→ Podcast

PerformanceSNAK är en poddserie om performancekonst och de många sätt som konstnärer skapar sina verk. Serien utvecklades och förbereddes av Sophie Grodin i redaktionellt samarbete med bastard.blog och The Lake Radio.

Varje avsnitt är ett samtal med en konstnär följt av en ljudworkshop förberedd av konstnären som ska ge en inblick i konstnärens arbetsprocesser. Poddserien kommer sakta att utvecklas till ett ljudarkiv över artisters arbetssätt och processer. Serien kommer bl.a. diskutera hur man kommer igång med en idé, vad det innebär att arbeta tvärvetenskapligt och det sociala och konstnärliga sammanhang som verket skapas i.

Om du har några frågor, tankar eller reflektioner som du vill dela med dig av, skriv till → performancesnak@gmail.com.

PerformanceSNAK stöds av Statens Kunstfond.