“Klimaet som en linse til at anskue verden”

Interview med Una Chaudhuri (UC), Professor i engelsk, TSA-drama og miljøstudier, Collegiate Professor, direktør, XE: Eksperimentel humaniora og socialt engagement, New York University. Hvordan udvikler man en scenekunst, der i