ENGLISH SPEAKERS

ENGLISH SPEAKERS af Sara Hamming på KU.BE. Foto: Søren Mesiner

Sara Hammings ambitiøse lydværk taler til alle sanserne; en koreografi af lyd og lys, der fragmentvis måske fortæller det engelske sprogs historie og mulige forfald. Det engelske sprog er mange sprog.

Vi sidder i en cirkel, omgivet af ni højtalere. Det er mørkt. Så brydes tavsheden, vores fortæller, Englishs stemme, lyder fra den forreste højtaler. Hun begynder at tælle; one, two, three, four osv. op til ten.

English taler med et distinkt smukt, korrekte engelsk, næsten som Meryl Streep i en engelsk upperclass hovedrolle. English er en naturlig autoritet, ikke snobbet, arrogant, men venlig og imødekommende. Hun begynder nu sin fortælling om det engelske sprogs historie. Hun er altså både English og fortæller om English, så subjekt og objekt relationen forstyrres på KU.BE i performancekunstneren Sara Hammings ambitiøse og sjældent interessante lydværk, der bærer referencer til og dekonstruerer skabelsesberetningen.

ENGLISH SPEAKERS er dramaturgisk struktureret over ti ord. English husker ni ord, hun husker tilbage. Men hendes stemme afbrydes i mellem det tredje og fjerne ord af det rebelske ’girl’, så det faktisk bliver ti ord, der danner udgangspunkt for hendes forsøg på at fortælle sin historie, det engelske sprogs historie. De andre højtaleres meget forskellige stemmer bryder også ind, som et kor, som enkelte stemmer eller en duo, trio, så performancen ind i mellem bliver en kakafoni af sange, rim og remser, ren volapyk og direkte modstand mod at sætte enkelte ord sammen til en sætning.

Da stemmerne også fysisk konkret kommer fra forskellige og alle steder i rummet splintres fortællingens fortløbende forløb yderligere, måske kan man tale om en cyklisk dramaturgi? Fortid, nutid, fremtid blander sig med hinanden, ligesom lydene af stemmerne. Og vores høresans koreograferes sammen med vores blik, for et enkelt lysdesign i forskellige farver, rød, blå gul, tændes ind i mellem på højtalerstativerne og understøtter stemmens/stemmernes stemninger, humør.

Men English får på trods i fragmenter, ud fra de ti ord hun husker; she, husband, birth, (girl), cake, want, gun, window, law, cunt, fortalt om det engelske sprogs syntaks og etymologiske forbindelse til det norrøne, som med vikingerne var med til at konstituere det engelske sprog. 

Det engelske sprog er mange sprog

Det engelske sprog, det imperialistiske sprog, verdenssproget nummer et, kan altså spores tilbage til vores skandinaviske sprog, hvis vi skal tage vores fortællers ord for pålydende (for hun har det med at glemme ting). ”English is after all also my language”, lyder det med karakteristisk dansk accent fra en højtaler bag mig. Det engelske sprog er altså mange og manges sprog, hvilket er en af performancens hovedpointer, som også illustreres i gentagende, varierede og detaljerede ord-flows; lydcollager, musik. For mig, der ikke har specielt forstand på lyd og musik, er det, det særlige ved Sara Hammings English Speakers. Stemmerne kan netop blande sig med i hinanden på kryds og tværs, ord, syntakser og fortællinger kan falde fra hinanden, men det er stadig interessant ofte ligefrem smukt at lytte på. Detaljerne i stemmerne, lydene, de små pauser, åndedrættet, accenterne, fra hvisken til mumlen og råben, sindsstemningerne, sangarrangementerne, musikken. Der er noget, en erfaring, en viden uden for sproget.

Det hele kulminerer med afslutningen, det tiende ord cunt, vores fortæller har svært ved overhovedet at sige højt. Derfor bliver det fremført som musik, et vidunderligt mangestemmigt kor, så ordet får en ny betydning.

For mig at se lykkes det Sara Hamming, komponisterne Anja Jacobsen og Lil Lacy  og resten af holdet at skabe et hybridt og politisk værk, der ikke falder i med blot at sige alt det rigtige. Hvilket også var tilfældet med Sara Hamming og Anja Jacobsens tidligere performance OUM – en iscenesættelse af stemmer, som man måske kan sige English Speakers formmæssigt er en form for videreudvikling af, og som sammen viser centret for Sara Hammings kunstneriske praksis.

For mig udfolder og diskuterer ENGLISH SPEAKERS æstetisk interessant det engelske sprogs komplekse historie og betydning. Heldigvis giver ENGLISH SPEAKERS ingen entydige svar, men bevæger sig taktilt flerstemmigt omkring undersøgelsesfeltet og giver en smule gådefuldt meget stof til eftertanke til den aktuelle debat om sprogets forandring og magt; hvem, der siger hvad, hvem, der  sige hvad, at ord kan forårsage smerte, være undertrykkende, og om sprogets dobbeltbetydninger, ’words’ kan fx blive misforstået som ’worlds’.

ENGLISH SPEAKERS spillede 24. november 2020 på KU.B

Manuskript og lydkoreografi: Sara Hamming 
Komponister: Anja Jacobsen og Lil Lacy 
Dramaturg: Tanja Diers 
Surround mix, design og masterering: Cato Langnes 
Lydtekniker: Ingvild Skandsen 
Lysdesign: Clementine Waldelius 
Co-producenter: Notam – Norsk center for Teknologi i Musik og Kunst og Inter Arts Center ved Lunds Universitet i Malmø 

Medvirkende/Stemmer: Sue Hansen-Styles, Linda Elvira, Alexandra Jespersen, Emilia Gasiorek, Ragna Solbergnes, David Bateson, Jonathan Bonnichi, Malte Frid-Nielsen, Lucy Love, Kristoffer Jessen, Lil Lacy og Anja Jacobsen