→ Om bastard

bastard är en oberoende plattform och forum för den experimentella scenkonsten, performancekonsten, koreografin och tvärvetenskapliga konstpraktiker. bastard är en gatukorsning som bl.a. experimentera med skrivna format. bastard, som ett offentligt laboratorium, försöker utveckla och ge utrymme åt ett språk för fältet som utmanar konstgenrer. Dessutom ger bastard ut performancetexter.

bastard ska stärka konstkritikens förutsättningar i Danmark genom att verka för en mångfald av röster om konst samt en mångfald av den konst som berörs, eftersom konstkritik är en viktig del av samhällsdebatten. bastard kommer också att arbeta för att skapa en kultur för att belöna konstkritik rättvist och över tid följa Norsk Kritikerlaugs rekommenderade priser.

Ambitionen är att bastard så småningom ska bli ett nordiskt projekt.

Föreningen bastards styrelse är Anette Therese Pettersen, Hild Borchgrevink, Rie Hovmann Rasmussen och Mette Garfield.

→ Författare

bastards redaktör är Mette Garfield, tidigare redaktör för ISCENE samt frilansande kulturskribent och (scen)konstrecensent. Bastards författare och kommunikatörer är både teoretiker, artister och erfarna såväl som nybörjare kritiker. För närvarande närstående författare är Lotte Løvholm (DK), Anette Therese Pettersen (NO), Stina Strange Thue (DK), Helene Johanne Christensen (DK), Sandra Cecilie Quist (DK), Monna Dithmer (DK), Sophie Rebecca Grodin (DK). ), Karin Hald (DK), Filip Vest (DK) och Mette Garfield (DK).

Mette Garfield

METTE GARFIELD

Författare samt redaktör och skribent på bastard.blog. Medlem av danska skönlitterära författare.

LOTTE LØVHOLM (f. 1986)

Kurator, redaktör och skribent. Hon är utbildad intendent från Konstfack i Stockholm (2019), och hon har en kandidatexamen i teatervetenskap (2011) och en magisterexamen i Modern Kultur och Kulturkommunikation (2014) från Köpenhamns Universitet. Hon framhåller samarbete i sin praktik som frilansare, där hon redigerar konstböcker, kurerar utställningar, performanceprogram och seminarier inom spänningsfältet mellan estetik och etik.

ANETTE THERESE PETTERSEN (f. 1979)

Ph.D.-stipendium vid Universitetet i Agder och frilansande skribent och redaktör med masterexamen i teatervetenskap från Universitetet i Oslo. Initiativtagare till kritikprojekt som Dansekritikerrørsla, Critics in Conversation, Writingshop och Performing Criticism Globally.

Sophie Rebecca Grodin

Är performancekonstnär, lärare och scenkonstfacilitator. Hon har utvecklat och producerat poddserien PerformanceSNAK för bastard. Hon har en BA från Royal Central School of Speech and Drama och har arbetat i London i ett antal år. Hennes praktik är centrerad på kollektivt arbete i små grupper, vilket också blir materialet i verken. Hon studerar för närvarande också vid Danska Scenekonstakademien.

HELENE JOHANNE CHRISTENSEN (f. 1989)

Författare, litteratur- och skrivarlärare och fristående konstfrämjare. Hon debuterade 2018 med diktsamlingen BLÅ på Forlaget Gladiator. Förutom poesi skriver hon prosa, essäer och artiklar och arbetar tvärvetenskapligt med text, foto och video. Som konstförmedlare skriver hon bl.a. utställningstexter och pressmeddelanden för konstnärer. Hon har en magisterexamen. i litteratur och museologi från SDU och KU.

SANDRA CECILIE QUIST (f. 1993)

Sandra är utbildad skribent på Biskops Arnös författarskola och Konstfack. Hon har publicerats i bl.a. Critic, OVBIDAT och Litteraturmagasinet Standart och har tidigare arbetat på utställningsplattformen Forlaget gestus. Hon har en kandidatexamen i litteraturhistoria från Aarhus Universitet och en MA i litteratur, kultur och medier från Lunds universitet med inriktning performativ kritik.

STINA STRANGE THUE (f. 1987)

Frilansande dansare, kreativ producent och danspromotor. Hon har en Post Graduate Dance Partnership Education från Den Danske Scenekunstskole (2014), är utbildad dansare från Balettakademin i Göteborg (2011) och har gått Gladiators 3 månader. författarskola (2020). Med kroppen som utgångspunkt för att vara i världen förmedlar hon kurser om bl.a. KADK, Roskilde Festival College och Scandinavian Design College. Hon är konstnärlig producent och dansare i det Reumertnominerade danskompaniet DeLeónCompany.

Karin Hald

Karin Hald är utbildad bildkonstnär från Konsthögskolan i Malmö och skribent från Litterär Gestaltning. Hon är kurator och redaktör på Forlaget Gestus. Hald befinner sig i skärningspunkten mellan publiceringsteknik, organ(n), politik, performance och poesi. Hon har ett aktivistiskt förhållningssätt till konst och litteratur och letar ständigt efter subversiva metoder för att underminera befintliga hierarkier.

FILIP VEST (f. 1995)

Bildkonstnär, tog examen från konsthögskolan i Malmö 2021 och litterär agent i Thiemers Magasin. Genom föreställningar, installationer, filmer och texter undersöker han queer kärlek, ensamhet och begär under 2000-talet. Hans verk handlar om hur objekt blir människor, och människor blir objekt - och hur de utrymmen vi lever i påverkar oss. Karaktärerna är alltid någon sorts hybrider, någonstans mellan abstrakt och konkret, talande och stum, levande och död. Genom mobiltelefoner, väggar och fönster kommunicerar och misskommunicerar de över arter och tider i ett stort nätverk av små och stora saker som påverkar varandra.

IMG_9291bw

Joana Bernardes

Joana Bernardes är en designer med bakgrund inom modedesign och multimediadesign. De avslutar sin masterexamen i bilddesign från konstfakulteten i Porto. De har ett brett intresse för olika uttrycksformer och hur vårt jag och våra kroppar förhåller sig till den fysiska och simulerade världen. Joana Bernardes är ansvarig för SEO och SoMe på bastard och är baserad i Porto, Portugal och Köpenhamn, Danmark.