DDSKS DANCE PROTEST

Fra eleverne på Den Danske Scenekunstskoles daglige actions på Holmen.

Den 16. maj finder Scenekunstskolens danseprotest sted. 

I 2021 offentliggjorde den danske regering et forslag om at decentralisere de videregående uddannelser i Danmark. Som en del af dette blev det besluttet, at Bacheloruddannelsen i dans og koreografi, Kandidat i koreografi og Kandidat i dans og deltagelse skulle fjernes fra DDSKS (Den Danske Scenekunstskolen) campus i København og flyttes til Holstebro i Jylland. 

Det var en politisk beslutning, der blev besluttet uden inddragelse af de berørte parter. Tilsammen er disse tre uddannelser de eneste akkrediterede videregående uddannelser i dans i Danmark. Planen om at flytte dem til Holstebro vil afskærme dem fra de andre uddannelser inden for scenekunst og afskære den fra afgørende forbindelse til den professionelle dansescene. Dette, mener vi, vil have utroligt store negative konsekvenser.  

Vi støtter initiativet til at fremme Holstebros profil som kulturby, men det bør på ingen måde ske på bekostning af tre velfungerende, fuldt etablerede og internationalt anerkendte uddannelser. 

Fra eleverne på Den Danske Scenekunstkoles daglige actions på Holmen.

Tre hovedargumenter for at vi ønsker at danseundervisningen fortsat skal eksistere i København: 

1. Tværfaglighed er uundgåelig

At lære at samarbejde er essentielt for en kunstnerisk uddannelse, og vi er afhængige af de forbindelser vi skaber i løbet af vores studier. Hvis vi isolerer dans fra andre kunstneriske discipliner, vil det hindre kunstnerisk innovation gennem samarbejde. Både på vores studier og i vores karrierer. Desuden er Holmen et unikt miljø, der er blevet kurateret som en kunstnerisk campus for alle discipliner. Så udflytningen vil påvirke alle de studerende. 

2. Kvalitet som den grundlæggende prioritet

Flytningen af danseafdelingen vil nødvendiggøre en omstrukturering af uddannelsen. Vi er afhængige af vores dedikerede personale, af internationale gæstelærere og af de utrolige ressourcer og faciliteter, som vi deler med resten af DDSKS. Dette vil ikke kunne følge med os til Holstebro. Uddannelserne er kun lige blevet akkrediteret, hvilket betyder, at udflytningen vil ødelægge det, som endelig har udformet sig i dag. Det vil tage år at få en ny akkreditering, hvilket vil bremse dansens udvikling i Danmark kraftigt.

3. Direkte kontakt med feltet udvider arbejdsmuligheder 

Dansescenen skal findes i København. Feltet er stadig under udvikling og gør det i samme tempo som DDSKS’ uddannelser. At være tæt på området nærer vores læring og skaber muligheder for arbejde og udveksle. 

De studerende fra DDSKS-danselinjen organiserer sammen med deres medstuderende fra andre scenekunst-discipliner en protest mod dette forslag for at understrege, hvor vigtigt det er at bevare danse-uddannelserne i København.

Vi beder dig støtte os ved at sprede budskabet, deltage den 16. maj og følge vores sag på de sociale medier. 

Protesten finder sted på Christiansborg Slotsplads mandag d. 16. maj kl. 11. Find programmet her

Man kan hjælpe sagen ved at skrive under her

Følg sagen her på Instagram