En hyldest til kølleguldsmeden, sumpgræshoppen og den trehornede skarnbasse – Camilla Graff Junior

Insektstudie i Mette Bruns vilde have, Fjaltring, august 2021 Foto: Foto Camilla Graff Junior

Midt i biodiversitetskrisen inviterer performancekompagniet Giraff Graff ved performancekunstner og kunstnerisk forsker, Camilla Graff Junior, som en del af fælleskabsprojektet VI, DYRENE, skabt i samspil med Fjaltring-Trans egnen, på en uges sommerværksted i Fjaltring. Værkstedet vil give synlighed og hylde de truede insektarter, som er ved at forsvinde fra den jyske vestkyst.

Insekter med så poetiske navne som citronbjørn, argusblåfugl, grøn kølleguldsmed, sumpgræshoppe, enghumle og trehornet skarnbasse er ved at forsvinde fra den jyske vestkyst. Man kan se billeder af dem på naturbasen.dk. En hel uge i juli denne sommer vil det økokritiske fællesskabsprojekt VI, DYRENE ved performancekunstner og kunstnerisk forsker, Camilla Graff Junior, i samspil med Flatring-Trans egnens borgere, dyr og planter derfor invitere alle interesserede til Fjaltring for at give opmærksomhed til og hylde de truede insektarters betydningsfulde rolle i områdets økosystemer.

I løbet af ugen vil man kunne deltage i åbne sommerværksteder og bygge masker, der mimer de nævnte lokale, rødlistede insekter på en workshop ledet af kunstneren Randi Kjær. Med hendes masketeknik arbejder man både med ler og papmache, og man kan også komme og bygge noget større sammen, helt som man vil. Som en del af workshoppen lærer man også at bære sin maske, ligesom insekternes lyde vil blive ekkoet ved først at bygge insektinstrumenter sammen med musiker Felix Becker. På den måde vil insekterne både kunne høres, når der bliver spillet til koncert på de nybyggede instrumenter, og kunne ses, når fællesskabet bærer maskerne rundt i landskabet til insektparade.

VI, DYRENE – spejlinger og transformationer

Kompagniet Giraff Graff, som har været en del af den danske performancekunstscene i nu snart 20 år, har gennem mange år bl.a. netop arbejdet med ekkoer og spejlinger af dyr. Camilla Graff Junior vender i sin performancekunstpraksis nemlig ofte tilbage til sit materiale og har således i flere forskellige situationer og rum, arbejdet med performance lecturen VI, DYRENE.

We, animals - performance lecture, Zuzeum Art Centre, Starptelpa - Riga Performance Festival, maj 2024. Foto Kristaps Dubļāns
We, animals – performance lecture, Zuzeum Art Centre, Starptelpa – Riga Performance Festival, maj 2024. Foto Kristaps Dubļāns

Udover at spejle dyr via Camilla Graffs store samling af legetøjsdyr arbejder performance lecturen med, hvordan vi ser os selv, og hvordan andre ser spejlingerne, og skaber på den måde en åben situation og et bevægeligt, transformerende rum. Gennem deltagernes viden og erindringer om og erfaringer med dyr opstår muligheder for, at noget skrøbeligt kan deles. Spørgsmålene og videndelingen i performancen, kan man sige, får en performativ kraft, der kan skabe bevægelse og forandring.

Det altafgørende paradigmeskifte, de forandringer, vi netop står overfor i forhold til biodiversitets- og klimakrisen rummes og hjælpes således på vej i projekter som VI, DYRENE i fællesskab med Fjaltring-Trans egnens borgere, institutioner, foreninger, planter, insekter og dyr.

Besøg hos lokal biavler, Finn Ruby, Fjaltring, august 2021. Foto: Camilla Graff Junior
Besøg hos lokal biavler, Finn Ruby, Fjaltring, august 2021. Foto: Camilla Graff Junior

I løbet af sommerværkstedsugen, som også er en markering af kompagniets 20års fødselsdag, er Camilla Graff Juniors performance lecture VI, DYRENE også på programmet. Her vil sløret for en del af materialet i arkivet, som også er en vigtig del af Fjaltring-Trans egnens fællesskabsprojekt, blive løftet. Dette arkiv, som har været og stadig er under fortsat udvikling gennem hele projektperioden, er selvfølgelig ikke et traditionelt institutionelt arkiv. Men arkivet pointerer og diskuterer i stedet betydningen af, hvis historier, der fortælles og arkiveres. VI, DYRENE fællesskabsprojektet rummer altså også spørgsmål til, hvad viden er, hvem, der har den, og hvad et arkiv kan indeholde. Derfor vil Camilla Graff Junior i lecturen fx kunne præsentere lydoptagelser fra egnen, børnetegninger af dyr eller fx en fuglerede.

Sumpgræshoppe lavet af Maria i maske-bygge-værksted ved Randi Kjær, Fjaltring, februar 2024. Foto: Camilla Graff Junior
Sumpgræshoppe lavet af Maria i maske-bygge-værksted ved Randi Kjær, Fjaltring, februar 2024. Foto: Camilla Graff Junior

Kompagniet Giraff Graff

At skabe rum for samtaler gennem møder i helt enkle produktioner, der fordrer demokratisk dialog, kollektiv videndeling, empati og giver agens til andre arter end menneskelige, har således på sin vis været en delikat, rød tråd for performancekompagniet Giraff Graff. Samme anslag til rum for samtaler og møder på tværs af generationer og geografiske skel (som mellem fx by og land) finder man også tænkt ind i programmet til Sommerværkstedugen. For det er også muligt at blive en del af videndelingsmøderne om insekter ved lokale guider (både biologer og elever fra skolen), en sommerbanket af lokale råvarer, yoga, udstilling, snobrødbagning, badning i Vesterhavet, fællessuppekøkken, bål på stranden og at lege med i forskellige lege, og Giraff Graff kompagniets 20 års fødselsdagsfest i Fjaltrings kendte lade afslutter hele Sommerværkstedsugen.

Être en compagnie: at være i hinandens selskab

Kompagniet Giraff Graff blev dannet, mens Camilla Graff Junior boede og arbejdede i Paris og er derfor derudover kendt i det danske performancemiljø for at krydse geografiske skel ved at arbejde internationalt med især franske scene- og billedkunstnere.

At skabe forbindelser og relationer samt at arbejde bæredygtigt og udnytte det, der er, understøttet af residency-perioder i udlandet, altså at tænke i helheder, har på den måde været en del af kompagniets impulser helt fra begyndelsen.

Opsætning af udstilling i Vi, dyrene - projektrum: Fjaltring-Trans egnens rødlistede dyr og insekter.
16. februar – 15. november 2024. Foto: Camilla Graff Junior
Opsætning af udstilling i Vi, dyrene – projektrum: Fjaltring-Trans egnens rødlistede dyr og insekter.
16. februar – 15. november 2024. Foto: Camilla Graff Junior

VI, DYRENE – sommerværksted ved Vesterhavet

Det er gratis at deltage i værkstedet samt at overnatte i telt.
For de tilrejsende, der sover i telt, vil det være muligt at tilberede mad ved overdækket udekøkken og at benytte friskolens køkken samt bad og toiletfaciliteter.

Tilmelding: info@giraffgraff.com

Dagsprogram

MANDAG – FREDAG

10:00 – 13:00 Åbent værksted: Insektmaske- og insektinstrumentbyggeværksted

ved Randi Kjær og Felix Becker, Stalden

Løbende alle dage: Her bor insekterne, videns-delinger med lokale guides –

oversigt opslås separat

ONSDAG og TORSDAG

14:00 – 14:45 AneYoga, inde eller ude – vejret bestemmer

LØRDAG

10:00 – 13:00 Masketræning og forberedelser til optog, Fjaltring Friskole

15:00 – 16:00 Insektoptog i landskabet – rute opslås dagen før

Aftenprogram

MANDAG d. 8. juli

19:30 Koncert med Juni Habel, Trans Kirke

TIRSDAG d. 9. juli

19:30 Vi, dyrene-arkivet, performativt foredrag med Camilla Graff Junior,

Fjaltring Friskole

ONSDAG d. 10. juli

19:30 Artist talk med kurator Camilla Graff Junior modereret af redaktør

Mette Garfield fra bastard.blog, Fjaltring Friskole

20:00 Snobrød og pandekager, udekøkkenet ved Fjaltring Gæstehus

TORSDAG d. 11. juli

19:30 Bål på stranden, Høfde Q

FREDAG d. 12. juli

19:30 Fællessuppe og lege, udekøkkenet

LØRDAG d. 13. juli

18:00 Fællesspisning: En middag med en bund af grønt og flere lokalt produ-

cerede råvarer tilberedt af Sanne Lundblad, Stalden

20:00 Planternes Privatliv koncert med Gry Næhr Bagøien og Morten

Svenstrup, Stalden

Værkstedet er en del af VI, DYRENE projektet skabt af performancekunstner Camilla Graff Junior i samspil med Fjaltring-Trans egnen og en række af dens borgere, dyr og planter.

Projektets partnere: Fjaltring Friskole og Børnehus, Fjaltring Beboerforening, Fjaltring-Trans Borgerhus, Fjaltring-Trans Lokalarkiv og Ellens Hus.

Projektet er støttet af: Statens Kunstfond, Landdistriktspuljen, Københavns Scenekunstudvalg og Nordisk Kulturkontakt.