Det Ovale Rum præsenterer PEEP(show)

Det Ovale Rum. Foto: Jasko Bobar

“Hvorfor eksisterer der ikke nogen alternativer? Hvordan arbejder man med seksualitet? Hvordan arbejder man med diversitet i forhold til seksualitet? Og helt konkret, hvordan sætter man ord på, hvad der sker i en seksuel akt eller for et menneske følelsesmæssigt?” Spørgsmålene stilles af Darshika Karunahara, som er medstifter af Det Ovale Rum, og det er blot nogle af de mange spørgsmål, som Det Ovale Rum i dag udforsker gennem deres projekter. Projekterne kan have meget forskellige rammer, men som udgangspunkt forsøger de altid at engagere publikum i selve undersøgelsen.

I 2016, da Det Ovale Rum startede, var det dog primært med fokus på at undersøge det sensuelle gennem lyd, som et modsvar til det fokus, der var på den visuelle porno. Det blev i første omgang til en række podcasts, der tog lytteren igennem en sensuel og erotisk fortælling. Men i arbejdet med den sensuelle lyd blev det tydeligt for dem, at Det Ovale Rum også var et politisk projekt og ikke mindst et feministisk projekt, der vil skabe plads til at undersøge de mange facetter af det sensuelle og erotiske. Vigtigt for deres projekter er derfor altid, at de forsøger at inkludere et bredt spektrum af, hvordan lyst og erotik kan se ud samt altid har samtykke for øje for at skabe et trygt rum at udforske i.

Det Ovale Rum. Foto: Jasko Bobar

I Det Ovale Rums kommende performanceinstallation PEEP(show) på Den Frie Udstillingsbygning prøver de endnu engang at skabe nye rammer for deres udforskning af, hvad der er deres mest omfattende projekt til dato. ”Det er konstant et eksperiment, for at sige det, som det er,” konstaterer Darshika, men pointerer også: ”Der er ikke nogen klar model, men nogle af de erfaringer, vi har med os, er i hvert fald et forhold til hvor meget vi kan interagere med folk, og hvor meget folk skal investere.”

Lystens mangfoldighed og The Stars

“Det er en form for forskning, hvor vi også inddrager enormt meget fra andre, så det ikke kun kommer fra os, men så vi sørger for at åbne op for alt det, der er derude. For det er sådan set det, vi gerne vil. Vise at der er så meget mere end det, der allerede er etableret og er kendt og accepteret, men også meget mere, end det vi selv ved,” fortæller Tenna Mossin fra Det Ovale Rum.

Et af de centrale greb, som Det Ovale Rum hele tiden prøver at skubbe til, er rammerne for, hvad erotikken dækker over. Derfor er en vigtig del af gruppens egne overvejelser også at være sig bevidst om sin egen begrænsede viden og hele tiden holde for øje, at de ikke dikterer, hvad andre folk skal tænde på. Af samme grund var det at gå fra podcast til mere oplevelsesorienteret formater også en vigtig udvikling for Det Ovale Rums projekter. “Det gør det stadig til et frirum, da folk kan danne sit eget, komme som sig selv, være som sig selv og forhåbentlig efterlade det, men med noget nyt”, forklarer Darshika og fortsætter ”seksualitet er bare så individuelt, og vi kan ikke repræsentere alle, men samtidigt skal vi ikke afholde os fra at forsøge.”

Performanceinstallationen PEEP(show) har Det Ovale Rum delt ind i tre akter. Et greb, som de også afprøvede i deres lydinstallation Det Ovale Rum Gør Dig Våd, som blev afholdt i Sjællandsgade Badet på Nørrebro i 2018. Hvor akterne i Det Ovale Rum Gør Dig Våd var en måde at føre publikum igennem oplevelser på stedet, er det denne gang tænkt i væsentlig større skala. Således udgør første akt i PEEP(show) forberedelserne op til selve performanceinstallationen, når den åbner for publikum. PEEP(show) tager nemlig udgangspunkt i en gruppe af personer fra den brede offentlighed, som sigende nok bliver kaldet The Stars. For at sikre en repræsentativ spændevidde blandt deltagerne lavede Det Ovale Rum et open call, der i sig selv havde mange udgaver for netop at kunne favne så bred en målgruppe som mulig.

Det Ovale Rum Gør Dig Våd, Sjællandsgade Bad, København 2018. Præsenteret i forbindelse med CPH:DOX. Foto: Malik Grosos. 

Det blev til en gruppe på 20 personer, som i månederne op til åbningen, har deltaget i tilrettelagte workshops, der skal være med til at give dem performanceværktøjer, som de kan bruge til at udforme det, der bliver vist, når PEEP(show) åbner dørene for publikum. I workshopsenes intense forløb har de kunne udvikle deres tanker om deres seksualitet, samt hvad det er for en seksualitet, de gerne vil vise i PEEP(show). Workshoppen er blevet ledt af performancekunstner My Djørup, der har arbejdet med Det Ovale Rum igennem flere projekter, og som i en årrække også har været performer på Sisters Academy samt kunstnerisk leder og performer af MANA:GROUP, som man kunne opleve ved sidste års Click Festival. Sammen med fire professionelle performere og gruppen bag Det Ovale Rum har de hjulpet The Stars med at designe deres eget unikke lille univers, som publikum kan få adgang til.  

I den proces har de oplevet, at der også sker en udvikling af de deltagende Stars: “Der sker en transformation, fordi vi også sætter dem ind i et rum, hvor de skal sætte ord på ting, hvor de skal æstetisere deres seksualitet, deres lyst. De skal tænke det ud i akter,” fortæller Darshika. Men det har været vigtigt for projektet, at denne udstilling er drevet af egen lyst og ikke dikteret eller instrueret af Det Ovale Rums forventninger eller forventninger til, hvordan en performance skal se ud. Darshika forklarer: “Vi arbejder 100% på, at dem, der er The Stars, er motiveret af udviklingen, motiveret af udforskningen, motiveret af individuel lyst. Men der kommer en fin linje mellem det, og at de også skal performe. Så den skal vi også arbejde med og udforske.”

Den kollektive erotiske oplevelse  

”Hvis man ikke deler det og ikke bliver mødt med andre, enten af andre, der har det på samme måde, eller som kender til noget helt andet, jamen så sidder man bare der og føler sig forkert eller isoleret. Og så lærer individet ikke noget, og så lærer vi heller ikke noget som fællesskab, i vennegrupper eller i samfundet”, forklarer Tenna.

I andet akt af PEEP(show) får publikum adgang til performanceinstaltionen, hvor The Stars har indtaget to aflukkede bokse. Den eneste måde publikum kan kigge ind til dem er igennem et kamera, et lille peephole, som giver dem adgang til The Stars’ erotiske univers. Med kameraet kan publikum selv fokusere på det, de drages af i boksen og få lov til at dvæle i ren voyeurisme. Samtidigt med at dette lille peepshow finder sted mellem personen i boksen og den, der kigger igennem kameraet, bliver det kameraet opfanger projekteret ud i rummet, så resten af publikum kan se med. Det resterende publikum kan derved opleve performancen i boksen igennem en anden persons begærende blik. På den måde er PEEP(show) lige så optaget af det blik, der kigger ind på performancen, som den, der lader sig kigge på i boksen. ”Det er jo også et rum, hvor vi hverken shamer voyeuristen eller ekshibitionisten. Det skal også være safe at være voyeuristen. Det er begge dele, vi skal styre, og det er begge dele, vi, der skaber det, har et ansvar for,” forklarer Darshika.

Dem, der kan kigge med, er den gruppe af mennesker, som ankommer til performanceinstallationen sammen. PEEP(show) skal nemlig opleves kollektivt, hvor det erotiske deles, og hvor man kan spejle sig i andres begærende blik eller udfordres på sin egen lyst ved at opleve, hvad andre tænder på. På den måde vil PEEP(show) også skabe et rum, hvor publikum trygt kan reflektere over og udforske dem selv som et publikum, der betragter og begærer.  

Det Ovale Rum. Foto: Jasko Bobar

I løbet af en performanceaften indtager forskellige Stars boksene. Om man bliver til aftenen slutter eller om man går hurtigt igen, er dog helt op til den enkelte. Der er nemlig gjort plads til, at man kan opleve det på sine egne præmisser, om det så er, at du vil blive og dvæle eller gå hurtigt igennem.

I en større sags tjeneste

“Det er jo, fordi vi har en agenda, der er større og forhåbentlig kan pushe nogle større tendenser”, fortæller Tenna. “I en ideel verden, så burde det ikke være farligt, og det er også det, vi prøver at vise i vores eksperiment”, tilføjer Darshika og fortsætter “Det er jo det, vi må tro på; at vi kan nå et sted hen, hvor der ikke er noget skamfuldt i at filme sin lyst.” 

Tredje akt af PEEP(show) bliver et kreativt output i form af en film, der tager afsæt i de mange timers kameraoptagelser, som publikum selv har styret. Hvad det helt præcist munder ud i kan være svært at afgøre, til det holder Det Ovale Rum sig åben, så det ikke bliver noget, der kan komme til at diktere forløbet, og så alle de deltagendes samtykke er på plads. Men med den brede samling af seksuelle udtryk og lyster fra både publikum og The Stars kan vi godt forvente et mangfoldigt udtryk, som også bliver tilgængeligt for alle dem, der ikke selv havde mulighed for at deltage. 

I første omgang kan man at tage ind og se performanceinstallationen, der åbner fredag den 21. feb.

PEEP(show) af Det Ovale Rum

21. feb. – 29. feb. 2020

Den Frie Udstillingsbygning
Oslo Pl. 1
2100 København Ø
http://www.detovalerum.dk

The Stars

Elektra Komplexus
Inky Haze
yaalioness
Miss Benjamin Francis
Bjarke Gunslev
Aline
Signe
Bold Karrunen
Coco Raven
Julie
PurpleSlut
L’animale
Velvet Vixen
MAXXX
c.
Terrible
Avon Bashida
Momo Lamarr
worm boy
Rudi Raangi
Joe

Medvirkende

Darshika Karunahara: Idé, konceptudvikling og kunstnerisk leder.
Tenna Mossin: Visuel kommunikation og koncepter, PR og showrunner
Simon Theis Hansen: Installationsdesign, konceptudvikling og fundraiser
My Djørup: Leder af performance workshops, performer og performancekonsulent
Kim Wrang Henriksen: Produktionsleder
Luna Sound Artist: Komponist, lyddesign og live sound mixer
Mikkel Valentin Dunkerley: Komponist
Carl Theodor Sachs: Design af bokse og konstruktion
Louisa Yaa Aisin: Performer, med-facilitator af workshops og performance konsulent
Selma Kjellsson: Performer, med-facilitator af workshops og performance konsulent
Nathalia Fleron: Performer og performance konsulent
Kristoffer Thurøe: Med-facilitator af workshops
Jasko Bobar: Fotograf
Daniel Borgman: Dokumentarist
Karen Nhea Nielsen: Konceptuel forfatter
Amalie Smed Dawids: Logo design
Jens Ingevall: Kameratekniker