennesker, vi hellere vil have. Romanen parodierer den måde, hvorpå dem, der er øverst i det sociale hierarki er bange for dem, der er nederst – altså bange for at identificere sig med dem, afsløre at de i virkeligheden er ligeværdige. Jeg overdriver det forhold ved at forvandle romanens au pair-karakterer “Au Pair Pop” til syngende popstars, der har set deres egen undertrykkelse, nærmest før andre har udpeget den. Au Pair Pop ved godt, hvilken rolle de spiller, de har en bevidsthed om at være undertrykt”.

Hede fortsætter:

“Og så har de sært nok overskud til at interesse sig for jeget. I en scene svæver jeget fx højt over villavejens køkkenhaver og ser ned på alt, hun tilgiver alle deres positioner og magtspil, og pludselig stikker Au Pair Pop hovederne op fra jorden og udbryder: “Vasker du vores fuckfingre med dine tårer”, sætningen, bogen netop henter sin titel fra. Au Pair Pop kommer jeget i forkøbet og taler til hende – måske som en nuttet person, der har brug for omsorg og udfrielse fra sin white guilt. Jeg ville gerne gøre grænserne mellem trøst, gensidig udnyttelse og aggression uafgørlige.”

Bogmærke tegnet af Ida Marie Hede.

De surrealiske elementer i Suget

Jeg fortæller Hede, at jeg følte samme svimlende fornemmelse af at læse Suget, som da jeg for nogle måneder tilbage tog til Louisiana for at opleve udstillingen Fantastiske Kvinder. I både de kvindelige surrealisters kunst og i Suget er kvindekroppen og undersøgelsen af det kvindelige i fokus; de kropslige erfaringer, den glæde og sorg, der er forbundet med kvindekønnet og de roller (patriarkatet synes) hun skal spille og det begær, hun er underlagt. Om sammenligningen med de kvindelige surrealister og disciplineringen af kvindekroppen mener Hede:

”Jeg kan godt se, hvorfor du laver den sammenligning. Selv er jeg glad for fx de mange surrealistiske forfattere, hvis forfatterskaber er blevet genudgivet de seneste mange år (Anna Kavan, Unica Zürn, Leonora Carrington, m.fl.). Og i billedkunsten: De her kvindeskikkelser, som er spændt fast eller viklet ind i materialer, som har bevingede eller cyborgagtige kroppe; forskellige accessories, der flyder rundt i billedrammen. Kvinderne ses også ofte i bizarre rum, hvor de præsenteres som magtfulde, men man fornemmer samtidig, at de er hæmmede eller fastholdte. Værkerne er frodige, vildtvoksende; ofte ser vi rum, der er statiske, men hvor der samtidig finder en transformation sted. 

Hede fortæller, at hun i Suget spiller på et lignende spænd mellem klaustrofobi og kontakt med verdnen:

“Der er bleer og objekter alle vegne, køkkenet bugner af opvask. Og senere i romanen, da fortælleren er blevet skilt og holder fest, er der unge kroppe overalt i den lillebitte lejlighed. Suget har en stram ramme og jeget lever i en lille verden, man ikke kan undslippe. Men den er også porøs – særligt i forhold til måden, karaktererne møder og taler med hinanden på. Rummet er elastisk; fortælleren og den unge kvinde Tessa snakker fx til jeget gennem en lampe, fortælleren kan se de utroligste ting ind af vinduerne til Kommunekontoret i Landsbyen, og romanen føler sig fri til at tale om alt: analysere en film, beskrive en kropslig fornemmelse, erindre. For mig skaber dén åbenhed fornemmelsen af sprækker af frihed.”

Ida Marie Hede, (selv)portræt, 1984, illustration på bagsideflap på Suget eller Vasker du vores fuckfingre med dine tårer?

Den liderlige og politisk indigerede mor

I min optik er skildringen af voldens mange væsner og solidariteten mellem de meget forskellige females væsentligere for læsningen af Suget end skildringen af moderskabet. Alligevel kan hverken Hede eller jeg undsige os helt fra at snakke om børnene og familiens plads i romanen.  Bl.a. fordi  “børnene er en del af fortællerens krop”, som Hede beskriver det: 

“Der er 40 børn i alt, måske 100, en uendelig flok? Jeg har ikke selv talt dem. Og hvis romanen fortsatte, ville de bare blive flere. Den følelse tror jeg godt man kender som mor, selvom man måske kun har et eller to børn derhjemme. “Ja, sådan er det at have børn”, har flere reageret efter at have læst romanen. Igen er det overdrevet, men overdrivelsen får virkeligheden til at stå klarere frem ”. 

På samme måde som det excentriske trekløver af et venindekorps er med til at drive jegets udvikling fremad gør børnene hende til et mere aktivistisk og politisk menneske: 

“Børnene er de aktivister, hun måske selv gerne vil være? Fortælleren tænker, at børnene burde lære at indordne sig. Men det kan de selvfølgelig ikke, fordi de er børn, og af natur også kaotiske. På den måde mobiliserer børnene hende også til at tænke noget andet, end hun er vant til. Hun er vred på den verden, hun lever i, men hun ved ikke præcist, hvordan hun kan reagere på sin vrede, fordi hun har travlt med at passe og pleje børnene”. 

Hede fortsætter:

“Samtidig mærker hun en trang til at gøre noget, når hun ser ind i deres øjne. Det er for børnene, at hun skal være politisk aktiv. De indgyder både håb og et forvirret ansvar og bliver en drivkraft, for de ER jo fremtiden. Men fortælleren er ikke fuldt ud i stand til at handle på sin trang til oprør. Flere gange forlader hun børnene og tager babyalarmen med på klub eller ud for at møde sin elsker, hun opfører sig frit – i hvert fald i forhold til realismens mor – men børnene kan hele tiden grynte fra den lille maskine, alarmen, som hun har proppet ned mellem sine bryster. Hun og børnene er aldrig uden for hinandens rækkevidde.”

Suget adskiller sig markant fra andre nylige moderskabsskildringer af bl.a. Cecilie Lind (Mit Barn) og Olga Ravn (Mit Arbejde) ved at lade fortællerens begær være til stede hele tiden:

”Det er skildringen af en mor, der ikke kun er MOR, men også har en seksualitet. Det var meget vigtigt for mig at lade moderens begær være til stede hele tiden. Hvad er det så for et begær? Det handler ikke bare om det heteroseksuelle knald, men om at finde et hjem for alle mulige seksuelle behov, også dem, fortælleren måske ikke engang selv kender endnu. Fortælleren søger efter intimitet og erotik: hun onanerer tit; hun tænker på sine børn som erotiske relationer, i en scene filtrer hendes og børnenes hår sig sammen; hun begærer romanens Females, men ikke nødvendigvis på en definerbar måde”.

Hede forklarer, hvor et begær kan rumme mange begær i sig, og hvordan seksualitet kan være mangeartet:

“En sætning kan pludselig stråle af drift. Måske leder fortælleren efter det, der netop undertrykkes i moderskabet, samtidig med, at moderrollen også udvider idéen om det erotiske? Travlheden og trætheden kan jo skærpe ens opmærksomhed på hvad, man savner. Så Suget er ikke nødvendigvis en roman, der siger, at man finder sig selv, når man får børn; fortælleren har ikke nogen kerne, hun er snarere søgende og tvivlende, trigget af den ensomhed, kassen ‘heteroseksuel kernefamiliemor’ efterlader i hende. Hun agerer gennem en lyst til både at overskride normer og lader sig føre rundt, hun er både en oprører og en pleaser. “Verdens fænomener fløj mig altid forbi”, står der et sted i bogen, og det er netop det, der gør, at teksten bliver ved med at søge, at findes, ja, at den er så vildtvoksende.”

Ida Marie Hede: Foto: Tine Bek.

Overdrevet ’hygge’

Når Hede og jeg nu alligevel taler om moderskabet, så er kontrollen med kvinders fertilitet et helt klart tema i bogen. Men insisteren på kvindens ret til at bestemme over egen krop er bare ét lag i den dybe og mangfoldige samfundskritik, romanen fordrer.

For mig at se, er der en tydelig samfundskritik i Suget i forhold til at blotlægge den måde, det danske samfund er struktureret på, og hvordan det påvirker hverdagen og den måde, vi tænker og ser på os selv og hinanden på. Hvor langt er der mellem Den Usikre og Megalomane Landsby og fx København?

   ”Ret kort og okay langt? Man kommer tydeligvis tæt på et dansk samfund i kraft af romanens leg med ord som “Landsby-boks”. Den Usikre og Megalomane Landsby trækker på de forestillinger, man jo kan have om alle slags små samfund, hvor en omklamrende kontrol lister sig ind på én. Hvor alt er pakket ind i hygge. I Den Usikre og Megalomane Landsby bliver velfærds-hygge-overvågningen overdrevet, indtil alt er LOL. Det er en specifik verden med sit eget distinkte sprog og distinkte navne, og det havde jeg det virkelig sjovt med.” 

I opbygningen af Den Usikre og Megalomane Landsby henter Hede efter eget udsagn også træk fra en slags global, kommerciel og hyper-performativ amerikanskhed, som egentlig kunne være alle steder:

  “Den bureaukratiske og regulerende stat/kommune – som også kunne være det firma, du arbejder i – er nærmest et væsen i sig selv, som man kan have svært ved at sige imod. Magten er din bedste, ondeste ven med et lollet/lallet ansigt. Det er fx de hologrammer, der snakker til jeget og ‘oversharer’. Hologrammerne i sig selv er inspireret af samfund, hvor teknologi er mere naturligt integreret i hverdagen. Hvis jeg skal udpege det mest danske ved Den Usikre og Megalomane Landsby må det være samfundets misforståede selvforståelse som frigjort, der går hånd i handske med en forventning om konsensus i forhold til, hvordan man bør indrette sit liv. Jeg forestillede mig et homogent samfund, hvor lolle-hyggen nærmest spænder ben for, at man selv kan begribe og reagere på, hvorfor man er forkert, hvis man falder bare en smule udenfor. Men også et samfund med oprør i sprækkerne”.

At være i selskab med Suget er som at befinde sig i et scenerum, hvor man ikke kan ignorere det, der sker foran øjnene af en. Det får mig til at tænke, at kassen “forfatter” er for lille til dig, ligesom jeg fornemmer en trang til at bryde ud af bogen som form og litteraturens traditionelt set snævre rammer. Hvad tænker du om den observation? 

“Verden ER jo kompleks, og det kommer til udtryk, håber jeg, hvis romanen kaster sig ud i alt muligt, kaster sproget ud i verden. Og det er måske særligt den energi, farten og tempoet, som Suget og mange af mine andre værker har, der gør, at du taler om et scenerum? Suget er både inderlig og satirisk, og den sammenblander også mange forskellige genrer som science fiction, surrealisme, essay og bekendende litteratur. Når jeg tænker på, hvad der har influeret mig i skriveprocessen, kommer jeg dog først og fremmest til at tænke på film, særligt kunstfilm, der arbejder med montage og flerstemmighed. Man har et rum, man har stemmer, men hvor kommer de fra? I filmen kan de komme fra et sted uden for skærmens billede. I bogen er jeg nødt til at etablere et rum først, dernæst kan vi følge nogle samtaler. Via chats, gennem vægge, fortælleren kan også bare tale med sig selv. Og det gør hun, ranter, med en essayistisk stemme, som i en dramatisk monolog”. 

Hede fortæller afsluttende:

“Romanen søger, den forhandler sine egne idéer og tanker, den tvivler. Og på den måde protesterer den også gennem sin form. Slår måske på sine rammer indefra – med en ret maksimalistisk energi? Den er så insisterende, den gør sproget så materielt, at man netop er nødt til at være i den og rumme den. Sådan som den ønsker, alting i verden kan rummes. Sådan bliver den muligvis også mere trodsig eller politisk end mine tidligere bøger.” 

Suget er med andre ord ikke en roman, man lige glemmer. Den borer sig ind i kroppen på læseren og gør alt for at blive derinde. Suget er en roman, der taler meget direkte ind i sin egen samtid i forhold til kønsmæssige ubalancer, ulighed, undertrykkelse og postkolonialisme. Den kan ikke kun sættes i forbindelse med #MeToo; Suget kan også siges at tale ind sommerens bølge af #BlackLivesMatter-demonstrationer, sammenbruddet af Moria-lejren og de uledsagede børn samt Polens seneste stramninger af landets abortlovgivning. Sagt ultrakort: Suget er 2020.
A.P.M. , U.T. Ca. 1907-1913. Oil painting on wood panel, 50 x 46 cm. Foto: Tobias Kiel Lauesen

Tror du på mig?

Samtidskunstneren Al Masson afslører, han har skabt en fiktiv karakter, kunstneren A.P.M., der føjer et ekstra lag til udstillingen On Closing Up på Møstings Hus. bastard har talt med Al Masson om virtuelle performative rum, cinematografi, trompe l’oeil og fake news.

Af Mette Garfield

Da Al Masson tager i mod mig i døren til Møstings Hus, fortæller han som det første, at han gennem de sidste tre weekender har talt med virkelig mange besøgende til A.P.M.’s udstilling On Closing Up, som han har kurateret.

A.P.M.’s malerier er dunkle, men med et spil mellem lys og mørke, som man også finder det i de store mestres malerier. A.P.M.’s malerier virker desuden ungdommelige og behandler spørgsmål om homoerotik. På flere af dem går en blomsterbuket og en blå vase samt en dreng eller en ung mand som motiv igen. På nogle af malerierne er drengen forsvundet, så bare vasen eller blomsterne er tilbage. På nogle af lærrederne er detaljer fra andre af malerierne forstørret op, så billedernes motiver forskyder sig igennem udstillingen, som bliver der klippet i en film.

Det er selvfølgelig ikke tilfældigt at udstillingen er cinematografisk, og at vinduerne i Møstings Hus er dækkede af mørke stoffer, så rummene virker lukkede, som en lukket halvmørk, klaustrofobisk teatersal. For det viser sig, at Al Masson har narret os. Kunstneren A.P.M., hvis tragiske livshistorie, man kan læse om ved indgangen til udstillingen, eksisterer ikke. Den fiktive karakter er en rammefortælling, et ekstra filmisk lag, lagt til udstillingen, hvis malerier er udført af Masson.

Al Masson. Foto: Steen Hansen

”Folk har været meget interesserede, for historien er meget rørende. Det er en ægte historie, en klichehistorie, som jeg tager mig god tid til at forklare. Folk er ofte meget forvirrede. Så jeg har forklaret, så godt jeg kan, mange er så glade, fordi det ekstra lag gør, at de kan lege med. Det er interessant med det virtuelle performative lag”, indleder Masson og fortsætter:

”De ser på teksten, som jeg har sagt skulle være kort, for den slags tekster er tit meget lange. De har læst teksten hurtigt, og når de spørger til A.P.M., så venter jeg til, de har set udstillingen, fordi jeg gerne vil have de får den fulde oplevelse, men hvis jeg ser, nogen har været her længe, så fortæller jeg dem det”.

En tidligere professor fra kunstakademiet måtte Al Masson sågar gå til bekendelse overfor.

”Du kan se på malerierne, at de er nye på overfladen, hvis de var gamle, så ville der være sprækker i osv. På et af malerierne har den unge mand et moderne slips på, og ham her er totalt fra halvfjerdserne/firserne”, siger Masson og peger på et af malerierne, ”professoren var helt fortabt i A. P. M.-narrativet”.

A.P.M., U.T. Ca. 1907-1913. Oil painting on wood panel, 58 x 39 cm. Foto: Tobias Kiel Lauesen 

Fake news

Al Masson kalder sig ydmygt for ”en slags performancekunstner”, men forklarer også, at han har en maleteknik, har undervist på kunsthøjskolen i Holbæk og på andre skoler.

”Når jeg underviser, kan jeg godt lide at arbejde med en model. Jeg præsenterer også eleverne for de gamle mestre, men det interesserer mig ellers ikke. Jeg har en maleteknik, men jeg skal ikke bruge den. Men A. P. M. gik på kunstakademiet i halvandet år. Han har lavet malerierne, da han var ung og har studeret ved Kristian Zartmann, tror du på mig?”, griner Masson.

Og det er lige før, jeg er på nippet til det, for Masson fortæller indlevende.

”Han er fra en fin københavnsk familie fra whiskeybæltet. Men familien vil ikke have deres navn involveret p.g.a. de homoseksuelle toner i værkerne. De vil have Asger Jorn. Så når de besøgende på udstillingen spørger, så begynder jeg på mit scenario; så spørger jeg dem, tror du på mig? Jeg laver interaktionen med gæsterne, for at de skal nyde det. Jeg siger, jeg har kurateret udstillingen, mens de her japanske rum er mine værker”. I de bagerste rum med hvide papirgardiner og et raffineret lys er den blå vase fra malerierne præsenteret i forskellige keramikversioner på et lavt podie.

Installation view – On Closing Up. Around A.P.M. – An Unknown Danish Artist 1883-1920. Curated and works by Al Masson. Foto: Torben Eskerod

Ligesom man kan se, at malerierne faktisk ikke er gamle, så afslører A. P. M. navnet vel også fiktionen?

”Ja, jeg tænkte på A. P. Møller, det er lidt drilleri”, smiler Masson lidt skælmsk,” og mit navn er Alain Jacques Masson. M kunne derimod stå for Møsting familien. Jeg har set mange google det. Men det er også en kommentar til karakteren Trump. Vi bliver så usikre, vi er et meget forvirret samfund, man kan se mange reaktionære ting lige nu, som fx i Polen med en lov imod abort. Med internettet er alting åbent i dag, alt er muligt, og mange mennesker bliver desorienterede og reagerer negativt, når de oplever, de bliver truet på deres overbevisninger.”

Masson nævner andre former for løgn og selvbedrag. I familier og i politik.

”Jeg har en ven i Berlin, som er sygeplejerske og kunstner. Vi har været venner i 10 år. Gennem de sidste tre år er hun blevet involveret i komplotteorien QAnon. Vi kan ikke kommunikere mere, vi plejede ellers at gå ud til ferniseringer. Hun er meget sød og har hjulpet mig, for mit tysk ikke er så godt. Hun er meget aggressiv og siger, at jeg er dum og naiv, og at medierne manipulerer med mig.. Hun siger, Trump er en god mand, fordi han redder USA fra et komplot. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre”.

On Closing Up udstillingen er ikke første gang Al Masson har arbejdet med fiktive historier, alter-egoer og fake news. Han har opfundet en anden historie til en performance til en fernisering og skabt en karakter, en kvinde, i en pressemeddelelse.

”Hun er kunstner, en sofistikeret jødisk new yorker, danser ligesom jeg, meget glamourøs og kender Yoko Ono. Hun lavede konceptuelle akvareller. Jeg har også skabt en fake Kazimir Malevitj fresko. En pressemeddelelse fortalte om min familie fra Rusland på min mors side. Da Sovjet kollapsede havde vi i familien stadig en fætter, som boede i en villa i udkanten af Skt. Petersborg. Min familie var meget rig og havde en udsmykning af Malevitj i entreen, men den blev ødelagt af tyskerne under krigen, men jeg tog til Skt. Petersborg i 1999, og min fætter gav mig freskoen – tror du på mig?”, smiler Masson.

Masson fortæller, at til ferniseringen, hvor han til sidst annoncerede, at nu er performancen slut, så troede folk stadig ikke helt på, det var fiktion.

”Jeg gav dem stykker af freskoen, som var af gips, og folk var totalt chokerede. En dame, en kunstsamler, spurgte mig også om, jeg var i kontakt med SMK.”

Men det klassiske fiktive bedrag interesser også Masson, som fx trompe l’oeil, og maleriet generelt er en fiktiv præsentation.

”Når du maler et perspektiv, er det teater og interaktion. Man vil gerne gå derind, men man kan ikke. Det er en performance i mine øjne. Jeg tror ikke, at folk tænker over, at jeg narrer dem og laver sjov. De kan godt lide den dramatiske historie. Han har lavet den første monochrom i Danmark, hvorfor ikke?”

A.P.M., U.T. Ca. 1907-1913. Oil painting on wood panel, 29 x 29 cm. Foto: Tobias Kiel Lauesen 

Bliver folk slet ikke vrede, når de får at vide, A. P. M. er en fiktiv karakter?

”Nej, kunstneren Kirsten Astrup kom og så udstillingen. Jeg fortalte hende, det var fiktion, men da vi talte sammen om udstillingen, var hun stadig i fiktionen, hun kunne godt lide det. Hun spurgte til A. P. M., hvad han havde gjort osv. Hun kunne godt lide det nye lag, som blev tilføjet. En ven kom også med sin kone, han vidste godt, det var fiktion, men hans kone vidste det ikke, Han skrev til mig, efter de var taget hjem, at hun syntes rigtig godt om det, så jeg synes ikke, det er ubehageligt og ondt. Det handler om at skifte mellem lagene”.

Hvad er forskellen på dine fake news og Trumps?

”Jeg tror, kunstnere er uskyldige, og at deres handlinger er rene, så de kan fake, hvad som helst, fordi det ikke skader nogen, men derimod konfronterer og åbner mod refleksion. Trump derimod kan, har  teknikken og talentet til at manipulere folket og få dem til at tro forfærdelige ting eller bekræfte dem i deres frygt og/eller had”.

A.P.M., U.T. Ca. 1907-1913. Oil painting on wood panel, 34 x 26 cm. Foto: Tobias Kiel Lauesen

Cinematografisk udstilling

Udstillingens titel On Closing Up hænger sammen med konceptet og forbindelserne, forskydningerne af motiver og farve i værkerne, som giver én lyst til at gå tættere på og fx opdage den blå farve i vaserne som til sidst ender i en enkel farve i en monochrom. Derfor er udstillingen som sagt også cinematografisk. Der er en struktur som i en film med close ups af detaljer.

”En kunstekspert ville vide, det ikke kan være fra sidste århundrede, selvom ph.d. Rasmus Kjærbo, der er kunsthistorisk ekspert i denne periode, har skrevet en tekst til programmet. Det er beviset på, man kan lege med folk. Det er som en film med karakterer. Du tror på karaktererne og har en forbindelse til dem, den er også litterær udstillingen, men for mig mere en film”.

Er det ekstra lag også en kritik af kunstinstitutionen og -branchen?

”Nej, det tror jeg ikke. Jeg driller lidt i teksten, men for mig handler det om at tage mennesker ind i en situation. Jeg er en storyteller. Hvis du giver mig noget, så kan jeg bare fortælle løs derfra. Det er ligesom at tegne, frie associationer.

Man kunne godt tænke, du ville gøre lidt grin med..

”Ja, på en måde har du ret. Der er også klichéen, den ukendte kunster, der bliver opdaget, fx Hilma af Klint på Louisiana, som skulle være en stor innovatør, jeg havde aldrig hørt om hende, men det var sjovt, at der lige pludselig var et marked der.”

FAKTA:

On Closing Up på Møstings Hus d. 26. september – 8. november


Al Masson

Uddannet fra Art Student League, New York og Académie des Beaux Arts, Bruxelles.

Født i Marseille, Frankrig. Bosiddende i Danmark siden 1995, efter mange år i New York.

Udstillinger i Europa og USA. I Danmark har han bl.a. haft solo-udstillingerne Play Time på Brandts i Odense i 2013-14 samt ”Surfing” i Museumsbygningen/ Banja Rathnov i 2017.

Parallelt en professionel karriere i teater og dans. Har bl. a. optrådt med Maurice Béjart’s Ballet du xxiéme Siécle.


Kunsneren Mette Kit Jensen.

Man skal ikke være bange for at sætte sig selv på spil

Kunstneren Mette Kit Jensens tværdisciplinære, uprætentiøse arbejder med installation, tekst og social praksis i det offentlige rum er rundet af en uddannelse fra Hamburgs Kunstakademi. Hendes kunstpraksis forstyrrer hierarkier.

Af Mette Garfield

På udstillingen Always Together – Mostly Happy, hvor 18 samtidskunstnere fra Danmark og Tyskland i anledning af Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 præsenterede værker i Den Rå Hal i Aarhus, virkede Mette Kit Jensens værker på mig som nogle af de mest klare og gennemarbejdede.

På en snor trukket gennem lokalet hænger en række stykker stof i douce rosa, gule og orange farver med påskrevet tekst. ”Ich wohne plötzlich mitten in Deutchland” eller ”Auch heute fahre ich immer noch mit einem unguten Gefühl rüber”. Det er citater fra lokale beboere i den lille landsby Bleckede i Niedersachsen, som Mette Kit Jensen interviewede på et residency, hun var på lige efter, hun havde gjort sin uddannelse på Kunstakademiet i Hamburg færdig. Jeg mødte Mette Kit Jensen på udstillingen i Den Rå Hal og havde igen senere en hyggelig og skæg samtale med hende i en skyggeplet på Assistens Kirkegård.

Mette Kit Jensen, The first time on the other side, Installation, Godsbanen Århus 2020. Foto: Jens Axel Beck

“Gardinerne er lavet i 2003. Jeg var lige blevet færdig på akademiet og vidste ikke, hvad det ville sige at være på et residency. Der var to andre kunstnere i naboatelierne, den ene skrev på et filmmanuskript, og den anden arbejdede med konkret maleri. De lukkede bare døren og arbejdede. Jeg syntes, det var så mærkeligt at være et sted, hvor man bare gik ind til sig selv, så jeg begyndte at gå rundt i landsbyen og kigge og snakke med folk”, indleder Mette Kit Jensen, da jeg opfordrer hende til at fortælle om sine værker på udstillingen i Den Rå Hal.

”Jeg fandt et arkiv i byen, og her opdagede jeg et kort, hvor man kunne se, at den ene side af floden ikke eksisterede. Floden, Elben, havde nemlig været grænsen mellem øst og vest, men det hele så meget idyllisk ud. Jeg blev interesseret i, hvad floden betød for folk, for det måtte have været dramatisk. Så jeg spurgte mig frem og stillede først folk et enkelt spørgsmål: Hvordan var det at krydse den flod første gang? Det kunne alle svare på, hvad enten de kom fra øst eller vest”.

Mangfoldigt perspektiv på verden

Mette Kit Jensens begyndende projekt kom også i lokalavisen Bleckeder Zeitung, der annoncerede, at hun ledte efter nogen, der havde været med de første færger over Elben efter murens fald.

”Jeg fik bl.a. besøg af en gammel mand, der kom en gang om ugen med sine scrapbøger og fortalte. Han satte mig også i forbindelse med andre. Det var sværest at få fat på folk, der boede på østsiden. Da jeg endelige kunne komme derover, fordi floden var iset til, måtte jeg rundt på store gårde. Flere steder kom hunde løbende imod mig, når jeg bankede på, nogle gange knaldede folk, ofte meget gamle mennesker, bare døren i hovedet på mig. Men jeg nåede at give dem en seddel med nogle spørgsmål. Der stod også et faxnummer, så de kunne svare mig. Da folk begyndte at tale med hinanden om det, begyndte de at sende mig svarene.”

Det blev et betydningsfuldt projekt for Mette Kit Jensen. Hun fandt ud af, hun var god til at tale med folk; en metode sammen med vandringer og tekster, hun siden har brugt meget i sin uprætentiøse, procesorienterede tværæstetiske praksis. Hun vil gerne vise de mange forskellige blikke og perspektiver, der er på verden.

Mette Kit Jensen, The first time on the other side, detalje, Godsbanen Århus 2020. Foto: Jens Axel Beck

I Bleckede var alle husenes vinduer dækkede med gardiner, fortæller Mette Kit, og der lå en gardinforretning midt i landsbyen, så hun begyndte at købe rester i butikken og valgte nogle af sætningerne ud fra samtalerne og svarene, hun havde modtaget. Citaterne fik hun trykt på stofstykkerne på et lokalt trykkeri.

”Så hængte jeg dem op i det lokale udsigtstårn, der lå lige ved Elben, hvor jeg selv boede. Man kunne se dem ret langt væk og fra begge sider. Det var en åbenlyst god ide at hænge dem der. Jeg kunne så høre, at folk begyndte at snakke om det, når jeg sad og arbejdede på atelieret. Det viste sig, at folk ikke rigtig talte om den tid, men at jeg som udefrakommende kunne stille alle mulige dumme spørgsmål”.

Et menneskeligt touch

Da hun sidste år til Art Week Copenhagen blev bedt om at præsentere et værk på en båd, kom hun i tanke om projektet fra Bleckede.

”Nu er det at performe kun en lille del af min praksis, og jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle lave, men kom til at tænke på, at værket i Bleckede også handlede om en båd og om at komme over på den anden side. Så jeg fandt mine gamle noter og avisudklip frem og skrev det hele om til en fiktion. Det er 30 år siden muren faldt og i forhold til, hvad der sker nu med flygtninge og grænser, så tænkte jeg, det kunne være interessant.”

Mette Kit Jensen læste fiktionsteksten op på havnerundfarten til Art Week Copenhagen. Før folk kom om bord på båden, fik de også et visitkort med et navn, som pludselig dukkede op i fortællingen. På den måde blev de involveret i værket.

”Det var jo en båd, så der var ikke plads til så meget interaktion”, griner Mette Kit Jensen. ”En lille pige, Sally, jeg kender, fik jeg til at være letmatros, og min fars gamle nabo, som har været musiker ved siden af hans elektrikerjob, spillede harmonika. Vi var alle semiprofessionelle i denne sammenhæng, jeg kunne godt lide det menneskelige touch. Så da jeg blev inviteret til denne dansk-.tyske udstilling, ville jeg gerne vise det igen”.

Værket The First Time on the Other Side fra Art Week Copenhagen 2019 på båden kunne man opleve videodokumentation af på udstillingen i Aarhus, som åbner igen i Hamburg i Gängeviertel d. 18. september og løber indtil d. 26. september.

Den første gang på den anden side, Performance, Art Week Cph 2019. Foto Christian Brems

Åbne faggrænser i Tyskland

Akademiet i Hamburg, hvor Mette Kit Jensen blev uddannet, var det første akademi i Tyskland, som modsat udviklingen på akademierne nu, nedlagde faggrænserne. Det skete allerede i 1980’erne. Mette Kit Jensen begyndte i 1995 som 32årig sit studie på akademiet efter at have læst litteraturvidenskab i København en kort periode.

”Jeg har også arbejdet som teaterregissør. Begge elementer, at arbejde med litteratur/tekst og det iscenesatte, findes i min praksis. I begyndelsen af mit studie i Tyskland fik jeg også at vide, at alt det med iscenesættelse ikke hørte hjemme i billedkunsten”.

Hvad har du ellers med dig fra din uddannelse i Tyskland?

”Jeg havde skøjtet lidt rundt, så da jeg kom til Hamburg var det fedt med den tværfaglige og rent konceptuelle tilgang, som det havde, sikkert som det eneste akademi i verden den gang. Det var pludselig en fordel, at man havde forskelige indgangsvinkler, og mange af underviserne var Joseph Beuys elever. Det var en stor forskel fra Skandinavien, og så var det i 90’erne, hvor den relationelle æstetik brød frem”.

Mette Kit Jensen lavede sin diplomopgave i Hamburg hos kunstneren Franz Erhard Walther. Hun begyndte først hos en anden professor, men mødet varede kun en time. Han kunne ikke lide farven på hendes mappe, og fortalte hende, at hun havde et handikap fordi hun kom fra Danmark, et uland uden kultur, derudover var hun for gammel, og han brød sig ikke om, at hun gik i pels.

”Jeg sad og tænkte, hvorfor taler han sådan til mig. Han havde sagt, han gerne ville tage mig som elev. Jeg besluttede, at jeg ikke gad tale med ham igen!  Så gik jeg til Henning Christiansen; han sagde, du kan bare være her”, husker Mette Kit Jensen.

”Eksperimentet og radikaliteten var afgørende, men samtidig var der den tyske forvaltningsstruktur. Administrationen på skolen gjorde, der aldrig rigtig var noget, der kunne lade sig gøre. Hvis man bad om et rum, skulle man skrive sig op eller stå i kø til en nøgle. Det var meget kontrastfyldt. Ens diplomarbejde skulle man lave på skolen, og man skulle søge om at få en bestemt plads til præsentationen af det 14 dage i forvejen”.

Campingvogn og hotelværelse

Det var besværligt for Mette Kit Jensen, for det var iscenesættelse af rum og helst udenfor skolen, som interesserede hende. Til en af årsudstillingerne på akademiet i Hamburg købte hun en gammel campingvogn, da hun kunne ikke forholde sig til at få en væg, hun ikke vidste, hvor var.

”Jeg blev uvenner med hende, der stod for rumfordelingen, fordi jeg med campingvognen havde snydt mig udenom hendes autoritet, så da jeg skulle lave min diplomopgave, lejede jeg et hotelværelse og talte med Walther, som også arbejder i et udvidet felt, om det. Han syntes, det var en skidegod ide”, smiler Mette Kit Jensen.

Hotelværelset Mette Kit Jensen ommmølerede til sin diplomopgave på Kunstakademiet i Hamburg. Foto: Mette Kit Jensen

”Så lavede jeg lidt om på tingene i værelset. Man skulle stadig henvende sig i receptionen og få en nøgle og selv låse sig ind. Det var meget minimalt og på en måde et selvportræt. Det var et eneværelse, hvor tv’et stod på mellemstation, og jeg havde sat solbeskyttelsesfolie på det, så prikkerne lavede en slags blomster på skærmen, og ved siden af sengen stod en termokande, en kop og en sukkerskål, der var væltet med mange millioner flere sukkerknalde, end der kunne være i sukkerskålen”.

Sengelampen havde hun skiftet til et UV-lys, mens fjernsynet kørte og væggene stod lyserøde.

”Det var et spooky rum, for det var lidt sådan, jeg havde det. Jeg var lidt udenfor det hele, for gammel, for dansk, for alt muligt. Jeg inviterede alle professorerne på kaffe i lobbyen for, hvordan skulle jeg ellers få dem over på hotellet, og så gik det helt crazy. De blev helt fjollede, fordi de kom et andet sted hen”, griner Mette Kit Jensen.

Hierarkier blev sikkert forstyrret, hvilket sidenhen har kendetegnet kunstnerens praksis.

Hun fortæller videre, at en af hotelmedarbejderne begyndte at støvsuge, fordi en af professorerne var en gammel flipper med  møgbeskidte sko, og i receptionen stod tre Edgar Allen Poe bøger, så nogle troede hendes værk var relateret til hans forfatterskab.

”Og de skulle lægge sig ned, da de kom op på hotelværelset og kigge ned under sengen, så det blev virkelig sjovt. Jeg kunne ikke styre noget, og de synes alle sammen, jeg var virkelig dygtig efter fem år, hvor jeg ikke rigtig kunne få nogen i tale på skolen. Så jeg fik lov at tage en overbygning på 2 år”.

Hun har siden fx også lavet det kunstnerdrevne udstillingssted NLH-space om til en sauna.

Flanøse-figuren

Da Mette Kit Jensen vendte tilbage til Danmark, oplevede hun igen, hun var helt udenfor kontekst. Den gang var maleriet det hotte i galleriboomet på den danske kunstscene, og hendes arbejde med rum, installationer, tekst og handlinger var helt ved siden af.

”Jeg har hele tiden prøvet at finde min vej igennem det. Normen var dengang i Hamburg at lave ting ude i samfundet. Jeg ser, som sagt ikke mig selv som performancekunstner, men mere mine værker som handlinger; de er ikke performances, men en form for action og refleksion”.

Som Joseph Beyus begreb om social plastik eller social praksis?

”Ja, men hans værkbegreb er mere politisk”.

Så du tænker ikke dine handlinger i det offentlige rum som politiske?

”Jo, men på et mere subtilt plan. Det at gå rundt i byen som kvinde og at være flanør fx; det at gå rundt med et kvindeligt blik. Jeg har gjort det i 10 år, men ved stadig ikke helt, hvad det er, for det er jo mig, der har det -blikket.”

Flanøsen med skildpadde på festivalen Feminists in Space. Foto: Mette Kramer Kristensen

Den kvindelige flanør eller flanøsen er en figur, Mette Kit Jensen gennemgående har brugt i sin kunstpraksis gennem de sidste ti år.

”Jeg ville gerne kunne arbejde på noget også, når jeg ikke har en udstilling. At sidde  og lave objekter ud i luften, det gider jeg ikke. Jeg blev så inviteret med til en performancedag på Koh-i-Noor af Claus Handberg og Frans Jacobi, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle lave, for jeg havde aldrig lavet en performance. Men jeg havde skrevet nogle historier ned fra, når man bare går rundt. Jeg havde også læst at flanører i 1800-tallet havde en skildpadde med, når de spadserede, så jeg tog en skildpadde med og læste historierne op til performancedagen. Folk kunne virkelig godt lide skildpadden. Så den har ligesom flanøsen fulgt mig, den står for det, jeg godt kan lide, den er langsom, den er flamboyant og en tilfældighedsgenerator.”

Mellem tilfældighed og iscenesættelse

Mellemrummet mellem tilfældighed og iscenesættelse præger Mette Kit Jensens praksis, og hun er optaget af, om man som kunstner er inde i eller udenfor værket og får ting til at ske.

”Det ligger også i flanøse-figuren, for man går derud for at være tæt på virkeligheden, men man er tit samtidig lidt distanceret, måske, fordi man ikke kan være der 100%. Nogle gange går man ud for at opleve noget, og så sker der ingenting, men undertiden skal man bare blive stående. Når man kan mærke, der er ved at ske noget skørt”.

Da Mette Kit Jensen fx arbejdede på et manuskript til en performance i fodboldklubben Skjold, oplevede hun på en flanøsevandring, at sælgerne på et loppemarked var hegnet ind af politiet, mens køberne og publikum på markedet stod udenfor.

”Folk blev stående og insisterede på at komme ind og købe. Politiet ville ikke fortælle, hvad der foregik, men jeg fik at vide, at der havde været et knivstikkeri. Politiet var ved at afhøre folk på markedet. Da jeg kom tilbage efter at have været henne at spise, var alt som før, men situationen ved at gå i opløsning. Når politiet var i den ene ende af markedet, begyndte folk at faldbyde varerne i den anden ende. Kan jeg ikke lige få lov at se den der lilla bluse? Må jeg købe den lampe”, leer Mette Kit Jensen igen.

Changing Room 2019. Skjold Contemporary. Foto Sarah Buthmann

Den oplevelse brugte hun til performanceværket Changing Room (2019) i omklædningsrummet i fodboldklubben Skjold. Det er karakteristisk for Mette Kit Jensens udstrakte arbejdsprocesser, at hun bruger elementer fra et værk i det næste. I Changing Room læste hun historien op, hun havde skrevet efter oplevelsen som flanøse på markedet og skabte lignende situationer, hvor status hele tiden skiftede, og ordenen brød sammen..

”Jeg kostede rundt med folk, der var streger på gulvet, de blev delt op i to hold, og de skulle danse ballondans. Der var alt muligt. Der var en regel fra kuratoren om, at der kun måtte være 22 i rummet, ligesom på et fodboldhold. Lydmanden, der var med måtte derfor være en af de 22 gæster. Han sagde, det var første gang, han var på et job, hvor han skulle lave bølgen”, griner Mette Kit Jensen.

Udover tilfældighed, iscenesættelse, vandringer, rekvisitter, tekster og handlinger i det offentlige rum, er afvæbnende humor også meget tydeligt et vigtigt element i kunstnerens praksis.

”Det skal være plads til tilfældet i iscenesættelsen, og man skal ikke vær bange for at sætte sig selv på spil”.

FAKTA

Always Together – Mostly Happy; 18 samtidskunstnere fra Danmark og Tyskland i anledning af Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 præsenterede værker i Den Rå Hal i Aarhus, som åbner igen i Hamburg i Gängeviertel d. 18. september og løber indtil d. 26. september.

Læs Mette Kit Jensens dagbogstekst til kataloget her
Linda Lamignan og Lotte Løvholm i samtale på Copenhagen Contemporary d. 2. juli 2020. Foto: Jacob Remin

Those that do not travel, never arrive

bastard afholdt 2. juli 2020 en kunstnersamtale med Linda Lamignan modereret af kurator Lotte Løvholm på Copenhagen Contemporary. Artiklen er en redigeret version af samtalen, der berørte emner som Gloria Anzaldua’s bog Borderlands, Vestafrikas industrihistorie og vred ung norsk feministisk punk. Undervejs i samtalen blev der afspillet musik fra Lamignans praksis, som kan findes på et link under artiklen.

Af Lotte Løvholm

Lotte Løvholm: Velkommen til og tak fordi du tog imod invitationen og vil snakke om dine værker med os i dag. Det var meningen, at vi skulle have holdt denne talk i april, men så lukkede samfundet ned på grund COVID-19, så da vi fik mulighed for at afholde talken her i juli, blev vi enige om, at det var nødvendigt at adressere den nye virkelighed. Dels er vi fortsat midt i en pandemi, og så er der en masse mennesker verden over, der er gået sammen i kampen mod racisme efter mordet på George Floyd i Minneapolis i USA. Så jeg vil starte med at tjekke ind med dig og høre, hvordan du har det i den her intense tid?

Linda Lamignan: Tak for at have inviteret mig til talken. Der er rigtig mange ting, som har forandret sig siden april. Jeg har haft det meget blandet med alt det, der er sket, det sidste stykke tid. Med pandemien for eksempel, synes jeg, den i Vesten har været med til belyse samfundsstrukturer, som ikke har været så synlige: hvem har mulighed for at gå i selv-isolation, og hvem er nød til at tage ud og arbejde?  Der har været en pause fra det, vi anser som normen, hvilket gør det nemmere at forestille sig et andet samfund. I forhold til de anti-racistiske demonstrationer synes jeg, det har været ret vildt at se, hvordan resten af verden er vågnet til noget, man selv har kæmpet med hele sit liv. Til at starte med var det stærkt og en god oplevelse, og vendepunktet for mig var, da min mor ringede til mig og sagde, at der havde været anti-racistiske demonstrationer i den lille by i Norge, hvor hun bor. Det blev jeg meget rørt af. Men så skete der et racistisk drab i sidste uge på Bornholm, som viser, hvor vigtigt det er, at samtalen fortsætter. Der er fortsat lang vej.

bastards 2. kunstnersamtale mellem Linda Lamignan og Lotte Løvholm var et samarbejde med Copenhagen Contemporary, støttet af Statens Kunstfond. Foto: Jacob Remin

LLØ: I forhold til det øgede fokus på samfundsstrukturer både med pandemien, men også de anti-racistiske protester, er du så håbefuld?

LLA: Indtil sidste uge var jeg lidt mere håbefuld! Men jeg har absolut håb for den næste generation. (Speaking off (peger på Lottes gravide mave og griner). Vores generation kan videreinformere vores børn mere end generationen før os. Det hele opbygges jo fra generation til generation.

LLØ: I tråd med disse overvejelser skal vi tale om din værkserie, der hedder A  New Value System (2018-2019), og jeg vil starte med at læse op fra en udstillingstekst fra din soloudstilling i Bergen i år på Knipsu: ”Utstillingen A New Value System With Images and Symbols That Connect Us to Each Other and to The Planet er et samarbeid mellom Linda Lamignan og Linda Lazer. Verket, som består av 4 videoer og skulpturelle elementer, er utviklet med inspirasjon fra Gloria Anzaldua’s bok: Borderlands/La Frontera: The New Mestiza.” Jeg vil gerne starte med at spørge, hvad relationen er mellem Linda Lamignan og Linda Lazer?

LLA: Linda Lamignan arbejder for det meste med objekter og skulpturer med afsæt i industrihistorier i Vestafrika og Vesten, særligt Nigeria og Norge. Varer fra tidligere og nuværende industrier bruges i værkerne som materialer, så Lamignan arbejder med fortiden og nutiden. De ser på materialer, deres anvendelse og betydning både kulturelt og spirituelt og arbejder med den historiske og følelsesmæssige hukommelse: Mindet om den transformation materialet gennemgår og dets historie samt relation til kolonitiden. Med udgangspunkt i animisme, troen om at alt er levende, udtrykker materialerne og varerne deres egen fortælling. Linda Lazer er en performativ musikalsk karakter, som er baseret i det ydre rum og har tilgang til andre kunstskaber og stemmer. De arbejder med fremtidsvisioner og oplevelsen af at bevæge sig mellem forskellige verdener: Om ikke rigtig at høre til, om transformation og diaspora, og om at altid at være ’den anden’. Af og til har Lamignan og Lazer et samarbejde (grin).  Samarbejdet er et ønske om at skabe nye måder at forestille sig materialerne og ’den anden’ på – i en afrofuturistisk, alternativ tilstand. Interessen ligger i koblingen mellem udnyttelse af naturen og racisme, ligesom den vestlige udvinding af Vestafrikas naturressourcer er direkte knyttet til historien om kolonialismen. Ved at relatere industrimaterialernes historie til historien om min egen krop, prøver jeg at forestille mig en alternativ fremtid.

Linda Lamignan i samtale med Lotte Løvholm på Copenhagen Contemporary d. 2. juli 2020. Foto: Jacob Remin

LLØ: Vil du knytte nogle ord til den bog, der også bliver nævnt i udstillingsteksten Borderlands (1987) af Gloria Anzaldua (1942-2004)?

LLA: Da jeg gik på akademiet (ed. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler) læste jeg artiklen ’Towards A New Consciousness’ fra bogen, som resonerede stærkt med ting, jeg selv følte og tænkte, men som jeg ikke helt kunne sætte ord på. Gloria Anzaldua var en queer Chicanx digter og skribent fra Mexico, som boede i Texas. Hun skriver om at bevæge sig i mellemrummet mellem kulturer, seksualiteter, køn, kulturer og natur. Hvor jeg tidligere havde læst meget om forskellene, gav måden hun skrev på genlyd med min egen oplevelse af at bevæge mig i verden og være en del af mange ting samtidig. Så det gav mening for mig at dykke videre ned i hendes tekster i mit arbejde.

LLØ: Er der også et spirituelt spor i hendes filosofi?

LLA: Hun skriver om det spirituelle, hvilket er noget, jeg selv følte, har været set ned på i vestlig kontekst. Hun behandler blandt andet det at have stolthed i de spirituelle praksisser, man kommer fra, men fra et moderne ståsted, og fokusere på, hvordan disse praksisser kan fungere i dag.

LLØ: I forbindelse med bogen, knytter Anzaldua forskellige strukturer sammen i sin læsning af, hvordan verden er i 80’erne, og noget, der er på spil i dine værker, og som hun også berører, er udbytte af kroppe og af natur, som bunder i koloniale strukturer og som er tilstede i dag.

Linda Lamignan performer også under navnet Linda Lazer. Foto: Jacob Remin

LLA: Ja, og det er interessant i forhold til spiritualitet. Det skel den vestlige verden har mellem menneske og natur, gør det nemmere at udnytte naturen. Mennesket er på toppen, og naturen er under menneskets herredømme. Det tager udgangspunkt i den samme type ideologi, som har retfærdiggjort Vestens udnyttelse af menneskekroppe, som ikke ligner deres egne.

LLØ: Og dine værker er blandt andet med til at skabe en bevidsthed om, hvilken historie materialer og objekter bærer med sig, og hvordan det påvirker os, når vi er i berøring med dem. Lad os dykke ned i værkerne fra videoværkserien A New Value System. Det første værk jeg gerne vil snakke om er Towards A New Consciousness (2018), hvor din bror har hovedrollen. Vil du kort beskrive værket fos os, inden vi lytter til lydsiden med din vokal?

LLA: Towards A New Consciousness er første del af et længere projekt, der hedder A New Value System With Images and Symbols That Connect Us to Each Other and to The Planet. I værket har jeg filmet min bror, der udfører kungfu bevægelser. De forskellige bevægelser knytter sig til forskellige dyr: slange, tiger, abe, og trane. Det var en metode til at knytte menneskekroppen til naturen, men også en refleksion over forskellige måder at bruge sin krop på. Men bevægelserne er også en form for modstand. Han har brugt disse bevægelser som forsvar, når han er blevet angrebet af nynazister. Så der er en dobbelthed: den utopiske forestilling om kroppen i naturen, og den mørke side, hvor det har været nødvendigt for ham at kunne disse bevægelser. Udover hans bevægelser og lydsporet, er der også en scene af et bjerg ved en fjord. Jeg har tilbragt meget tid ved bjergene, og det er et sted, jeg bevæger mig frit: bjerget dømmer ikke. De samfundsstrukturelle betingelser, som følger én, når man bevæger sig ud i et samfund, er ikke tilstede i bjergene. Der er man ligestillet med alt andet. Så bjergene repræsenterer for mig en stor frihed.

Still fra videoværket Towards A New Consciousness (2018) af Linda Lamignan

LLØ: Vi havde en talk i bastard regi for to uger siden, som jeg modererede med Cassie Augusta Jørgensen på meter, hvor vi blandt andet kom ind på Cassie’s baggrund i dans og relationen mellem dans og billedkunst. Og jeg tænker, det kunne være fint at høre om din baggrund i musikken og ikke mindst punkscenen?

LLA: Jeg startede som trommeslager i et punkband sammen med hende, der sidder derovre i publikum (griner og peger). Hun var vokalist, og vi var meget vrede. Vi var en del af et miljø, der var meget macho. Der var mange dudes, som var straight edge og veganere. Vi havde en sang, hvor vi var militante flødeisspisere og spiste bøtter med is på scenen. Jeg har ikke noget imod veganere, men vi havde et behov for at gøre noget, som de ikke kunne lide. Vores guitarist blev og havde ikke plads til guitaren på sin mave, så bandet blev opløst, og jeg holdt op med at lave musik i ret mange år. Så søgte jeg ind på akademiet i Oslo (ed. Statens Kunstakademi, Oslo) og gik der i tre år. Jeg var en af to afrikanere, der gik på skolen, og jeg fik at vide af hvide mandlige professorer, at mine værker var uinteressante for andre, fordi jeg tog udgangspunkt i min baggrund. I en ung alder uden andre stemmer, der kunne sige noget andet til mig, gik det mig meget på. Jeg holdt nærmest op med at lave kunst, men jeg havde meget behov for at udtrykke mig og begyndte at lave musik. Derfra opstod det, vi kender, som Linda Lazer.

LLØ: Og musik er jo en integreret del af din praksis: nogle gange som en del af performanceværker, andre gange i videoværker. Vil du fortælle om næste værk i serien Between Our Body and the Breathing Earth (2019) samt lydsporet og stederne?

LLA: Videoværket består af to dele. I første del følger man mig i forskellige landskaber på Svalbard med en række amuletter. I del to er det mine venner Laura Ann Morrison, Emmanuel Owusu Bonsu og min bror David Lamignan, som bevæger sig på vand, i en jungle og en skov. Sangen, der bliver spillet i første del, hvor jeg er på Svalbard starter med ”Chenjerai told me, those that do not travel, never arrive”. Chenjerai Hove er en digter fra Zimbabwe, jeg mødte i Stavanger, og det er en sætning, jeg har taget fra hans digt Travel fra bogen Blind Moon, om det at rejse for at ankomme et sted: både den fysiske rejse og den indre rejse. At rejse til Svalbard var at ankomme til et sted, hvor jeg kunne forestille mig en anden verden, fordi det føltes så afkoblet fra resten af verden. Der var ikke nogle træer, og solen gik aldrig ned. Jeg var der om sommeren, og der var en helt vild stilhed. Mens jeg var der, læste jeg David Abrams bog The Spell of the Sensous (1996), som handler om, hvordan menneskets sanser har udviklet sig i takt med naturen. Det gav mig en bevidsthed om, hvordan jeg som krop bevæger mig i naturen, og hvordan man hele tiden er i kommunikation med naturen omkring sig: noget, faldt mig naturligt som barn, men som jeg senere har glemt. Svalbard føltes som et fremmed sted, hvilket fik mig til at åbne op for andre måder at tænke på og være på. Med værket tager jeg udgangspunkt i en animistisk tankemåde, hvor naturen omkring mig også har en bevidsthed. Så landskaberne i videoerne er karakterer i sig selv.

Still fra videoværket Between Our Body and the Breathing Earth (2019) af Linda Lamignan

LLØ: Der indgår også amuletter, som knytter sig til industrihistorier i Vestafrika og Norge. Vil du fortælle om materialerne?

LLA: I Vestafrika og særligt Nigeria var de tre største eksportvarer før olieindustrien kakao, palmeolie og jordnødder. Jeg har arbejdet med varerne fra et animistisk udgangspunkt, hvor materialerne fortæller sin egen historie, og der ligger en energi i dem. Jeg har fx smurt min egen krop ind i palmeolie, jordnøddeolie og kakaosmør for at komme tættere på materialerne og holde deres historie op mod min egen krops historie. Projektet er et forsøg på, at hele disse råvarer og den grusomme historie, som ligger bag.

LLØ: Vil du sige lidt om historien?

LLA: Hvis vi for eksempel kigger på kakao, var det spanske opdagelsesrejsende, der tog kakao fra det, vi i dag kender som Mexico, med til Europa, og det blev meget populært. Man begyndte derefter at dyrke kakao på plantager i Brasilien med afrikanske slavegjorte gidsler som arbejdskraft. Men med tiden fandt man ud af, at det var mere rentabelt at oprette plantager i Vestafrika, da det var billigere at bruge arbejdskraften på stedet fremfor at fragte slavegjorte gidsler vestover til Brasilien. De første plantager opstod på São Tomé og Principe, som var en portugisisk koloni med slavegjorte mennesker primært fra Angola. Plantagesystemet spredte sig videre til resten af Vestafrika, og da de slavegjorte gidsler blev frigjort, var der stadig meget efterspørgsel på kakao, så den dag i dag er der stadig mennesker, der arbejder på kakaoplantager under virkelig dårlige vilkår, så varen har meget brutalitet med sig. Før Nigeria blev selvstændige (ed. i 1960) var det Storbritannien, der fik økonomisk gevinst af kakaoeksporten, og selvom Nigeria er selvstændige, er det strukturer fra kolonitiden, som gør, at det stadig er Vesten, der tjener penge på kakaoeksporten. Man ser det også med olieindustrien, hvor det gentager sig på nye måder, men med samme brutalitet: Der var en sag i 1990’ernes Delta State med digteren Ken Saro-Wiwa, der lavede en fredelig modstandsbevægelse mod Shell, som var skyld i forurening i området, og i at Ogoni folket mistede deres levebrød. Protestbevægelsen blev mødt med vold og digteren Chenjerai Hove fra Zimbabwe, som jeg mødte i Stavanger, arrangerede en 24 timers digtoplæsning som støttearrangement for at indsamle penge til advokatbistand til Ken Saro-Wiwa, som var blevet fængslet. Da advokaten ankom til lufthavnen i Lagos og præsenterede sig som Ken Saro-Wiwa’s advokat fik han at vide, at Ken Saro-Wiwa’s var blevet henrettet to dage tidligere. Der har været forsøg på fredelige demonstrationer, men de er blevet mødt med vold, og det har resulteret i, at der er voldelige grupperinger i dag, der har set deres forfædre blive mødt med vold. Hvis det er sproget, man bliver mødt med, kan det blive sproget, man selv taler med. Men Shell tabte faktisk en retssag for nogle år siden og måtte betale en masse penge i erstatning. Så der har været sejre også

Still fra videoværket Between Our Body and the Breathing Earth (2019) af Linda Lamignan

LLØ: Du arbejder også med Norges olieindustri i din praksis?

LLA: Ja, og det tager afsæt i min egen personlige historie: Min mor er fra Delta State området i Nigeria, hvor der har været meget udvinding af olie, og min far er fra Stavanger, som er Norges Texas, hvor der tilsvarende bliver udvundet meget olie. Min far fik tilbudt en chefstilling i et amerikansk olieselskab baseret i Vestafrika, så jeg voksede op med en meget todelt tilværelse, som jeg arbejder med både personligt og i min kunst.

LLØ: Og som knytter sig til bogen Borderlands, vi berørte i starten. Vi kan lige nå omkring det sidste værk i serien Humans Dwell Among Water Spirits (2019).

LLA: I dette værk har jeg filmet mig selv, min mor og min bror, mens vi bevæger os i forskellige vandlandskaber. Vandet repræsenterer tilstedeværelsen af vores forfædre: Vores bedstemor på den ene side blev født ved elven og hendes mand kom fra havet. Vores bedstemor på den anden side blev født på en ø omgivet af vand. Vand er det som forbinder vores kulturelle baggrunde, både personligt, historisk og geografisk. Vi bliver filmet hver for sig til at starte med og til slut, er vi alle tre samlet i en ret morsom scene, hvor min mor var ret vred. She was over it. Hun kigger væk fra kameraet, mens jeg og min bror står på hver hendes side og kigger ind i kameraet, sådan: yes queen, it is soon over.

LLØ: Og du og din bror har kapper på og ligner hendes futuristiske tjenere. Hvorfor involverer du venner og familie i dine værker?

LLA: Jeg tror, det handler om intimitet. Det er ikke store produktioner: det er min krop, der bærer et kamera. Når jeg arbejder med folk, jeg kender, har vi haft mange af de samtaler, som værkerne handler om. Så udover videoerne, er det samtaler, der har ledet til værkernes tilblivelse.

Still fra Humans Dwell Among Water Spirits (2019) af Linda Lamignan

LLØ: Du nævner det her famøse slutbillede af dig, din mor og bror. Jeg ved, du behandler afrofuturisme i din praksis, og det får det tableau mig til at tænke på. Vil du som det sidste beskrive afrofuturismens betydning for dig?

LLA: Jeg ser afrofuturismen som et værktøj til at forestille sig en anden fremtid. Men det kan også være et værktøj til at kritisere samtiden. Jeg har altid været meget optaget af science-fiction, og hvordan man kan tale om samtiden gennem fremtiden. Afrofuturismen kan bruges til at lave nye forestillinger.

LLØ: Tusind tak, Linda.

LLA: Selvtak!

Talk med Cassie Augusta Jørgensen modereret af Lotte Løvholm , meter, juni 2020. Foto: Louise Lassen Iversen

Yes to transformations and magic and make-believe

En varm sommerdag i juni 2020, da samfundet var begyndt at åbne op i Danmark efter COVID-19 nedlukningen, inviterede bastard til en samtale mellem kunstner Cassie Augusta Jørgensen og kurator Lotte Løvholm på meter om Pierre Klossowski, barokdans og underholdning som våben. 

Af Lotte Løvholm

Lotte Løvholm: Tak fordi du tog imod min invitation om at dele din praksis med os, Cassie! Vi har samarbejdet et par gange tidligere, senest i en udstilling, jeg kuraterede på 1.1 i Basel, og vi vil forsøge at komme omkring tre værker i dag, som vi også viser uddrag fra. Lad os starte med at kigge på dit videoværk Assaulted by the Spirits She Censored (2019), der kører bag os. Det er en form for triptykon videoinstallation, der blev vist sidste år på Vandtårnet i Brønshøj. Umiddelbart er det forgrunden og dig, der stjæler billedet, men jeg vil gerne spørge til den tegning, man kan ane i baggrunden og værkets reference til kunstneren Pierre Klossowski. Vil du fortælle om processen bag værket?

Cassie Agusta Jørgensen: Der var en af mine venner, der fortalte mig, at jeg mindede om en tegning, han havde set. Og jeg var intrigued (stort smil). Jeg fandt frem til tegningen og kunstneren bag, Pierre Klossowski, som er født i 1905 i Frankrig og har tegnet og skrevet en del. Jeg blev ret besat af hans tegninger, som alle sammen er i douchede pasteller og på kanten til det masochistiske. Det er for det meste tegninger af hans kone og en anden karakter, der hedder Octave, og de to minder lidt om hinanden. Klossowski brugte sin kone som muse for en fiktiv karakter, han også skrev tekster om. Historierne handler blandt andet om, hvordan hendes mand inviterer andre mænd hjem til dem og deler hende med dem.

Installationsview: Cassie Augusta Jørgensen, Assaulted by the Spirits, She Censored, 2019, Vandtårnet, Brønshøj

LL: Og tegningerne er semi-pornografiske?

CAJ: De ligger i det her grænseland mellem overgreb og overgivelse. Med Assaulted by the Spirits She Censored (2019) tog jeg udgangspunkt i en af tegningerne ved at tegne den på et lærred og sætte mig selv ind i forgrunden i samme positur som kvinden. På tegningen er der de her åndelige beskuere, som på en eller anden måde symboliserer to verdner eller to forskellige virkeligheder.

LL: Vil du ikke udfolde, hvordan Klossowski behandler flydende kønsidentiteter?

CAJ: Han har de her to karakterer, sin kone og den unge dreng Octave, der minder meget om hinanden karaktermæssigt. Det stenede jeg over og fandt frem til nogle videointerviews med Klossowski, der i et af interviewene bliver provokeret, da en journalist påpeger overfor ham, at karaktererne ligner hinanden. Klossowski insisterer på, det er to forskellige karakterer. Det syntes, jeg var ret sjovt: at den her mandlige franske kunstner i sit ubevidste har tegnet de her queer erotiske tegninger, men hvor erotikken ligesom strømmer under billedet og bliver symbol på det usagte. Det bløder ligesom op: Der er mange ting i dag, der er meget udtalte. Der var ikke rigtig ord for det. Det ville jeg gerne belyse.

Pierre Klossowski, Roberte agressé par les esprits qu’elle a censurés, 1976

LL: Du sagde på et tidspunkt, da vi snakkede om Klossowski, at der må være en kæmpe frihed i at producere værker, der ikke har et afsæt i én selv. Vil du uddybe det?

CAJ: Det er nemmere at lave ting, der ikke tager udgangspunkt i én selv, når man kommer fra et neutralt udgangspunkt. Det gør jeg ikke, og det er, der mange, der ikke gør. Tanken om at kunne formgive noget og gå væk fra det… Det må være fantastisk. Men friheden i at kunne gøre det er jo bundet op på politik, identitet og privilegier, som der bliver snakket meget om for tiden. Jeg tror også, det var derfor, jeg tog udgangspunkt i den her tegning, som allerede eksisterer, og insisterer på at indsætte mig selv i noget af det.

LL: Vil du ikke sige lidt om referencerne til det burleske og porno, som også er tilstede i værket?

CAJ: Jeg har lavet en del ting, der trækker tråde til porno. Sådan er det jo tit, når man arbejder med sin krop. Du kan ikke gå ud af den. Det er især tilstede i mine tidlige værker på akademiet (ed. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler), men jeg tror, jeg har forstået, at det handler om, hvordan man konstruere det rum, man er i, og tager kontrollen. Det kan være svært, særligt på de store udstillingssteder, og man kan hurtigt udsætte sig selv for nogle utrygge situationer. Jeg har været nød til at undersøge forskellige sider af firkanten i forhold til, hvordan jeg kan bruge performance, dans og koreografi i billedkunsten. 

LL: Et andet aspekt, der her er vigtigt at nævne, er måske også, hvordan det kan være utaknemmeligt at være performancekunstner i billedkunst-regi, hvor der sjældent er midler til produktionsomkostninger. Det kører ikke på samme måde som teaterproduktioner. Her synes jeg, du er god til at tolke og analysere forskellige kontekster, og ud fra det finde en måde at bidrage på uden at gå på kompromis med dig selv eller din praksis. Du har sagt til mig, at du også er et sted i din praksis, hvor det nogle gange kunne være rart at sende nogle tegninger ”i stedet for dig selv”. Og det giver jo rigtig fin mening, men er svært, fordi man lynhurtigt bliver kendt som den, der laver performancekunst.

Dokumentation af performance: Cassie Augusta Jørgensen, Debris in a skin tight corset, 2019, Les Urbaines, Lausanne

CAJ: Performance Cassie! (smiler). Jeg tror, det er meget normalt, når man kommer fra et bestemt udgangspunkt, at man løbende finder nye veje og bevæger sig videre. Men jeg tror også, det handler om at komme fra en meget disciplineret og fokuseret dansepraksis og så blive konfronteret med, at det ikke behøver være sådan. For eksempel har klipning af film været en måde at arbejde med koreografi, rytme og timing på. Det er et af de medier, jeg er gået til, fordi jeg har fundet ud af, at det snakkede sammen med performance.

LL: Og du arbejder også meget med tekst. Ikke i det værk, vi lige har berørt, men blandt andet i performanceværket Debris in a skin tight corset (2019) som du viste under performancefestivalen Les Urbaines i Lausanne sidste år. Vil du sige lidt om koreografien i værket, og hvor du har elementerne fra?

CAJ: Jeg har taget udgangspunkt i meget tidlig ballet; i barokdans, der er en from for pre-ballet. Det er ikke så atletisk og overdrevet, men mere fint med små bevægelser af hænderne og overkroppen. Det var en dans, der blev performet for det franske hof i 1600-tallet og en måde at formidle, hvad der skete udenfor slottet. Der er dansetrupper i dag, der turnerer med barokdans, men det er meget snævert og svært at finde koreografier og viden. Jeg var optaget af bevægelserne i dansen og kunne drage paralleller til queer-kultur og den måde, vogue for eksempel har udviklet sig på med brug af hænder og feminitet. Men også i måden dansen formidler virkeligheden på sin egen flamboyante måde, hvilket ses i ballroom-kulturen, der mimer en hvid heteroseksuel kultur.

Dokumentation af performance: Cassie Augusta Jørgensen, Debris in a skin tight corset, 2019, Les Urbaines, Lausanne

LL: Vil du fortælle om din baggrund i dans, og hvordan du stiftede bekendtskab med en mere queer form for ballet?

CAJ: Jeg kommer fra dans og ballet og har altid dyrket det meget. Det er det, jeg trækker med mig ind i billedkunsten. Det er mit udgangspunkt. Jeg er vokset op i indre by, og siden jeg var fem år, ville jeg gerne ind på Det Kongelige Teaters Balletskole og blev aldrig optaget. Det er jeg stadig bitter over (smil). Jeg fortsatte med at danse ballet og blev optaget på et gymnasium i Sverige med fokus på dans. Bagefter tog jeg til New York, hvor jeg var i fire år, mens jeg gik på Alvin Ailey, som er en skole for ballet og moderne dans samt et afrikansk amerikansk dansekompagni. Her blev jeg introduceret for mange forskellige måder at træne dans på, det var dog fortsat ret traditionelt. Men én af mine venner fra skolen tog mig med til en queer-ballet time, som hed Ballez. Det var en gruppe af queer-personer, som mødtes omkring balletten. Ballet er som skrevet i sten: Selve fortællingen tager udgangspunkt i en eller anden kvinde og en mand. Og man bliver indoktrineret i, hvordan man skal bevæge sig på baggrund af sit køn. Til timen i Ballez skulle vi forestille os, at vi var til hof hos Ludvig 16. Vi havde de her flotte kjoler på og skulle introducere os for hinanden på den her meget overdådige måde. Det var ret grænseoverskridende for mig på det tidspunkt, men det var vildt fedt. 

LL: Prøv at forklare, hvorfor det var grænseoverskridende?

CAJ: Når man kan se sig selv i noget og kan mærke, man hører til et sted, men ikke ved det helt endnu, men andre ved det for én, så kan det godt blive lidt ubehageligt, når man ikke er klar til at overgive sig. Så i min optik på det tidspunkt var Ballez også fjollet. And now I am here ten years later doing this shit (peger på værket Debris in a skintight corset i baggrunden). Så på den måde var det grænseoverskridende, men ikke mere end, at jeg blev der og syntes, det var sjovt.

LL: Så du har også været på en rejse væk fra balletten, men er måske begyndt at kunne se nogle kvaliteter i den?

CAJ: Jeg kan se kvaliteter i det historiske. Jeg kan ikke se mig selv i det mere. Det er en speciel verden. Men det er vigtigt for mig, at jeg kan lægge det et sted – al den tid, jeg har brugt på at arbejde med det og træne. Jeg kan ikke lide tanken om at smide det ud. Det er vigtigt for mig at prøve at arbejde med det.

Scores til Debris in a skin tight corset

LL: Måske er en af de ting, du har taget med dig fra dansen også interessen for samarbejdet med andre? Vil du fortælle om samarbejdspartnerne i Debris in a skintight corset?

CAJ: I værket er der både en form for soundscape af Puce Mary, der er en noisemusiker fra Danmark, og så er der Rory Pilgrim, der er medperformer og spiller på harpe under selve performancen. Jeg sang og snakkede. Jeg har samarbejdet med Rory i en længere periode, og jeg tror, det er vigtigt for mig at arbejde sammen med andre mennesker. Det er jeg vant til at gøre. Det ligger i traditionen omkring dans og teater. Jeg har indgået i Rorys værker, og her var Rory med i mit. Samarbejdet er ret særligt, fordi det er noget, der er opstået over længere tid. Det tager tid at lære en anden person at kende og deres måde at arbejde på, og derfor forsøger jeg at holde på nogle af de mennesker, jeg har arbejdet med.

LL: Måske vi lige kan nå omkring det sidste værk Etude (2018), hvor du også arbejdede sammen med en af dine tilbagevende samarbejdspartnere Lydia Östberg Diakité. Vil du sige lidt om den koreografi, I har lavet til Etude?

CAJ: Koreografien er bygget op omkring Fibonacci-tal med udgangspunkt i harmoni og  renæssancemaleriers komposition. Alt er gentagelser og numre, der deler sig med hinanden. Med koreografi handler det om at give nogle bevægelser en værdi, så det bliver specifikt, i modsætning til improvisation. Det kan få lov at være helt kogt ned og tørt.

Still fra videoværk: Cassie Augusta Jørgensen, Etude, 2018

LL: Hvad var det ved harmoni og Fibonacci-tal, der interesserede dig?

CAJ: Harmoni kan jo overføres til kroppe. Hvad forbinder vi med harmoniske kroppe?

Still fra videoværk: Cassie Augusta Jørgensen, Etude, 2018

LL: Inden vi runder af, vil du så ikke udfolde din brug af underholdning og humor, som går igen i  værkerne?

CAJ: Humor er et værktøj og et våben i mine værker. Det er en måde at kommunikere nogle specifikke ting ud og få publikum til at forstå gennem følelser. Det her jeg snakkede om tidligere med at kunne skabe noget og gå væk fra det, det er lidt det samme med underholdning og humor: At skabe noget afstand og give emnet, man behandler et andet blik. And I just like to be funny. It is very simple (griner). For at vende tilbage til nogle queer-tanker, er der meget underholdningsværdi i vores opfattelse af gayness fx med drag. Det er jo tit folk, der er blevet gjort nar af. Man må jo tage de ting, og gøre dem til sit eget. Yvonne Rainer, som er en postmoderne koreograf fra 1960’erne, prøvede at tage koreografi væk fra teater blandt andet med grupppen Judson Church. Rainer lavede et manifest, der hedder No Manifesto (1965), hvor hun blandt andet skriver ”No to transformations and magic and make-believe.” og ”No to camp”. Nej til alt, der er overdrevet og underholdning. Jeg læste det her manifest og følte ligesom, jeg kunne sige ja til alt (grin).

Yvonne Rainer, No-Manifesto, 1965
Jon R. Skulberg. Foto: Matthew Pittchford

Alle mennesker snakker med kroppen undtagen dem vi kender

D. 12. Marts skulle Jon R. Skulberg (Convoi Exceptionnel) have præsenteret sin forestilling For Ever Four Seasons i Dansehallerne. Skribent Mille Højerslev var i den forbindelse blevet inviteret til at lave et portræt af den norske iscenesætter, koreograf og scenograf. Forestillingen blev aflyst, mens Højerslevs tekst blot ændrede form. Skulberg og Højerslev, der aldrig før har mødtes eller talt sammen, indledte en samtale over Messenger kun få dage før, COVID-19 væltede Danmark omkuld.  

Af Mille Højerslev & Jon R. Skulberg

Hvis Jon R. Skulberg og jeg engang ude i fremtiden skal fortælle andre, hvor vi kender hinanden fra, vil svaret være Facebook. Den fortælling kan ligefrem lyde normal. Knapt så normalt – men ret så kontroversielt – er det at henvende sig via Messenger, når man er en kulturjournalist, der skal interviewe en kunstner.

Jeg anmodede Skulberg om venskab et par dage før den københavnske premiere på hans forestilling For Ever Four Seasons, som jeg skulle have været inde og se i Dansehallerne i midten af marts. Forestillingen havde premiere første gang på Bora-Bora i Aarhus i 2019. For Ever Four Seasons er en sanselig undersøgelse og kunstnerisk fortolkning af begrebet det antropocæne, som ud fra et videnskabeligt perspektiv beskriver, hvordan vi – mennesket og planeten – er på vej ind i en ny geologisk epoke.

Pressefoto fra For Ever Four Seasons. Foto: Søren Kjeldgaard

Jon og jeg har ikke kun skulle lære hinanden at kende under COVID-19-pandemien. Vi har i fællesskab nærmest skulle opfinde et nyt format, da rammerne for det traditionelle interview var i opløsning. Mikrofonen blev vendt begge veje. Der kunne gå op til flere dage før, vi hver især fik svar, da samtalen skulle passes ind i en hverdag, der var sprængt i stykker. Vi svarede hinanden på alle tider af døgnet for at gøre plads til hverdagens gøremål. Om det så var Zoom-møder, der skulle afholdes og afvikles, gulve, der skulle vaskes og skrubbes eller et barn, der skulle hjemmeskoles og drages omsorg for. Den sårbarhed, vi alle nok har mærket i løbet af den første fase af coronakrisen, flyttede ind i samtalen og fik plads.

2. Apr 14.48

MH: Hej Jon. Hvordan går det med dig? Jeg tænker meget på dig og på holdet.

2. Apr 2020 17.16

JRS: Hej Mille. Jeg har også tænkt på vores samtale, og måske vi kan fortsætte den? Hvordan ser din virkelighed ud for tiden? I disse dage imellem e-meetings, aflysninger og uvisse tidshorisonter er det vigtig ikke at glemme grundtankerne rundt vores værker og ikke kun det logistiske og instrumentelle.

3. Apr 2020 08.41

MH: Det ville glæde mig at fortsætte samtalen. I øjeblikket kapitulerer jeg. Jeg har en lille på 3 år derhjemme, så dagene går med ham. Kan jeg holde mig vågen, forsøger jeg at bruge aftener til at holde fast i det, der er mit. Jeg er også begyndt at gå tidlige morgenture for at få roen til at tænke og skrive. Og så forsøger jeg at planlægge frem i tid. Jeg skal bl.a. have søgt penge til et formidlingsprojekt, der ikke er fuldt finansieret endnu. Med det sagt nyder jeg faktisk karantænetiden, og at samfundet er sat på pause. Bør jeg føle skam over det? Hvordan ser din hverdag ud? Hvad tænker du, og hvad bekymrer du dig om? Jeg er i øvrigt helt enig i din betragtning: Er det bare mig, eller oplever du også en større forbundethed? Måske kommer det af, at resten af samfundet i øjeblikket lever og arbejder, som vi selvstændige gør.

4. Apri 2020 14.58

JRS: No shame, no guilt, no punishment. Det er noen udsagn, som er vigtige for mig, da jeg jo bruger andres kroppe, tid og liv som materiale og medium. Så jeg synes ikke, du skal føle skam. Sidste år var jeg hjemme i København i 44 dage og har arbejdet mest andre steder de sidste par år. Så personligt i disse dage er jeg blevet tvunget til en form for re-socialisering, med stedet jeg bor, at det er mere end et sted at sove. Begrebet ‘hjem’ har blevet noget at forholde sig til. En privilegeret problemstilling, jeg er fuldstændig klar over det. Ellers bruger jeg meget tid på konsekvenser af aflysninger, arbejde med forskellige scenarier for at kunne skabe, og have premiere på et nyt værk til sommeren. Også kan man jo ikke undgå at blive berørt af scenerne, vi ser fra Italien og Spanien. Og tanken over, hvordan USA vil se ud om et år, skaber bekymring. Hvordan EU og dermed vi håndterer et evt. stort corona-udbrud i flygtningelejren, Moria. er jo også et spørgsmål. Jeg frygter, at i historiebøgerne vil det fremstå som endnu en skamplett i europæisk historie, hvis ikke det ageres i samme scala vedr. smittevern som i andre dele af samfundet.

Jeg tror, vi alle har blevet tvunget til at forholde os til et “vi” i disse dage. Et “vi”, som synliggør et kollektiv, vi er en del af, om vi vil eller ikke. Opgangen, gaden, professionen, nationen etc.

Og så meget respekt for at have en 3 årig at ta hånd om i denne tid.

Indespærret i det skønne. Illustration af Johannes Bering Liisberg

5. Apr 2020 10.47

MH: Jeg er personligt glad for dit perspektiv på skam. Det vil jeg huske på for fremtiden. Jeg forstår dine tanker. Det er en privilegeret problemstilling, når man sammenligner sig med personer på flugt og de, som befinder sig i flygtningelejre og på detentionscentre. De indsatte i fængsler. Eller med personer, som i øjeblikket er tvunget til at bo med en voldelig partner. Vil du behandle det kunstnerisk på et tidspunkt? Jeg er også meget berørt af scenerne fra rundt om i verdenen. Tænk at dø af corona. Under global panik. Ikke at måtte blive rørt som det sidste i livet. At blive mindet om, hvor skrøbeligt mennesket i grunden er, er voldsomt. Men det er endnu mere voldsomt, synes jeg, at opleve, hvor udsatte, de udsatte virkelig er. Du skriver, at du frygter, hvordan håndteringen af et evt. udbrud i Moria-lejren kunne få negativ opmærksomhed i historiebøgerne og fremstille os og vores samtid i et dårligt lys; som usympatiske, kyniske og grådige, forestiller jeg mig. Jeg håber, der vil blive skrevet om vores håndtering på en brutal ærlig måde. Vi skal ikke glemme vores fejltagelser eller fortsætte med at skrive skampletter ud af historiebøgerne. Skampletterne skal have vægt i historien. Hvad vil dit kommende værk behandle?

Det er helt rigtigt set, at vi i disse tider er blevet tvunget til at forholde os til et ‘vi’. Jeg mærker særligt det der ‘vi’, når jeg ser, læser og hører nyheder eller skriver med venner og kollegaer fra andre dele af verden. Jeg føler en større forbundenhed til verden, simpelthen.

At have den 3-årige at tage mig af gør i hvert fald, at jeg bliver udfordret på balancen mellem arbejde og hjemmet. Men jeg nyder at være hjemme med den lille. Det må jeg indrømme. Selvom man som mor skal passe på, hvem man fortæller det til. Vi bør indføre borgerløn her i landet. Det tænker jeg på nærmest dagligt i øjeblikket. Tænk på al den kunst, der kunne produceres, hvis alle fik udbetalt mellem 5.000-10.000 kr. om måneden. Den ilt man kunne tilføre kulturlivet. Tænk på alle de børn, der tilbringer op til 8 timer væk fra hjemmet, som kunne få mere tid med deres forældre og omsorgspersoner. Måske kunne man ligefrem nedlægge jobcentrene og afvikle ligegyldige aktiveringsforløb.

Vil du forholde dig til COVID-19-krisen på nogen måde i dit kommende værk? For Ever Four Seasons foregreb på en måde det, vi taler om i forhold til COVID-19-krisens positive effekt på klimaet: Hvordan mennesket påvirker kloden. Det er ret fantastisk at læse om dyr, der befolker mennesketomme byer. At kunne se stjerner i København, lugte havet og mærke i næseborene, hvordan luften er mindre forurenet. Eller overfortolker jeg nu?

Pressefoto fra For Ever Four Seasons. Foto: Søren Kjeldgaard

9. Apr 2020 22.04

JRS: Beklager mit sene svar. Jeg er i en kombination af passivitet, ømhed, samtidig som jeg har gang i alle mulige kalendere og excel-ark for at finde ud af, hvordan det næste år kommer til at se ud med aflysninger og udsættelser.

Katastrofen er jo til stede i For Ever Four Seasons, men at jeg foregriber noget, tror jeg ikke. Et værk, som var meget vigtig for mig i udviklingen af forestillingen, er Svetlana Aleksijevitjs bog Bøn for Tjernobyl (udgivet i 2008 på dansk red.). Aleksijevitj anvender Tjernobyl som et fremtidsbillede, og lader Tjernobyls befolkning vidne og huske, i en verden, der vil glemme den store menneskeskabte katastrofe. Igennem vidneberetninger skildres livet og naturen efter katastrofen. Teksten giver hyper-konkrete eksempler, som stiller etiske, moralske og metafysiske spørgsmål til det moderne menneske. Her var det jo snak om et lokalt udslip, som kunne få global spredning. Noget vejret og vinden den dag hindret. Jeg synes, denne ulykken er et bedre eksempel end det abstrakte klimabilledet på, hvordan mennesket har sat sig selv i en dominerende rolle i forhold til naturen og teknikken.

I den situationen, vi står i nu, så er det jo hverdagen, som har blevet fjenden. Våres egen helt banale fysiske ageren har konsekvenser. Jeg kan være smittebærer uden at være klar over det. Det giver et helt særligt eksistentielt perspektiv.

I dansen findes begrebet kinesfære, som er det personlige rum i ens umiddelbare nærhed, som kan nås uden, at man flytter sig. Nu er vi jo alle tvunget til at forholde os til afstand og nærhed. (Noen håndterer denne øvelse bedre end andre…). En hverdags-koreografi af empati. Vores sårbarhed er blevet meget synlig. Det, tror jeg, kun er godt.

Når det gælder COVID-19-krisens effekt på klimaet, er jeg meget pessimistisk. Med tanke på den recession, vi ser i den globale økonomi lige nu, vil det ikke er være mod eller overskud til en videre grøn omstilling,, når vi kommer over på den anden side. Jeg tror, både det offentlige og private markedet vil være så ustabilt og presset, så de ser sig tvunget til at gå tilbage til allerede kendte løsninger og infrastrukturer. Kapitalmarkedet er jo mere følsomt end mig, og det er altså ikke et godt tegn.  Så jeg tror, muligheden for at skabe strukturelle ændringer i energi og transportmarkedet er gået i hvert fald 10 år tilbage. Måske antallet flyrejser vil reduceres. Men med tanke på, at kommerciel flytrafik står for kun 3 procent af de globale udslip, så er ikke det en stor trøst.

Kakofonisk samfundssind. Illustration af Johannes Bering Liisberg

13. Apr 2020 13.56

MH: Det bogværk, du nævner, kender jeg slet ikke, men vil prøve at finde det på biblioteket. Sikkert også en spændende fortælling at lægge billeder og bevægelser til og fortolke gennem dans. Det er sjovt, jeg havde forestillet og forventet noget andet, da jeg læste på hjemmesiden, at forestillingen arbejdede med menneskets rolle i den antropocæne tidsalder. Jeg havde netop tænkt på de menneskeskabte katastrofer og i teoretiske baner, bl.a. inspireret af artiklen Den antropocæne ideologi (5. marts 2016) fra Information som jeg fandt frem til via en Google-søgning.

Jeg er glad for, at du fik åbnet mit blik for forestillingens udspring. Nu glæder jeg mig endnu mere til at opleve For Ever Four Seasons, hvis den altså er en af de forestillinger, der er blevet udsat og ikke er aflyst?

Hverdagen er blevet fjenden. Men på en anden måde, end vi er vant til. For jeg tror, mange ser hverdagen som et fængsel – også før den nuværende krise. Tænk på Erlend Loes Doppler (2004), hvor en mand skrider fra hverdagens trivialiteter og sin familie for at flytte ud i skoven og blive ven med en hjort. Og Tove Ditlevsen afsky for hverdagen, fordi den holder hende fra at være forfatter. Men jeg er helt enig i, at den her situation, vi er i nu, får os til at reflektere på en anden måde, end vi er vant til. Vil du ikke nok lave en forestilling, der viser denne “hverdagskoreografi af empati”? Jeg tror, dansen eller performancekunsten er den bedste kunstform i forhold at beskrive de eksistentielle problematikker, denne krise har sat i gang. Og problemet med kroppen, kroppene og det desinficerede rum.

18. Apr 2020 13.06

JRS: Hej Mille. Du får et svar fra mig i dag eller i morgen. Beklager min forsinkelse.

MH: Hej Jon. Du behøver absolut ikke stresse med at svare mig. Men jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg er begyndt at se frem til dine skriv. Det er først i denne her uge, jeg er begyndt at skrive artikler igen, så vores korrespondance har nærmest været min eneste intellektuelle øvelse. Vi skrives. Håber, at alt er vel hos dig.

20. Apr 2020 13.11

JRS: Kære Mille. Her kommer noget fra mig. Tekst er altid en meget trang fødsel for mig. Er skarpere i den mundtlige samtale. Der er det rum for at være selvmodsigende, humor og provokation på en anden måde.

Jeg vil stadig mene, at forestillingen handler om menneskets rolle i vores antropocæne tidsalder. Men jeg tror, siden jeg arbejder mere sanseligt end intellektuelt, at jeg måske tager en omvej til det ræsonnement. Grunden til, at jeg fandt Bøn for Tjernobyl inspirerende, handler nok om flere ting. Både tematisk, men også den menneskelige dimensionen og omsorgen og håbløsheden, som findes i den.  Med atomteknologien har vi mennesker skabt en menneskeskabt naturkraft, som gør, at vi kan agere i samme skala som naturen. Vi er vores eget jordskælv, vulkanudbrud. En tidsindstillet tsunami. Så på den måde synes jeg, det er et meget konkret eksempel i en ellers abstrakt tanke, som det antropocæne jo er. Men jeg vil understrege, at dette er noget, som har informeret mig i skabelsen af værket, og ikke noget jeg illustrerer for publikum.

Værket er konstrueret ud i fra, at jeg ville arbejde med Kenzo Kusuda og Marianna Kavilleratos på scenen. De er jo mit grundmateriale – i helt konkret forstand. Jeg ville komponere et værk baseret på deres to meget ulige fysiske og atmosfæriske tilstedeværelse. I begyndelsen handlede forestillingen om landskabet og eksplosionen. Og så i løbet af processen fik den en større tematisk ramme.

Kenzo og Marianna ses sammen kun to korte momenter i værket og har en form for et møde kun en gang. Dramaturgisk består værket af to dele.

Første del kan man kalde et natursyn. Et natursyn er jo altid en del af kulturen og handler aldrig kun om naturen selv, men i lige så høj grad om vores forhold til naturen. Med natursynet som undersøgelsesfelt, ville jeg iscenesætte et personligt og et analytisk natursyn. Gennem danser Kenzo Kusudas bevægelser og det scenografiske rum, arbejder jeg med nærvær som ren væren, og repræsentation af naturen som intentionsløs kraft. Dette udgangspunkt åbner jo op en serie problemstillinger: Kan en menneskekrop repræsentere naturen? Kan man gøre distinktionen menneske og ”natur”? Hvordan kan man repræsentere ”naturen” koreografisk uden at illustrere den? Når jeg taler om natur, hvad taler jeg om? Siger jeg natur, men mener landskab?

Del to er et menneskesyn. En opfattelse af menneskets væsen og væren i samfundet. I anden del legemliggør Marianna Kavallieratos mennesket som figur i verden med alt, hvad det afføder af smerte, minder, sorg, længsel og håb. Kavallieratos figur fungerer som en ‘reflektions-flade’ for publikums identifikation og forestillingsevne. I denne del kan man nok mærke ekkoer fra Aleksijevitjs sprog og fortællinger.

Det er vigtigt for mig at understrege, at mine værker først og fremmest er en sanselig erfaring. Det er ikke en scenisk illustration af fx Timothy Morton eller Thoreau. Det får andre tage sig af. Og det findes der jo nok af.

Jeg arbejder mest med, hvordan jeg kan komponere atmosfærer og udfordre publikums opfattelse af tid. Til ethvert valg, jeg tager, må jeg stille mig spørgsmålet: Hvordan oplever publikum dette? Det handler ikke om at please eller forklare. Men en bevidsthed og annerkendelse af, at det er i deres oplevelse, værket findes, og evt. vil leve videre. Jeg tror ikke en forfatter kan læse sin egen roman. På samme måde er det publikum, som til syvende og sidst ”ser” forestillingen. Jeg kan have en idé om den. Men det er i deres oplevelse, den findes.

Peter Brook (britisk teater- og filmdirektør red.) sa dette på en forelæsning, jeg var med til for et par år siden: “Theatre is people happening to other people”. Og for mig rammer han fuldstændig kernen i, hvad som er scenekunstens potentiale. Og det må vi forvalte med omhu. Det findes et 1:1 skalaforhold mellem publikum og performere. Uanset om det er en danser, performer eller sanger. De(n) krop(pe), som står foran dig, er lavet af det samme materiale som mig som publikummer. Selv om den måske er medieret og urealistisk, så har den stået op af sengen i dag, været ked af det eller glad, sulten og træt. Det er et ubrydelig bånd af tre-dimensionalt liv og fysikalitet. Dette kan hverken romanen, videoværket, skulpturen eller maleriet konkurrere mod.

Pressefoto fra For Ever Four Seasons. Foto: Søren Kjledgaard

Det er denne eksistentielle materialitet som gør, at jeg gør det, jeg gør. Tror jeg.

Det er et godt udgangspunkt at undersøge virkeligheden med.

Godt, du kan komme i gang med artikler igen. Kan du sende din søn i børnehave nu?

20. Apr 2020 13.16

MH: Jeg vil følge op med et kort spørgsmål. I går læste jeg i en fransk børnebog (min søn er dansk-fransk) og stødte på den her illustration (foto af en lastbil med teksten: Convoi Exceptionel trykt på siden af køretøjet red.). Hvad ligger der i det navn for dig? Jeg svarer dig på et senere tidspunkt, når min søn ikke har brug for mit nærvær og min opmærksomhed. Vi holder ham hjemme indtil næste uge, så personalet i institutionen har haft tid til at få mere styr på de nye daglige rutiner og bedre kan indarbejde dem i det pædagogiske arbejde.

20. Apr 2020 14.37

MH: God solskinsdag

JRS: Ilm. Skal ut å luftes.

Jeg vil gerne følge op på hverdages empati og samtidig svare på dit spørgsmål. Ligesom det skilt, der findes på store lastbiler på motorvejen, håber jeg mine arbejder kan være en påmindelse om at være opmærksomme på særlig tyngde og indhold. Convoi Exceptionnel er et transportsystem for det enigmatiske, smerten, det angstfyldte og måske muligheden for håb. Jeg plejer at sige at Convoi Exceptionnel skal være et fitnesscenter for empati.

Jeg glemte å legge ind et spørgsmål til dig, der hvor jeg skriver om 1:1 forholdet mellem performere og publikum. Hvad du tænker om det, som jo også har et billedkunstnerisk blik?

Hvordan kan man åbne døre, men ikke tvinge en læsning ind over publikum/beskueren? Scenekunsten har jo nesten blevet en kunstform, som skal forklare sig selv ihjel inden den er oplevet. Det skaber også lidt rum hos publikum, tror jeg, i at det er ok og ikke forstå med det samme. Give folk mulighed til at gå ind i et rum, hvor det er trygt at tvivle.

Living on the Edge. Illustration af Johannes Bering Liisberg

28. Apr 2020 09.25

MH: Hej Jon. Du er ellers meget dygtig til at skrive indlevende om din kunst. Jeg mærker tydeligt, at du nærer en stor kærlighed til dit fag. Det er dejligt at kunne læse. Og jeg blev meget rørt af at læse, hvordan du udfoldede dit værk. Dine tanker vil jeg tage med mig næste gang, jeg træder ind i et scenerum.

Det er måske lidt tarveligt, at jeg vælger den skrevne form, for den er klart mest til min fordel. Til gengæld kunne en mundtlig samtale mellem også nemt gå galt: Jeg har lyst til at indrømme over for dig, at jeg er pinligt dårlig til at forstå norsk. Så jeg håber, at du vil bære over med mig, når vi en dag får mulighed for at mødes.

I forhold til billedkunsten og forholdet 1:1 kan jeg faktisk komme på flere gode eksempler, hvor kunstnere bruger andre mennesker som materiale og medium. Jeg vælger dog at fortolke forholdet mellem kunsten (altså, nødvendigvis ikke kunstneren) og publikum på en anden måde, end du måske forventer. Jeg tænker fx på CAMP – Center for Art on Migration Politics, som ligger placeret i Trampolinhuset. Centret producerer udstillinger, som er relevante for de, der kommer og bruger huset. De tager udgangspunkt i asylansøgeres virkelighed. Hvad vil det sige, at bo på et asylcenter eller i en lejr? Hvad gør det ved ens selvforståelse, krop og fremtræden? Brugerne i Trampolinhuset giver omvisninger i udstillingerne og får lov at dele deres erfaringer i et fordomsfrit rum, hvor de tilmed er ‘empowered’, fordi udstillingerne er deres i den forstand, at de er lavet til, for og om dem. For at komme ind til udstillingen, skal man gå igennem Trampolinhuset, forbi dets køkken og opholdsstue, hvor der sidder andre kroppe. Kroppe, som normalt er gemt væk bag massive hegn og lukkede og låste porte. Og det er meget konfrontatorisk på en måde, som vi ikke er så vant til fra billedkunsten – traditionelt set. Man kan ikke andet end at forholde sig til disse kroppe for, hvad, de er: Mennesker af kød og blod. I grunden ikke anderledes fra os andre, der lever en beskyttet og tryg tilværelse i det danske samfund.

Man kunne jo også vælge at slå ned på billedkunsten i 1960’erne, hvor bl.a. performancekunsten tog fart og vel har sin oprindelse. Det var også omkring dette årti, at man så nogle af de første socialt engagerede og brugerinvolverende kunstprojekter. Det synes der i hvert fald at være bred teoretisk enighed om. Selvom man også kunne argumentere for, at disse typer af billedkunst blev udviklet allerede i middelalderen med introduktionen af karnevalet. Det har jeg i hvert fald selv forsøgt at påvise med udstillingen CARNE VAL som jeg kuraterede tilbage i 2013.

Pressefoto fra For Ever Fou Seasons. Foto: Søren Kjeldgaard

1 maj 2020 14.09

MH: Hej Jon. Ser du med live fra Metropolis?

JRS: Hej Mille. Jeg har siddet i zoom-møder indtil nu. Helt firkantet i øjnene. Vil prøve at checke ind senere.

Du får svar imorgen på det andet. Ligget lidt i fosterstilling denne uge indtil nu.

10 maj 2020 21.58

MH: “Alle mennesker snakker med kroppen undtagen dem vi kender” sagde min søn til mig i går. Han snakker tit med folk på gaden, og nu er han altså kommet frem til, at de, der af den ene eller anden grund ikke taler tilbage til ham, altså kun kan snakke med deres kroppe, haha. Til at starte med troede han, at de ikke kunne tale overhovedet. Kom til at tænke på dig.

JRS: Det er virkelig en god iagttagelse! Og særlig distinktionen til de, vi kender, og de andre. Tror mange har opdaget deres kinesfære, men endnu ikke udviklet sprog for at manøvre i den. Utrolig, at han kan opleve det så tydeligt.

Måske vi alle skal på et socialdemokratisk lanciers kursus for at lære os at gebærde os fysisk i forhold til hinanden.

Om Jon R. Skulberg:

Jon R. Skulberg (f. 1985) er en norsk iscenesætter, koreograf og scenograf, som bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Akademi for Scenekunst i Frederiksstad og har læst Dramaturgi på Aarhus Universitet. Foruden at stå bag den tværæstetiske platform, CONVOI EXCEPTIONEL er Skulberg kendt for sit langvarige samarbejde med Kirsten Dehlholm og Hotel Pro Forma. Siden 2012 har Skulberg også udgjort den ene halvdel af koreograf-duoen JULI/JON. Skulbergs kunstneriske projekter er bl.a. fremført og udstillet i Oslo, København, Aarhus, Bruxelles, Poznan, Riga, Berlin, Warsawa, Moskva og Brisbane.

Kommende projekter:

CONVOI EXCEPTIONEL arbejder i øjeblikket med at skabe en trilogi, der vil undersøge forskellige læringsrum, som griber dybt ind i vores kroppe og tanker og kollektive bevidsthed. En gymnastiksal, en svømmehal og et klasseværelse er de rum, CONVOI EXCEPTIONEL vil arbejde i og møde med stærke konceptuelle, æstetiske og sceniske virkemidler. Kendetegnende for disse tre læringsrum er, at de påvirker publikum forskelligt: For det voksne publikum vil disse rum vække minder, der knytter sig til erfaringer, som ligger langt tilbage i tid. For et yngre publikum vil forskydelsen i tid være mindre, og de unge vil muligvis bevæge sig indenfor disse rum til daglig. Til gymnastiksalen skabes et akustisk koreografisk værk og en udstilling, der tematiserer kroppens minder. I svømmehallen komponeres et korværk fremført af 12 sangere, der ledes af en dirigent, iscenesat i et bassin. I klasseværelset udfoldes et tekstbaseret ambisonisk lydværk, som publikum oplever siddende ved hvert sit bord iført hovedtelefoner. Trilogien behandler emner som hukommelse, ansvar, dannelse og fællesskab. Forståelsen af, hvad et ”vi” er, udfoldes med udgangspunkt i rummenes tradition, funktion og arkitektur.

Johannes Bering Liisberg (f. 1998) er  baseret i København og er uddannet fra Kunstskolen i Aarhus og nu i gang med valget af sin videreuddannelse inden for visuelt design, arkitektur og/eller billedkunst.
Foto: Thierry Geoffroy/Colonel

At ytre sig i mod flertallet

Metropolis festivalen har de sidste tre uger arbejdet på højtryk for at arrangere 100 kunstneres vandringer i Københavns byrum under titlen Wa(l)king Copenhagen. Vandringerne reflekterer på hver deres måde over lockdown situationen. Leder af festivalen Trevor Davies fortæller om tankerne bag.

Af Mette Garfield

“Det er en meget mærkelig tid. Der har været så stille. Men nu har vi oplevet en kæmpe interesse for Wa(l)king Copenhagen. Samtidig stilles der spørgsmål til kunstens eksistensgrundlag, og det er måske også det, som indirekte er udgangspunktet for projektet, for er kunst overhovedet nødvendigt? Hvordan kan kunst bidrage til at komme videre fra denne mærkværdige situation?”, indleder leder af Metropolis festivalen og Københavns Internationale Teater, Trevor Davies, vores skype-samtale.

”Hele samfundsdebatten bliver sat ud af spil i denne krise. Det er kun sket enkelte gange i verdenshistorien. Vi har ingen indflydelse på, hvordan situationen udvikler sig, bortset fra at vaske hænder, holde afstand osv. Det er en reducering til en mekanisk håndtering af vores kroppe. Løsningerne er overladt til eksperter og er præget af statistik. Vi mener selvfølgelig, at man skal følge restriktionerne, men det betyder ikke, at man skal holde op med at være et selvstændigt tænkende menneske, der kan sætte ting i relation til noget andet. Det betyder ikke, at man ikke er bekymret, men det betyder, at der også er andre ting, der er vigtige”.

Trevor Davies, leder af Metropolis og Københavns Internationale Teater. Foto: Arkiv, PR

Metropolis mener, at kunstnere kan være med til, at skabe et refleksionspunkt og sætte et andet perspektiv. Metropolis festivalen har for mange år siden fravalgt bygningen som ramme omkring dens virke. Det er i stedet det fælles offentlige rum, hverdagen og forholdet til byen, det handler om. Metropolis bruger byen som scene.

“Vores kulturrum er altså ikke lukket, men radikalt ændret, så vi syntes, vi burde holde fanen højt. Konceptet bag Wa(l)king Copenhagen er meget simpelt og ikke genialt, men en logisk fremskrivning af de muligheder, der er i denne lockdown situation. Mange oplever de ikke kan bidrage til en diskussion om situationen. Så i stedet for at lave en snæver kuratering og arbejde med dem, vi kender, så har vi gjort det til et åbent projekt. Derfor er det heller ikke kun kunstnere, som er vant til at agere i det offentlige rum, som deltager. Vi har kontaktet en række institutioner, som vi har samarbejdet med for at udvælge de 100 kunstnere, som over 100 dage, hver især skal lave en 12 timer lang vandring i København”.

Samarbejdspartnerne er Copenhagen Contemporary, Dansehallerne, Third Ear, Arkitektforeningen, AFUK, Råderum, Det Frie Felts Festival, Skræp, Fotografisk Center og Poesiens Hus.

”Næsten alle de inviterede kunstnere har sagt ja, så vi har ramt en nerve og kunnet mærke et behov for at kunne deltage i noget. Det kan vi også mærke i koncepterne for vandringerne. Det at vandre i byen kan man gøre meget nemt uden de store anstrengelser bortset fra, at det er lang tid at vandre 12 timer. Men den arbejdsindsats vi ser, kunstnerne har gjort for at bearbejde deres praksis, kuratere selv, tænke sig om, det er faktisk rørende, og underbygger tesen om, at der er et intenst ønske om at ytre sig.”

Homage a André Cadere – co-produktion: Mads Nørgaard, Mads Due & FOS (stok). Foto: Sascha Maric

Lad kroppen bestemme

Metropolis har bevidst ikke bedt kunstnerne om at forholde sig direkte til corona-krisen, men kun om at bruge den nedlukkede atmosfære som afsæt. Derfor er det også, at vandringen er blevet konceptet, forklarer Davies, for vandringsturen lader kroppen bestemme, og vi frigøres for hverdagen.

”En vandringstur er ikke rationel. Hvis man flytter sig gennem byen efter en rute, så kræver kroppen, at man forholder sig til andre steder og ting end det, der står i avisen. For det er nærmest en traumatisk tilstand, vi oplever nu. Pandemien optager al opmærksomhed, og det er ikke sundt. Det at sætte kroppen i spil, gør vi alle sammen, når vi skal tænke os om eller tale sammen om noget, som er vigtigt. Så går vi en tur. Der er også mange kunstnere igennem tiden, som har brugt det at vandre til at skabe en anden tilstand, hvor man kan tænke på en ny måde, ikke så rationelt.”

Kunstnerne er blevet bedt om at lægge hver deres rute De skal alle begynde fra deres egen bopæl, men har herefter frit spil til at gå, som de vil rundt i København.

”På den måde bliver de tvunget til at lave et narrativ eller forholde sig til et emne. Og vi har bedt dem om at finde noget, der betyder noget for dem selv. Det kan være alt muligt. Jørgen Teller er fx musiker og komponist, og han vil på sin rute føre publikum gennem det akustiske rum, det vil sige, hvordan byen lyder, når den er tom; hvordan lyder den anderledes? Mikkel Harder Munck-Hansen har besluttet at gå tilbage til alle de steder, han har boet. Han har regnet ud, han har boet omkring 12 steder, han laver en rute, hvor han besøger hvert sted hver time, han går baglæns i sine egne fodspor”.

Walking Copenhagen har altså været et åbent format, hvor Metropolis kun har givet kunstnerne enkle greb, de evt. kunne benytte som fx at optage lyd, indsamle ting, tage fotos, bearbejde opsamlet materiale, skrive på husmure, uddele objekter, have tekst med, agere i eller efterlade ting i landskabet.

”Men de skal finde en ny rute, de ikke har gået før og ikke bare gå rundt på Nørrebro, som de plejer. De skal ud af deres comfortzone og finde et nyt sted og skabe nye relationer. Det er derfor vi har afsat 12 timer, fordi 12 timer er meget længere end en aftentur eller en formiddagsvandring. Hver time, når kirkeklokkerne slår, skal de give et ’livstegn’. Det kan være et digt, som læses op, en improviseret performance, en installation med objekter fra stedet, eller måske har de aftalt at mødes med nogen. Disse tidspunkter kan publikum så opleve via live streaming, og enkelte kunstnere vil invitere publikum med. Det er en rytme med 12 forløb og nedslag. Alle er med til at skrive denne dagbog om byen i undtagelsestilstand”.

Så Wa(l)king Copenhagen er på den måde 1200 live streamede mikroværker, der kan følges via projektets Facebook-side: http://www.facebook.com/walkingcopenhagen.

”Performancekunstner Annika B. Lewis har fx aftalt at mødes med folk og diskutere nogle kunstneriske strategier med dem på sin vandring. Det bliver en teoretisk diskussion i det offentlige rum. Så der er vidt forskellige tilgange til det. Men sammenstillingen af det offentlige og det private rum er fælles.”

Foto: Michiel Tange Van Leeuwen

Kunsten ytrer sig modsat

Udover at pluraliteten i de mange udtryk præger eventen, har lockdown-stemningens tomhed og vakuum primært båret kunstnernes ideer og har muligvis bragt dem andre steder hen, end de plejer. Hvilken kunst er det derudover ifølge Davies, der er interessant for denne tid?

”En kunstner skaber kun, når hun møder en udfordring, som tvinger hende til at reagere og at skabe, men normalt skal kunstneren være meget optaget af noget for at kunne skabe et værk. Hvad er det, der motiverer kunstneren? Kunstens essens er, at den vil ytre sig modsat flertallets mening. Kunsten forholder sig modsat den stående økonomiske og politiske diskurs. Den befinder sig på et andet niveau”.

Og hvad er det så for en diskurs og samtale Walking Copenhagen inviterer til?

”De indtager ikke rummet for at sætte fokus på sig selv som kunstnere. Faktisk gør mange af dem det næsten anonymt, de agerer nærmest bare, for de påstår indirekte, at et kunstnerisk indslag er vigtigt lige meget om, ingen ser det, eller 1000 mennesker ser det. For det er en aktion som et værk.”

Gry Worre Hallberg/ Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt

Indenfor den sidste tid har man næsten kun kunnet opleve kunst digitalt, hvad tror Davies, det betyder for kunstnere og kunsten?

”Jeg vil hellere gå et skridt tilbage og spørge: hvordan kan det være, at når sundhedskrisen lukker alle kunstinstitutioner ned, hvorfor kan man så ikke finde en anden måde at forholde sig til krisen på? Hvorfor skal der spilles i kulturens store huse?”, svarer han og fortsætter:

”Man kan skabe kunst på 10 kvadratmeter. Hvad kan du alene kun med et kort, og kan det give mening for dem, der kommer forbi? Det spørger Wa(l)king Copenhagen til helt simpelt. Vi skulle måske finde helt andre modeller at skabe og formidle kunst indenfor. Vi har konstrueret Metropolis, så vi kunne lave et kunstnerisk produktionsapparat, der konsistent kunne håndtere og forholde sig til alle mulige kriser og samfundsemner her og nu. Og nu er hele byen tom, det er en endnu større oplagt mulighed end normalt at bruge den som scene”.

Hvilken betydning har samfundet i kunsten?

”Det er fint nok med programlægning langt ude i fremtiden, men hvis du ikke er i stand til at kunne reagere her og nu, så mister du også din ret til at være en del af den demokratiske debat i et samfund, der siger, hvad så kunstnere? Er det nok at beklage og bede om kompensation og skubbe alt til næste år? Er vi gode nok til at håndtere de kriser, vi selv har været med til at skabe eller udbrede, kunne man spørge?”

Den sidste store krise var flygtningekrisen, hvor medierne på lignende vis ligesom nu var overfyldt med stof om flygtninge.

”Vores medier var totalt oversvømmet, men det var overraskende få kunstnere og kunstinstitutioner, som var i stand til at behandle og håndtere krisen på en fornuftig måde, så de blev en del af den samfundsmæssige debat. Så kunstinstitutioner skal passe på med ikke at lade det gå sig af hænde at være en del af debatten, fordi de ikke kan håndtere at reagere hurtigt. Én måde at gøre det er at nedskalere, således at den enkelte kunstner er i stand til at agere mere spontant, så der ikke skal bruges flere år og millioner af kroner for at producere – fra mainstream til live stream”.

Fakta:

Klik ind på Colonels live-stream fra kl. 12 fredag d. 1. maj 2020 for en alternativ 1. maj-manifestation:
facebook.com/walkingcopenhagen eller www.metropolis.dk/walking-copenhagen

Programmet offentliggøres løbende for 10 dage ad gangen – her de første 10 dage:

1. maj: Aktions-/billedkunstner Thierry Geoffroy / Colonel
2. maj: Performancekunstner Gry Worre Hallberg / Sisters Hope

3. maj: Musiker/komponist Jørgen Teller
4. maj: Performancekunstner Annika B. Lewis

5. maj: Cirkuskunstner Michiel Van Leeuwen

6. maj: Iscenesætter Mikkel Harder Munck-Hansen

7. maj: Performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen

8. maj: Lydkunstner Tim Hinman

9. maj: Musiker/performancekunstner Jomi Massage

10. maj: Billedkunstner Annette Skov
Tre kunstnere om Wa(l)king Copenhagen

Passage @ Emergency Room. By Emergency Room Thierry Geoffroy /Colonel

Thierry Geoffroy/Colonel

Aktions- og billedkunstner, der i sin praksis arbejder med forskellige kunstneriske formater som fx ‘emergency room’ og ‘critical run’, der italesætter, diskuterer og engagerer i samfundets kriser, dvs. i sociale og politiske spørgsmål samt klimakrisen, ikke for at illustrere dem, men for at afværge dem.

Vil du fortælle om din vandring, som skal indlede Wa(l)king Copenhagen? Trevor Davies fortalte mig, du har bedt specifikt om at lave din vandring d. 1 maj, hvorfor?

Ja, jeg bad om at kunne lave min vandring til Wa(l)king Copenhagen d. 1. maj, fordi det er et symbol på forsamling, ikke altid som en protest, men d. 1. maj er demokratiets dag, hvor masserne kan samles, og der er taler osv. Men med denne lockdown ser man det modsatte. Så min vandring er fokuseret på, hvordan vi kan være kritiske og protestere, når vi er isolerede. Jeg har for nylig sat emergency art telte op ved Københavns Rådhus, hvor jeg også var interesseret i dette spørgsmål. Vi kan under denne lockdown selvfølgelig kommunikere via sociale medier, men de er kontrollerede. I Frankrig har der været mange protester det sidste 1 ½ år, men med isolationen som følge af covid-19, lukkede protesterne ned. Så min vandring kommer til at handle om tomhed, om det, der ikke sker. Vi starter ved Fælledparken ved en statue af en mor, der holder om sit barn, og i nærheden er et skilt med restriktioner og henvisninger til social afstand. Senere går vi nok til midten af Fælledparken, det er ikke helt planlagt, jeg vil gå efter mit instinkt à la en fransk flanør, så der er ikke en bestemt rute. Men Rigshospitalet og de hvide telte i Fælledparken, hvor man kan blive testet for corona bliver også en ramme og en del af vandringen.

Hvordan mener du, at kunsten kan reflektere over den nuværende lockdown og coronakrisen? Det kommer an på, hvordan man anskuer kunst: om man tænker kunst som en illustration af kriser, eller om kunsten kan forhindre kriserne, inden de sker. Hvis man tænker det sidste har kunsten en potentiel løsning. Selvom det nu er blevet en trend og et spektakel. Jeg spurgte allerede før covid-19 krisen, da Tyrkiet åbnede sine grænser for flygtninge, og Europa lukkede deres grænser ned, om virus har en nationalitet? Så hvis kunsten kan bringe historierne i medierne inden kriserne i stedet for at illustrere dem efter, så kan kunsten reflektere over samfundet og dets kriser.

From Gallery Ultrcontemporaine web page 22. january 2020/Virus have no nationality

Hvilken indvirkning mener du den nuværende lockdown, hvor vi primært oplever kunsten digitalt, har på kunsten? Jeg ved ikke om, der er så mange former, der er mest en masse live streaming af folk i deres dagligstuer. Men jeg mener kunsten kan tilpasse sig og adaptere digitale former, for kvaliteten af kunsten handler ikke nødvendigvis om tekstur, det gør det nogen gange, men oftest ikke. Jeg har forsøgt at flytte mine kunstneriske formater til live streaming. Jeg har lavet critical run som live streaming, så man må selvfølgelig ikke lave fejl, når det foregår live, men det gik godt. Jeg løb og diskuterede sammen med direktøren for Villa Stuck i München, og mens vi løb, var der mange spørgsmål fra publikum. Vi har også lavet emergency room på Instagram. Hvor kunstneren Sophie Hjerl viste et værk, hun havde lavet om situationen, hvor de mindste børn måtte komme i skole igen. Hun var nervøs og ville gerne diskutere det.

Så jeg mener ikke, der er noget, der skal stoppe en kunstner fra at udtale sig. Det er muligt. Vi er her endnu, vi er ikke døde (griner).

Hvad tror du, der vil ske efter denne lockdown? Tror du samfundet vil tage ved lære? Hvad vil du ønske samfundet vil lære af covid-19 krisen?

Det er et interessant spørgsmål. Personligt er jeg ikke optimistisk, men det er vigtigt at dette øjeblik ikke bliver stjålet fra os. Vi skal tage dette øjeblik nu, og vi kunne løse klimakrisen nu, hvor vi allerede oplever de højeste temperaturer nogensinde, så vi igen kan forberede os på mange brande, og nu hvor Arktis smelter, som aldrig før. Magthavere kan hurtigt stjæle øjeblikket og bruge pandemien til noget, der tjener deres egen agenda. Så det er vigtigt, at denne lockdown bliver brugt til noget positivt. Og derfor er det også så vigtigt, at kunsten er on time og ikke efter. Det er en kvalitet i kunsten at være før sin tid.

http://www.emergencyrooms.org/formats.html


Homage a André Cadere – co-produktion: Mads Nørgaard, Mads Due & FOS (stok). Foto: Sascha Maric

Lillibeth Cuenca Rasmussen

Hendes praksis tager udgangspunkt i performancekunst, hvorudfra hun også har arbejdet med andre materialer og medier såsom video, fotografi, skulptur og installationer. Cuencas produktion involverer kroppen, tekster, sange, komponeret musik såvel som visuelle elementer som fx kostumer brugt som scenedesign. Hendes værker adresserer temaer om identitet, kultur, religion, køn og sociale relationer.

Vil du fortælle lidt om din vandring til Wa(l)king Copenhagen d. 7. maj ?Hvor, hvorfor og hvordan?

Tre nøgleord for mit koncept er:

Slippe kontrol

Imødekommenhed overfor at sanse og det fremmede

Kommunikere med det offentlige rum

Jeg kalder mit koncept for mit indre kompas. Det går ud på at fare vild. Og det er ikke særlig svært, for det gør jeg ofte selv med GPS. Men jeg har aldrig prøvet at fare vild i 12 timer. Det bliver uanset hvad, der sker en interessant rejse.

Overordnet handler det om at slippe kontrol og tid: at hengive mig til nuet, og skærpe mine sanser og instinkter i forhold til det sted,  hvor jeg befinder mig. Præcis hvad Wa(l)king Copenhagen går ud på.

Mit projekt handler også om at kommunikere (på ny) i det offentlige rum, som i disse tider er kompliceret. Før jeg fik en smartphone, fandt jeg vej uden gps og spurgte altid en masse mennesker om vej. Den kommunikation opstår sjældent nu. Og det er den vej jeg helt bogstaveligt vil gå med mit projekt: at spørge folk om vej og lade dem om og påvirke min rute.

Dvs jeg ved ikke, hvor jeg ender. Det er styret af ‘publikum’, jeg møder, som tør at interagere med mig. Under vandringen vil jeg skabe små interimistiske stedsspecifikke installationer og spor på min vej…

På vandringen gen-bruger jeg to rekvsitter fra andre projekter. Da jeg synes, det er en oplagt kontekst at udfolde dem videre i.

  1. Nomadekappe fra: Tow with the flow et samarbejde med Art 2030. Kappen er co-designet af @ sur le chemin.
  2. Vandrestav fra: Homage a Cadere: et samarbejde med Mads Nørgaard, Claus Due og Fos, som har lavet stokken.

Nomadekappen er multi-funktionel, fyldt med lommer, den kan transformere sig til fx. et tæppe, en rygsæk, sovepose mm. i forhold til forskellige behov undervejs. Vandrestokken er med til at afspejle de omgivelser, jeg kommer til at være i.

Hvordan mener du kunsten, at kan reflektere over den nuværende lockdown situation og covid-19 krise? Jeg tror, vi alle uanset, hvad vi laver, uundgåeligt reflekterer over det. Hvordan var vores liv før, og nu, og hvordan vil det være fremover.

Begrænsninger kan skabe nye retninger i den grad også for kunsten. Hvordan vil tiden vise.

Hvad mener du denne krise har af effekt på kunsten? Man oplever primært kunsten digitalt, hvad betyder det fx for vores kropsopfattelse, oplevelse? Vi kommer til at rejse mindre de næste par år, er der noget, der tyder på. (Performance)kunst bliver sandsynligvis mere lokal og anderledes, da det at være tæt på ikke er mulig.

Homage a André Cadere – co-produktion: Mads Nørgaard, Mads Due & FOS (stok): Foto: Sascha Maric

Det er derfor, jeg synes, at konceptet for Wa(l)king Cph er spot on. Det overholder restriktioner, men faktisk giver det kunstnere en mulighed for at skabe noget fysisk. Jeg glæder mig! Det bliver naturligvis stadig digitalt for publikum, men de ville alligevel nok ikke gå med i 12 timer. Jeg tror, at man som beskuer vil kunne følge godt med og sætte sig ind i kunstnerens sted ved at følge med digitalt og på afstand.

Hvad tror du, der vil ske efter krisen? Vil samfundet lære af krisen? Hvad ønsker du samfundet vil lære? Krisen kommer til at ændre en del ting de kommende år. Uanset krise eller ej, så skulle vi jo  ændre en masse dårlige vaner. Desværre skal der en krise til, før vi forandrer ting. Det er en klassiker.

Hmm jeg kalder Corona krisen =  Corona aka Greta Thunberg. Ironisk nok. Pludselig hører vi slet ikke fra Greta Thunberg. Nogle af klimakrisens løsninger har coronakrisen ufrivilligt løst. Men pga. den økonomiske verdenskrise, tror jeg desværre kun, det er indtil krisen er overstået, at vi vil opføre os anderledes. Mennesket er jo drevet af sit ego, magt, begær og kapital. Vi er enten kapitalister eller en slave af den.

Hvad jeg ønsker efter krisen er ganske banalt: at der bliver skabt en nogenlunde balance mellem mennesker og naturens ressourser.

Krisen afspejler vores skam, overforbrug og stress. Straffen er, at vi skal holde afstand fra hinanden.

Hvis jeg var religiøs, ville jeg sige, det er guds straf for vores grådighed! Men på den anden side. Har de sidste 6 uger givet mig mere ro, end jeg har haft i årevis. Arbejdet er ikke mindre, det foregår bare digitalt.

Men isolationen har givet fokus på det nære, og jeg har fået mere ro til at gå i dybden med ting. Jeg har læst bøger igen!

Men jeg kan også mærke, at jeg er blevet dårligere til at multitaske. Orker det ikke!

https://www.lilibethcuenca.com/Gry Worre Hallberg. Foto: PR, Sisters Hope

Gry Worre Hallberg/Sisters Hope

Hun arbejder i et krydsfelt mellem performancekunst, kuratering, aktivisme og forskning. Hun arbejder for nuværende på en praksisbaseret PhD ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab med udgangspunkt i to projekter, som hun er medskaber og kunstnerisk leder af: Dome of Visions (2012-) og Sisters Hope (2012-).

Vil du fortælle lidt om din vandring til Wa(l)king Copenhagen d. 2. maj? Hvor, hvorfor og hvordan? Jeg blev meget glad for at modtage invitationen, som jeg oplevede som en åbning i en tid, hvor meget andet lukker ned. Ikke bare en åbning. En healing. I forlængelse heraf tillader jeg mig at gå ind i vandringen som en ’reperativ’ mulighed, hvor min krop får et refleksionsrum at nedsynke i, som strækker sig over tid og rum. Jeg har tre børn, og derfor er den dybere singulære langstrakte tid eksklusiv. De sprækker jeg har haft siden samfundsnedlukningen har i høj grad også handlet om ’krise-håndtering’ ifht. de indstrømmende aflysninger. 

Samtidig søger mit sind hele tiden i retningen af krisen som en mulighed. Som jeg har formuleret det: I immerse in the emerging solidarity. It is beautiful. The empathetic caretaking of those threatened – Beautiful community. I engage in awe as communal life-giving actions are taken. Can we expand this nurturing solidarity and concern to those further away – To the continuous victims of war, hunger, poverty and climate crisis, who might in addition end up suffering the most from the current situation, if we are not conscious about the interconnected totality of this planet?

Can we take this chance to build a new world instead of just repairing the one falling apart? What was before was and is a crisis, and isn’t this our chance to move beyond economic rationality into a healthier societal paradigm…?

I fear the fear the most. I fear the fear for interconnections the most. It is this fear that causes nationalism, racism and the desire to return to what was – A world governed by an unhealthy economic paradigm and planetary disaster.

As Naomi Klein reminds us: “If there’s one thing history teaches us, it’s that moments of shock are profoundly volatile: We either lose a whole lot of ground – or we win progressive victories that seemed impossible just a few weeks earlier. This is NO time to lose our nerve.”

Dette hænger I høj grad også sammen med den ’sanselige aktivisme’ der er grundlaget for min praksis. Jeg formulerede Sensuous Society Manifesto i 2008 som respons på den finansielle krise og den vedvarende økologiske krise.

Illustration til Sensous Society Manifesto. Foto: PR, Sisters Hope

Lige nu er jeg forsat helt nedsunket i den nuværende krise, og vandringen fungerer derfor også som en art fordybelse af en mulig respons på den nuværende situation. Jeg tillader mig selv at være i dette ikke-rum eller mellemrum. At synke dybere ned. Fornemme stærkere. Før jeg responderer yderligere. Men spørgsmålene ovenfor er af stor betydning for mig og fylder meget, og de vil være med mig i den absorption af verden, som vandringen tilbyder et ’tid-rum’ for.

Undervejs vil jeg møde performere fra Sisters Hope, som har forberedt reperative ritualer, jeg ikke kender på forhånd, men som jeg inviteres ind i, i mit møde med dem i byens rum. Det er disse møder, der online streames. Mine møder vil være med Her Porcelain Spirit (Christin Johanson), Ekko (Oline Brønd), and The Link (Nana Senderovitz).

Hvordan mener du, kunsten kan reflektere over den nuværende lockdown og covid-19 krise?På et infrastrukturelt plan har krisen også reflekteret kunsten. Fx skrev jeg dette som kommentar på Joy Mogensens facebook-opslag om kunstens og kulturens rolle i krisetider 26.3, hvor hjælpepakkerne til kunsten endnu ikke var kommet på plads: ”Er det ikke også relevant at fremhæve, at det ofte er fra kunsten, at vi kan finde visioner for helt nye måder at organisere os på, som post-krisen vil kalde på – Hvilket vel er en af de ting, der gør kulturen og kunsten særlig relevant også i krise tider? Altså det er ikke flødeskum, men en vigtig substantiel del af samfundet som gennem alt for lang tid har været overset som netop det – Noget vigtigt og substantielt. Og samtidig arbejder de fleste kunstnere under prekære ubeskyttede forhold, hvilket bliver meget synligt nu også i denne krise, og hvis vi som samfund, ønsker at beskytte hele vejen rundt, så er der et særligt behov her – både for kortsigtet håndtering af konsekvenserne for netop denne, på sin måde udsatte, gruppe, og på den længere bane er dette strukturelle problem blevet meget synligt nu, hvilket kunne give anledning til en konstruktiv gentænkning…”. Kriser kan også være en proces, hvor det ’usynlige bliver synligt,’ og hvor vi dermed får mulighed for at ændre nogle problematiske infrastrukturer. 

Responsen ovenfor peger i øvrigt i første omgang også på, at kunsten kan være det sted, hvorfra vi kan finde visioner for helt nye måder at være og samvære i verden på, hvilket der jo i høj grad i forvejen er brug for i vores tid. Kunsten opererer fx fra et sanseligt og poetiske niveau, der stimulerer en dyb fornemmelse af forbundenhed, og denne fornemmelse af forbundenhed tror jeg er virkelig vigtig for mennesker at erkende, og det er netop denne fornemmelse, som denne krise, hvor vi må holde afstand, kan være med til at kompromittere yderligere, hvis ikke vi er bevidst om forbundenhedens dybe betydning, og anvender den sprække i ’tid-rum’, som krisen er, til at styrke denne fornemmelse på trods af afstand.

Hvad mener du denne krise har af effekt på kunsten? Man oplever primært kunsten digitalt, hvad betyder det fx for vores kropsopfattelse, oplevelse? At kunsten stimulerer vores fornemmelse af forbundenhed både med os selv, hinanden, og med hele det omgivende miljø (jf. Guattari’s tre økologier) oplever jeg som utrolig vigtigt ikke mindst ifht. den presserende økologiske krise. Jeg udforsker derfor selv aktivt, hvordan det sanselige kan være med til at stimulere en mere bæredygtig verden. Denne sanselighed kan udfoldes virtuelt qua poetiske møder eller vidnebyrd på udfoldet poesi, men taktiliteten er også vigtig – Jf. den voksende ’hudsult’ som flere oplever. I forvejen var den sanselige og poetiske tilgang til verden underprioriteret i det økonomisk-rationalt paradigme vi har levet/lever i, og jeg oplever det som vigtigt at fastholde dette værens og samværsmodi’s betydning på trods af afstand.

Gry Worre Hallberg/Sisters Hope: Foto: Diana Lindhardt

Hvad tror du, der vil ske efter krisen? Vil samfundet lære af krisen? Hvad ønsker du samfundet vil lære? Her vil jeg gerne vende tilbage til Naomi Klein citatet, som peger på krisens mulighed: “If there’s one thing history teaches us, it’s that moments of shock are profoundly volatile: We either lose a whole lot of ground – or we win progressive victories that seemed impossible just a few weeks earlier. This is NO time to lose our nerve.”

Endvidere siger Milton Friedman: “Only a crisis – actual or perceived – produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around.” – Det er altså ikke kun en mulighed, men også et ansvar at artikulere vores idéer og udsige dem i verden lige nu. Krisen har på en måde pløjet og gødet jorden og de frø, der plantes nu skaber fremtiden. Derfor er det så vigtigt, at vi sår vores visioner nu. Der er lydhørhed. Jorden er gødet og de frø, der plantes vil vokse og blomstre uanset om, de er gode eller dårlige. På den måde diskriminerer jorden ikke. Efter 1. verdenskrig fik vi facismen og nazismen, efter 2. verdenskrig fik vi FN. Hvad får vi efter den nuværende krise? Det er op til det, vi gør og lægger ud i verden lige nu. Gregory Bateson siger også: “There is an ecology of bad ideas, just as there is an ecology of weeds.”, som illustrerer, hvordan den dominerende epistemology, altså menneskets ideer om verden, skaber samfundet. I århundrede har den økonomiske rationalitet været det dominerende samfundsparadigme, og måske er der virkelig en mulighed for at ryste ved den verdensforståelse nu. Her ville jeg, som ambassadør for en mere sanselig og poetisk tilgang til verden, i første omgang opprioritere netop den.Foto: J. Jackie Baier

Uanset hvor udskældt det er, så arbejder vi identitetspolitisk

– en samtale med Jørgen Callesen

Levende arkiver er en række samtaler af kurator Lotte Løvholm med danske og udenlandske performancekunstnere, teoretikere og kuratorer. Kunstner, kurator og kunstnerisk leder på Warehouse9 Jørgen Callesen fortæller om queer-bevægelsen Dunst, sin praksis som Miss Fish og Warehouse9 som aktivistisk performance venue.

Lotte Løvholm: Vil du fortælle om Warehouse9’s tilknytning til queer-bevægelsen Dunst i 00’erne, som du var med til at starte?

Jørgen Callesen: Siden 2002 var jeg en af kræfterne i queer-bevægelsen Dunst. Dunst var en social bevægelse, der også blev et kunstnerisk projekt. Vi brugte performance til at skabe et socialt miljø og optrådte over hele Europa. Da vi begyndte at blive opslugt af mainstream, tænkte jeg, at hvis det skal fortsætte med at have en værdi, skal det tages videre. I 2006 lavede vi i Dunst den første store internationale queer-festival herhjemme i samarbejde med den internationale organisation Queeruption. Festivalen involverede alternative miljøer samt etablerede kunstnere som Henrik Olesen, Lasse Lau, Wolfgang Tillman og Elmgreen & Dragset. Alle bidrog, fordi de syntes, queer var spændende og relevant. Det var i de år, hvor Camp X åbnede på Ny Aveny, så der var også i scenekunstmiljøet en åbenhed for at blande aktivisme med en kønspolitisk kunstpraksis. Da festivalen var forbi, så vi et tomt lokale i Kødbyen i København og spurgte, om vi måtte leje det. Det blev til Warehouse9.

LL: Hvordan startede Dunst?

JC: Dunst kom til i starten 00’erne samtidig med queer-teoriens begyndende indtog på universiteterne. Det blev en måde at tænke samfundskritik på, hvilket egentlig ikke var vores intention som sådan. Vi startede Dunst i en sidegade til Sommerstedgade som et hang out for folk, der ikke passede ind i en normativ livsstil. Vi skaffede nogle penge fra en socialpulje til at leje os ind ved siden af en massageklinik i et år. De havde den ene rude, og vi havde den anden. Engang da vi arrangerede juleklip, lavede Ramona Macho nøgne sprælle-transmænd til vinduet: når man trak i snoren, flyttede nissens hånd sig, og der var en pik. Der fik vi klager fra naboerne. De troede, vi havde åbnet en ny massageklinik. Vi syntes, det lignede børnetegninger. Men det var der, Dunst udviklede sig fra.

Miss Fish debutperformance iført en rå havtaske som hovedbeklædning i Ungdomshuset i 2002. Foto: dunst.dk.

JC: Senere overtog vi Bøssehuset, men christianitterne kunne ikke forstå al det performancekunst. Det var helt sort for dem. De ville bare have en julekabaret, de kunne klappe med på. Og så larmede vi, fordi vi havde prøver om eftermiddagen, og dem, der boede ovenpå, kunne ikke sove, og deres børn fik ondt i hovedet, så vi blev smidt ud. Vi skrev et brev til Christiania: ”Vi synes jeres tid som progressive er ovre”. Vi var stille og rolige og prøvede at reetablere Bøssehusets status som værende et queer- og kønspolitisk sted. Efterfølgende begyndte vi at arbejde i Ungdomshuset samt på forskellige natklubscener. Men det blev skrøbeligt, for det afhang altid af, at der var nogle andre, der etablerede et space. Ungdomshuset var dog meget bedre til at bakke op om os end christianitterne – også politisk. De var med på, at vi ’queerede’ deres forholdsvis heteronormative space. Det samarbejde var også et signal til hele pride og LGBT-miljøet, der var mere kommercielt og borgerligt og kom ud af ngo-scenen.

Miss Fish og Dennis Agerblad foran indgangen til Bøssehuset på Christiania til en performance-event Sankthansaften, 2003. Efter ni måneder i Bøssehuset, blev dunst bedt om at forlade Christiania, fordi de ikke passede ind i miljøet. Foto: dunst.dk.

dunst var initiativtager til Danmarks første internationale Queer Festival i 2006, som markerede nye og markante tendenser indenfor queerkunst og -aktivisme. Layout: Anders Seierøe Mortensen.

LL: Kan du fortælle om nødvendigheden i at have sit eget fysiske sted?

JC: Det er fint at skabe modkultur og have et fællesskab udenfor institutionelle rammer, men hvis man skal kunne arbejde fokuseret med queer og kunst, skal man have et sted, hvor man har tryghed. Det kan være svært at arbejde på andres betingelser, og købe dig ind i en anden ideologi, som for eksempel christianitternes, der var progressive i 60’erne eller i Ungdomshuset, der havde en anarkistisk tilgang i forhold til konfrontationer med politiet og fri ejendomsret. Dunst var ikke en bz-kultur som sådan.

LL: Hvordan så området omkring Warehouse9 ud, da I flyttede ind?

JC: Warehouse9 var med i den første bølge gentrificering af Kødbyen, som var forladt på det tidspunkt. Udover os rykkede Billedskolen og Teaterbutikken ind, og der var øvelokaler. Der kom en ny lokalplan for området, og Kødbyen skulle være smeltedigel mellem restauranter, erhverv, kunst og kultur. Staldbygningen, hvor vi bor, var blevet glemt og pengene sluppet op. Det er en fredet bygning, der er helt unik, for hvis vi slår dørene op, så går vejen igennem huset. Det er en gennemgangsbygning fra Kvægtorvet på den ene side til slagtehusene på den anden side og er derfor en del af byrummet. Så bygningen har virkelig været med til at præge vores projekt. Da vi fik lejemålet i 2007 havde kulturhuset Onkel Dannys Plads planer om at gøre bygningen til et kultursted, og de havde brug for kunstnere til at gentrificere bygningen. Vi fik lov til at få et gammelt smadret rum uden varme og toilet. Men Warehouse9 blev skrevet ind i kommunens kulturpolitiske planer for bygningen, og huslejen blev fastsat. Det var en stor politisk sejr dengang.

LL: Hvilke udfordringer er der i Kødbyen i dag?

JC: Kødbyen fra dengang til nu har ændret sig til at blive meget professionaliseret, og der er mange interesser i spil. Men selvom der fx er kommet et stofindtagelsesrum, og der er blevet renere, så er kriminaliteten vokset og dermed vores angstniveau. Vi har lige haft tre indbrud på en måned, og vi bliver overvåget af indbrudstyve og pushere hele tiden. Vi har ikke råd til sikkerhed på samme måde, som de større virksomheder og institutioner har. Byudviklingen har ikke fungeret efter hensigten på grund af stof-scenen. Kommunen havde håbet på, at det kunne løses med at give ansvaret til nogle stærke institutioner og virksomheder, der har råd til selv at betale for tryghed og sikkerhed. Dette har vist sig ikke at fungere i praksis. Vi mener, man skal gå den modsatte vej. Det her område bør afprivatiseres og udvikles som et offentligt byrum for alle. Vi bad om et offentligt toilet, fordi der er så meget urin og afføring, men kommunen siger, at vi selv skal betale for det. Så vi er involveret politisk i planerne for området, for vi vil gerne fortælle København, at man ikke behøver lave de samme fejl som i Berlin, London og NYC, hvor byrum privatiseres og huslejepriserne bliver så høje, at alle kunstnerne flytter.

Warehouse9 udstilling i den historiske stald under IPAF’2018 med billedkunstneren Emir Erkaya fra Istanbul, Tyrkiet, http://ipaf.dk. Foto: Jacob Tekiela.

LL: Problematikken er vel også, at hvis man lader det være op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvordan der skabes et trygt og sikkert område, lader man dem om at drive kommunens socialpolitik for udsatte.

JC: Lige præcis, og det, der også er sket, er, at man har frigivet hårde stoffer i kødbyen for at brugerne kunne fikse i H17, stofindtagelsesrummet. Men politiet har ikke ressourcer til at holde opsyn, om der bliver taget stoffer andre steder end H17. Så igen har man ikke fået sikkerheden og de strukturelle ting på plads, inden man traf beslutningerne… Vi er fanget i situationen og vi har reelt ikke ressourcer og uddannelse til at hjælpe stofbrugere. Det er kommet til at tage alt for meget fokus, og nu sidder vi her igen og snakker om sociale projekter og narko fremfor også at snakke om aktivisme og kunst.

Eisa Jocsons værk Macho Dancer under IPAF’19 på Warehouse9, http://ipaf.dk. Foto: Jacob Tekiela.

LL: Vil du så ikke fortælle om det kuratoriske fundament på Warehouse9?

JC: Jo, for vi er meget stolte over at have et så skarpt fokus på køn, identitet og repræsentation af kroppen. Uanset hvor udskældt det er, så arbejder vi identitetspolitisk. Det er ikke fordi, vi synes, kunst nødvendigvis skal være temabaseret, men fordi det interesserer os. Og der er rigeligt med god kunst indenfor det snævre felt, så det bliver vi bare ved med. Vi har fra bunden af udviklet hele vores koncept, praksis og historik ud fra nogle værdibaserede principper. Der er løbende og klare kønspolitiske diskussioner, som vi også har fundet praktiske løsninger på. Et eksempel kunne være, at der ikke kun er mandlige teknikere i maskinrummet til produktionerne.

LL: Hvilke udfordringer møder Warehouse9 som aktivistisk performancekunst venue i det danske institutionelle landskab?

JC: De modeller institutionsteatrene arbejder med i forhold til sæsonplanlægning og belægningsprocenter, giver dem trygge rammer, men bliver nogle gange en hæmsko. Vi har altid forsøgt at bevæge os lige under radaren og skabe et alternativ til de gængse måder at skabe scenekunst på. De kunstnere, vi samarbejder med, har ofte en praksis, der resonerer udenfor den institutionelle ramme, og hvis vi bliver for dybt involveret institutionelt, mister vi vores frihed til at handle hurtigt, og reagerer på de ting, vi synes, er vigtige. Men det kan være en udfordring at have ansvaret for at drive et så stort  projekt som Warehouse9 udenfor de institutionelle rammer, og vi arbejder lige nu på at skabe bedre og mere bæredygtige arbejdsforhold ved at få nogle faste stillinger. Der er så mange interesser på spil hernede indenfor byudvikling og kulturpolitik. Så snart der er noget, står overborgmesteren her. Kulturudvalget skal til at tage stilling til, hvem der skal være små storbyteatre, og vi er med i hele den kulturpolitiske diskussion.

LL: Vil du fortælle om det værk af Helle Siljeholm på Vega, du medvirker i til foråret?

JC: Helle Siljeholm undersøger i værket rave-scenen som utopisk rum og et alternativt blik på samfundet. Hun har inviteret mig til at fortælle om Miss Fish, performancekunst og queer-aktivisme. Vi er i samtale om, hvordan jeg kan hjælpe hende med at skabe en lokal forankret dimension til hendes værk. Det er lidt spændende, for Dunst var også en del af rave-kulturen. Vi søgte at skabe alternativer til de kommercielle og regulerede natklubber og festmiljøer. Vi udviklede sociale rum indenfor et festmiljø og skabte en bevægelse ud fra det. Og nu bliver det gennem Helles værk præsenteret som tema på et stort institutionelt spillested som Vega, hvor Dunst i sin tid skabte kaos til et rave-event med Keld Tolstrup og Boy George.

Miss Fish performance This is not a drag show til Tourist Trap. En performanceaften arrangeret af dunst i Bøssehuset om turisme og eksotisering af queerkroppe, 30 august 2003. Foto: dunst.dk

LL: Hvordan er æstetikken hos Miss Fish i sammenligning med Dunst?

JC: Dunst var fuldkommen anarkistisk og grænseløst. Vi havde et slogan ”as long as you stink, you are one of us”. Nogle havde en faglig baggrund for eksempel Peter Vadim, der er uddannet moderne danser, jeg havde arbejdet med performance, dukketeater og mediekunst, Lene Leth Lebbe med design og perfomance, Dennis Agerblad er sanger og uddannet fra Designskolen og Ramona Macho er filmskaber og skuespiller, men der var også mange, der ikke havde nogen faglig performativ baggrund. Alle kom med noget, og det strittede i alle retninger. Det var det, der var æstetikken. Det var punk. Den æstetik er meget forskellig fra det, Miss Fish laver. Jeg er inspireret af objektteater og butoh og har trænet i mange år med Kit Johnson til Åben træning. Det handler om at skulle træne flere gange om ugen og udvikle en bevidsthed om, hvad din krop skal. Mine værker har ofte installationsformat og kan være stedsspecifikke. Jeg undersøger, hvordan krop fungerer sammen med billeder i et konkret rum, og kan smelte sammen med medier indenfor en fiktionskontrakt, hvilket jeg har skrevet min ph.d. afhandling om med udgangspunkt i dukketeatrets teori og praksis. Et af de første selvstændige kunstprojekter, jeg lavede som Miss Fish efter Dunst, var Emotional Fish (2007), der er en videoinstallation til det offentlige rum. Fem forskellige identiteter smelter sammen i et videobillede, der reagerer på folks blik. Værket tager udgangspunkt i, hvordan marginaliserede, skrøbelige og sårbare identiteter navigerer i det offentlige rum. Når man går ud i det offentlig rum, er man udleveret til de sociale normer, som nu engang hersker. Der skal man være street wise og kunne navigere. Værket har været udstillet til Spectra Festival of Lights i Aberdeen, Skotland i 2015 og er under udvikling i en ny version.

Stedspecifik videoinstallation ”Emotional Fish” med fem inkarnationer af Miss Fish til lyskunstfestivalen Spectra Festival of Lights, Aberdeen, Skotland i 2015. Værket blev kurateret af Andy Brydon fra Curated Place i Manchester, http://spectraaberdeen.com. Foto: Jørgen Callesen.
 

LL: Miss Fish har også en musik-praksis?

JC: Musikken var en måde at bygge Miss Fish’s persona op. Hun skulle være et fiktivt rock-ikon. Hele inspirationen kom fra 80’ernes punkscene med stærke performere som Siouxsie Sioux og Marc Almond, der handler om sammensmeltningen med kunst, mode, politik og aktivisme. Jeg elsker at skrive sange og Miss Fish har gennem tiden arbejdet sammen med bla. The Chainsaw Eaters, Martin Hall og Guiseppe de Bellis. I 2012 blev det til en punk trio med Maria Juntunen fra Nelson Can på trommer og Kenni Korvette aka Transparent Tim på bas. Miss Fish & Transparent Tim arbejder nu som duo og har lige spillet på Köpi d. 27. februar 2020, som er det sidste store besatte hus i Berlin, der snart er lukningstruet. Så med Miss Fish kan jeg gå tilbage til de aktivistiske undergrundsmiljøer, hvor det hele startede.

Live koncert på det legendariske koncertsted SO36 i Berlin i 2013 til undergrundsfestivalen ”Ich bin ein Berliner”. Miss Fish er på scenen med Maria Juntunen (Trommer/vokal) og Kenni Korvette (Bas/Vokal). Foto: J. Jackie Baier.

LL: Hvordan har queer-miljøet ændret sig siden Dunst?

JC: Det handlede meget om queer-identitet i Dunst og relaterede sig historisk set til miljøet omkring Bøssehuset på Christiania, hvor de allerede i 60’erne og 70’erne opfandt Fisseletten, som lavede disruption indenfor accepterede kønsidentiteter på venstrefløjen. I 80’erne døde mange af dem af AIDS, og efter AIDS-krisen blev det selvfølgelig noget andet. Da vi startede Warehouse9 i 2007 kunne vi også se et tydeligt skift: Der kom ægteskaber mellem homoseksuelle kvinder og mænd, så det var nemmere at klare sig borgerligt. Pludselig fik man nye muligheder, privilegier og en social tryghed som homoseksuel. Det var et andet sted, hvor skrøbeligheden lå. Det var meget de transkønnede på det tidspunkt, der havde brug for et socialt rum og politisk opbakning. Så vi lavede et socialt projekt med kunstfotografen Jackie Baier i 2009, der selv er transkvinde. Det var i tilknytning til et DIVA residency ophold på tre måneder støttet af Billedkunstudvalget under Statens Kunstfond. Hun havde en stor del af transkønnede i Danmark gennem sit fotostudie på Warehouse9, der blev fundamentet for T-Lounge Society. Det var en social café på Warehouse9 for transpersoner og transkønnede, hvor voldsomme emner omkring sexologisk klinik, operationer og stigmatisering blev taget op. Warehouse9 blev med tiden et af de eneste steder, der havde et socialt space for transmiljøet. Vi holdt debatter og demonstrationer, blandt andet mod deporteringen af transkvinden Fernanda Milan til Guatemala, og vi fik omstødt Udenrigsministeriets beslutning. Efter Jackies residency ophørte fortsatte, T-lounge som en selvstændig forening, og vi kan mærke nu, at de yngre transpersoner er begyndt at organisere sig. Vi har i det hele taget mange grupper af unge, der finder deres egen platform her og arbejder selvorganiserende indenfor vores ramme og videre ud i andre miljøer.

LL: Er der noget, du vil har lyst til at tilføje her til slut?

JC: Hvis jeg skal se tilbage, er det tydeligt, at alle disse historiske begivenheder og udfordringerne med transformationen af den konkrete bygning i Kødbyen til et sted for performance og kunst har haft en stor indflydelse på det, Warehouse9 repræsenterer i dag. Hvis jeg skal se frem, er det også det, som fortsat vil tegne vores profil på den danske og internationale scene for kunst og performance, hvor vi nu er en del af en større kontekst. Både i Skandinavien og internationalt er der andre organisationer og scener, der har udviklet sig parallelt med Warehouse9 og har lignende profiler og historier. Gennem vores ansøgning som ’lillestorby teater’ håber vi på den nødvendige opbakning fra kommune, stat og de mere etablerede (scene)kunstmiljøer, som det kræver at kunne overleve i Kødbyen, som den udvikler sig i dag. Dette kunne skabe en god platform for at kunne medvirke i de internationale netværk og udvikle queerkunst og aktivisme i en mere professionel og bæredygtig retning. Og hvis den plan ikke lykkes, finder vi helt sikkert på noget andet.

Levende arkiver

Levende arkiver er en serie af samtaler arrangeret af kurator og skribent Lotte Løvholm med performancekunstnere og –forskere. Formålet med samtalerækken er at fremhæve de fortællinger, der let går i glemmebogen, når kunsthistorien skal skrives.

“I will attend here as well then, to the ways in which art criticism has tended to leave out specific histories, and thus specific bodies, in order to purvey supposedly “new” ideas about art trends. The stakes here are high, because the histories that get told, and the ways in which they get told, determine what we remember and how we construct and view ourselves today.”
Amelia Jones: Unpredictable temporalities: the body and performance in (art) history, Performing Archives / Archives of Performance, 2013.

Jørgen Callesen (1966, Hjørring, Danmark) er performancekunstner, kunstnerisk leder, kurator, og underviser. Han har en ph.d. i Informations- og Medievidenskab fra Aarhus Universitet og har arbejdet med kunstnerisk forskning, digitale medier og performancekunst i mere end 20 år. Han er medstifter og daglig leder af performancestedet Warehouse9 etableret i 2007 i Kødbyen i København. Som praktiserende kunstner har han skabt værker og installationer, der ofte inkluderer digitale, interaktive og generative medier. Hans arbejde har ofte et queer-perspektiv, der sætter spørgsmålstegn ved normer og æstetik med hensyn til køn, identitet og repræsentationer af kroppen. Værkerne har gennem årene været præsenteret i forskellige formater og i forskellige kontekster lige fra kunstakademier, gallerier og performancefestivaler til tv-interviews, musikfestivaler og stedspecifikke begivenheder overalt i Europa.
Stine Marie Jacobsens projekt GROUP-THINK til biennalen Manifesta indebærer samarbejder med franske teenagere. Foto:  Aurélien Meimaris

”Marseille er billedet på fremtidens Europa”

Til sommer er Stine Marie Jacobsen aktuel med kunstprojektet GROUP-THINK på den nomadiske kunstbiennale, Manifesta, som i år finder sted i Marseille. Med GROUP-THINK ønsker Jacobsen at genskabe en positiv kultur omkring protest. bastard har mødt kunstneren til en samtale om projektet.

 Af: Mille Højerslev

 Da jeg møder Stine Marie Jacobsen i november 2019, er hun lige ankommet til København fra Berlin. Tidligere på dagen har hun siddet i møde om kulturhuset Lause, som risikerer lukning pga. boligspekulationer. At huset er truet, fordi Jørn Tækker, den danske investor, vil sælge huset og dermed smide en masse kunstnere og kreative på gaden, er det første, hun fortæller mig, på vores vej mod Harbo Bar, hvor interviewet skal finde sted.

“Jeg håber, at Tækker vælger at blive mæcen for kunsten i Berlin og ikke kun for dansk kunst og danske kunstnere, og at han vælger at forhandle et salg af huset tilbage til kunstnerne. Det er simpelthen et for vigtigt hus for Berlin at miste”.

At Jacobsen involverer sig med Lause, som er et ’community project’ og et vigtigt samlingspunkt i Berlin, kan næppe komme bag på de, der kender Jacobsens tidligere projekter. Hun har bl.a. givet borgere i Nuuk mulighed for at skrive lovforslag, som blev omskrevet af en advokat til kancellisprog. Hun har udgivet de humoristiske bogserier German for Artists og German for Newcomers, som lærer sine læsere at formulerer sig på tysk samtidig med, at de reflekterer over filosofiske aspekter af det tyske sprog. Hendes tidligere projekter handler alle i større og mindre grad om at brobygge, skabe dialog og opbygge relationer.

Jacobsens engagement i kulturhuset Lause leder fint op til GROUP-THINK, som kan opleves på en af sommerens store kunstbiennaler; nemlig Manifesta 13 i Marseille, der åbner for offentligheden d. 7. Juni 2020. I overordnede træk handler GROUP-THINK om protest og mobilisering. Men projektet handler også at afsløre (især for et udenlandsk publikum) og afdække ulighed og store strukturelle problemer i Frankrig, når det kommer til politivold og teenageres manglende rettigheder og beskyttelse i mødet med netop politiet.

”For ikke at skræmme skolerne og kommunerne væk fra protest temaet, som er et meget sensitivt emne i Marseille, brugte vi ordet ‘kollektiv intelligens’. Projektet handler om at træne formationer, solidaritet og  fælles tænkning i store grupper”, indleder Stine Marie selv om GROUP-THINK.

GROUP-THINK er en sensation

GROUP-THINK hører under den del af Manifesta 13’s program, som kaldes Le Tiers Programme (på dansk ‘det tredje program’ red.). Denne afdeling betegner biennalens aktiviteter i undervisningsregi. At Stine Marie Jacobsen inviteres til at udvikle et projekt til Le Tiers Programme er faktisk lidt af en sensation:

”Jeg er den første kunstner nogensinde, som er blevet inviteret med ind i Manifestas ’educational team’. Manifesta 13 kontaktede mig i starten af året (2019 red.) – halvandet år før biennalen starter. Det blev jeg rigtig glad for, fordi det signalerede, at det er en biennale, der ved, hvor lang tid det tager at lave et dybdegående og seriøst kunstprojekt. Yana Klichuk, Joana Monbaron og Primavera Gomes Caldas fra Manifesta arbejder med mig på projektet, og de gør et aldeles godt arbejde.”

Med GROUP-THINK samarbejder Jacobsen bl.a. med en række lokale franske teenagere, ny-cirkus kompagniet Archaos samt journalisten Jacques Soncin, som har deltaget i protester i Marseille siden 1970’erne og desuden har oplevet at blive kidnappet af det franske politi. Han kender om nogen til politiets barske metoder, når det kommer til at bekæmpe (fristes man næsten til at sige) demonstranter.

Protest, L.G.B.T.Q.A.I.+, racisme, klimarettigheder og fodbold – selvfølgelig

Jacobsen blev inviteret til Marseille i marts-april 2019 til et første research-besøg, hvor hun tog rundt og besøgte fem skoler: Lycée Périer, Collège Louis Armand, Collège Vieux Port, Collège Elsa Triolet, Collège Stéphane Mallarmé, Ecole Elémentaire Maurice Korsec samt Ecole Elémentaire Rose Garde, som ligger i fem forskellige områder af byen.

”Hvad har I lyst til at arbejde med? Hvilke temaer interesserer jer?”, spurgte hun de franske elever meget direkte.

”Og så kom der faktisk protester, der kom ordet ulighed, L.G.B.T.Q.I.A.+, racisme, klimarettigheder, alle pakket ind i temaet protest. Og så var der mange drenge som sagde: ”FODBOLD”. Åbenbart kommer Zidane (fodboldspiller red.) fra Marseille. Fodbold, protest og sport. Altså, jeg kunne mærke, de ville sgu godt bevæge sig.”

GROUP-THINK. Foto:  Aurélien Meimaris

I oktober 2019 udvalgte Jacobsen fire skoleklasser på de tre skoler Collège Louis Armand, Collège Vieux-Port og Lycée Périer til et samarbejde for at teste og udvikle sportsprogrammet i fællesskab.

GROUP-THINK oplærer ikke til civil ulydighed

Meget kan siges om Stine Marie Jacobsens praksis. Som kunstner er hun ikke nem at kategorisere. Der er tidligere skrevet om hende, at hun arbejder med relationer (portræt på Kunsten.nu red.). Jeg vil beskrive hendes praksis sådan, at hun arbejder i et felt mellem konceptuel kunst, social engageret kunst, aktivisme og pædagogik. Hun benytter sig af medier som bog, film og installation til at understøtte hendes idéer og metoder. Jacobsen tidligere projekter er dialogbaserede. De ønsker at brobygge og skabe dialog, hvor der ikke er en dialog. Men med det her projekt, havde hun ikke lyst til at ”snakke for meget”, som hun selv formulerer det.  Hun var derfor selv – som eleverne – ”ret hooked på, at der skulle være noget fysisk”.

At Jacobsen i første omgang ikke vil arbejde sammen med det franske politi er ikke nødvendigvis en principiel eller politisk beslutning. Da GROUP-THINK har et ikke-voldeligt sigte, er der ingen grund til at involvere politiet. Projektet oplærer ikke teenagerne i civil ulydighed, som nogle måske kunne frygte. Det informerer dem om deres rettigheder i protest situationer, og lærer dem, hvordan de kan komme omkring kriminalloven uden at bryde den.

Politiet kan ikke aflæse mig

I Frankrig hører protester og demonstrationer under kriminalloven. Hvorfor der nemt kan opstå farlige situationer. Tidligt i forløbet af GROUP-THINK taler Stine Marie Jacobsen med en politibetjent, som afslører over for hende, at politiet ikke har en fast procedure i forhold til at sikre, at mindreårige ikke bliver udsat for vold ved demonstrationer. ”Hvordan kan I vide, at de er teenagere?”, havde Jacobsen spurgt sin kilde, hvortil han havde svaret: ”Det kan vi ikke vide”.

”Legalt set har teenagere en anden beskyttelse, fordi de er mindreårige. Men hvis du ikke ligner en 10-13 årig, så er du lige så udsat som alle andre”, forklarer Jacobsen.

”Jeg synes ikke, politiet kan aflæse, om jeg er vred eller vil angribe. De ved ikke, hvordan de skal tolke mig. Jeg er vred, men jeg er ikke i gang med at angribe dem. Jeg er vred, jeg står og råber.”, havde en teenager bl.a. sagt til Jacobsen i en diskussion af emnet.

”Man har sådan nogle store gummikugler, som man skyder med. De er ment til at afvæbne en person, som løber hen imod dig med et våben. De bliver brugt til teenagere også. Det var en af teenagerne på en de skoler, vi arbejder på, som havde mistet alle sine tænder, fordi en gummikugle havde ramt ham i munden. De unge kunne fortælle om mange andre ulykker i mødet med politiet. Mange har mistet deres øjne på samme måde”, fortæller Jacobsen.

På samme måde som det at demonstrere ses som en kriminel handling, må civile heller ikke bære mundmasker eller have øjendråber på sig:

 ”Man begrænser protestfriheden, når man kan blive arresteret for at bære de her mundmaske og øjendråber, det er at tage det for vidt. Men det ser politiet som et udtryk for, at du vil angribe. Jeg ser det som et udtryk for, at du vil beskytte dig. Man kan ikke altid vide, hvornår man havner i demonstrationer, der ender i tåregas”, fortsætter Jacobsen.

Dette virker grotesk, når man indser, at det franske politi selv tager ufine metoder i brug:

”Politiet i Frankrig indsætter civile betjente, der ligner borgere, til at være aggressive, for at få stemningen op. Fordi de er faktisk interesserede i, at folk reagerer. Lovmæssigt skal politiet advare to gange. Der er en kultur omkring protest, som er gået tabt – også fra politiets side. De skal sgu lave de der advarsler  to gang, de er sgu håndhævere af loven, og så skal de sgu også følge den.”, siger Jacobsen.

Med den alvorlige virkelighed som bagtæppe forstår man godt, hvorfor holdet bag Manifesta 13 i første omgang sagde til Stine Marie Jacobsen, ”nej, nej, det her får vi aldrig lov til”, selvom de var rigtig glade for projektet.

GROUP-THINK. Foto:  Aurélien Meimaris

”Fordi det er Marseille, og fordi Marseille har en kæmpe lang historie med mange konflikter og protester. Og Frankrig lige nu har nogle meget strenge love, når det kommer til retten til forsamling.”, forklarer Jacobsen.

Men Manifesta 13, Stine Marie Jacobsen og hendes hold af samarbejdspartnere fik lov til at gennemføre GROUP-THINK, fordi projektet handler om andet og mere end problemer med politivold mod mindreårige. GROUP-THINK handler også om kollektiv bevidsthed og styrken i at gøre noget sammen og ikke alene. Om hvordan man hjælper og passer på hinanden i situationer, der potentielt kan være farlige.

Et program i det normale sportsprogram

I samarbejde med de franske teengere og Sophie de Castalbajac, Pamela Pantoja og Andrew Graham fra Archaos, har Stine Marie Jacobsen udformet en række konkrete øvelser, som tager udgangspunkt i de bevægelser, man laver i protestsituationer. De skal tælle, klappe, lave håndtegn, gå langsomt, slå, kluddermor, træne faldeøvelser. “Jeg tror, det er vigtigt, at man har oplevet det at falde og vide, at man slår sig lidt”, indskyder Jacobsen. De skal lave stunt-agtige øvelser, løfte og bære hinanden. Jacobsen går op i, at øvelserne skal være tydelige og lette at bruge for andre undervisere at tage i brug. Dertil skal teenagerne også øve deres retoriske færdigheder i en debatøvelse. Snak kommer Stine Marie Jacobsen alligevel ikke helt udover.

”Det her er idræt, men det er form for idræt, der går ind og kigger på, hvad er det for nogle bevægelser, man gør i protestsituationer. Altså sådan noget med at hive og holde i hinanden. Løbe rundt, posere, gå langsomt… Men ikke være aggressiv. For hvis du begynder at kæmpe imod politiet, så har du som teenager og mindreårig bare ikke nogen chance.”

GROUP-THINK. Foto:  Aurélien Meimaris

 Disse øvelser indgår i en bog, som blev færdig her i februar 2020, og præsenteres i en film, som optages til foråret. I filmen ses en håndfuld teenagere, der udfører samtlige øvelser i lange glidende bevægelser, der skaber en sammenhæng mellem de enkelte øvelser. Man skal forestille sig en slange, der snor sig gennem et landskab. Den ene udgave af filmen skal passe til øvelserne i bogen, så det er både nemt og overskueligt for idrætslærere fremover, at implementere Stine Marie Jacobsens metode i deres undervisning. Den anden udgave skal være ”en mere kunstnerisk version”, der vil blive vist på et af Manifesta 13’s venues som et værk. Foruden præcise beskrivelser af øvelserne, vil bogen indeholde kapitler omkring førstehjælp og fortælle om ens rettigheder som demonstrant.

At tænke sammen er ikke det samme som konsensus

Titlen GROUP-THINK kan oversættes direkte til at betyde: ”at tænke sammen i en gruppe”. Hele idéen om at tænke og handle sammen udfordrer begrebet om individualismen, som er så indgroet i de europæiske og vestlige samfund. GROUP-THINK forsøger at forberede teenagere og andre unge til at passe bedre på sig selv og andre i store forsamlinger. I 1895 udgav den franske polymath, Gustave Le Bon bogen The Crowd: A Study of the Popular Mind, hvori han bl.a. beskriver, at grupper oftest tager forhastede, konsensusprægede og irrationelle beslutninger. Dette forsøger Stine Marie Jacobsen med sit projekt at vende om til noget positivt. Men hun lægger samtidig også vægt på, at det ikke gør noget, hvis de præsenterede øvelser er svære eller tager lang tid at lære.

”Men de kan jo ikke noget af det”, sagde lærerne ind i mellem som svar på teenagerne umulige formåen, hvortil Jacobsen til deres store overraskelse svarede: ”Ja, det er skide godt!”:

GROUP-THINK. Foto: Stine Marie Jacobsen

”Så det går op for teenagerne, hvornår noget er irrationelt, og hvornår der sker noget impulsivt. Det er jo også noget, de skal lære for at være ude i en stor masse, hvor de skal se og dreje rundt og kigge på folk. Og det er ikke meningen, at de skal disciplineres. De skal absolut ikke disciplineres, for hvis de disciplineres, så bliver politiet rigtig glade, og så ved de, hvor de har dem henne.”

Favorit deltageren er én, der ikke gider

Et systemkritisk projekt, som GROUP-THINK må siges at være, holder naturligvis af systemkritikere:

”Du kan selv, hvis du vil; du kan godt bryde ud af min ramme. Min favorit deltager er en, der ikke gider. En der irriterer sig over, hvad jeg kommer med. Og det er fordi, jeg elsker systemkritikere. ”Det, der gider jeg ikke at gøre. Hvorfor skal vi gøre det?”, siger hun for at imitere nogle af teenagerne.

 Anderledes fra Danmark går lærerne på de franske skoler – i hvert fald på de klassiske måske konservative af slagsen – meget op i at oplære eleverne til at adlyde. Ligesom man vurderer eleverne på, hvor gode de er til at deltage i de aktiviteter, læreren præsenterer dem for. Eleverne er i høj grad vant til tavleundervisning, det, Jacobsen kalder ”frontal undervisning” og er i mindre grad erfaren i workshopbaseret skolearbejde, hvor de selv sætter tempoet og ambitionsniveauet. Hvilket var lidt af en udfordring for Stine Marie Jacobsen, da hun i starten skulle til at lære teenagerne at kende og definere projektet i samarbejde med dem. Selv for Archaos, der ellers har indgående kendskab til det franske skolesystem, var det svært. Om opstarten fortæller hun:

”Det vi gjorde var, at vi forklarede, hvad de enkelte øvelser gik ud på, og så bad vi ellers teenagerne om at gå i gang selv. ‘Gør det selv, find jeres egne rytmer og løsninger, kommunikerede vi til dem’. Det er en svær balance. For samtidig har en gruppe brug for at føle, at de bliver vejledt af nogen. Og de føler alligevel, at du på forhånd har defineret det rum, de skal tænke i. Skal man have en metode eller ej? Oftest handler det om en tilstedeværelse af en bestemt personlighed, der kan træde tilbage, når det er rigtigt, og improvisere”.

 Cirkusartistens krop er revolutionerende

GROUP-THINK er Stine Marie Jacobsen første samarbejdsprojekt, hvor den fysiske udfoldelse er det bærende element. Det er kroppene, der sætter dagsordenen og bestemmer projektets fremdrift.

Fordi Jacobsen bevæger sig ud på ny grund, allierede hun sig med det lokale ny-cirkus kompagni, Archaos, som hun fik anbefalet af en dansk kollega fra kunst- og aktivistkollektivet, Dynamo i Odense.

Archaos blev initieret i 1986 af nu afdøde Pierrot Bidon som et alternativ til den type cirkus, de fleste af os kender. Bodins arbejde med at forny feltet har gjort, at Archaos i dag ses som en pioner inden for europæisk ny-cirkus. Navnet lover anarki og rock’n’roll æstetik, og det var netop, hvad publikum fik. ”Pierrot Bidon’s Archaos: the circus that shot society in the head”, lød overskriften i en nekrolog om Bidon i The Guardian fra 2016.

”Jeg synes, at cirkusartistens krop er en revolutionerende krop, som ikke vil ligge horisontalt men vertikalt og vil være i mellemrummene mellem, svinger sig rundt.”, siger Stine Marie Jacobsen.

Jacobsens tredje samarbejdspartner er den kritiske journalist Jacques Soncin. Hvorfor samarbejdet med ham er så vigtigt for projektet uddyber Jacobsen her:

”Jacques Soncin omtaler sig selv til vores første møde som ‘the master of molotov cocktail’. Han har simpelthen lavet hundredevis af demonstrationer i Marseille.”.

Archaos. Foto: PR, Archaos

Soncin har bl.a. startet Radio Galère og Forbundet for De Frie Nationale Radioer samt Acrimed, som er en meget mediekritisk radiokanal. Soncin er en af de ældste demonstranter i Marseille og har kæmpet mod højrefløjsekstremister i byen siden, han var ung.

”Han har været super god, men overraskende nok, sagde han: ”Du må simpelthen ikke opfordre dem (teenagerne red.) til at kæmpe tilbage. De har ingen chance mod politiet.”. Hvilket Jacobsen tog til sig:

”Jeg gør opmærksom på, at vi har retten til at protestere. At det er sikkert at protestere. Og at de unge sagtens kan passe på hinanden. Se bare ud i verden med Arab Spring og de seneste års demonstrationer, hvad det gør, hvordan folk hjælper hinanden og bringer mad til alle. Det er faktisk det, jeg er mest opmærksom på at formidle”.

 Med det sagt, synes Stine Marie Jacobsen bestemt ikke, at alle skal demonstrere.

”Jeg forsøger med dette projekt ikke at sige, at alle skal gå ud og demonstrere. For der findes også en del mennesker, som ikke har lyst til at protestere. Så jeg håber, projektet viser dem, hvor smukt det er at gå ud på gaden sammen med en masse mennesker. Man behøver ikke være 100 % enige. Det er også det, den kollektive intelligens handler om.”

GROUP-THINK skriver sig ind i en hyper aktuel virkelighed med masseanholdelser af franske gymnasieelever, som sidst blev dækket herhjemme i 2018 af bl.a. Jyllands-Posten og Information i forbindelse med Macron-regeringens reformer på uddannelsesområdet. I øjeblikket går et større antal franske mindreårige (typisk 15-17 årige red.), deres lærere og sympatisører landet over på gaden som en reaktion på ‘simplificeringen’ af den såkaldte BAC-eksamen (svarende til en dansk gymnasial afgangseksamen red.), i det daglige refereret til som “le bac”, der bl.a. forhindrer, at unge fra Marseille kan tage til Paris for at studere, hvilket er med til at skabe sociale og strukturelle uligheder i landet.

Reformerne kan med god vilje sammenlignes med det geografiske optagelseskrav i den danske grund- og gymnasieskolen, hvor de elever, der bor tættest på skolerne, har fortrinsret. Hvilket bl.a. har ført til, at man ind imellem hører om danske unge fra provinsen, som opretter proforma adresser i hovedstaden for at sikre sig en plads på drømmegymnasiet. Selvom optagelsesprøven på gymnasierne skulle sikre, at de dygtigste får plads, forholder det sig nødvendigvis ikke sådan. I sommer kunne en gymnasielærer nemlig indvilge mig i, at det er fuldstændig irrelevant, hvor godt de håbefulde unge klarer sig til optagelsesprøven, hvis de bor uden for den godkendte radius af gymnasiet.

GROUP-THINK. Foto: Stine Marie Jacobsen

GROUP-THINK er ikke kun et projekt, som isolerer til Manifesta 13 og de skoler, Stine Marie Jacobsen har arbejdet sammen med i forbindelse med tilblivelsen af projektet. Bogen distribueres til alle skoler i Marseille og Sydfrankrig med hjælp fra Académie Aix-Marseille. I 2020-23 samarbejder Stine Marie Jacobsen med Maison du Danmark i Paris om at udføre GROUP-THINK dér og dermed udbrede projektets metode til større dele af Frankrig.

Fakta

GROUP-THINK er et samarbejdsprojekt, orkestreret af den danske billedkunstner, Stine Marie Jacobsen, som søger at implementere protest lignende øvelser og viden om førstehjælp i idrætsundervisningen for børn og unge. GROUP-THINK tager dels form som en bog, hvor Jacobsen deler sin viden og metode. Dels en film, hvor en gruppe ny-cirkusartister performer de øvelser, der beskrives i bogen. Til projektet samarbejder Jacobsen med en række lokale franske teenagere fra fem forskellige distriktsskoler i Marseille, ny-cirkus kompagniet, Archaos samt den kritiske journalist Jacques Soncin, der er tilkoblet projektet som konsulent. Filmen og bogen vil blive præsenteret på kunstbiennalen Manifesta 13, som kan opleves i Marseille fra d. 7. juni til og med d. 1. november 2020.

Links:

 Læs mere om Stine Marie Jacobsen her:

stinemariejacobsen.com/

Få yderligere informationer om GROUP-THINK og Manifesta 13 her: manifesta13.org/tiers-programme/group-think

Læs mere om Archaos og deres aktiviteter her:

www.biennale-cirque.com/en/

Få mere viden om Jacques Soncins arbejde her:

jacquessoncin.wordpress.com/about/
Det Ovale Rum. Foto: Jasko Bobar

Det Ovale Rum præsenterer PEEP(show)

af Rie Hovmann Rasmussen

“Hvorfor eksisterer der ikke nogen alternativer? Hvordan arbejder man med seksualitet? Hvordan arbejder man med diversitet i forhold til seksualitet? Og helt konkret, hvordan sætter man ord på, hvad der sker i en seksuel akt eller for et menneske følelsesmæssigt?” Spørgsmålene stilles af Darshika Karunahara, som er medstifter af Det Ovale Rum, og det er blot nogle af de mange spørgsmål, som Det Ovale Rum i dag udforsker gennem deres projekter. Projekterne kan have meget forskellige rammer, men som udgangspunkt forsøger de altid at engagere publikum i selve undersøgelsen.

I 2016, da Det Ovale Rum startede, var det dog primært med fokus på at undersøge det sensuelle gennem lyd, som et modsvar til det fokus, der var på den visuelle porno. Det blev i første omgang til en række podcasts, der tog lytteren igennem en sensuel og erotisk fortælling. Men i arbejdet med den sensuelle lyd blev det tydeligt for dem, at Det Ovale Rum også var et politisk projekt og ikke mindst et feministisk projekt, der vil skabe plads til at undersøge de mange facetter af det sensuelle og erotiske. Vigtigt for deres projekter er derfor altid, at de forsøger at inkludere et bredt spektrum af, hvordan lyst og erotik kan se ud samt altid har samtykke for øje for at skabe et trygt rum at udforske i.

I Det Ovale Rums kommende performanceinstallation PEEP(show) på Den Frie Udstillingsbygning prøver de endnu engang at skabe nye rammer for deres udforskning af, hvad der er deres mest omfattende projekt til dato. ”Det er konstant et eksperiment, for at sige det, som det er,” konstaterer Darshika, men pointerer også: ”Der er ikke nogen klar model, men nogle af de erfaringer, vi har med os, er i hvert fald et forhold til hvor meget vi kan interagere med folk, og hvor meget folk skal investere.”

Lystens mangfoldighed og The Stars

“Det er en form for forskning, hvor vi også inddrager enormt meget fra andre, så det ikke kun kommer fra os, men så vi sørger for at åbne op for alt det, der er derude. For det er sådan set det, vi gerne vil. Vise at der er så meget mere end det, der allerede er etableret og er kendt og accepteret, men også meget mere, end det vi selv ved,” fortæller Tenna Mossin fra Det Ovale Rum.

Et af de centrale greb, som Det Ovale Rum hele tiden prøver at skubbe til, er rammerne for, hvad erotikken dækker over. Derfor er en vigtig del af gruppens egne overvejelser også at være sig bevidst om sin egen begrænsede viden og hele tiden holde for øje, at de ikke dikterer, hvad andre folk skal tænde på. Af samme grund var det at gå fra podcast til mere oplevelsesorienteret formater også en vigtig udvikling for Det Ovale Rums projekter. “Det gør det stadig til et frirum, da folk kan danne sit eget, komme som sig selv, være som sig selv og forhåbentlig efterlade det, men med noget nyt”, forklarer Darshika og fortsætter ”seksualitet er bare så individuelt, og vi kan ikke repræsentere alle, men samtidigt skal vi ikke afholde os fra at forsøge.”

Performanceinstallationen PEEP(show) har Det Ovale Rum delt ind i tre akter. Et greb, som de også afprøvede i deres lydinstallation Det Ovale Rum Gør Dig Våd, som blev afholdt i Sjællandsgade Badet på Nørrebro i 2018. Hvor akterne i Det Ovale Rum Gør Dig Våd var en måde at føre publikum igennem oplevelser på stedet, er det denne gang tænkt i væsentlig større skala. Således udgør første akt i PEEP(show) forberedelserne op til selve performanceinstallationen, når den åbner for publikum. PEEP(show) tager nemlig udgangspunkt i en gruppe af personer fra den brede offentlighed, som sigende nok bliver kaldet The Stars. For at sikre en repræsentativ spændevidde blandt deltagerne lavede Det Ovale Rum et open call, der i sig selv havde mange udgaver for netop at kunne favne så bred en målgruppe som mulig.

Det Ovale Rum Gør Dig Våd, Sjællandsgade Bad, København 2018. Præsenteret i forbindelse med CPH:DOX. Foto: Malik Grosos. 

Det blev til en gruppe på 20 personer, som i månederne op til åbningen, har deltaget i tilrettelagte workshops, der skal være med til at give dem performanceværktøjer, som de kan bruge til at udforme det, der bliver vist, når PEEP(show) åbner dørene for publikum. I workshopsenes intense forløb har de kunne udvikle deres tanker om deres seksualitet, samt hvad det er for en seksualitet, de gerne vil vise i PEEP(show). Workshoppen er blevet ledt af performancekunstner My Djørup, der har arbejdet med Det Ovale Rum igennem flere projekter, og som i en årrække også har været performer på Sisters Academy samt kunstnerisk leder og performer af MANA:GROUP, som man kunne opleve ved sidste års Click Festival. Sammen med fire professionelle performere og gruppen bag Det Ovale Rum har de hjulpet The Stars med at designe deres eget unikke lille univers, som publikum kan få adgang til.  

I den proces har de oplevet, at der også sker en udvikling af de deltagende Stars: “Der sker en transformation, fordi vi også sætter dem ind i et rum, hvor de skal sætte ord på ting, hvor de skal æstetisere deres seksualitet, deres lyst. De skal tænke det ud i akter,” fortæller Darshika. Men det har været vigtigt for projektet, at denne udstilling er drevet af egen lyst og ikke dikteret eller instrueret af Det Ovale Rums forventninger eller forventninger til, hvordan en performance skal se ud. Darshika forklarer: “Vi arbejder 100% på, at dem, der er The Stars, er motiveret af udviklingen, motiveret af udforskningen, motiveret af individuel lyst. Men der kommer en fin linje mellem det, og at de også skal performe. Så den skal vi også arbejde med og udforske.”

Den kollektive erotiske oplevelse  

”Hvis man ikke deler det og ikke bliver mødt med andre, enten af andre, der har det på samme måde, eller som kender til noget helt andet, jamen så sidder man bare der og føler sig forkert eller isoleret. Og så lærer individet ikke noget, og så lærer vi heller ikke noget som fællesskab, i vennegrupper eller i samfundet”, forklarer Tenna.

I andet akt af PEEP(show) får publikum adgang til performanceinstaltionen, hvor The Stars har indtaget to aflukkede bokse. Den eneste måde publikum kan kigge ind til dem er igennem et kamera, et lille peephole, som giver dem adgang til The Stars’ erotiske univers. Med kameraet kan publikum selv fokusere på det, de drages af i boksen og få lov til at dvæle i ren voyeurisme. Samtidigt med at dette lille peepshow finder sted mellem personen i boksen og den, der kigger igennem kameraet, bliver det kameraet opfanger projekteret ud i rummet, så resten af publikum kan se med. Det resterende publikum kan derved opleve performancen i boksen igennem en anden persons begærende blik. På den måde er PEEP(show) lige så optaget af det blik, der kigger ind på performancen, som den, der lader sig kigge på i boksen. ”Det er jo også et rum, hvor vi hverken shamer voyeuristen eller ekshibitionisten. Det skal også være safe at være voyeuristen. Det er begge dele, vi skal styre, og det er begge dele, vi, der skaber det, har et ansvar for,” forklarer Darshika.

Dem, der kan kigge med, er den gruppe af mennesker, som ankommer til performanceinstallationen sammen. PEEP(show) skal nemlig opleves kollektivt, hvor det erotiske deles, og hvor man kan spejle sig i andres begærende blik eller udfordres på sin egen lyst ved at opleve, hvad andre tænder på. På den måde vil PEEP(show) også skabe et rum, hvor publikum trygt kan reflektere over og udforske dem selv som et publikum, der betragter og begærer.  

Det Ovale Rum. Foto: Jasko Bobar

I løbet af en performanceaften indtager forskellige Stars boksene. Om man bliver til aftenen slutter eller om man går hurtigt igen, er dog helt op til den enkelte. Der er nemlig gjort plads til, at man kan opleve det på sine egne præmisser, om det så er, at du vil blive og dvæle eller gå hurtigt igennem.

I en større sags tjeneste

“Det er jo, fordi vi har en agenda, der er større og forhåbentlig kan pushe nogle større tendenser”, fortæller Tenna. “I en ideel verden, så burde det ikke være farligt, og det er også det, vi prøver at vise i vores eksperiment”, tilføjer Darshika og fortsætter “Det er jo det, vi må tro på; at vi kan nå et sted hen, hvor der ikke er noget skamfuldt i at filme sin lyst.” 

Tredje akt af PEEP(show) bliver et kreativt output i form af en film, der tager afsæt i de mange timers kameraoptagelser, som publikum selv har styret. Hvad det helt præcist munder ud i kan være svært at afgøre, til det holder Det Ovale Rum sig åben, så det ikke bliver noget, der kan komme til at diktere forløbet, og så alle de deltagendes samtykke er på plads. Men med den brede samling af seksuelle udtryk og lyster fra både publikum og The Stars kan vi godt forvente et mangfoldigt udtryk, som også bliver tilgængeligt for alle dem, der ikke selv havde mulighed for at deltage. 

I første omgang kan man at tage ind og se performanceinstallationen, der åbner fredag den 21. feb.

Fakta:

PEEP(show) af Det Ovale Rum

21. feb. – 29. feb. 2020

Den Frie Udstillingsbygning

Oslo Pl. 1

2100 København Ø

http://www.detovalerum.dk

The Stars

Elektra Komplexus

Inky Haze

yaalioness

Miss Benjamin Francis

Bjarke Gunslev

Aline

Signe

Bold Karrunen

Coco Raven

Julie

PurpleSlut

L’animale

Velvet Vixen

MAXXX

c.

Terrible

Avon Bashida

Momo Lamarr

worm boy

Rudi Raangi

Joe

Medvirkende

Darshika Karunahara: Idé, konceptudvikling og kunstnerisk leder.

Tenna Mossin: Visuel kommunikation og koncepter, PR og showrunner

Simon Theis Hansen: Installationsdesign, konceptudvikling og fundraiser

My Djørup: Leder af performance workshops, performer og performancekonsulent

Kim Wrang Henriksen: Produktionsleder

Luna Sound Artist: Komponist, lyddesign og live sound mixer

Mikkel Valentin Dunkerley: Komponist

Carl Theodor Sachs: Design af bokse og konstruktion

Louisa Yaa Aisin: Performer, med-facilitator af workshops og performance konsulent

Selma Kjellsson: Performer, med-facilitator af workshops og performance konsulent

Nathalia Fleron: Performer og performance konsulent

Kristoffer Thurøe: Med-facilitator af workshops

Jasko Bobar: Fotograf

Daniel Borgman: Dokumentarist

Karen Nhea Nielsen: Konceptuel forfatter

Amalie Smed Dawids: Logo design

Jens Ingevall: Kameratekniker
Familieportræt af Disturbing Business, 2018. København. Foto: Casper Rudolf Emil Kjeldsen. 

Vi skriver vores egen historie

– En samtale med Beck Heiberg

Levende arkiver er en række samtaler af kurator Lotte Løvholm med danske og udenlandske performancekunstnere, teoretikere og kuratorer. Performer, koreograf og ballroom-vært Beck Heiberg taler om hans performance-praksis og om den unge ballroom-scene i København, som han har været med til at bygge op med kollektivet Disturbing Business.

Lotte Løvholm: Vil du starte med at forklare kort, hvad et ball er?

Beck Heiberg: Et ball er en konkurrence, hvor man dyster i en række kategorier. Det udspringer fra 1920’ernes Harlem og flyttede senere til Lower East Side. Den ballroom-scene, vi kender i dag, udspringer fra 1967, hvor den legendariske drag queen Crystal LaBeija gør op med den voksende racisme i ballroom-miljøet. Hvide deltagere havde klare fordele i konkurrencerne og udover at ytre sin kritik, organiserede Labeija sit eget ball i Harlem for poc’s.

LL: Hvad var din vej ind i ballroom-miljøet?

BH: Jeg gik til urbandans og fik mulighed for at tage et workshopforløb, hvor der var en gratis vogue-lektion med. Jeg vidste ikke, hvad voguing var, men jeg ville gerne prøve det. I introduktionen til timen fik vi at vide, at i dette rum fandtes der ikke faste kønskategorier. Det var et rum, hvor man kunne være lige præcis den, man gerne ville være. Det var som om, at mine verdener mødtes der. Jeg behøvede ikke at lægge låg på min identitet som transperson her. Efterfølgende fandt jeg en masse vogue-videoer på internettet og prøvede at lære dansen selv. Men det var først, da jeg i 2011 flyttede til Paris, at jeg for alvor blev en del af ballroom-scenen og lærte at vogue. Senere flyttede jeg til New York og blev en del af House of Ninja. Willy Ninja, der startede huset, var voguer, og det er et hus, der er meget fokuseret på performance.

Willi Ninja, still fra dokumentarfilmen “Paris is Burning (1990), instrueret af Jennie Livingston.

LL: Hvordan udvælger du kategorierne, når du arrangerer balls?

BH: Jeg elsker balls med en bred vifte af kategorier, og når jeg arrangerer balls, tager jeg udgangspunkt i, hvad jeg ser ballroom-deltagerne interesserer sig for i Danmark og Skandinavien. Det giver ikke så meget mening at lave en kategori, hvis ikke der er nogen, der har tænkt sig at deltage. Herhjemme er der rigtig meget ’Vogue’, og så var der i starten rigtig meget ’Sex Siren’. Det er der stadig, men det er mindre nu. Så havde vi også haft ret mange, der gik ’Face’. Der er en en del ’Runway’ og i forhold til mange andre lande en del ’Bizarre’.

LL: Når du siger, ’Bizarre’ er en populær kategori, kan jeg ikke lade være med at tænke på en anden vigtig, omend ældre institution i det Københavnske queermiljø – Dunst. Ser du nogle forbindelser mellem ballroom-scenen nu og Dunst fra 00’erne?

BH: Jeg ved ikke, hvor meget man kan spore tilbage. Jeg var som ung queer-person til deres fester, og det har helt sikkert været med til at forme mig som queer-person og performer. Men jeg er bestemt en af de ældste på den danske ballroom-scene. Ballroom-miljøet i Danmark er sprunget ud af dansemiljøet, men vi har gjort meget ud af, at vi ikke ville være et dansemiljø, men et queer-miljø. Vi optrådte derfor bevidst på queer-venues i starten, hvilket gjorde, at vi tiltrak queer-folk, der ikke havde noget med dansemiljøet at gøre.

LL: Vil du fortælle, hvordan det startede?

BH: Jeg kom tilbage til Danmark fra New York for et år siden, men har løbende undervist i vogue på forskellige danseuddannelser i herhjemme. Der var et par stykker af danserne fra undervisningen, der var rigtig interesserede, så jeg hev dem til side og spurgte, om de havde lyst til at træne videre. De begyndte at træne sammen, også når jeg ikke var der, og tog initiativ til at lave Disturbing Business, som jeg også er en del af. Formålet med Disturbing Business, da det startede, var at udbrede genskabet til vogue. Så vi lavede åbne vogue-sessions hver søndag i Dansekapellet, der stadig kører, og vi performede en hulens masse i queer spaces og til Pride. Det var det faste holdepunkt med åbne trænings-sessions hver søndag, der var med til at skabe et miljø. Og så for et år siden i november 2018 var vogue-ikonet Arturo Miyake-Mugler i Danmark for at holde workshops. Samtidig spurgte Folkehuset Absalon i København Hjalte Ebsen Andersen fra Disturbing Business, om han havde lyst til at give en talk om ballroom-scenen. I stedet udviklede det sig til et ’Practice Ball’ med Arturo Miyake-Mugler i Absalon. Jeg sad i New York og så det live på Instagram, og tænkte, hvad sker der: Der var bare alle mulige, der deltog. Det var helt vildt. Der var en kæmpe interesse. Og så har det bare kørt siden, og vi har holdt mange balls.

Beck Heiberg, Pier/peer, 2018, site specific performance, 2018, INSITU, New York. Foto: Stephen Delas Heras.

LL: Vil du fortælle om det ball, du er ved at arrangere på AFUK 15. Februar 2020?

BH: Ball’et er en del af Feral Festival på AFUK, som er en nycirkus- og performancefestival med et feministisk fokus. De har givet mig frie hænder til at arrangere et ball, som jeg har valgt at kalde Circus Ball. Der kommer til at være 18 kategorier, hvilket er det største i Danmark nogensinde. Der er en del vogue-kategorier: ’Old Way’, ’New Way’, ’Vogue Fem (Male Figures)’ og ’Vogue Fem (Female Figures)’, ’Baby Vogue’ – til folk, der lige er startet og kan få lov til at få en vurdering, der er lidt mindre hård. Så har vi forskellige fashion-kategorier: ’Bizarre’, ’Best Dressed’ og ’Desginer’s Delight’ samt realness-kategorier som ’Transman Realness’ og ’Femme Queen Realness’, og vi har ’Body’, ’Face’ og ’Sex-Siren’. Alt det gode. For første gang i Danmark og anden gang i Europa har vi en kategori, der hedder ’Non Binary Realness’. Så vidt jeg ved, blev denne kategori introduceret for første gang på ballroom-scenen for tre år siden til Heritage Ball i New York. Vi har haft realness-kategorier specifikt for transmænd og transkvinder, drags og Butch Queens. Nu er der også non-binære mennesker i ballroom-miljøet, og derfor har der udviklet sig en realness-kategori for dem. Hvor fx ’Transman Realness’ handler om at ligne en cis-kønnet mand mest, handler denne kategorien om at forvirre dommerne så meget som overhovedet muligt. Man skal ikke kunne læse det binære køn hos dem, og dem, der er bedst til det, vinder. Det er den omvendte verden.

LL: Hvad med dommerne, når I laver balls i Danmark. Kommer de udefra? 

BH: Det gør de primært. Jeg har selv været dommer til et ball i Danmark, og vi har også haft andre danske dommere. Men til Circus Ball er det dommere udefra: min ’house mother’ Spyder Ninja kommer fra New York, så er der en dommer fra London, Cai Revlon, der vandt Latex-ball sidste år, der er det største ball i verden. Så er der Princess Gaby Vineyard fra Amsterdam, der går ’Vogue Fem’, Kendrick Miyake Mugler, der er en af hovedpersonerne fra den parisiske scene og går ’Executive Realness’ samt ’Best Dressed’ kategorierne og Pioneer Mother Leo St. Laurent, der var med til at starte den berlinske scene.

LL: Hvem er MC til Circus Ball?

BH: Det er Father Typhoon Prodigy fra Rotterdam.

LL: Er der nogle herhjemme, der kan tage den rolle på sig?

BH: Ikke rigtigt endnu. Det er in the making. Forhåbentlig snart. Det er en meget vigtig rolle. MC’en får ball’et til at køre. De har tidsplanen, så det ikke skrider, og bestemmer, hvornår dommerne skal stemme samt introducerer kategorierne. Og så ’chanter’ MC’en også for dem, der går kategorierne. Man performer sammen med MC’en. Man skal høre efter, hvad de siger, for hvis de siger, man skal gøre noget specifikt, skal man gøre det. Men det er også en udveksling: hvad får de ud af dig, og du ud af dem.

Beck Heiberg, LSS (legends, statements and stars), 2019, The Reckoning Aftermath Ball, Sundbyberg. Foto: Roza Ahmad.

LL: De typisk også meget rappe i replikken og ekstremt vidende – et bibliotek af referencer.

BH: Og så er det jo freestyle. Otte timers freestyle. Det er meget imponerende.

LL: Jeg var til en vogue-time med dig, hvor du gjorde meget ud af i din introduktion til timen at fokusere på, hvor ballroom-scenen udspringer fra: At den udover at være del af et queer-miljø, udspringer fra sort kultur og latinx kultur i New York. Hvad har den historiske baggrund af betydning for den danske scene, der har fuldkommen anderledes vilkår end 80’ernes New York POC trans-miljø havde?

BH: Det er super vigtigt at respektere den historie, miljøet kommer fra. Det kommer fra sort kultur og latinx kultur og både i New York og Paris, der er den største europæiske ballroomscene, er det også stadig en scene, der kommer fra et poc-miljø. Det gør den ikke i Danmark. Hvis jeg tænker på repræsentation, som noget, der gør, at man kan føle sig som en del af et miljø, har vi nogle udfordringer herhjemme med ballroom-scenen. At opleve, der var andre transpersoner, gjorde, at jeg følte mig tiltrukket af det her miljø. Så der er helt sikkert en udfordring i, at det er mig som hvid, der primært har været med til at starte det i Danmark. Det er derfor vigtigt at række ud til organisationer som eksempelvis Sabaah og sørge for, at man som queer poc kan se, at det er et miljø for én.   

LL: Hvordan forholder den internationale ballroom-scene sig til debatten omkring appropriering af sort kultur i sit eget miljø med hvide performere? 

BH: Der er en ongoing diskussion, og det er noget, vi snakker meget om i mit hus. Som del af en kultur, der ikke er lavet af hvide mennesker, handler det for mig om at tage aktivt del og give noget tilbage til miljøet. At respektere, hvor kulturen kommer fra, udbrede den viden og samtidig være bevidst om, at jeg på et eller andet niveau altid vil være gæst i miljøet. At det ikke er mit, og at jeg derfor ikke tager ejerskab over det. Så det handler om hele tiden at være med til at åbne miljøet op, så andre mennesker kan tage ejerskab. Det er dog aldrig et miljø, der har været segreret. Det har primært været poc performere, men det har aldrig lukket. Og det er også noget, man snakker meget om i New York nu: scenen er blevet meget populær og til tider kommerciel, men alligevel har man formået at være et af de eneste subkulturelle dansemiljøer, som stadig ser ud, som det gjorde, dengang det startede. Det udspringer stadig fra en sort queer og latinx kultur. Og det har man jo primært lykkedes med, fordi man har holdt kortene tæt ind til kroppen. Og fordi man har sørget for, at dem, der er en del af miljøet, forstår spillereglerne.

LL: Hvordan forholder du dig til den kommercielle del af miljøet?

BH: For transpersoner er det enormt svært at få arbejde, også i performancemiljøet. Og det er svært at få lov til at fortælle sin historie. Derfor er det vigtigt, at vi tager det arbejde, som vi nu kan stå inde for. For mig handler det rigtig meget om at bevare kontrollen. Jeg ville ikke sige ja til hvad som helst. Det er en konstant overvejelse.

Beck Heiberg i dommersolo til Open Styles danse battle, 2017, Tap Water Jam, København. Foto: Niels Gether.

LL: Udover at være en del af ballroom-scenen, har du også en performance praksis udenfor det miljø. Vil du fortælle om, hvad du arbejder med nu?

BH: Et fokus i mine værker, har altid været kønsidentiteter, primært trans-identiteter. Lige nu skal jeg til at koreografere for teatergruppen Hils din Mor. Forestillingen Jeg er Silas handler om en teenager, der fik tildelt kønnet pige ved fødslen, og springer ud som dreng i løbet af forestillingen. Her koreograferer jeg mere bevægelse end dans. Jeg kigger på, hvordan man bevæger sig feminint, maskulint og non-binært. Så skal jeg selv performe snart med Digging a glittery grave på Feral Festival. Det er et værk, jeg har lavet med min gode ven og kollega Charlie Trier, der bor i Amsterdam. Det en fire timer lang performanceinstallation, hvor vi arbejder med begrebet nuttethed. Det er et begreb som bliver tillagt folk, der anses for ikke at have agens, og det bliver ofte tilskrevet queer- og transpersoner. Det er noget, der føles enormt nedgørende. Vi var interesserede i at skabe et privat rum, vi kunne åbne op, fordi vi har kendt hinanden, siden vi var 15 år og er tætte venner. Vi skaber et nuttet univers, men håndterer samtidig tematikken sorg. Performancen udspiller sig i spændingsfeltet mellem det lette og det tunge.

LL: Hvad tænker du om debatten omkring kønspolitik herhjemme?

Beck Heiberg og Charlie Trier, ”Digging a Glittery Grave”, 2019, performance, Frascati Theater, Amsterdam. Foto: Reinout Bos.

BH: Det, at debatten omkring queer og køn blandt andet kommer fra et performancemiljø herhjemme, er sindssyg vigtigt. At tænke kroppen med i det. Der er noget sindssygt vigtigt i at ’stå der’, at ’være der’. At bruge kroppen som transperson. Det, at kroppen ikke er aflukket, men at den er der i rummet og tager plads. At man med al respekt for sig selv og sine omgivelser viser sig frem. På ens egne præmisser – ikke andres præmisser. Det er blandt andet derfor, jeg begyndte at arbejde som koreograf. Jeg kunne se, at der ikke var specielt meget arbejde til mig. Der var ikke forståelse for, hvem jeg var, eller hvad jeg kunne, fordi jeg ikke passede ind i forståelsen af, hvordan en danser skulle se ud. Så at have en meget velfunderet agens i det arbejde, man laver for at fremstå på den måde, man gerne vil fremstå, er vigtigt. Vi skriver vores egen historie i stedet for, at der er andre mennesker, der skriver den for os. Det tror jeg, performance kan være med til – at give marginaliserede identiteter en stemme.

LL: Det er en smuk krølle på samtalen. Tusind tak Beck!

Litteratur om den historiske ballroom-scene

Shane Vogel: The Scene of Harlem Cabaret, 2009.

Stuart Baker: Voguing and the House Ballroom Scene of New York City 1989-1992, 2011. Forord af Tim Lawrence online: http://www.timlawrence.info/articles2/2013/7/2/voguing-and-the-house-ballroom-scene-of-new-york-city-1989-92-soul-jazz

Crystal LaBeija (venstre), still fra dokumentarfilmen “The Queen” (1968), instrueret af Frank Simon. Rettigheder: Grove Press/Photofest.

Levende arkiver er en serie af samtaler arrangeret af kurator og skribent Lotte Løvholm med performancekunstnere og –forskere. Formålet med samtalerækken er at fremhæve de fortællinger, der let går i glemmebogen, når kunsthistorien skal skrives.

I will attend here as well then, to the ways in which art criticism has tended to leave out specific histories, and thus specific bodies, in order to purvey supposedly “new” ideas about art trends. The stakes here are high, because the histories that get told, and the ways in which they get told, determine what we remember and how we construct and view ourselves today.

Amelia Jones: “Unpredictable temporalities: the body and performance in (art) history”, Performing Archives / Archives of Performance, 2013.

Beck Heiberg, f. 1987, København,
er performer og koreograf uddannet fra Hotsteppers i København og Juste Debout School i Paris. Han er medlem af det ikoniske House of Ninja, og han er medstifter af kunstnerkollektivet Disturbing Business i København. Beck undersøger det rum, der ligger udenfor kasserne. Han forstår spændingen og styrken i at være mellem det binære og anvender et eksperimenterende miks af stilarter til at frembringe alsidighed i hans performances. Han har vist og performet originale stykker i hele Europa og i New York. I efteråret 2018 startede Beck på Teater- og Performancestudier på Københavns Universitet, hvor han i øjeblikket videreuddanner sig.
Nicky fra Viktoria Wendel Skousens serie Colleagues

The Female Gaze

I Viktoria Wendel Skousens serie Colleagues portrætterer hun mænd i sårbare situationer. Bastard har mødt billedkunstneren til en samtale om forholdet mellem fotograf og model, om at gøre feminisme fremfor at tale om den og den komplekse og interessante dynamik, der kan opstå mellem køn.

Af Mette Garfield

Bikubenfonden inviterede med udgangspunkt i det tværmediale kunstprojekt The Female Gaze af ALIAS Teaterproduktion i november til Salon VISION i Skuespilhusets foyer. Kunstprojektet belyser gennem dramatik, fotografi, installation, lyd og dans kvinder gennem kvinders egne selvbilleder. Til salonen var sammensat et panel af skuespiller og co-leder af ALIAS teaterproduktion, Line Bie Rosenstjerne, leder af ARIEL platform og interface for Feminisme i det Æstetiske, Nina Wöhlk, den sydafrikanske billedkunstner, der bruger objekter fra skønhedsindustrien i sine kunstobjekter, Frances Goodman og den danske billedkunstner Viktotia Wendel Skousen. Moderator for salonen var kunstredaktør på Dagbladet Information Maria Kjær Themsen.

Bikubenfonden har lige offentliggjort en podcast fra salonen, som man kan lytte til her.

Som man hører, forklarer Viktoria Wendel Skousen, at hun i modsætning til de andre paneldeltagere ikke er interesseret i kvindekroppen som objekt for sin kunst. Hun er ikke som mange andre kvindelige kunstnere, der arbejder feministisk, optaget af at se på sin egen krop og eget køn. Hendes værker er derimod måske mere et udtryk for et dialogisk, lyttende blik, hvor den kvindelige kunstner naturligt er protagonist.

På salonen talte paneldeltagerne om, at the female gaze bl.a. indebærer et dobbeltblik kvinden har på sig selv. Hun ser sig selv ude fra, i det hun i kunsthistorien og det patriarkalske, kapitalistiske samfund igennem århundreder er vant til at blive gjort til objekt. Så mit første spørgsmål til Viktoria Wendel Skousen bliver, hvorfor hun ikke vil problematisere dette dobbelte blik?

”Billedkunstnere skaber ting fysisk i verden i modsætning til at skabe tekst og musik. For mig er det at skabe fysiske kunstværker at lave små handlinger. Det er en ageren ude i verden. Der har været meget fokus på, at kvinder skal se på dem selv. Det er vigtigt selvfølgelig, og det er netop i kraft af, at kvinder i 60erne og 70erne har gjort det, at jeg kan have den privilegerede position, jeg har nu. Jeg er billedkunstner, ikke en kvindelig billedkunstner. Jeg stiller spørgsmål til, om ikke man bliver ved med at tænke det samme om kvinder, hvis man fortsætter med at bruge det samme sprog om kvinder. Jeg behøver ikke gå tilbage og se på mig selv hele tiden.

Viktoria Wendel Skousen i sin udstilling Colleagues på Alice Folker Gallery i København fra 16. august – 28. september 2019. Foto: Malle Madsen

Du inviterer i dine værker i udstillingen Colleagues beskueren til at se dit blik på mænd. Hvad er det for et blik? Hvad er det for et female gaze?

Udstillingen er et af flere udtryk for mit gaze. Udgangspunktet har været at vælge at lave sårbare og venlige portrætter af mænd. Måske mere inde fra manden, men med et heteroseksuelt kvindeblik, for det manglede, syntes jeg. Det er også et blik, der forsøger at respektere mandekroppen og se poesien i den. Man glemmer ofte forhandlingen mellem fotograf og model i alle de fotografier, vi er vant til at se i vores billedkultur. I portrætterne i Colleagues kan man se, at subjekt og objekt har indgået en aftale. Der er etableret en tillid fra begge sider. Og alle modellerne er selv skabende kunstnere og altså subjekter. Samtidigt er titlerne på værkerne kunstnernes navne. De har vist en tillid til min professionalisme ved at indgå et samarbejde, mens jeg har en tillid til dem som modeller. Jeg har instrueret dem, men det har været et samarbejde, og derfor handler værkerne også om relationer. Det har taget 6 år, at producere værkerne, fordi det tager lang tid at etablere venskaber og tillid, ligesom det gør i alle mulige andre kollegiale sammenhænge.

Man kunne indvende, som det skete på salonen, at Colleagues bare vender situationen om og lader kvinden gøre manden til objekt. Kan man undgå at tingsliggøre, kan man undslippe kunsthistorien?

Det kan man ikke, mener jeg, og skal man heller ikke. Det er udfordrende, for det er en lang historie, og den kunst, der gør op med den, er ung.

            Vi tænker oftest om fotografi, at det er politisk, hvis det afbilleder en person med et køn fremfor at repræsentere fx en sten. Fotografi bliver hurtigt til et redskab til at fortælle alle mulige andre historier. Det er ikke, fordi jeg vil undvige, at Colleagues handler om køn. Udstillingen handler om magt, og om hvem, der har magten til blikket. Men udstillingen handler netop ikke om bare at vende blikket om og tingsliggøre manden. Jeg er som sagt mere interesseret i relationer, og det handler ikke om en sort/hvid opstilling af magtstukturer, men om et samarbejde. Det er derudover en æstetisk undersøgelse. Modellerne er valgt ud fra en subjektiv æstetik, men det er ikke et blik, hvor min krop indgår i en forhandling for samarbejdet, et forhold fx, men derfor kan det stadig være et begærende blik, der kommer fra mig. Et begær efter en bestemt æstetik. Det erotiske og de dynamikker mellem kønnene er med til at gøre livet spændende, og de dynamikker kan man sagtens have samtidig med en respekt. Man kan godt objektgøre og have respekt, hvis man interesserer sig nok for personen.

Nina Wöhlk talte på salonen om det lyttende blik, altså et blik med en åbenhed for dialog med omverdenen. Kan man kalde dit blik i Colleagues for et lyttende blik?

Ja, det vil jeg mene.

Markus fra Viktoria Wendels Skousens serie Colleagues

Er det for dig emanciperende og empowering at portrættere mænd, landskaber og omverdenen fremfor at beskæftige sig med kvindekroppen?

Friheden ligger i at kigge ud i verden og være en del af den. Friheden ligger i at være protagonisten, sådan som jeg ser mine mandlige kunstnerkolleger er. Pointen i Colleagues er, at den kvindelige kunstner er protagonisten. Jeg er selvfølgelig indskrevet i de patriarkalske strukturer. Det handler om tid og penge. Jo flere penge du har, jo mere tid har du til at lave kunst. Det handler derfor om at få flere kvinder op i hierarkierne. Det er et strukturelt problem. Før i tiden og i vores tid har kvindelige kunstnere også været en del af kunstnergrupperne, og de har været respekteret dér fagligt. Det er samfundets strukturer, der skal ændres. Så jeg overvejer, hvad jeg vil reproducere. Jeg er født i 1987, og derfor er det naturligt for mig at være protagonisten og gøre feminisme som i udstillingen Colleagues fremfor at tale om den. Værket handler om, at den kvindelige kunstner er hovedpersonen, ligeså naturligt som den mandlige kunstner er det”.

nstallationsfotos fra Colleagues. Foto: Malle Madsen


Viktoria Wendel Skousen (f. 1987) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Akademie der Bildenden Künste Wien i 2015. Hendes værker undersøger forskellige magtforhold inden for kunsten; samlingens autoritet, forholdet mellem tekst og billede, intime relationer og blikkets magt. Hun arbejder i medierne fotografi, træsnit, silketryk, tegning og med tekst og taler. Udstillingen Colleagues blev vist på Alice Folker Gallery i København fra 16. august – 28. september 2019. Seriens 1. edition er nu en del af Statens Kunstfonds samling.


Cecilie Ullerup Schmidt, performancekunstner, kurator, ph.d-stipendiat på Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Siden 2018 har hun ledet den selv-institutionaliserede performanceskole CURRICULUM. Foto: Kajsa Gullberg

At hylde andres værker

– En samtale med Cecilie Ullerup Schmidt

Levende arkiver er en række samtaler af kurator Lotte Løvholm med danske og udenlandske performancekunstnere, teoretikere og kuratorer. Interviewet med performancekunster, forsker og kurator Cecilie Ullerup Schmidt er det første i serien.

Lotte Løvholm: Jeg ville gerne have, at du var den første i min serie af samtaler med kunstnere og forskere, da du ligesom Mette Garfield, der har startet bastard, i mange år har udtrykt et ønske om mere kunstkritik for performancefeltet i Danmark. Hvor Mette har startet et tidsskrift for performancekunst, koreografi og tværdisciplinære kunstpraksisser har du startet en performanceskole. Vil du fortælle om skolen Curriculum?

Cecilie Ullerup Schmidt: Curriculum er en offentlig skole for performancekunst, men det er også en performativ institution. Jeg startede den for et år siden som en reaktion på den mangel på uddannelse i performancekunst, der er i det danske kunstneriske uddannelseslandskab. Nogle gange kan jeg godt savne en funderet praksis i at være performancekunstner. Det handler om at arbejde med stemme og krop som medie og materiale, samt bevidsthed, det vil sige erindringer, bekymringer, historie og ens politiske indlejring i virkeligheden. Jeg tænker performancekunst som noget, der starter med spørgsmål og med en stillen sig kritisk overfor klassisk repræsentationsæstetik. Det handler om kropslige indskrivninger og politiske begrænsninger i form af nationalitet, køn, race og klasse.

LL: Inden vi snakker videre om Curriculum, vil jeg gerne spørge indtil performancekunst og etik: Vi deler nok den samme performancekunstforståelse, der bygger på kritisk bevidsthed i forhold til mediets historie samt generelle repræsentationsproblematikker: altså kroppen som symbol på forskellige politiske forhold. Vil du udfolde dette perspektiv?

CUS: Jeg tror, det ville svække performancekunstens historieskrivning, hvis vi skrev det frem som etikkens kunstform, for det ville være ekskluderende. Men det er klart, at der hvor performancekunsten er blevet set og har skrevet historie, er de tidspunkter, hvor den har stillet spørgsmålstegn ved det, der klistrer sig til kroppen. Jeg tænker performancekunst som en tradition og historisk genre, der går tilbage til 60’erne og 70’erne både med happenings, som er en af de første kollektive performanceformer og med live art og body art, hvor mennesker hamrer i sig selv, skærer i sig, udstiller sig selv og på den måde stiller spørgsmålstegn ved, hvilke tilhørsforhold de indskrives i, politisk og kulturelt. Performancekunstens historie er noget af det vigtigste i forhold til at skabe performancekunst, fordi man netop også arbejder med nogle udtryk, der på en måde er begrænsede. At lave en nøgenperformance for eksempel, har jo mere end tusind referencer indenfor performancekunsten, og det ville være ærgerligt at opføre en nøgenperformance på et uinformeret grundlag.

Jon McKenzie, som er performanceteoretiker, taler om hvordan performancekunsten udfordrer det at performes virkning i samfundet, altså at det ikke er en rolle man spiller, men at man rent faktisk går ind og ændrer noget, i det man viser sig eller ændrer sin optræden. Hvis man tager en rolle på teatret, så ændrer den måske ikke så meget vores forståelse af virkeligheden. Hvorimod når kunstneren Mierle Laderman Ukeles står på diverse museer og stryger tøj og laver dagligt husarbejde i slutningen af tresserne, er det en synliggørelse af kønskonnoteret husligt arbejde, en forskydning fra hjemmet til kunstinstitutionen. Hvis man vil være teaterhistorisk og gå tilbage til Bertolt Brecht, handler det også om, at performancekunsten har et element af fremmedgørelse. Her ser vi kroppe på steder, vi ikke plejer at se dem.


Mierle Laderman Ukeles, Hartford Wash: Washing/Tracks/Maintenance: Outside, 1973. Fra serien Maintenance Art (1969-73). Courtesy: Kunstneren

LL: Måske er det her, vi vender tilbage til Curriculum? Hvad er det helt konkret?

CUS: Helt konkret er det et lille program som i løbet af to semestre ad gangen, der består af mindst fire offentlige lectures. Det kan være performance lectures eller almindelige forelæsninger udført af dem, man i performanceteorien ville kalde living archives, altså performancekunstnere og/eller performanceteoretikere, som er en del af performancekunsthistorien. For eksempel har vi haft besøg af queer-punk ikonet Vaginal Davis, der både fortalte om virkelig smalle og ubeskrevne praksisser tilbage fra 80’erne i hendes eget arkiv og samtidig leverede en ret vild performance i Kunstakademiets festsal i en kjole designet af en eller kendt designer.

LL: Rick Owens!

CUS: Og hun viste filmklip fra smalle produktioner og fremviste hjemmelavede zines, der skabte forbindelse mellem queer- og punkbevægelsene! Det var meget rigt materiale, hvilket har defineret vores lectures indtil videre. Curriculums præsentationer har været skattekister, som de inviterede har bragt med fra deres egen praksis eller andres praksisser. Professor i performanceteori fra Universität der Künste i Berlin Sandra Umathum holdt en lecture om at skyde i performancekunsten: forholdet mellem at skyde med pistol og skyde billeder af sig selv, og derigennem nødvendigheden af dokumentation for at skuddet virker.


Miss Vaginal Davis, My Pussy Is Still in Los Angeles (I Only Live in Berlin), 2012. A Lesbian Separatist Tea Party. Promo still. Courtesy: West of Rome Public Art. Foto: Ryan Miller Capture Imaging.

Hertil januar har vi en workshop med Ann Liv Young, som også er kendt som den uhyggelige terapeut Sherry, der laver Sherapy. Hun taler med folk om traumer og siger om det, hun gør, at det heldige er, at hun er Sherry, for hvis hun skulle tage alt det ind, som folk fortæller, så ville det være for overvældende for hende. Men samtidig er det jo virkelige menneskers liv, hun behandler. Det er helt klart en overskridelsesæstetik, hun arbejder med, der i performancekunsthistorien primært har haft med kroppen at gøre. Ann Liv Young gør det participatoriske ubehageligt, men også rørende, når hun piller ved folketraumer offentligt.

LL: Det er ret interessant i forhold til kontrakten mellem performer og publikum: Ann Liv Young ligger sig i en tradition af praksisser, der undersøger og måske udnytter performancepublikummets tillid: hvad kan man få publikum til?

CUS: Det er derfor, det er interessant at invitere hende, da det er et tvivlsspørgsmål. Jeg er faktisk ikke klar over, om jeg synes, hendes overskridelsesæstetik nogle gange går for langt. Men samtidig tænker jeg, det er en offentlige praksis i at turde italesætte fælles affektive traumer og tabuer, og samtidig stille spørgsmålstegn ved en terapikultur, som vi gerne deltager i hele tiden, bare helst ikke sammen. Hun rammer et ømt punkt i en fælles strukturel, samfundsmæssig sårbarhed: folk, der har svært ved at få børn, folk, der ikke har arbejde, folk, der arbejder for meget, folk, der ikke tjener nok, folk, der føler sig ensomme. Det, hun arbejder på, er en offentlig form for terapi af det prekære og sårbare.


Ann Liv Young terapeuten Sherry. Video still fra Sherapy Sizzle, 2018. Courtesy: Kunstneren.

LL: Hvad er dine overvejelser i forhold til at udvælge de inviterede?

CUS: Jeg har ikke et pensum, hvor jeg tænker: ”Det her er kanon”. Det er en blanding af flere principper. Først og fremmest personlig interesse, for det er helt klart en personlig institution. Den er alt for lille til at være repræsentativ. Noget, jeg for eksempel har lyst til det kommende år, er at få besøg af Julian Warner, som arbejder på tværs af performancekunst og scenekunst med dekoloniale performancepraksisser i Tyskland – et land, der har sin egen kolonihistorie. Der er enormt meget debat i Tyskland om type-casting og racialisering på de tyske scener, som jeg gerne vil introducere her.

LL: Vi startede med at snakke om den historiske bevidsthed og ”kend din performancekunst-kanon” som performancekunstner. Og det er interessant i relation til det dekoloniale felt, der i billedkunsten netop afspejler et opgør med den vestlige kunsthistoriekanon.

CUS: Performancekunsten er jo vildt problematisk i sin kanonisering. Tilbage i 60’erne og 70’erne handlede det om, hvem der havde en fotograf i nærheden. Der findes jo en kæmpe usynlig performancekunsthistorie.

LL: Det får mig til at tænke på performanceteoretikeren Rebecca Schneider, som repræsenterer et opgør med performancemediet, som noget der er flygtigt. Hun insisterer på, at performance ”forbliver” og gør i samme hug op med den vestlige historiografis objektfetichering og museernes arkivpraksis. Og det er interessant i forhold til de performance-praksisser, der ikke blev dokumenteret og dermed ikke blev skrevet ind i historien. Når performanceværket ikke ender som et objekt: Er værkerne her så stadig og hvordan? De har i hvert fald været med til at forme performancekunsthistorien.

CUS: Det er derfor, det er vigtigt at have levende arkiver som vidner fra forskellige perioder på besøg. De fortæller om andre sammenhænge og også inklusions- og eksklusionsmekanismer indenfor performancekunsten: hvorfor blev man set, hvorfor blev man ikke set, hvem blev ved og hvem gav op? Så arkivet og arkiveringspolitik er helt centralt i performancekunsthistorien. Da jeg underviste på Universität der Künste i Berlin, havde vi et seminar med undersøgelser af halvglemte performancekunstværker fra 60’erne og 70’erne på vestkysten i USA. Det, der findes om de her værker, er alle mulige små avisudklip. Der kan for eksempel stå: ”en mand løb ned af en gade, mange fulgte efter”. Hvad gør man med det her lille udklip, hvor man måske ikke engang har navnet på manden? Er det overhovedet et kunstværk? De studerende arbejdede med de her dårligt arkiverede performanceværker som scores og forlæg for reenactments, hvilket var en måde at hylde og fremskrive kollegaer i fortiden uden at kende dem.

Noget af det jeg godt kan lide ved at være historiserende og tage udgangspunkt i en historisk bevidsthed, det er at finde kollegaskaber i fortiden i stedet for at være så optaget af at være original i samtiden. At bygge videre på, genopføre og hylde andres værker i stedet for at skulle opfinde eller påstå, man opfinder noget. Det er også det, der er befriende ved performancekunst. Man kan næsten ikke opfinde noget nyt, fordi mange ting er gjort i forvejen. Hvis man skal arbejde mod et andet ethos som kunstarbejder, så er det noget med at fralægge sig imperativet om at skulle være original i sin produktion, men i stedet for erklære sig i linje med eller i slægtskab med dem, der har været.

Levende arkiver er en serie af samtaler initieret af kurator og skribent Lotte Løvholm med performancekunstnere og –forskere. Formålet med samtalerækken er at fremhæve de fortællinger, der let går i glemmebogen, når kunsthistorien skal skrives.

“I will attend here as well then, to the ways in which art criticism has tended to leave out specific histories, and thus specific bodies, in order to purvey supposedly “new” ideas about art trends. The stakes here are high, because the histories that get told, and the ways in which they get told, determine what we remember and how we construct and view ourselves today.”

Amelia Jones: “Unpredictable temporalities: the body and performance in (art) history”, Performing Archives / Archives of Performance, 2013. 

Cecilie Ullerup Schmidt (f. 1982) er performancekunstner og kurator, samt ph.d.-stipendiat på Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Fra 2011-2014 fungerede hun som fast underviser på BA’en ”Dance, Context, Choreography” på Universität der Künste i Berlin. Cecilie kuraterede den internationale performancefestival WORKS AT WORK i Dansehallerne, København, der undersøgte soloen, duoen og kollektivet som produktionsenheder. Siden 2018 leder hun den selv-institutionaliserede performanceskole CURRICULUM, hvor ’levende arkiver’ genfortæller, teoretiserer og genopfører performancekunstens historie. 

CURRICULUM er skabt i samarbejde med Teater og Performancestudier på Københavns Universitet, støttet af Bikubenfonden og Statens Kunstfond.

Tilbage til fremtiden

Ragnhild May/TECHNO på VEGA/ARTS: Foto: Frida Gregersen

Kunstneren, Ragnhild May, lader sig ikke kategorisere. Hun har lige udviklet TECHNO, et værk mellem musik, instrument, performance og installation specielt til VEGA/ARTS på spillestedet Vega i København.

Af Mette Garfield

Først kunne det lyde andægtigt lidt som en lavdæmpet orgelkoncert i en kirke, men så begynder blokfløjterne at pippe. Sære serier af orgel- og blokfløjtespil, man ikke har hørt magen til, følger efter. Og røgen bølger rundt om det monstrøse instrument og om Ragnhild May klædt i neongul kjole og kæmpehøje plateausko bag sin computer oppe på den lave scene. Røgen flyder videre rundt om publikum, der sidder og står neden for scenen på Vega. For vi er ikke i en kirke selvfølgelig, men til VEGA/ARTS på spillestedet Vega på Vesterbro i København. Musikken er ikke til at kategorisere, ligesom genren, instrumentet hun spiller på og værket i sig selv. Det hele er lidt i mellem kategorier, ligesom fx kunstnere som Goodiepal og Molly Haslund, der også arbejder i et mellemrum mellem musik, komposition, performance- og billedkunst. Musikken i TECHNO har måske referencer til tolvtone-musikken, til pop-elektronica, kirkemusik og folkeskolens blokfløjteundervisning. Det er alvorligt, intelligent, inderligt og humoristisk på samme tid. Ragnhild Mays TECHNO er en kompositorisk, visuel og rumligt æstetisk interessant oplevelse.

Ragnhild May har selv bygget instrumentet, udviklet kompositionen, softwaren og performer selv i værket TECHNO. Instrumentet er enormt og er udgjort af en serie lyd-producerende maskiner og et hulkort modul, der styrer elektromagneterne på orglet og blokfløjterne. Og det hele er tilknyttet og performes gennem softwaren Ragnhild May har udviklet. 

Se fremtiden gennem fortiden

Inden performancen TECHNO er Ragnhild May i samtale med kurator for VEGA/ARTS og tidligere redaktør på Kunsten.nu, Matthias Borello. Her fortæller hun bl.a., at hun har været fascineret af den tidlige teknologihistorie og nævner bogen Ones and Zeroes. TECHNO bygger nemlig på en meget simpel og tidlig computerteknologi og MDI-signaler, nuller og ét-taller, forklarer hun. Man kan altså sige, at TECHNO vender tilbage til fortidens fascination af fremtiden, ligesom det Los Angeles baserede band Drab Majesty, som er på programmet lidt efter Ragnhild May, men på den store scene på Vega. Drab Majestys masker, kostumer og luftige synthesizer-musik emmer af 80’er nostalgi.

Men i modsætningen til Drab Majesty, så ender TECHNO i endnu højere grad i nutiden med orglet og blokfløjten, instrumenter, vi kender, men samtidig er Mays instrument, et fremtidens instrument, vi aldrig har kendt til.

TECHNO ser således ikke blot nostalgisk tilbage på fortiden, men viser via en tilbageskuen en fascination af fremtiden og dens teknologi, og dermed forudsiger værket måske computerens og den kunstige intelligens rolle i fremtiden.

TECHNO kunne spørge til, hvordan cyborgs mon ville komponere? Forestillingerne om en nær fremtid bliver sanselige og konkrete i Vega ved at se dem igennem fortidens teknologi og æstetik.

VEGA/ARTS

Det hører til sjældenhederne, at man for alvor oplever at blive overrasket og ikke helt ved, hvad man skal stille op med og tænke om det, man har hørt og set. Det er noget af det særlige ved Ragnhild Mays kunstpraksis. Den rykker ved vores forestillinger om kunst, musik, genrer og måske ved opfattelserne af, hvordan man kan være som menneske. TECHNO queerer ogudvider ikke bare kunstneriske, men også sociale normative grænser udover at forstyrre subjekt – objekt relationen.

Se Christian Ravn Brems video:

Matthias Borello fortæller, at hensigten med VEGA/ARTS programmet også er at skubbe til konventionerne for live-koncerter. ”Folk vil ikke længere bare høre ’pladen’, når de går til koncert. De vil have en særlig oplevelse, når de går ud og oplever noget live”. Derfor vil VEGA/ARTS give kunstoplevelser til publikum ved at integrere performative kunstværker som fx Ragnhild Mays TECHNO i Vegas live-koncertprogram. Borello har sammensat billed- og performancekunstnerne med musikerne, så hver aften har en form for tema. Med Ragnhild var rammen teknologi, musik, krop, rum og komposition. I nogle tilfælde arbejder billedkunstnerne og musikerne ligefrem tæt sammen, som det var tilfældet med billedkunstner Søren Thilo Funder og sangerinden Ellis May. Og i rummet kaldet salonen på Vega, kan man nu se dokumentation fra de tidligere VEGA/ARTS events, ligesom nogle af værkerne har sat sig spor i Vegas lokaler, fx hænger kunstneren Sophie Duponts aftryk fra performancen Heavy Light over indgangen til den store sal.

Ragnhild May på vej ind i salen på Vega, hvor TECHNO finder sted. Over døren hænger aftryk fra en tidligere performance af Sophie Dupont. Foto: Frida Gregersen

Udover Sophie Dupont og Søren Thilo Funder har fx Lilibeth Cuenca, Kristoffer Akselbo, Marie Kølbæk Iversen interveneret med live-musikken på Vega, og den højt profilerede kunstner Christian Falsnæs skal d. 23. november kreere et score til en performance samme aften som Pussy Riot giver koncert.

Fakta:

Ragnhild Mays TECHNO og Drab Majesty spillede på Vega til VEGA/ARTS d. 16. oktober

Fra Johannes Zits Dialoguing With Trees i H. C. Ørstedsparken. Foto: Liveart.dk

I dialog med træerne

Den canadiske kunstner Johannes Zits performer sammen med naturen. Naturens særlige bevidsthed kommer forsøgsvis til udtryk gennem hans interaktioner, der fornylig ledte til udvekslinger med to udvalgte træer i H.C. Ørstedsparken i København.

Af Mette Garfield

”Kan man tale med træerne?”, spørger et forbipasserende par en smule skeptiske og måske sarkastiske. De har set skiltet, kunstneren Johannes Zits har stillet op i anledning af hans interaktion med to udvalgte træer i H.C. Ørstedsparken.

En hel dag tilbragte vi sammen med disse to kastanietræer på højen for enden af broen i parken. De ligner hinanden, men er alligevel helt forskellige, fandt vi frem til. Men først mødtes vi i en lille gruppe og talte afslappet om vores forhold til naturen. Vi skiftedes til at fortælle, og jeg må tilstå, at jeg aldrig har haft et særligt forhold til naturen. Jeg kan godt lide havet, at svømme i det og er begyndt at vinterbade og holder af at være i naturen, mærke lyset og vejrets minimale skift i gennem et år. Men jeg er egentlig en city-person og har det bedst i byens larm, lys og puls, hvor der ikke er myrer, fluer, mudder og andet skidt. Selvfølgelig er jeg som alle andre optaget af klodens tilstand og forsøger at gøre, hvad jeg kan for at tænke og handle økologisk og bæredygtig, men jeg er helt bestemt et kulturmenneske fremfor et naturmenneske. Jeg er gammel, kødspisende og ude af trit med tiden og ville ønske, jeg kunne skrive denne her tekst, så det ikke var mit, men træernes perspektiv, der kom frem. Jeg er en af dem, der ikke helt har forstået, at naturen ikke er noget, der er derude, men at vi er forbundet til den, at den er en del af os, og at jeg selvfølgelig selv er natur. Eller jeg har da læst og forstået det på et intellektuelt og rationelt niveau, men har ikke for alvor fanget det på et sanseligt sensibelt plan. Efter dagen med Johannes Zits og træerne i Ørstedsparken har det dog ændret sig.

Jeg forklarede derfor også oprigtigt gruppen, der var mødt op for at deltage i Johannes Zits interaktion med træerne, at jeg egentlig gerne vil være mere i relation til naturen.

Foto: Liveart.dk

Kunstneren Johannes Zits, som bor og arbejder i Toronto, Canada, er derimod nærmest besat af træer. Han ligner næsten selv et træ med sin langlemmede krop, armene som grene og benene som rødder, hans tøj i jordfarvet army-print. Han har venlige øjne, et stort gråt skæg og griner højt og hjerteligt. Han er tillidsvækkende og umiddelbar. Han bruger i sin kunst den performative krop til at udveksle mellem det offentlige og det private, ligesom han senere i Ørsteds parken bruger sin egen krop og guider alle i gruppen til at være i forbindelse med træerne med deres kroppe. Han er en multidisciplinær kunster og arbejder specielt med undersøgelser på tværs af eksempelvis collage, video, fotografi og handlinger, som denne i parken. Han skelner ikke mellem de handlinger, han laver her i parken og de handlinger, altså de performances, han laver i udstillingsrum, fortæller han. Værket kaldet Dialoguing With Trees anses derfor også for at være både dagen her i Ørstedsparken og på Copenhagen Contemporary. Her laver han nemlig dagen efter en form for re-enactment af handlingerne, vi foretog i Ørstedsparken, ligesom han lige også har guidet børn til at lave udvekslingen med træer i efterårsferien. Hans værker er ikke bare blevet præsenteret her i Ørstedsparken i København, men også over hele Canada og i Shanghai, Sao Paulo , Wien, Cuba, Mexico og mange andre steder.

Fra Johannes Zits performance på Copenhagen Contemporary. Foto: Liveart.dk

Performanceopskrifter

Det er Liveart.dk, der i samarbejde med Copenhagen Contemporary og deres formidlingscenter har inviteret Zits til et residency i København med henblik på at deltage i deres udviklingsprogram for performanceopskrifter. Programmet inkluderer også en række andre kunstnere fra Tyskland, England og Ghana. Kunstnerne udvikler under deres residency, ligesom Zits har gjort det, en performance, som bliver beskrevet i en opskrift, som vil blive anvendt i fremtiden af Copenhagen Contemporary. Med en performance-opskrift kan alle lave en performance, hvor og hvornår de vil. De mest kendte opskrifter på performances er måske teksterne i Yoko Onos bog Grapefruit – A book of Instructions and Drawings. Hvis jeg slår op på et tilfældigt sted i bogen, står der fx:

Laundry Piece

In entertaining your guests, bring out your

laundry of the day and explain to them about

each of them. How and when it became dirty and why, etc.

1962 summer

Søskendetræerne

Inden vi for alvor begynder at udveksle med træerne i Ørstedparken, fortæller Zits os om, hvorfor han har udvalgt netop disse to træer. Han havde også haft kig på to canadisk træer i Botanisk Have og et birketræ på en kirkegård, men søskendetræerne i parken var lettere at komme til og deres historie tilgængelig. Han viser os et gammelt kort, der går tilbage til den gang, Ørstedsparken blev anlagt. Her kan man faktisk se træerne, som er blevet plantet i 1869. De er altså 150 år gamle! I overvejelserne om natur overfor kultur skal man naturligvis også medtænke, at træerne er plantet og parken menneskabt og altså ikke er vild natur.

Zits spørger os nu, om vi vil være med til at udveksle med og undersøge træerne nærmere. Det vil vi gerne. Han opfordrer os til at gå rundt om begge træer og lægge mærke til og evt. røre ved først barken på træstammen: hvordan ser den ud, hvad sidder på den, hvilke svampe, insekter og lign, kan vi se? – og dernæst rødderne, hvordan er de, hvordan opfører de sig? Vi bliver også bedt om at se på grenene i kronen og senere sendt ud sammen to-og-to for at kigge efter træerne på lang afstand. Hvordan ser de så ud?

Min ledsager i Ørsteds parken, en ung, dygtig og belæst billedkunstner, nævner bogen The Hidden Life of Trees af Peter Wohlleben. Bogen tænker nyt om træer og planter og fortæller om, hvordan de føler og reagerer på hinanden; hvordan en skov udgør et socialt netværk af disse levende væsner. Det er en historie om træer, der kommunikerer med hinanden. Og på den måde ændrer bogen også måden at anse liv og verden.  

Det er interessant og skægt at tænke på, at træerne kommunikerer og hjælper hinanden. Mon vores to træer i parken taler med hinanden? Hvordan mon deres relation er? Da vi kommer tilbage efter vores tur rundt om træerne med et kig på lang afstand og efter vores tætte udforskning, bliver vi i gruppen enige om, at de ved første øjekast er søskendetræer. De ligner hinanden meget, men når man ser efter, som vi har gjort, er de faktisk vidt forskellige. Det ene træs rødder lader til at gå lige ned i jorden, mens det andet træs rødder flere steder slynger sig rundt synlige oppe over jorden. Det ene træs krone er stor og bred, mens det andet træ har en høj smal top. Og det ene træ er tydeligvis højere end det andet.

Men hvor højt er det så? Det må vi finde ud af, siger Zits og spørger os, om vi ved, hvordan man regner det ud. Nu er det ,vi søger hjælp i parken, for vi kan ikke finde ud af det. Vi fumler lidt rundt med forskellige metoder og googler også lidt. Men Zits vil forståeligt nok ikke have, vi benytter google, så vi bruger i stedet en metode, én i gruppen har hørt om. Bredden af kronen svarer ca. til højden på træet, ligesom omfanget af en persons udstrakte arme skulle svare til personens højde. Vi beder nu en gruppe turister fra Spanien om at hjælpe os. Det er fint og sjovt; de vil gerne hjælpe, så vi laver en lang menneskekæde under trækronens begyndende gule, røde og orange blade.

Min yndlingsøvelse er, da vi skal lægge os under træet og ligge der i ti minutter og bare kigge op i løvfaldet; lyset, der sitrer ind mellem bladene fra refleksionerne i vandet i søen lige ved siden af og fuglenes bevægelser. Jeg kan ikke helt få nok af at ligge der og bare være ét med det. Det er meget enkelt og let.

Kunstens klimapotentiale

Det er vel en af de ting, kunsten kan, åbne for sådanne oplevelser og give adgang til en sensibilitet overfor omverdenen og medmennesket, overfor de bittesmå ting, detaljer i naturen, sansningerne og relationerne, som vi ikke altid har blik for. Kunsten kan være med til at lære os at forstå vores forbindelse med naturen, og at vi selv er natur, på en særlig måde, nemlig med kroppen. Det er for mig at se, det Zits bl.a. guider til i Dialoguing With Trees.

Fra Johhanes Zits performance Dialoguing With Trees på Copenhagen Contemporary. Foto: Liveart.dk

Jeg ville helt banalt og konkret aldrig selv have fundet på at tilbringe en hel dag sammen med to træer. Jeg ville af mig selv aldrig have fået en relation til to specifikke træer og dermed muligheden for at få relationer til andre, men Zits værk har pludselig åbnet mine øjne lidt.

Man kan sige, at Zits handlinger i parken også var med til, at jeg blev interesseret i den franske antropolog og filosof Bruno Latours seneste bog Ned på jorden, som min ledsager til Dialoguing With Trees anbefalede. Latour, som Dagbladet Information kalder en af vores vigtigste klimatænkere, taler i Ned på korden om et nyt klimaregime og kæder som mange andre ulighed, folkevandring og globalisering sammen. Han foreslår, at vi skal vende os væk fra den ujordiske Trump utopi, der benægter klimaforandringerne, kun tænker i vækst og rigdom til en lille elite på flugt ind i beskyttede communitees. Vi skal i stedet vende os mod jorden, jordens overflade, både i højden og i dybden, der hvor vi lever både lokalt og globalt. Det handler for Latour ikke om at redde naturen, frøerne på fælleden, droppe kødspisning, stoppe turismen på Galapagos (selvom det sikkert også er en virkelig god ide) og dermed se naturen som et objekt. Vi skal derimod se naturen som part. Vi skal ned på jorden og indse vores afhængighed, og at vi er en del af naturen og af alle andre levende væsner, træer, dyr og mennesker, som lever på jorden.

Fakta:

Dialoguing With Trees

Lørdag d. 5. oktober inviteredes gæster til at tilbringe tid sammen med udvalgte træer i H. C. Ørstedsparken. Johannes Zits søger at inspirere os til at forstå og anerkende økosystemet og iagttage kompleksiteten og skønheden i andre levende væsner, der omgiver os.

Søndag d. 6. oktober

Johannes Zits indsamlede observationer fra dagen før blev udtrykt i en performance på Copenhagen Contemporary.
Kritikerpanelet på Tanz Im August i Berlin d. 10. august 2019; Astrid Kaminski, Beatrix Joyce,Bojana Jankovic og Anette Therese Pettersen. Foto: Mette Garfield

Rum og spalteplads til en mangfoldighed af stemmer

På den genkommende internationale dansefestival Tanz im August i Berlin sidste måned, blev der ikke kun præsenteret koreografiske værker, men danse- og kunstkritikken blev også diskuteret med et særligt fokus på postkritik.

Af Mette Garfield

Med kunstkritikkens krise som følge af den digitale udvikling kan der så etableres nye engagerende former for danse- og kunstkritik i et konstant skiftende landskab af medieforbrug?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet og diskuteret af et klogt, rimelig enigt og velsammensat panel af kritikere på dansefestivalen Tanz im Berlin i august. bastard var med for at følge med i debatten og for at søge inspiration.

Paneldebatten blev modereret af den erfarne tyske danse, performance- og poesikritiker Astrid Kaminski og i panelet sad østeuropæiske Bojana Jankovic; hun er baseret i London og er en del af Critical Interruptions, et skrivekollektiv, som udforsker live art og performancekritik, ved siden af hende sad den norske scenekunstkritiker, redaktør, forfatter og kurator Anette Therese Pettersen, og den berlinerbaserede Beatrix Joyce, der kender til dansekritikken udefra såvel som indefra, da hun både er udøvende kunstner og skribent.

Sofa-arrangementet, som det blev kaldt, var en del af et program af lignende events og fandt sted på HAU2s bibliotek i Berlin. Der summede masser af folk omkring og inde i bygningen, da der også var mange forestillinger at se samt billetkøb og cafe her på stedet.

Postkritik

Efter en præsentationsomgang med spørgsmålet om, hvorfor paneldeltagerne var blevet kritikere med sympatiske svar som ”jeg ville gerne lære mere”, ”jeg ville gerne i dialog om de forestillinger, jeg så”, og ”jeg ville gerne finde nye måder at tænke over de former, jeg selv arbejdede med som instruktør” fulgte en dialog om objektivitet, kunstkritikkens krise, og hvor den er er på vej hen. Panelet diskuterede først manglen på kritik af kritikken: ved vi hvorfor, vi forsvarer den, for kritikken som sådan indtager selvfølgelig en position, et sted, der hvor, den der mener at have ret, befinder sig. Vi befinder os således muligvis i en postkritisk tid.

”Selv i Tyskland er der ikke meget kritik af kritikken, måske er det generationsspørgsmål?”, lyder det polemisk fra moderatoren: ”På dance studies i Berlin er der ikke nogen, der arbejder særligt med kritik af kritikken, og jeg kender kun til to publikationer, som jeg vil mene omhandler postkritik: Critique and Post Critique fra 2015 af Elisabeth S. Anker og Postcritique af Laurent Sutter fra i år”.

Som svar på Astrid Kaminskis spørgsmål til panelet om, hvorfor vi ikke ser så meget kritik af kritikken, svarer Bojana Jankovic:” Jeg føler mig ofte ekskluderet fra rum og steder hvor teater, performance og den slags ting sker. For mig handler kritik, kritik af kritikken og postkritik om, hvad værkerne gør politisk. Grunden til hvorfor jeg eksperimenterer og arbejder som gør med kritik i London og udenfor UK er, at den klassiske anmeldelsesform er journalistisk, sproget, formatet og dens placering henvender sig til et meget specifikt og smalt, hvidt publikum. Jeg synes kuratering og programlægning gør det samme. Jeg er mest filosofisk interesseret i hvem, jeg skriver til”.

Jankovic forklarer videre, at hun derfor mener, der mangler nye formater, nye sprog og fysiske steder, der alle kan række ud over den hvide majoritet. Hun taler for en mangfoldighed af stemmer og mener, det som kritiker, kurator og lign. handler om at skabe rum og spalteplads til stemmer, værker og processer, der ikke ellers bliver hørt og set. ”Jeg mener, at kritik også er stedet, hvor spørgsmål om magtstrukturer og den hvide majoritet, kan diskuteres”.

Beatrix Joyce fortsætter og fremhæver nøgleordet ’distance’. ”Distancen mellem performere og publikum bliver mindre, der er mere interaktion, publikum opfordres til at deltage i værket, og det ændrer ikke kun på relationen til publikum, men også til kritikeren, den hvor kritikeren bedømmer. Og det drejer sig ikke kun om en særlig type smal performance, om smalle værker, den er ved at blive mainstream, så tiden for at have en ny form for kritik, post kritik eller kritikkens død, eller hvad vi nu skal kalde den, er der – måske med mere refleksion i teatret, men også i andre rum, hvor performances finder sted. Spørgsmålet er nu, hvor distancen mellem performere, publikum og kritikere ændrer sig, hvordan reagerer vi så som kritikere på det, måske med kollektiv skrivning?”

Anette Therese Pettersen tager over og siger: ”Ja, og i kølvandet på at tale om eksperimenterende kunstkritikformer kunne man tro, der var tale om meget skøre indfald, helt vilde nye formater, men man kan også påpege at med kritik kan man gå i dialog med og diskutere med værkerne. ”Jeg forsøget at tænke med værkerne og vil gerne tage imod den invitation; jeg vælger noget ud og går med det og stræber ikke efter en objektivitet, som ikke eksisterer”. Man kan altså også bare eksperimentere med ikke at foregive at stræbe efter objektivitet og gå i dialog.

Hun forklarer videre, at hun mener, man netop kan strække den klassiske anmeldelse, den behøver ikke være standardiseret beskrivende og bedømmende, den kan være meget andet og være en del af samfundsdebatten: ”Kritikken kan være et forum for offentlig debat om kunst, særligt når det handler om scenekunst. Den kan være for de folk, der ikke har set performancen. Sidste år var der i Norge en stor debat om en forestilling meget få så, men som mange havde et offentlig mening om. I sådan en situation, har kritikken en funktion i at afdække, hvad der egentlig skete, og kritikken bliver et sted man kan gå hen og finde ud af, hvad der skete”.  

Brev fra Marseille

Af Mille Højerslev Nielsen

Kære Mette Garfield.

Jeg håber, at mit brev kommer til at vække glæde hos dig. Jeg skriver til dig fra Marseille, hvor jeg har tilbragt det meste af min sommer. Jeg ved ikke, om du nogensinde har besøgt Marseille, Frankrigs anden største by? Der er en vildskab her, som nok er meget typisk for havnebyer. Sproget er grimmere og mere direkte, og de maskuline og feminine udtryk er mere karikerede. Det er som om, de høje temperaturer og mængden af sollys går i blodet på folk og gør dem mere dyriske og primitive.

Nu har jeg efterhånden besøgt Marseille så tilpas mange gange, at jeg har vænnet mig til det kaos, der sætter standarden her. Bilisterne, der aldrig indikerer på vejene. De lange boulevarder og den romantiske arkitektur som i Paris, der nemt kunne maskere byens kaotiske liv, hvis ikke det var for facaderne, der er sodet fra heftig forurening og nærmest porøse efter mangeårigt slid. Middelhavet med sin helt egen fortælling og bjergene i baggrunden, som lover at huse de mere end 800.000 indbyggere, hvis Marseille en dag skulle blive ubeboelig pga. menneskeskabte katastrofer.

Havnebyen, der forbinder Europa med Afrika og Mellemøsten, er ikke for de sarteste af sjælene.

Marseille. Foto: louisredon fra Pixabay 

Marseille er en by, som mange kender fra filmen The French Connection (1971) og forbinder med vold, kriminalitet og korruption. Måske spiller filmen også for dit indre blik, Mette? Mit billede af Frankrig begrænsede sig til Paris, selvom det er pinligt at indrømme. Som så mange andre film, jeg bør se, men ikke har set, havde jeg heller ikke set The French Connection. Jeg havde altså ikke den fjerneste idé om, hvad der ventede mig, da jeg fløj over Alperne mod syd tilbage i 2013 for at møde den mand, der senere skulle blive min kæreste og bedste ven i den by, han kalder for sit hjem. Den forventning, jeg trods alt havde og pakkede min kuffert efter, var at spendere dagene halvnøgen, indtage sol, varme og det azurblå hav til morgen-, middag- og aftensmad og skylle det hele ned med en iskold pastis. Men jeg fandt jo hurtigt ud af, at Marseille er alt andet end storby-idyl. Den action-prægede samfundsdiagnose fra 1971 holder sådan set stadig stik i dag. Marseille har store samfundsmæssige problemer, som bliver meget tydelige for mig, når jeg ser rundt i gadebilledet. Der er hjemløse, tiggere på vejene, problemer med stofhandel, politivold og vold mod politiet, børn, der bliver slået af deres forældre, unge som ikke går i skole og skoler, hvor lærerne må smugle børnene ud, så de ikke bliver taget af myndighederne, fordi børnenes forældres har mistet deres opholdstilladelse. Hvad angår kunsten i Marseille, som jeg jo er særligt interesseret i, trives den ikke på trods af kaosset. Kunsten trives i kraft af kaosset, fordi dens aktører i mange tilfælde engagerer sig i samfundet og i bedste fald gør en forskel for byens borgere – og for naturen. Men også for Marseilles sociale, kulturelle og politiske udvikling.

 Gare de Marseille-Saint-Charles kl. 9.40

Jeg ankommer med toget fra provinsen til Marseilles hovedbanegård. I dag har jeg besluttet mig for at udforske det første arrondissement, som dækker over bydelene Belsunce, La Chapitre, Noailles, Opéra, Saint-Charles og Thiers. Det kommer til at tage hele dagen med indlagte kaffe- og spisepauser. Når jeg er i Sydfrankrig med min franske kæreste og vores fælles søn, bor vi hos hans mor og hendes mand i Aubagne, som er en forstad til Marseille. Afstanden mellem Aubagne og Marseille, svarer til at bo i Hvidovre, Rødovre eller Gladsaxe og pendle til Københavns brokvarterer. Familien bor på en bjergskråning udenfor Aubagnes bykerne. Grunden ligger så tilpas højt oppe på bjerget, at man føler, man er langt ude på landet, selvom man kan høre motorvejen summe og lastbiler hyle i baggrunden og blande sig med lyden af cikader og vildsvin, der roder efter rødder og smasker nedfalden frugt i haven. Det tager 20 minutter at gå til bjergtoppen fra familiens hus. Herfra kan man se Marseille og ane Middelhavet, som gemmer sig under en sky af smog. I den ene retning kører trafikken til Marseille og i den anden retning til Aix-En-Provence, Saint Tropez og Nice, hvor den generelle befolkning har flere penge mellem hænderne, tøjet er lysere og fula’erne (silketørklæde red.) flere.

Jeg går på perronens lange strækning mod hovedindgangen med hagen løftet og blikket rettet mod faste punkter. Gare de Marseille-Saint-Charles er ikke stedet, hvor du skal se ud som om, du lige er kommet ind med firetoget. Jeg prøver at huske på, at Anthony konsekvent siger, at han er fra Marseille, at han identificerer sig sådan. Så fremmed og eksotisk er jeg heller ikke, overbeviser jeg mig selv om, imens mærker jeg øjnene i skyggerne, der følger mine bevægelser, mine blå øjne og blege ben.                                                                                                                  

Rue Bernard du Bois kl. 10.33

Jeg går ned ad den ikoniske og majestætiske stentrappe, der bærer præg af havnebyens koloniale fortid, og som forbinder hovedbanegården med byen. Her drejer jeg til højre i en halvmånes omkreds til, jeg når Rue Bernard du Bois. Der ligger glasskår, cigaretskodder og plastik på gaden. Nogen har efterladt en afgnavet pizza-skorpe i en vindueskarm. De få personer, jeg møder, bærer alle rundt på blå let gennemsigtige plastikposer, hvori man kan se deres indkøb og værdigenstande. Der er drenge, som hænger ud i de smalle sidegader og prøver at gemme sig bag bygningernes hjørner. Det er tydeligt at se, at folk her lever i gaden, på gaden og med hjælp fra gaden.

Venezuelanske Pachitalaver frrokosttallerkner og dessert bag baren i Coco Velten. Foto: PR, Coco Velten

I nummer 19 i en stille og nærmest chokerende ren baggård ligger Coco Velten, som drives af non-profit organisationen, Yes We Camp, der også står bag Le Grand Voisin i Paris. Både udvendigt og indvendigt er Coco Velten udsmykket i regionens farver: dybhavs blå, solgul og olivengrøn. Det reflekterer deres tilknytning til nærmiljøet og forståelse af, hvor de befinder sig geografisk. Coco Velten er hjem for byens mest udsatte borgere, en kunstinstitution og kontorplads for en række non-profit organisationer, der arbejder i feltet mellem kunst, aktivisme og socialt arbejde. Den kunst, de skaber, materialiserer sig ikke i konkrete værker. Kunsten er de mennesker, der bor i huset, arbejder her, har kontor her, kommer her af lyst og den synergi, der opstår mellem dem. Hjertet af Coco Velten er et spisehus, hvor områdets kokke skiftes til at sammensætte menuer af lokale fødevarer. Man kan købe kaffe og måltider til dem, der ikke selv har råd. Bag disken og på gulvet arbejder brugerne af huset. Både de, der sidder i administrationen, og de, der har Coco Velten som deres hjem. Coco Velten samler mennesker fra alle sociale lag og danner ramme om udstillinger, koncerter, oplæsninger og foredrag. Varmen, venligheden og den imødekommende stemning, man oplever som gæst, annullerer gadebilledet og står i skarp kontrast til livet udenfor murene. Coco Velten er muligvis del af gentrificeringen af Marseille. Byen oplever en ny bølge af unge, ambitiøse og iværksættende mennesker, som immigrerer til byen. Det mærkes og kritiseres. Nok er Coco Velten både ny (de åbnede dørene tilbage i marts 2019 red.) og drevet af unge tilflyttere, men de ignorerer ikke deres nærmiljø og kæmper for, at Marseilles siddende politikere påtager sig ansvaret for at passe på byens svageste indbyggere. Noget, som de lokalt siddende politikere er meget dårlige til, skulle jeg hilse fra Coco Velten at sige.

Gæster og mad i Coco Veltens restaurant. Foto: PR, Coco Velten

Rue D’Aubagne via Rue D’Aix, Cours Belsunce og Rue des Récolettes kl. 11.30

Jeg fortsætter mod Rue D’Aubagne ned ad Rue D’Aix. Jeg kommer forbi kædebagerier, hvor de bruger industrielt mel og sælger deres croissanter og baguettes billigere. Her er ingen artisan bagerier. Jeg ser butikker med gode priser på mærkevaresko og kufferter. Jeg hører arabiske og afrikanske sprog, men nærmest ingen fransk talt på gaden. Det ændrer sig, da jeg når til Rue D’Aubagne.

På Rue des Récolettes, som munder ud I Rue D’Aubagne handler de mest velhavende i Maison Empereur. Jeg aner ikke, hvor bor de henne, for man ser dem så sjældent i gadebilledet, at man nærmest glemmer, at de selvfølgelig også er en del af Marseille. Turisterne handler her også, det er klart. I Maison Empereur kan man købe Creuset-køkkenudstyr, Marseille-sæbe, flettede tasker og andre produkter, der (be)viser ens dannelsesniveau og kendskab til den provencalske design- og kulturhistorie. Men Rue D’Aubagne lægger også navn til en tragedie, der fandt sted sidste år, hvor to bygninger kollapsede og slog flere familier ihjel. Beboerne havde ellers flere gange forsøgt at råbe både ejeren og Marseilles borgmester op og advaret om bygningens dårlige og farlige stand. Men ingen gjorde noget ved det. Ulykken minder om kollapset af Greenfell Tower i London, omend graden af ødelæggelse og død naturligvis ikke var lige så enorm, og om hvordan, de fattige, de på overførselsindkomst og de af anden etnisk baggrund ignoreres og ikke tages seriøst.

Hos Daki Ling Le Jardin des Muses i nummer 45Etaler de outsidernes sprog. De, som ikke passer ind. De, som andre griner af og finder ridicule. Daki Ling er et teater med en klovneskole. Anderledes fra Danmark har Marseille en rig og levende scene indenfor teater, (ny-)cirkus, akrobatik og burlesque, som Daki Ling er en del af på linje med bl.a. Théâtre du Centaure, Archaos: Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée og Théâtre des Bastides (del af den eksperimenterende og tværæstetiske kulturinstitution La Gare Franche).

Fra Daki Lings teaterprogram 2019-20: Forestillingen L’Art de la joie af Jean-Christian Guibert, 2019 og Le Clown, sa Musique, son Intime af Christian Tetard, 2019. Foto: PR, Daki Ling Le Jardin Des Muses

 Cour Julien kl. 12.11

Jeg går forbi den tomme grund, hvor nummer 63 og 65 engang stod, og står få øjeblikke efter for foden af en anden ikonisk trappe. Den trappe, der fører op til den nær gennem-gentrificerede gade, Cour Julien. Det er som at træde ind i en anden persons syretrip. Gavlene, der indrammer trappen på hver side, er udsmykket med graffiti og hvert trin er malet i regnbuens farver. Valget af farver fortæller, at her er plads til alle. Fra hipstere til hjemløse og de midt i mellem.

Alexandre Carré: Biografen og bistroen La Baleine på Cour Julien, 2019

Efter at have drukket en kop kaffe på en af fortvoscaféerne og nydt musik fra afrikanske gademusikanter, går jeg forbi La Baleine, som er et af de nyeste tiltag i gaden, for at tjekke ugens filmprogram. La Baleine, som er en kombineret bistro og biograf, der viser uafhængige film fra hele verden for publikum i alle aldre. Under paraplyen La Petite Baleine viser de fx i september animationsfilmene Les enfants de la mer (Ayumu Watanabe (2019)) og Le Roi Lion (Jon Favreau (2019)) – man er vel i Frankrig, hvor det foretrukne sprog altid er fransk. For det voksne publikum viser de i september Reves des jeunes, Apocalypse Now Final Cut og A Hard Day’s Night om The Beatles. Konceptet bag La Baleine er inspireret af den ældre Videodrome 2, som også er en kombineret bistro og biograf, der ligger 10 numre længere nede. Dog er Videodrome 2, der tager sit navn efter en David Cronenberg-klassiker, ikke ligefrem kendt for sin mad, men for sin levende bar og sit brede udvalg af øl. Senest har de huset festivalen Cinemabrut: Festival International du cinéma autoproduit | Édition 2019. Hos Videodrome 2 kan man også leje dvd’er, hvis man gerne vil se Jacques Demy-film (som er skribentens yndlings franske instruktør) eller Walt Disney’s filmatisering (1954) af den franske forfatter Jules Vernes klassiker 20.000 lieues sous les mers (1869-1870).

 La Canebière via Boulevard Garbaldi kl. 13.15

Jeg går videre mod La Canebière, som er en bred boulevard, der forbinder den gamle havn til byens centrum. På 152 La Canebière har Le Bureau des Guides GR2013 deres kontor, altså et godt stykke fra Le Vieux Port. GR2013 betegner en 365 km lang rute gennem det urbane og rå område af det sydlige Provence. Ruten blev opfundet i forbindelse med udnævnelsen af Marseille til Europas kulturelle hovedstad. Under vandreturen får man ikke bare set turistmål, men også industrielle områder, shopping centre og ubrugte togruter; urbane og kommercielle land marks. Ruten afslører de enorme kontraster, der beskriver Marseille og regionen; mellem land og by, land og hav, fortid, nutid og fremtid. Det tager 15 dage at gå ruten, og den har form som et ottetal. Pga. klimaet og risiko for skovbrande i løbet af sommeren er ruten dog lukket mellem d. 1. juni – 30. september.

På 80 Rue Léon Bourgeois, som jeg ikke når forbi på min rute, har et andet kollektiv hjemme, der også har vandring og samtale som sit kunstneriske fokus. Collectif SAFI tilbyder mere og andet end det. Her kan man lytte til forskere og andre professionelle, som har naturen som deres arbejdsområde, hvad de er specialiserede indenfor biologi, botanik eller økologi. Hos Collectif SAFI kan man  spise, lave mad og arbejde i haven. Bl.a. samarbejder de også med Yes We Camp omkring projektet Foresta, parc métropolitain, der er en grøn oase i byen, hvor de lokale kan deltage i sportsaktiviteter og kreativt arbejde såsom keramik. Keramik har i øvrigt en lang kulturhistorie i Provence og stor kunstnerisk værdi for den franske befolkning, men det må jeg fortælle dig mere om i et andet brev.

Editions Wildproject, som jeg heller ikke når forbi, arbejder også med forholdet mellem mennesker og natur. Som navnet antyder for de franskkyndige, er Editions Wildproject et forlag. Det har eksisteret længere end Le Bureau des Guides GR2013 og Collectif SAFI har, og i ti år udgivet bøger med forskellige indgange til spørgsmål om økologi og menneskets omgang med naturen.

 Allées Gambetta kl. 14.33

Fotokinos udstillingsrum i brug. Her ses udstillingen Fripiton af Geoffroy Pithon og Benoit Bonne, 2019

På 33 Allées Gambetta, som bliver sidste stop på ruten inden, jeg tager regionaltoget tilbage til mand og barn i Aubagne, ligger Studio Fotokino, som dedikerer sig til en bred vifte af visuelle udtryk fx tegning, video og fotografi. De har udstillinger, de viser film, og de afholder workshops. De har endda et mobilt bibliotek for lokale børn! På deres hjemmeside skriver de da også, at de henvender sig til børn i alderen 1-99 år. Men vigtigst er, at de går op i at styrke børns og unges dannelse og kritiske bevidsthed gennem kreativitet og i deres valg af film og udvalg af workshops. Forestil dig fx hvilken forskel, det kunne gøre for et barn, dets fantasi, nysgerrighed og forståelse for, hvad filmmediet rummer, at blive introduceret til Charlie Chaplins som lille! Eller Jacques Tati for at nævne et fransk komisk geni.

 Fotokinos mobile bibliotek. Foto: PR, Fotokino

Gare de Marseille-Saint-Charles kl. 15.40

Tilbage på Gare Saint-Charles har jeg timet min rejse godt. Mit tog afgår kl. 15.50.

Hvad, der i mine øjne gør scenen i Marseille interessant i forhold til fx scenen i Danmark er antallet af kunstnere, der engagerer sig socialt og politisk. Enten i forhold til økologi og beskyttelse af naturen eller socialt og politisk arbejde. Man ser en kunst, der tydeligt engagerer sig i samfundet på en organisk og ikke forcerende måde.

I øvrigt ønsker jeg dig stort tillykke med støtten fra Statens Kunstfond til udviklingen af Bastard. Hvor er det flot og godt klaret, at dine hårde anstrengelser har båret frugt!

Vi skrives ved.

Kh Mille Højerslev

Fakta:

I 2013 var Marseille europæisk kulturhovedstad, og det har pyntet på byens image og udvikling. Til næste år i 2020 er Marseille vært for den nomadiske kunstbegivenhed Manifesta 13, som får titlen Les Paralléles du Sud. Det bliver første gang, begivenheden finder sted i Frankrig.

Dette brev tager udgangspunkt i kunst- og kulturinstitutioner i det 1. arrondissement i Marseille, som alle er i gåafstand fra Gare Saint-Charles Marseille. Der er i alt 16 arrondissementer.

Mille Højerslev 

Cand.mag. i Visuel Kultur, Københavns Universitet (2014) og tidligere elev på Politikens Kunskritikkerskolen (2018. Højerslev har skrevet om kulturstof – primært billedkunst – siden 2010. Hun har dækket en lang række emner indenfor dansk og international samtidskunst, men holder sig særligt orienteret omkring social og politisk kunst, den selvorganiserede scene samt tværæstetiske projekter. Hun tror på, at man gennem kunsten kan skærpe den enkeltes kritiske bevidsthed og demokratiske selvtillid og lave positive indgreb i samfundet.

Højerslev har været tilknyttet Bastard siden begyndelsen. Hun er også del af redaktionen på KUNSTEN.NU og har skrevet udstillingstekster og bidraget til udstillingskataloger i Danmark og i udlandet.

Decolonization as a choreographic practice or

Choreography making as a decolonizing process:

Transitory outcomes of an artistic residency

By Georgia Kapodistria

The text is not answering any questions. It is not performative and it will not satisfy any academic structures. It is somewhere in between and exactly were it should be. The need of manifesting and sharing thoughts comes from a wish to create visibility around my ongoing research, in the hope of creating some kind of dialogue and exchange.

The actual sharing of what the research is all about begins with looking back to a project that was initiated in 2018, which focused on examining possibilities on how to decolonize dance education within schooling. Decolonization is according to dictionaries the process that colonized lands go through towards becoming independent, after the colonizing power leaves the area. The project with the name ‘almost the same, but not white’ created a frame in which the notion of decolonization was sat next to my facilitative practice, to acknowledge and make an effort in changing colonizing tendencies, which the role of the teacher (the dance teacher) can imply. For the sake of my inquiry the notion of decolonization was formed to describe the effort and process of acknowledging and changing the colonizing tendencies that imply domination through appropriating a domain or situation for one’s own use.

The findings from the ‘almost the same, but not white’ research project, act as starting points for the exploration that is described in the following pages. My current research starts here and it starts with a problem:

Graph by Georgia Kapodistria

A similar graph as the one you see above appeared in the beginning of the ‘almost the same, but not white’ research period.  The simplicity and innocence of the shapes interlacing and overlapping each other has been slowly fading away and now, in the beginning of this research period, I am almost scared to face the self in the middle. Placing the individual in the center confirms the white structures that frame not only the work, but also the thinking just as much. Having a research ecosystem happening around ‘me’ is at this point a ‘blind’ spot I am unable to slip, which constitutes once again the beginning of yet another artistic research projec.

I hope that by now there are some keywords to hold on to.

Artistic research, Decolonization, Dance Practitioner

 During the next paragraphs I will try to give an inside in to the research work of the past weeks, at times in relation to the outcomes of the ‘almost the same, but not white’ project. I use the problem (as presented in the above-shown graph) to create a structure for my writing in which you, together with me, can think / re- think around and about the political trajectories of choreographic work. We do not need to read / see / hear back to colonial times to attend the notion of decolonization and its practice, but can attend it in present time through facing the neo-liberalistic structures of our every day life (in Denmark, 2019).

‘It is impossible to think about the development of capitalism without thinking about its co-development with colonialism’ (Lepecki, 2016:p.3)

Choreography making can not only be political, but also relate to colonial discourses that are strongly connected with modern society and the mainstream political image.

Context:  The frame, in which the research is realized, is my participation in the Åbent Rum residency program, an Åben Dans Theatre initiative. During the seasons 2019/2020 I have the possibility to examine my research inquiry during in- and off- studio working periods, without an external expectation of producing a specific outcome. The text though you have on your screen/paper, could imagine a written manifestation, hence a product, of my first three-week confrontation with the inquiry.

Artistic Research:  The inquiry that at this point constitutes the core of the research, could look like this: What might a choreographic practice that focuses on the notion of decolonization look like?

Methodology:  The methodological structure was set to embrace and touch upon the different facades I include in my work as a dance practitioner. Three headings appear on the wall:

The dancing artist              The emancipated student           Decolonizing the mind

Through visiting and revisiting, while insisting on including all of them in each working day, new and old questions rise to the surface. These are the questions I wish to share, next to significant thoughts that changed the course of the flow.

The dancing artist uses a physical practice as a compass to navigate through the questioning. The physical practice consisted of any continuous physical activity that produces fire and water. It was yoga, interval training, ‘just’ dance or the revisiting of ‘The beginning practice’, which was assembled during the ‘almost the same, but not white’ research period.

The practice, which I call ‘The Beginning practice’,is an individual physical exploration of 90min using video recording and writing. It was used to decolonize the professional dancing body from previous teachers, practices and techniques, and functions as a journey towards the impossible task of finding the unbiased, uninfluenced movement quality. 

In an attempt to sidestep the whiteness of this practice, in which ‘me’ and my movement is central to the exploration, I tried to acknowledge and chose, instead of acknowledge and change, practices and patterns I encountered as a student. By doing that I reassembled a practice, which can be shared with others, and focuses on how a student (in this case me) ‘will dance with his master’s ghosts’ (Lepecki, 2005:p.27).

The emancipated student (see Ranciére, Jacque (1991): The ignorant schoolmaster translated by Kristin Ross, Stanford University Press, Stanford California) approaches the learning of new disciplines with help from tools that are available and without seeking for a master. Practicing emancipated learning erases structural power binaries and embraces ignorance. Learning, for example, how to dance ‘Sousta’ (Cyprus folkdance) with the use of You-tube videos, intrigued my already present interest in exploring the decolonization processes apparent in folkdance traditions of colonized peoples. 

A superficial overview of what the folkdance landscape in Cyprus looks like, reveals gender structures that fall under the (de)colonization radar. Women appear shy, portray moral decency and enjoy subtle dancing in limited space, whereas men take on a competitive attitude before they start a lively performance with high jumps, deep pliés and loud clapping. Decolonization processes are not exclusively political. They can be social, racial, gender specific.

The thoughts are noted, but left aside for the moment.

Decolonizing the Mind (see wa Thiong’o, Ngūgí (1986) Decolonizing the Mind: The Politics of Language in  African Litterature) includes all the above and a little bit more. It implies actions that help contextualize my thoughts when connecting the notion of decolonization with a choreographic practice. The actions / activities I worked around were reading, re(ad)-flexing and mapping the working space.

Mapping the working space has as a purpose to find the center, by advising the repetitive movement patterns in space during working, and not by advising the physical center of the room. After being busy with an activity / exploration / exercise at a certain place in space, I would mark it with tape and insist to keep that spot exclusive for that specific activity. The mapping hopes to reveal unconscious placement patterns that support specific tendencies and structures, which can be connected to colonial vocabulary (see Picture 1) and support power binaries based on the center and the margin.

Picture 1: The spatial vocabulary of colonialism (Tuhiwai-Smith, 2012: p. 55

By the end of the working period the room imagined a very well structured, almost stringent working environment. (see Picture 2) My need of controlling and forming the room is of course reassuring my tendency of inhabiting an authoritarian role, but I accepted the necessity of taking this road at this point of the research. Luckily my choreographic impulse to govern was shaken and interrupted, when a carefully set up paper wall resisted the choreography and fell down over night (probably because of the heat). (see Picture 3)

Picture 2
Picture 3: ‘some people want to run things, other things just want to run’ (Harney and Moten 2013: p. 51) Photos Georgia Kapodistria

Not only the mapping of the space but also the act of choreographing in general can be seen as ‘art of command’ (William Forsythe in Lepecki 2016: p.40). There are and have been several examples of efforts to escape the colonial tendencies of choreographing, but the self gets always caught in the middle, as the process is easier said than done. Attempts of decolonizing the choreographer’s role could look like: using chance procedures, move as or being moved by a thing, displacing the center, participatory work, undoing the hierarchy of the senses…

These practices became familiar to me through the reading of chosen literature:

Ranciére, Jacque (1991): The ignorant schoolmaster translated by Kristin Ross, Stanford University Press, Stanford California

Bhabha, Homi K. (1984): ‘Of Mimicry and Man: The ambivalence of colonial discourse’ in October Vol. 28, Discipleship: A special Issue on Phychoanalysis (Spring 1984) Published by The MIT Press

Tuhiwai-Smith, Linda (2012): Decolonizing methodologies: Research and Indigineous Peoples Zed Books Ltd, London

Lepecki, André (2016): Singularities: Dance in the age of Performance, Routledge, London/New York

Harney, Stefano and Moten, Fred (2013): The undercommons: Fugitive planning & Black study Minor compositions, Wivenhoe / New York / Port Watson

Pace, Michelle and Sen, Somdeep (2019): The Palestinian Authority in the West Bank: The theatrics of woeful statecraft,  Routledge, London/New York

 Event though reading as a practice produces incredible amounts of ‘movement’, I tried to incorporate my limps and torso more excessively into the reading by practicing what I called re(ad)-flexion. The reading happens while the ankle between upper and lower body is in flexion. This allows for the stretch of certain muscle groups. I invite you to find your own comfortable stretching and reading positions or try out some of the positions that made sense to me (Picture 4).

Picture 4: Re (ad) – flexion examples. Photos Georgia Kapodistria

Learning / Outcome:  To round up I wish to underline the particularity of this text and let it be what it is, without conclusions and statements. It is a sum up of thoughts, written down as a source of questions, problems and highlights, which are to be dealt with by anyone with similar interests. The researching around the connection of the notion of decolonization with a choreographic practice has just been initiated, and a follow up of different events is in the horizon. I will do my best to share out, but please be welcome to contact me with in- or out-put. (by email: gkapodistria@hotmail.com)

 Thank you for reading!

Georgia Kapodistria (CY/DE) arbejder som professionel danser, koreograf og danseformidler i København. Hendes professionelle og kunstneriske rejse startede i Tyskland med optagelsen på Folkwang Universitet der Künste i Essen, hvor hun gennemførte en bachelor uddannelse i dans (2009-2013). Efter tre års freelance arbejde fortsætter hun sin akademiske dannelse på Den Danske Scenekunstskole, hvor hun tog overbygnings studiet i Danseformidling (2016-2018). I sine nuværende projekter, om det er som performer, formidler eller koreograf, lægger hun meget vægt på at finde grænserne mellem de roller og arbejde ud over disse. Hun søger eller skaber projekter, der giver muligheden for at udforske grænselandet mellem performance og formidling.
Stedet er Levende, 30 dages performance i Astrids Atelier

Astrid Noarcks Ateliers baggaård. Foto: Sara Hamming

Af Sara Hamming med bidrag af Lukas Racky

Vi starter hver aften med at holde en tale (læses evt op på engelsk):

Velkommen til Stedet er Levende, 1. dag af 30 dages performance i Astrid Noacks Atelier – et kunstrum som var en af Danmarks første professionelle kvindelige kunstneres arbejdssted fra 1936 – 1950.

Det kunne også have heddet Stedet er Offentligt; for der opføres performances i hele juni måned for at markere at Astrid Noacks Atelier vedbliver at være et offentligt sted, også efter gentrificeringen.

Baggården her, som burde være fredet, bliver i den kommende periode tilbygget med en 7 etager høj boligejendom med private boliger. Opført med tilladelse fra Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg.

Vi vil huske, at hele baggården var et offentligt sted, hele baggården var et kunstrum og et socialt mangfoldigt rum. Og et historisk sted, som rummede de bygninger som Astrid Noack bevægede sig ind og ud af i de år, hun boede og arbejdede i atelieret.

I juni måned performer mere end 50 kunstnere i atelieret. Symbol på, at Astrid Noacks Atelier ikke handler om at hylde enkeltindivider, men handler om steder, der har ånd, steder der giver enkeltindivider mulighed for at skabe og for at trives i fællesskaber. Også selvom de ikke har mange økonomiske midler.

Indtil vi får en revolution må, vi desværre leve med høje boligpriser, men vi skal kæmpe for at bevare de offentlige kulturelle mødesteder.

(Herefter præsenterer værten aftenens performance:)

1. juni
Astrid Noackkroppe ser større ud på scenen, egentlig er dette ikke en scene, men et atelier på 32 kvm, det er som om, dette rum vokserog bliver større og større; Victor Valqui Vidal

2. juni
Kompas Klipning Rigmor bor i Vølundsgade på Ydre Nørrebro, og Astrid Noacks Atelier i Rådmandsgade er hendes lokale kulturinstitution; hun har bestemt sig for at komme hver aften kl 20 i hele juni og se performance, hun vil gerne opleve helheden. Rigmor kommer og giver Annika Nilsson sit lange hår, der blev klippet af i 1968 og indbundet i en hestehale. Håret er mørkt og blankt, som om det lige er blevet klippet af

3. juni
Fra nedrivningsarkivet gentrificering opfattes som en naturgiven proces, noget man ikke kan gøre noget ved, som sår i byen, der må skæres; Felix Becker ankommer midt i velkomsttalen – han har foreberedt sig, men langt tidligere, sidste efterår spillede han sammen med Kristian Tangvik, da forhuset blev revet ned og Kirsten Dufour og Finn Thybo tog billeder og filmede. Dette er endnu et lag i dokumentationen. Hvis man skal mobilisere noget mod gentrificering, skal man blive ved og ved. Længden på denne performance er en udfordring for publikum. Han gennemspiller motiverne i flere versioner: Blanke instrumenter mod murbrokker og maskiner. Når man ikke kan gøre mere, kan man give sorgen en form

4. juniMittingen vi sender en mail ud til en masse kollegaer, vi skal programmere 30 dages performance i juni, vi opererer med et bredt performancebegreb, det bliver hovedsageligt folk, der arbejder med billedkunstperformance og folk, der arbejder koreografisk, dansere. Det er godt. Det går hurtigt. Jeg synes, titlen Stedet er Levende er lidt pinlig, men man må jo vælge noget; det er vores opgave ikke at tvivle. Måske er det, fordi jeg føler mig lidt død indeni og vred på samme tid, at jeg provokeres af titlen. Tiden går hurtigt. Vi skal også have arrangeret nogle med-værter, som kan hjælpe os med nogle af aftenerne, og en dag med åbent hus for dem, der ikke har set stedet; det bliver d. 23. maj. Flere af performerne kommer for at se atelieret Evita Tsakalaki går rundt og kigger ind af vinduerne på de forladte bygninger i baggården; hun leder efter en trappe, hun vil gerne op på taget. Selvom hun har boet i Rådmandsgade i flere år, har hun aldrig været her, nu mødes de endelig. Det er igang


5. juni
In duo with earth oghun holder helt bogstaveligt jorden under sin arm, grøn og blå-malet, den har været flad, nu er den rund, sådan genopstår hun Birgitte Skands. Det er valgaftenen, vi har overtalt hende til at tage denne aften og gøre den til sin. Bagefter drikker vi øl og sodavand i baggården, og luften er varm

6. juni
Metalklange ogjeg kan alt –  jeg downloader mobile pay (selvom jeg ikke har lyst), jeg dækker ateliervinduet til med molton, hvis der skal bruges projektor, jeg dokumenterer aftenens performance, jeg holder tale, jeg husker cues til lyd, jeg koordinerer, jeg ringer, jeg henter nøglen, jeg står i baren. Øl koster 20 kr., og sodavand koster 10 kr. Det er ikke super-billigt, men så har vi råd til at give alle medvirkende en øl eller vand på huset. Jeg skal løbende tjekke om økonomien stemmer, så jeg får dækket det, jeg har lagt ud for. Jeg har ikke lyst til at køre træt i det her projekt og blive slidt op, det gider jeg ikke. Det skal være stort, men let – selvom det er tungt Kristoffer Raasted

7. juni
A night among the horses min usikkerhed har stået i vejen for mange ting Julia Müllner, Antonia Harke & Angela Bundalovic men stoffet og hundredevis af små ringe flyder ud af døren og blomsterne breder sig på gulvet, tak Juli, Peter, Antonia, Vincent. Karin for at hjælpe med at være værter! (Andrea havde du også mulighed i slutningen af måneden?)

8. juniSkin Tonic & Woven Wounds ogAmalie Bergstein og Camilla Lind begynder at bygge et rum, der er blødt som en krop. Co-lab: Musiker Karis Zidore, kunstner Adrian Delafontaine og Ingrid Skulidottir rummet trænger til dette poetiske knepperi -bagefter bliver det røde dansevinyl tørret udendørs af alle, der er tilstede med trøjer og viskestykker, der er den vidunderligste stemning

9. juni
_Under Constructionog hun lægger et lille puslespil af potteskår mellem splinter af mursten, der hvor forhuset lå; kan det ses højt oppe fra en altan af blik? Nogle forbipasserende er stoppet og står ved deres cykler Ágnes Grélinger & Kalliopi Siganou

10. juni
Green fields
i bageste baggård ligger et kollapset klaver, med tangenterne spredt ud i støvet. Thjerza Balaj & Andreas Haglund der piler frem og tilbage i dag.Bygningerne i baggården skal renoveres til dyre lejelejligheder, garagerne med værksteder skal rives ned og istedet skal, der anlægges parkeringsplads; ud mod gaden skal, der bygges en høj bygning – også med dyre lejelejligheder – og gården lige udenfor atelieret bliver de nye beboeres baggård med cykler, barnevogne og webergrill

11. juniTårnby får besøg – efter filmen E.T dagens kunstnere har arbejdet med en festival i Tårnby “et forsøg på at opretholde forbindelsen mellem performativitet og dets hovedpersoner: borgerne rundt om hjørnet. Baggrunden for festivalen er en undersøgelse af teatrets rolle i forhold til medborgerskab i en virkelighed, der ikke opfordrer til lokalt engagement” skrev de. Har folk brug for mærkelig performance? Boaz Barkan & Andreas Liebmann. Har folk brug for Hollywoodfilm? Han leder vist efter et nyt kontor/samlingspunkt i Tårnby, hvis nogen kender til noget, man kan leje billigt i Tårnby? Medbringer de selv gryden til at lave pop-corn?

12. juni
Leaves of memory om vi skal være inde i atelieret eller ude i baggården, bestemmer vi på dagen – det afhænger af vejret. Jeg læser et interview med Lauren Greenfield, der viser udstillingen Generation Wealth på Louisiana, i et blad:”ødelæggelsen af autentisk kultur er meget farlig for os, for det er den autentiske kultur, som hjælper os til at forstå vores historie – hvem vi er, og hvor vi kommer fra”. David Sebastián Lopez Restrepo. Ordet autentisk gør mig lidt bange.Kunne man istedet for autentisk skrive selvskabt? Eller skal autentisk bare rehabiliteres?

13. juni
Oplæsning af Gertrude Stein: Stykker til at spille med en introduktion til Gertrude Steins skuespil. Astrid Noack arbejdede med skulptur på den måde, at hun byggede formen op af mange små klatter, man kan mærke, at atelieret er ladet af uendeligt mange gentagelser af bevægelser. Gertrude Stein Selskabet v/ Solveig Daugaard, Laura Luise Schultz, Oskar Sjøgren og Tania Ørum

14. juni
Invisible Occupation i dag er der 134, der har meldt på facebook, at de deltager, det var alligevel ikke så mange, Jeg kan ikke lade være med at kigge på det engang imellem – scrolle ned og checke. Gabrielle Le Bayon Rigmor kommer hver eneste aften, ogVictor kommer ofte, lidt sky

The solid surface i dag Emma and Jonathan Bonnichi

15. juni
Zeamietyderne eller Kvinden, Krigeren og Den Gamle Mand går frem og tilbage. Det er ikke så let at tage det første skridt baglæns, måske vil du falde; de9trin: Christine Schøtt, Mads Mazanti Jensen, Jakob Draminsky Højmark og Peter Vadim

16. juni (2 performances)
Noter om huller, åbninger og skåle, men det er værd at forsøge. Hvad er nok? Hvad er temaet? Ninna Bohn Pedersen

Påklædning er det venskab? Der er så mange, jeg savner, så mange jeg gerne ville se noget mere, hænge ud med. Der var et helt miljø her i baggården, nu er der kun atelieret tilbage. Alle andre er blevet smidt ud. NA (Nellie Park og Astrid Randrup)

17. juni sketch #2
ligesom det skal ske for flere af beboerne i Mjølnerparken. det er en del af regeringens “ghettopakke”; flere har fået at vide, at de har tre år tilbage. En publikum, der er aktiv i Almen Modstand kommer forbi. Karin Bergman elsker at okkupere et sted og transformere det til noget, hvor hun bliver til en vært i stedet for at være performer

18. juni (2 performances)
Relatable og træder ud foran andres blikke for at blive rummelig. Jeg kan se ham for mig, skiftevis lukket og smidigt eksplosiv, mens forskellige ansigtsudtryk opstår og forsvinder igen. Tak for lån af dit GoPro-kamera hele juni! Vincent Jonsson

The Laughing Game barnet er to år nu, da vi lagde tidsplanen for et par uger siden, sov han kl syv, og jeg regnede med at kunne putte og stadig nå at se aftenens performance; ud over de aftener, hvor jeg skal være vært. Nu er det lyst og varmt og barnet sover ofte først kl halv ni; jeg læser The Lorax så monotont og kedeligt som jeg kan, om og om igen, mens jeg henter vand og mælk og flere bananer og bliver irriteret. Jeg synes godt, at min partner kunne putte flere aftener. Jeg henter og bringer hver dag, og i sommerferien skal Daddy være væk alene i to uger Antoinette Helbing

19. juni (2 performances)

A test in space jeg har et residency i Astrid Noacks Atelier i juni måned, jeg skal indlede et projekt, der handler om affald, om hvordan gode ting bliver smidt ud. Det er i juni måned, at de begynder at rive bygningerne ned og vistnok begynder at bygge. Jeg synes, det giver mere mening at lave flere offentligtlige arrangementer, så alle kan komme og se hvad, der sker. Jeg får en assistent, men vi synes egentlig, at det er mere interessant og effektivt at arbejde sammen som kollegaer, så det gør vi Naja Lee Jensen

My house vi mødte Jørgen Callesen til åbning af CPHstage på Nørrebro Teater, og pludselig blev festen sjov. Han vil gerne bidrage med en performance i Astrid Noacks Atelier, det er vigtigt at forbinde til Warehouse9, der arbejder strategisk med gentrificering – eller hypergentrificering, som Jørgen kalder det – og blive ved med at blinke i den kedelige orkans øje Miss Fish


20. juni
Dagbøger 1988 – 2019hver aften tager vi et billede af dagens performer med rekvisitter i hænderne op ad bagvæggen i atelieret, den samme beskæring med de samme fire hjørner hver aften. Der står performerne Camilla Graff Junior ved sidenaf skulpturen, der er ubevægelig – og øver sig på det sværeste – at være død og levende på samme tid

21. juni (2 performances)

Anja Franke hos Astrid Noack vil du plante lige der, hvor der skal bygges en syv-etagers bygning Anja Franke? Eller vil du hellere tage planter i krukker med fra dit hjem og kunstprojekt; Instant Herlev Institute, som vil åbne sig mod Astrid Noacks Atelier, som et blomsterhoved åbner sig mod et andet? Som planter halvlukket og halvåbent bevæger sig rundt om hinanden og overfører signaler mellem cellerne og taler med hinanden gennem luftbårne kemiske signaler

                                                

I denne her bliver heksen ikke brændt og er i dialog med  fortiden, nutiden Nanna Katrine Hansen og fremtiden på årets længste dag. Det er ikke lang tid siden, at en kvinde var et udgrænset, usynligt sort får, når hun hverken levede i en husstand eller et ægteskab – men i et atelier, det må vi ikke glemme. Jeg er så bange for, at vi glemmer, fx retten til fri abort. Hvorfor vil de ikke frede Astrid Noacks miljø?

22. juni
Arbejder at bevare Astrid Noacks Atelier har ikke noget at gøre med hjemstavnsromantik: Astrid Noackblev født i Ribe i 1889, hun flyttede hjemmefra og til København som 14-årig, til Paris i 1920 og i 1936 tilbage til København til Rådmandsgade, hvor hun fandt noget, der mindede hende om miljøet i Paris.Charlotte Bergmann Johansen tilværelsen er ikke nødvendigvis let, fordi man har genskabt sig selv. Det kan være omtrent så hårdt som at drapere gulvbrædder rundt om livet som et skørt. Du har bestemt dig for at male et billede af et helt gulv nu, du har malet tidligere, håndværket sidder nok stadig i dine hænder, hvis det er de samme hænder?

23. juni (2 performances) 

A Long And Sticky Now det føles så rigtigt det-her!Der er mange, der svarer med det samme, at selvfølgelig vil de være med. Jeg kan ikke holde op med at tale om det. Lidt for meget oppe at køre – måske? Men det er nødvendigt for at gennemføre det. Jeg skal også på noget andet arbejde i dag Kristoffer Ørum

Looking at Him from Behind  Jeg har det lidt dårligt med det hele, der er noget, der føles forkert. Der er en enorm ubevidst bias i det med kurateringen. Stine Kvam Er kuratering – og casting – ikke noget af det mest politiske, man kan foretage sig? Rødkindede af angst. Nej, det er ikke en kuratering, men en aktivering af ressurcer, dem vi kender. Hvad med dem vi ikke kender, hvad med det vi glemmer. Alle fik sendt link til en Doodle, hvor de selv kunne vælg en dato. Doodlen var sat til kun at kunne booke én performance pr. aften, men pludselig begyndte den at booke dobbelt – det virker så sløset at lade sig styre af tilfældigheder på den måde. Konceptuelt, ville det have været klarere, hvis vi kun havde haft én performance pr. aften. Jeg er virkelig ked af de dobbelt-bookninger. Det er meget stærkere med en ting pr. aften. Man skal tro på sin intuition – mens den også kan skifte. Du siger, at der er meget, du forstår “for sent”,den indbyggede uretfærdighed i tiden

24. juni
Grå Porto byen kan ikke bære sig selv, den skal bæres. Du skal bæres, og du skal have lov til at opleve dig selv som et offentligt menneske, dvs have lov at være stærk og svag og begå fejl og blive svedblank og din egen version af glamourøs. Henrik Vestergaard byen skal bæres medrealistiske forventninger til andre mennesker; Helt ærligt, kan man blande offentlige og private rum i denne baggård? Kan forældrene i de nybygede huse, hvis børn skal sove, nære sig for at ringe til politiet, hvis performancen larmer? Kan de bære over med det aften efter aften i fremtiden?

25. juni
Time travelling to Astrid Noack’s Studio 1936 / 2036 Tag evt. et blødt tæppe med til at ligge på, vi skal bevæge os sammen frem i tiden til det fælles, der ligger og venter på os, og som vi skal beskytte nu: naturresourcer, kulturarv – som vi skal leve af og for J&K / Janne Schäfer og Kristine Agergaard. Det var en relativt tilfældig beslutning at tillade baggården skulle tilbygges 6 mod 5 stemmer i Københavns Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Det var en afstemning, demokratisk, men skødesløs med det fælles

26. juni
Stubborn Figures godt, at skulpturen Ung Mand der Planter et Træ stadig står i atelieret og fylder. Han står op ad døren ved endevæggen, skal han flyttes til den anden side? Det er ikke så let, han vejer 1 ton. Ud over ham lavede Astrid Noack her bl.a. Kvindefigur, Stående kvinde, Jason Dungan og Maria Zahle Stående pige med blomst, Hvilende model, Drengeportræt

27. juni (2 performances)

Ode à l’oublien urolig og bitter fornemmelse i hele kroppen og en vred svirpende sorg indtil, der indtræffer en art følelsesløshed overfor ødelæggelse og tab Jona Borrut så svirper det igen

The Catalyst der er ikke honorar til de medvirkende. Og det er ikke faldet os ind, at kontakte de medvirkende pr. telefon. Måske er det for blufærdigt at sige i telefonen, at der ikke er nogen penge til performere og arrangører Yvette Brackman,men vi har sendt mange mails, der er nogle, der svarer lynhurtigt, og så er der nogle, der først svarer efter 10 dage, lever vi så ekstra stærkt i deres tanker i de ti dage, eller har de virkelig glemt os? Er det ok, at der ikke er nogle penge? Det er det nok ikke

28. juni
PAST PASTURES projektbeskrivelserne, der står samlet i dokumentet ‘30 dages performance’ er en stor rigdom af fælles tanker. Man skal foriøvrigt kunne skrive lækre pr-tekster for at gøre sig gældende som kunstner, de skal være cool og fremfor alt, skal de vise, at der er kontinuitet i brandet. Med titler er det anderledes;titler rammer altid plet et sted i munden, for de skal siges. Det er dejligt at høre andre sige titlen på ens værk, det er dejligt at smage på andres titler Marlene Bonnesen.

29. juni
Dandelion kan vi komme ud over den selvopfyldende profeti om den egoistiske kunster, kan vi ikke bare få lov til at redde verden ved at blomstre? Anna Lea Ourø

30. juni (2 performances)

Pling Plong-musik og klatmaleri eller stå i knop i lang tid før vi blomster Ragnhild May

OF ALL ITS PARTS – Episode #3 dette er ikke en festival, men et kontinuumTwo-women-machine-show

Sara Hamming er performancekunstner og står bl.a. bag 1:1 performanceserien Whole Body Treament 1-5 samt performanceserien Bloody Mary #1 – #4. Sara Hamming har sammen med danseren Lukas Racky arrangeret Stedet er Levende, 30 dages performance i Astrid Noacks Atelier, der finder sted i juni 2019.